Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 89
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 897-021 7-021 C-073C-067


Naastliggers vanVoorstraat 89
ten oostenVoorstraat 91
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 87
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 89Vioolsteeg of Vooltjessteeg (vroeger doorlopend) ten westen


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0014r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Beeck


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0014v van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Beeck


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0175v van 12 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [staat: Gortmakerssteeg]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033v van 19 mrt 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Vioolsteeg OZ [staat: Vooltjesteeg]20‑00‑00 GGkamer, 1/3 deel
koperCornelis Jetses c.u.mr. stadsmetselaar
naastligger ten oostenArent Douwessteeg
naastligger ten zuidenTrijn Claessens
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten noordende koper Cornelis Jetses
verkoperTjalle Siouwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Cornelis Jetses, mr. stadsmetselaar c.u. kopen 1/3 kamer int Vooltiesteyg. Ten O. Arent Douuessteyg, ten Z. Trijn Claessens, ten W. het Vooltiesteyg, ten N. de verkopers. Gekocht van Tialle Siouuwes c.u., voor 20 GG.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0065r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Voorstraat NZ naast het huis genaamd de Grauwe Gans900‑00‑00 GGhuis
koperHessel Jacobs Hingst
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans de Grauwe Gans
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Jacobs kaarsenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSape Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Jacops Hingst koopt een huis nz. Voorstraat, naast de grauue gans. Ten O. dat huis, ten W. kaarsenmaker Jan Jacobs. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Sape Heres voor 900 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Jacobs


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Voorstraat NZ2090‑00‑00 GGhuis
koperMinse Cornelis
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenThomes Jaques Lijbart
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester Foecke Piers Heemstra
verkoperPytter Jacobs te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinse Cornelis koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. Thomas Jaques Lijbart, ten W. de oud-burgemeester Foecke Piers Heemstra en een steeg, ten Z. die straat. Gekocht van Pytter Jacobs d`Adam, voor 2090 gg. en 1 Rosenobel.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Wagenmakerssteeg70‑00‑00 GGkamer
koper provisioneel en finaalJan Joris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamer van wijlen Nanne Hiddes
naastligger ten westenWagenmakerssteeg
naastligger ten noordende weduwe van Jarig Frieses
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 12 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Pieter Joannes Wagenmakers steeg25‑03‑08 GG1/2 kamer
koperAntje Buwes, weduwe van
koperwijlen Geert Zuir
huurderHarmen houtstapelaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester G. Vetzentio
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Ruurds wv Beert Zuyr? koopt een camer in de Wagenmakerssteeg, bewoond door Harmen, houtstapelaar. Gekocht van oud-burgemeester Gellius Vetzensius, voor 25, 5 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036r van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Voorstraat NZ2400‑00‑00 GGhuis
koperSibrand Paauw, gehuwd met
koperNeeltje Dirks
naastligger ten oostenTomas Jaques Lijbarts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra
verkoperMinse Cornelis c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrand Paauw x Neeltie Dirks koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Thomas Jaques Lijbaert, ten W. en N. het huis van wl. burgemeester Foecke Piers Heemstra en een steeg, ten Z. die straat. Gekocht van Minse Cornelis, voor 2300 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002r van 23 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Wagenmakerssteeg50‑00‑00 GGkamer
koperGodefridus Haman c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamer van wijlen Nanne Hiddes
naastligger ten westenWagenmakerssteeg
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Jarig Frieses
verkoperJan Joris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGodefridus Haman koopt een camer in de Wagenmakerssteeg. Ten W. die steeg, ten Z. de camer van wl. Nanne Hiddes, ten N. de camer van wd. Jarich Frieses. Gekocht van Jan Joris, voor 50 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019r van 24 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybren Pauw koopman


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 3rVoorstraat 89Pauw, koopmanf. 8000-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0239v van 2 jul 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Wagenmakerssteeg45‑00‑00 CGkamer
koperPyter Sjoerdts mr. kaarsenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende nagelaten kamer van Nanne Hiddes
naastligger ten westenWagenmakerssteeg
naastligger ten noordende weduwe van Jarigh Frisen
verkoper q.q.Jan Joris, gelastigde vanzeemtouwer
verkoperGoedefridus Haman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sioerdts, mr. kaarsenmaker, koopt een camer in de Wagenmakerssteeg. Ten O.?, ten W. die steeg, ten Z. de camer van wl. Nanne Hiddes, ten N. wd. Jarich Frieses. Gekocht van Jan Joris, mr. zeemtouwer, als gelastigde van Godefridus Haman, voor 45 cg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242r van 22 okt 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Wagenmakerssteeg, achter het eigen huis van de koper50‑00‑00 CGkamer
koperPyter Sjoerd kaarsenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Sjoerd kaarsenmaker
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGeeske Doncker
verkoperGeertie Tjerx, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Frieses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sioerdts, mr. kaarsenmaker, koopt een camer in de Wagenmakerssteeg, achter zijn eigen huis. Ten Z. de koper, ten W. die doorgaande steeg, ten N. Geeske Donker. Gekocht van Geertie Tjerx wv Jarich Frieses, voor 50 cg.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266v van 8 apr 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Pieter Joannis Wagenmakerssteeg (tussen de Voorstraat en grote sluis)84‑00‑00 GGkamer
koperPieter Sjoerds c.u.kaarsenmaker
bewonerHarmenhoutstapelaar
naastligger ten oosteneen ledige plaats van Sipke c.soc.zakkendrager
naastligger ten zuidenRients Harmens
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Sjoerds c.u.kaarsenmaker
verkoperAeltie Ruwes, weduwe van
verkoperwijlen Geert Suyr
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Pieter Sjoerds, mr. kaarsenmaker, koopt een camer in Pieter Joannis Wagenmakerssteeg, tussen Voorstraat en Grote Sluis, eerder bewoond door houtstapelaar Harmen. Ten O. de ledige plaets van zakkendrager Sipke, ten Z. Rients Harmens, ten W. die doorgaande steeg, ten N. de koper. Geen grondpacht. Gekocht van Aeltie Rubbes wv Geert Suyr, voor 84 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0073r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Sybrandus Pauw


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0074v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVooltjesteeg (de doorgang)


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0099r van 11 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89twee_achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltiesteeg]40‑00‑00 CGkamer
koper door niaarPyter Sjoerds van Bierma koopman
geniaarde koperEevert Clasen Oosterbaen c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPyter Sjoerds Bierma
naastligger ten zuidenAgatha van Heemstra
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten westenEevert Clasen Oosterbaen
naastligger ten noordende kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaen
naastligger ten noordenbewoner Claes Claesen baantjer
verkoper q.q.Gillis Vermeersch, diakenkoopman
verkoper q.q.Jacob Romkes Braem, diakenen vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: armen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0154r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sybrandt Pauw


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0154r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89een_achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltjesteeg]2‑00‑00 CGklein kamertje
koperoud burgemeester Sybrandt Pauw, gehuwd met
koperNeeltie Dirx
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sybrandt Pauw
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noorden[de geniaarde] Evert Claessen koopman
verkoperAgatha Heemstra, gehuwd met te Sloten
verkoperburgemeester Jouco Mamminga te Sloten


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0034r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 89kamer
eigenaarJanke Jans
gebruiker
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSybrandus Reen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 89kamer
eigenaarJanke Jacobs
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 89woning
eigenaarJanke Jans
gebruikerJanke Jans
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0132v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Reen
naastligger ten oostensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0233v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Pauw


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0233v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89een_achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltiessteeg]50‑00‑00 CGkamer of huis
koperGerrit Gerrits, broer van
koperNuyse Gerrits
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Pauw
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ewert Clasens Oosterbaan koopman
verkoper van 1/4Trijntie Melis, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/4Cornelis Symons
verkoper van 1/4Jan Melis, erfgenaam te Makkum
verkoper van 1/4Claas Melis thans uitlandig, erfgenaammatroos ter zee
erflaterwijlen Leentie Claasen, weduwe van
erflaterwijlen Melis Jansen
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, administrator
verkoper q.q.de stad Harlingen: weeshuis, administratoren over
verkoper van 1/4de kindskinderen van Leentie Claasen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0237r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0352r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Voorstraat NZ tegenover de Kleine Kerkstraat1100‑14‑00 GGhuis
koperJohannes Jacobs mr. bakker
bewoneroud burgerhopman Sytse Vos
naastligger ten oostenWagenmakerssteegje
naastligger ten oostenYbeltje Fontein
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFoekjen Everts Oosterbaan
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteegje]
naastligger ten noordenFoekjen Oosterbaan
hebbende approbatie van zijn vaderSybrandus Reenadvocaat Hof van Friesland en bouwmeester te Leeuwarden
verkoperAlbertus Reenoud predikant te Makkum


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 89woning
eigenaarJanke Jans
gebruikerJanke Jans
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008ra van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten oostenJohannes Jacobs mr. bakker


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0275v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Jacobs mr. bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-021 Voorstraat 89Alexander Kemmer, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-021Voorstraat 89huis
eigenaarerv. Evert Clasen
gebruikererv. Evert Clasen
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑07‑04 CG
grondpacht aan Foekjen Stijl
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑09 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0156v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten oostenJohannes Jacobs* bakker


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0006r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89twee_achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]35‑14‑00 GGwoning
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid
huurderFokke Freerks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTrijntje
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperde Gereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Christiaans, mr. ijzersmid, koopt een woning in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg, ten W. de Vooltjessteeg, ten Z. Trijntje...?, ten N. Johannes Jans. Gekocht van de diaconen der Ger. Gem., voor 35 gg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0056v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0056v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89een_achterVioolsteeg OZ aan het zuideind [staat: Fooltjessteeg]53‑07‑00 CGwoning
koperYde Tjeerds, gehuwd metkoopman
koperTjerkjen Sjoerds
huurderJanke Meinderts van Hoek 0‑06‑00 CG
huurderDirk Raven
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Gerryts
verkoperSteffen Fransenarbeider
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) (kad.nr. 666) Yede Tjeerds x Tjerkjen Sjoerds koopt een woning aan het zuideinde van de Vooltjessteeg. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Johannes Jacobs, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. wd. Gerryt Gerryts. Gekocht van Steffen Fransen, voor 53 gg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0113r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Voorstraat NZ naast de middelste pijp2000‑00‑00 CGhuis
koper door niaarDoede Seerps Backer
geniaarde koperTettje Piers, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein Joukes
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg] waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenYede Tjeerds*
verkoperJohannes Jacobsoud mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Seerps Bakker koopt, na niaer, een huis, bakkerij en winkel bij de zogen. middelste pijp. Ten O. de Wagenmakerssteeg, ten Z. de Voorstraat, ten W. de Vooltjessteeg waarin dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten N. Yede Tjeerds. Gekocht van Johannes Jacobs, mr. bakker.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0230r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89twee_achterVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]45‑00‑00 CGwoning
koperJarig van der Ley koopman
huurderAntje Jans Swart
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Yede Tjeerds
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber
verkoperBastiaan van Campen, gehuwd metschoenlapper
verkoperMaike Yemes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) (kad.nr. 667) Jarig v.d. Ley koopt een woning in de Vooltjessteeg, bewoond door Antie Jans Swart?. Ten O. en W. een doorgaande steeg, ten Z. erven Yede Tjeerds, ten N. erven Dirk Christiaans Faber. Verkopers is Bastiaan van Campen, schoenmaker x Maike Yemes, voor 45 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0256r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDoede Bakker


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0256r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89een_achterVooltjessteeg45‑00‑00 GGhuis
koperJarig van der Ley koopman
huurderWillem van der Putte 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDoede Bakker
naastligger ten westenVooltjessteeg
naastligger ten noordenBastiaan van Campen
verkoper q.q.Jacob Pieters Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) (kad.nr. 666) Jarig v.d. Ley koopt een huis in de Vooltjessteeg, bewoond door Willem v.d. Putte. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Doede Bakker, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. Bastiaan van Campen, met wie de scheidsmuur mandelig is. Gekocht van de redders van de boedel van wd. Yede Tjeerds, voor 45 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 12 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWagenmakerssteeg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0031v van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Voorstraat NZ [staat: ten westen van het huis bewoond door wijlen Doede Backer]1541‑00‑00 GGhuis
koperHans Jurjen Schierst, gehuwd metkoopman
koperFoekje Wierdsma
huurderDoede van der Hout apotheker
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenJarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
verkoper van 1/2Jan van der Hout, en erfgenaam van zijn oom te Dokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0171r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89twee_achterVioolsteeg WZ [staat: Vooltjessteeg]100‑00‑00 CGtwee woningen
koperH. G. Schierst, gehuwd met
koperFoetina Wiersma
naastligger ten oostenVooltjessteeg
naastligger ten zuidenH. G. Schierst, gehuwd met
naastligger ten zuidenFoetina Wiersma
naastligger ten westenJarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Meile smid
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Hans George Schierst koopt een huis in de Vooltjessteeg. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de koper, ten W. Jarig Jacobs v.d. Ley, ten N. erven Meile Smit. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-021 , pag. 105Voorstraat 89wed. Schierts


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0033v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVooltjesteeg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0038v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Vioolsteeg OZ [staat: steegje van Vooltjessteeg naar de Voorstraat]33‑15‑00 CGwoning
koperAndries Gebel slager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrietje IJsenbeek
naastligger ten noordenBaukje IJsenbeek
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Andries Gebel, slager, koopt een thans ledige woning in de steeg die van de Voorstraat naar de Vooltjessteeg gaat. Ten W. de steeg, ten N. Grietje en Baukje IJsenbeek. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs van der Ley als erfgename ab vitam, voor 33 CG 15 st.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0060v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Voorstraat NZ op het best van de markt1800‑00‑00 CGhuis met winkel
koperJan van Eeken, gehuwd met
koperYmkje Meinderts Etten
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenVooltjessteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Taeke Stephany, curatorprocureur
verkoper q.q.Tjebbe van der Meulen, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Antje Kerkhoven, weduwe van
verkoperwijlen Hans G. Schierst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Eeken x Ymkje Meinderts koopt een winkelhuis c.a. nz. Voorstraat. Ten O. de Wagenmakerssteeg, ten W. de Vooltjessteeg, ten Z. die straat. Gekocht van procureur Take Stephany en Tjebbe v.d. Meulen, als curatoren over de verlaten boedel van wln Hans G. Schierds x Antje Kerkhoven, voor 1800 cg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134r van 17 feb 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 89Vioolsteeg OZ [staat: Vooltjessteeg]60‑00‑00 CGhuis
koperRitske J. Cronenburg mr. huistimmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAndries Gebel
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommert Zytses
verkoper van 1/2Grietje IJsenbeek meerderjarige vrijster
verkoper van 1/2Baukje IJsenbeek, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Johannes Hannemakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Ritske J. Kronenburg, mr. huistimmerman, koopt een huis in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg, ten Z. Andries Gebel, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. Rommert Zytses. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje IJsenbeek meerderjarige vrijster voor 1/2, en Baukje IJsenbeek wv koopman Johannes Hannema voor 1/2, voor 60 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-021, pag. 144Voorstraat 89Jan van Eeken0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-073Voorstraat 89Jan Everts van Eeken... in handen van drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-073, koopman, 1814. (GAH204); geb 1769 Blokzijl, ovl 25 okt 1824 HRL, 1e huwt met IJnskje Meinderts Metting, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 89 Jan van Eekenfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-073Voorstraat 89Jan van Eeken Jan van Eeken koopman


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 88 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-073Voorstraat 89Jan van Eeken, overleden op 25 oktober 1824winkelier/uitdrager (Voorstraat C 73), vader van Pietje (vrouw van Sybe Uilkes de Vrij, varenspersoon), Meindert, schrijnwerker Amsterdam en Japikje Jans van Eeken (vrouw van Oege Barends van Hoften, mr. blikslager Franeker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 135 en 138 van 21 dec 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-073Voorstraat 89provisionele en finale toewijzingfl. 173huis C-073 en woning C-100
 
verkoperAlbert van Eeken
verkoperPietje van Eeken
verkoperJapikje van Eeken (te Franeker)
koperHendrik Witte


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 665Voorstraat 89Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (185 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-073Voorstraat 89provisionele en finale toewijzingfl. 1356huis aan de Voorstraat C-073
 
verkoperHendrik Witte
koperPieter Ouendag


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
C-073Voorstraat 89Voor allerleije winkelnering geschikte koopmans huizinge met erf en annexen aan de groenmarkt op de Voorstraat, gebruiker weduwe, zondervan. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-073Voorstraat 89Hiltje Jans Wierstra... 1838, dv Jan Doedes W, en Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk F-189, wijk G-127; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-073Voorstraat 89H Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-073VoorstraatHilbrand Zwanenburg27 jgoud en zilversmidHarlingenm, protestant, gehuwd
C-073VoorstraatTrijntie Foekens25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-073VoorstraatJan Zwanenburg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-073VoorstraatFeikje Roodhart19 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 225 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-073Voorstraat 89Anne Hilbrands Zwanenburg, overleden op 21 september 18408 mnd, overleden Voorstraat C 73, zoon van Hilbrand Zwanenburg en Trijntje Foekens, broer van minderjarige Jan Hilbrands Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 07 jul 1846
vermeld alsgeschat adresbericht
C-073Voorstraat 89Eene HUIZINGE met BLEEK en PAKHUIS aan de Voorstraat, als huurder in gebruik bij H., Zwanenburg. Provisioneel verkocht op 22 jul 1846 in het Heeren Logement door notaris Wijma.


1846 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 07 jul 1846
vermeld alsgeschat adresbericht
C-073Voorstraat 89Eene WONING met BLEEK en ANNEXEN , bewoond door Neelis, Walgreen. Provisioneel verkocht op 22 jul 1846 in het Heeren Logement door notaris Wijma.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-073Voorstraat 89Anna Zabina Steenstra... Cornelis S, en Jantje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk E-244; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-326; VT1839; geb 30 apr 1809, ged 22 may ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 665Voorstraat C-073Johs. H. Wittewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 665Voorstraat C-067Theodoor Stindwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4360Voorstraat 89 (C-067)Rijkje Tjallingii (wed. J. v. Hulst Jz.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 89J. Cornelgrossier suikerwerken


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 89Cor en Nel78Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 89Cor en Nel496Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Cor en Nel496Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Cor en Nel496Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Cor en Nel496Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 89M.M. (Margaretha) de Bruin wv Cornel


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 89rijksmonument 20703
  terug