Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 47-058 7-062 C-126C-116


Naastliggers vanSint Jacobstraat 4
ten oostende Sint Jacobstraat
ten zuidenSint Jacobstraat 6
ten westenNoorderhaven 110
ten noordenSint Jacobstraat 2


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Willems


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218v van 22 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat [staat: Katterug]00‑00‑00 cg1/4 huis waar de Gulden Croon uithangt
koperN. N. de Gouden Kroon
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (impetrant)Jan Bredael
verkoper (gesuccumbeerde)Take Willems de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Jan Bredael als crediteur van) Take Willems de Fries, 1/4 huis daer de gulden Croon uuthanckt op de Catterugh.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0262r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ00‑00‑00 cg1/3 huis daer de Gulden Croon uutsteeckt
koperN. N. de Gouden Kroon
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Frans Marthens Kyl, geauthoriseerde curator bonorum
verkoper q.q.Nicolaus Jacobaeus, geauthoriseerde curatoren bonorum overprocureur postulant
verkoperhet sterfhuis van wijlen Antie Rintses, gehuwd met
verkoperHendrick Taeckes de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van) wl. Antie Rintses wv Hendrick Taekes de Fries, 1/3 huis daer de gulden croon uutsteeckt, wz. St. Jacobstraat.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269v van 23 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ150‑00‑00 GG1/3 huis waar de Vergulden Croon uitsteekt
koperHaye Laeses de Vergulde Kroon
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van het sterfhuis van wijlen Antke, gehuwd met
verkoperHendrick Taeckes de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis zz. [moet zijn: wz.] St. Jacobistraat daer den vergulden croon uutsteeckt. Provisioneel gekocht door Haye Laes voor 150 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276r van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ strekkende westwaarts tot het huis van Ebell Sybrandts285‑07‑00 GG1/3 huis daar de Vergulden Croon uitsteekt
koperJan Lourens, ten behoeve van te Leeuwarden de Vergulde Kroon
koperde nagelaten weeskinderen van wijlen Tiepcke Taeckes de Fries, gehuwd met
koperWytscke Joannes, nu de echtgenote van
koperJan Lourens te Leeuwarden
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen2‑03‑08 CG
verpachter grond achterhuisde stad Harlingen1‑01‑00 CG
naastliggersteeg naar de Sint Jacobstraat en naar de Roeperssteeg [staat: Eede Jacobssteeg]
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Albert loodske
naastligger ten westenEbell Sybrandts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Louw Bauckes
verkoper q.q.Melle Sytzes, curator overschoenmaker
verkoperTaecke Willems de Fries oud in zijn 25ste jaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lourens te Leeuwarden, voor de weeskinderen van Tziepcke Taeckes de Fries bij Wytscke Joannes, zijnde Jans' tegenwoordige echtgenote, koopt 1/3 pro indiviso huis wz. Sint Jacobsstraat, daer den vergulden croon uutsteeckt, strekkende van de Sint Jacobsstraat westwaarts tot het huis van Ebell Sybrandts, met een doorgaande steeg [ten zuiden] zowel naar de Sint Jacobsstraat als naar Iede Jacobssteeg, waardoor ook doorgang door Juw Douwes. Grondpacht op het voorhuis 43 1/2 st, het achterhuis 21 st, dus samen 3 cg 4 1/2 st. Ten Z. erven Albert Loodske, ten N. erven Louw Bauckes. Gekocht van Taecke Willems de Fries, nu in zijn 25e jaar, en met advies en consent van zijn curator schoenmaker Melle Sytzes, voor 285 gg 7 st.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0144v van 24 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Laurens


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0175r van 18 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Willems


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0238v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Lourens


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0257r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Willems


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0337r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Willems


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0375v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ900‑00‑00 GGhuis en dwarshuis daarachter
koperAriaen Claesen, gehuwd met
koperNeeltie Douues
verpachter grond huisde stad Harlingen2‑03‑08 CG
verpachter grond dwarshuisde stad Harlingen armvoogdij1‑01‑00 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenOtte Harmens
naastligger ten westensteeg naar de Roeperssteeg [staat: Ede Jacobssteeg]
naastligger ten westenGrietie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Martens
naastligger ten noordenLambert Freercks
verkoper van 1/2Harmen Pieters, gehuwd met
verkoper van 1/2Antie Tyepckes
verkoper van 1/2Wytske Johannes, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Lourens
verkoper van 1/2Wytske Johannes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Tyepcke Taeckes
consenteertTyepcke Tyepckes*
consenteertAntie Tyepckes
consenteertPieter Harmens


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389r van 7 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ693‑00‑00 GGhuis
koperHeyno Folckerts, gehuwd met
koperGriet Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑03‑08 CG
verpachter grondde verkoper 0‑02‑08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: oosten]steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuiden [staat: oosten]Otte Harmans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLambert Folckerts
verkoperArian Claesen, gehuwd metbakker
verkoperNeeltie Douues


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0038v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterugh]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenOtto Harmens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenals bewoner Wopke Lubberts
verkoperGriet Jacobs voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hein Folckerts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 mrt 1625 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat [staat: Katterug]796‑00‑00 GGhuis daar de Croon uitsteekt
koper provisioneelN. N. de Kroon
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Heyno Folckerts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0031r van 23 dec 1627 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]0‑00‑00 GGhuis daar de Ruyter uitsteekt
koper provisioneelN. N. de Ruiter
bewonerDouwe Oenis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Jacobs bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWibrand Riencks* kuiper
verkopermr. Wibrandus Leonis q.q., gehuwd metprocureur postulant voor het gerecht van Harlingen
verkoperAefke Jans
verkoper q.q.mr. Wibrandus Leonis, curator over zijn minderjarige zwagerprocureur postulant voor het gerecht van Harlingen
verkoperDirck Jans
verkoper q.q.Johannes Menaldum, curator over
verkoperSicke Jans thans in Oostdindiechirurgijn
erflaterwijlen Gieck Gieckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van mr. procureur postulant Wibrandus Leonis x Aeffke Jans, en van zijn schoonbroeder Dirck Jans, en van Johannes Menaldum, curator over de nu op de oost uitlandige chirurgijn Sicke Jans, allen kinderen en erfgenamen van Dierck Diercksdr., hun moeder, (b) een huis wz. Catterugh daer den Ruyter uutsteeckt, nu bewoond door Douwe Oenis. Ten Z. bakker Pieter Jacobs, ten N. kuiper Wibrant [Riencks].


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug WZ]450‑00‑00 GGhuis daar de Ruiter uitsteekt
koper finaalN. N. de Ruiter
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Jacobs kuiper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWibrant Riencks kuiper
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0142v van 4 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat [staat: Katterug]444‑14‑00 GGhuis daar de Ruiter uitsteekt
koperschrijver Jelle Cornelis Hanenburch schrijver van een compagnie soldatende Ruiter
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑12 CG
verpachter grondde weeskinderen van wijlen Ibelcke 3‑02‑12 CG
verpachter grondwijlen Sybrand Aedis
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybbe Riencks kuiper
verkoperSicke Jans, en zijn broerbarbier
verkoperTheodorus Johannes Elens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Cornelis Hanenburgh, schrijver van een cie. soldaten, koopt een huis in de Katterug of Sint Jacobsstraat, waar 'de Ruiter' uithangt. Ten O. den Heere, ten Z. Pieter Jacobs, ten N. kuiper Wybbe Riencks. Grondpacht 2 CG 17 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van Sicke Jans barbier en Theodorus Johannes Elens, gebroeders, voor 444 GG 14 st.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0027r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Willems


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh]445‑21‑00 GGhuis
koper door niaar van 1/2Jan Claesen mesmaker
koper door niaar van 1/2Reyner Claesen
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑12 CG
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Edes Feytema 3‑02‑12 CG
geniaarde koperFreerck Haeyes, gehuwd metmesmaker
geniaarde koperYmpck Symens
bewonerSipcke Wybes
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Riencx
verkoperJelle Cornelis Hanenburgh


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0113v van 6 okt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0036r van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerben Riencx


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0091r van 19 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ, op de Katterugh of in de1825‑00‑00 CGhuis waar de Swarte Ruyter uithangt
koperPyter Albarts c.u. te Nes de Zwarte Ruiter
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑12 CG
toehaaktwee rozenobels of jacobistukken
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenRoeperssteeg, waarnaar vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenRienck Wybes kuiper
verkoperGerben Rienx, gehuwd met
verkoperLiauck Elinghs


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139r van 13 mei 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis waar de Ruiter uithangt


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0235r van 16 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Catterugh] waar de Swarte ruiter uithangt577‑10‑00 CG3/4 huis met eigen steeg en een achteruitgang ten westen
koperoud burgemeester Jan Knijff de Zwarte Ruiter
koperoud burgemeester Gelius Vetzensius
koperClaas Willems Burger
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Catterug]
naastligger ten zuidenSchelte bakker
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBartel Willems* kuiper
verkoper q.q.Buwe Jansen, gehuwd met te oosteinde van Vlieland
verkoper q.q.Lolk Pieters, en gelastigde van
verkoper van 1/3Anna Pieters, weduwe van te Terschelling
verkoper van 1/3wijlen Reinier Harmensenkuiper
verkoper van 1/6jonge dochter Attje Albarts, en als gelastigde van haar broer en tesamen voor 1/3
verkoper van 1/6Pytter Albarts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Knijff en Gellius Vetzenius, oud-burgemrs. en Claes Willems, kopen samen 3/4 van een huis 'de Swarte Ruiter', wz. Catterugh. Ten O. die straat, ten W?, ten Z. Schelte Bakker, ten N. kuiper Bartel [Willems]. Er is een steeg naar achteren ten W. Grondpacht (voor 1/1) 30 st. Gekocht van Ruurd (Buwe?) Jansen van Oost Vlieland x Lolck Pieters en Anna Pytters wv Reinier Harmens Cuyp van Terschelling samen voor 2/4 en Attje Alberts en haar broer Pytter Alberts samen voor 1/4.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: in de Katterugh]125‑00‑00 GG1/4 huis genaamd de Swarte Ruiter
koperClaes Willems Burger de Zwarte Ruiter
eigenaar van 1/4Claes Willems Burger
eigenaar van 1/4burgemeester Vetzentiius
eigenaar van 1/4burgemeester Knijff
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterugh]
naastligger ten zuidende schuur van de Keetsgezinden
naastligger ten westenvrije achter in- en uitgang door de Roeperssteeg
naastligger ten noordenBartel Willems kuiper
verkoper q.q.Nicolaus Winshemiusbode Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Willems koopt 1/4 huis 'de Swarte Ruiter', wz. Katterug, waarvan de koper en de burgemrs. Vetsensius en Knijff al 3/4 bezitten. Ten O. die straat, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. de schuur v.d. Keetsgezinden, ten N. kuiper Bartel Willems. Vrij achter in- en uitgang naar de Roeperssteeg. Gekocht van Nicolaus Winsemius?, bode bij het Hof van Friesl., in qlt., voor 125 cg.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0083r van 4 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Burger c.soc.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: in de Katterug alwaar de Swarte Ruiter uithangt]454‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelWillem Coenes mr. knoopmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenhet huis van Jelle Tjeerdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBartel Willems* kuiper
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius
verkoper van 1/4de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Jan Knijff, gehuwd met
verkoper van 1/4Ariaentie van Hemert
verkoper van 1/4Claes Willems Burger


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0197v van 28 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ar van 7 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]1100‑00‑00 CG1/3 huis alwaer de Swarte Ruyter uithanght
koper van 1/3huis genaamd de Zwarte Ruiter Jan Jansen Reyers mr. gortmakerde Zwarte Ruiter
koper van 1/3Symen Jansen Vettekeucken te Rotterdam
koper van 1/3Dirk Claeses Reyers te Haarlem
verpachter grondde stad Harlingen4‑17‑12 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts
naastligger ten westenhuis daer de Drie Cronen uithangen de Drie Kronen
naastligger ten noordenBartel Willems kuiper
naastligger ten noordenZierck Dircks
verkoperWillem Coenesknoopmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyers, Symen Jansen- en Dirck Clasen Reyers kopen elk voor 1/3 deel een huis met loods, plaats en achter- of pakhuis, strekkende tot aan het huis 'de Drie Croonen'. Het huis heeft een steeg en een achter uit- en ingang naar de Roeperssteeg, evenals het achterhuis. Ten O. de Catterugh, ten W. het huis 'de Drie Croonen', ten N. Bartel Willems en Sierck Dircks, ten Z. Jelle Tjeerts. Het huis staat aan de wz. van de Catterugh en heet 'de Swarte Ruyter'. Gekocht van Willem Coenes, knoopmaker.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027ra van 29 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Willems Burger c.s.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] Willem Koenes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 mei 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]56‑00‑00 CGgrondpacht van 2-17-12 CG
koperHylckien Sioerdts, weduwe van
koperwijlen Lammert Salverda
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Hylckien Sioerdts2‑17‑12 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrandus Feytemagleibakker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0226v van 12 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als huurder] Willem Coenes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Coenes knoopmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0212r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]177‑17‑08 GG2/3 huis alwaar de Geschilderde Knopen uithangen
koper van 3/4burgemeester Zierck Hylaarda de Geschilderde Knopen
koper van 1/4Jan Jansen Reyers koopman
eigenaar van 1/3Jan Jansen Reyers
verpachter grondde stad Harlingen4‑17‑08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: huis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes
naastligger ten westen*steeg waarlangs in- en uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten noordenSibren Jans wagenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Andries Feddes
naastliggervia twee doorgangen kan men naar het pakhuis van Mayke Dirx
verkoper van 1/2Belitie Hendricks van Diepenbroek, gehuwd met
verkoper van 1/2Enoch Hotzenkoopman te Haarlem
verkoper van 1/2Annetie Joosten, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Willem Coeniscementmaker
verkoper q.q.Sipke Auckes, redder vanbontreder en winkelier
erflaterde boedel van wijlen Willem Coeniscementmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Dircks Hylaarda, mede-regerende burgemeester voor 3/4, en koopman Jan Jansen Reyers voor 1/4, kopen 2/3 van een huis, loods, binnenplaets en pakhuis erachter, strekkende tot de stal van erven Andries Feddes, waarvan Jan Jansen Reyers al 1/3 bezit. Vrij achter in- en uitgang. Het huis staat wz. Katterug en heet 'de Vergulde Cronen'. Ten O. die straat, ten W. erven Andries Feddes, ten Z. een huis van de Doopsgezinde Gemeente, ten N. Sibren Jans, wagenmaker en erven Andries Feddes. Gekocht van Beletie? Hendrix van Diepenburg? x Enog Betzou? te Haarlem, voor 1/2 en Annetie....? wv Willem Coenes en Sioucke? Auckes, bontreder en winkelier, als redders van de boedel van Willem Coenes, voor 1/2, voor 177 gg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [niet vermeld]240‑00‑00 CG1/2 huis
koperYsaak Willems
eigenaar van 1/2Jan Jansen Reyers
verpachter grondde stad Harlingen4‑17‑12 CG
huurderde weduwe van wijlen Willem Coenes 50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuideneen huis van de Doopsgezinde gemeente
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Feddes
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenSibren Jansen wagenmaker
verkoperoud burgemeester Sierk Dirx Hylaarda, gehuwd met
verkoperHendrikjen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsak Willems koopt 1/2 huis, bewoond door wd. Willem Coenes en waarvan de andere 1/2 van Jan Jansen Reyers is. Ten O. de Katterug, ten W. erven Andries Feddes, ten Z. de D.G. Gemeente, ten N. Sibren Jans, wagenmaker. Achter het huis is nog een pakhuis, strekkende tot aan de stalling van erven Andries Feddes, en een steeg met in- en uitgang in de Roeperssteeg. Gekocht van Sierk Dirx Hylaarda x Hendrikje Cornelis.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0044v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYzak Willems, gehuwd met
naastligger ten zuidenJanke Sipkes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063v van 2 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]210‑00‑00 CG1/2 huis
koper door niaarYsak Willems mr. cementmaker
geniaarde koperOepke Rinses, gehuwd met
geniaarde koperJanke Pytters
eigenaar van 1/2Ysak Willemscementmaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: huis
naastligger ten westenAndries Feddes
naastligger ten noordenSibren Jansen wagenmaker
verkoperSybe Jansen Reyersmr. gortmaker
verkoperSjoukjen Jans Reyers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsak Willems, mr. zementmaker, koopt de andere helft van zijn huis wz. van de Katterugh. Ten O. de straat, ten W. Andries Feddes, ten Z. het Doopsgezinde huis, ten N. Sibren Jansen, wagenmaker. Er is een in- en uitgang in de Roeperssteeg. Gekocht van Sybe Jansen Reyers, mr. gortmaker en Sjoukje Jansen Reyers.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073r van 18 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende medekoper Izaak Willems


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0104v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 112, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsaac Willems


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-058Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarIsaac Willems
gebruikerIsaac Willems
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-058Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarwed. Isaac Willems
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-058Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarcommissaris Guilkert
gebruikercommissaris Guilkert
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ of Katterug800‑14‑00 GGhuis en cementmakerij
kopervroedsman Louwrens Jansen Klinkhamer, gehuwd met
koperMaike Aarts
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑12 CG
verpachter grondSybe Jansen Reyer 2‑00‑00 CG
huurdermedeverkoper Guilkert commissaris
huurdereen oefenschool boven het pakhuis 15‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenals bewoner Anthoni Eyses de Vries
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang naar de Roeperssteeg
naastligger ten westenRippert Andries
naastligger ten noordende weduwe van Jan Sybrens
verkoper van 1/5Antje Sipkes, erfgenaam te Dokkum
verkoper van 1/5?nke Sipkes, erfgenaammr. ijzersmid te Ameland
verkoper q.q.Cornelis Guilkert, curator
verkoper q.q.Foppe Goitjens Braem, curatoren overkoopman
verkoper van 1/5Hendrik Willems, en over
verkoper van 1/5?nk Willems
erflaterwijlen Janke Sipkes, gehuwd met
verkoper van 1/5Cornelis Guilkertcommissaris op de noorder wadding
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Jansen Klinkhamer, vroedsman x Mayke Aerts koopt een huis en cementmakerij wz. Sint Jacobsstraat of Katterug. Er is een steeg naar de Roeperssteeg, waardoor in- en uitgang. Zie de voorwaarden. Ten O. de Katterug, ten W. de D.G. Vermaning, de Roepersteeg en Rippert Andries, ten Z. het huis dat door Antoni Eijses? de Vries wordt bewoond, ten N. wd. Sake Sybrens. Gekocht van commies op de Noorder Wadding Cornelis Guilker voor 1/5, Antje Sipkes te Dokkum voor 1/5, mr. smid op Ameland Rienk Sipkes voor 1/5, en Cornelis Guilker als curator over Hendrik- en Rienk Willems voor 1/5, als erven van de commissaris Guitet, voor 800 gg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0008v van 8 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Louwrens Klinkhamer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-058Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarvroedsman Clinkhamer
gebruikervroedsman Clinkhamer
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-058 Sint Jacobstraat 4vroedsman Klinkhamer, bestaande uit 7 personen10‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-058Sint Jacobstraat 4huis
eigenaarvroedsm. Klinkhamer
gebruikervroedsm. Klinkhamer
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0130r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Lourens Klinkhamer


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0143r van 10 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]1300‑00‑00 CGhuis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden)
koperAuke Harmens Wassenaer, gehuwd met
koperMagdeltje Scheltes
verpachter grond cementmakerijde stad Harlingen2‑17‑12 CG
verpachter grondJan Sybes trekveerschipper2‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑04 CG
toehaak50-00-00 CG voor Tjietske Riemke
toehaak10-00-00 CG voor dochter Mayke
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenDirk Cornelis mr. timmerbaas
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (oude) vermaning
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenJacob Tuininga c.s.procureur
verkopervroedsman Lourens Janzen Klinkhamer, en voogd van zijn dochters
verkoperTjietske Riemke Louwrens
verkoperMayke Louwrens, en zijn zoon
verkoperJan Louwrens Klinkhamer te Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Harmens Wassenaar x Magdeltje Scheltes koopt huis en cementmakerij ten W. van de Sint Jacobsstraat, met een steeg en in- en uitgang naar de Roeperssteeg. Ten O. de Sint Jacobsstraat, ten W. en N. de oude Doopsgezinde Vermaning, de Roeperssteeg en de procureur Jacob Tuininga, e.a., ten Z. Dirk Cornelis. Grondpacht 4 cg. 17 st. 12 pn., waarvan 2 cg. 17 st. 12 pn. aan de Stad, en de overige 2 cg. aan Jan Sybes, trekschipper. Gekocht van Lourens Jansen Klinkhamer, mede-vroedschap, voor zich, en als vader van zijn 3 minderjarige kinderen en gelastigde van zijn zoon Jan Lourens te Medemblik, voor 1300 cg. en 50 cg. als verering aan verkopers dochter Tjietske, en 10 cg. voor Mayke.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0182r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0003ra van 14 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0093v van 17 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Wassenaar koopman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Auke Wassenaar koopman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ of zgn. Katterug2300‑00‑00 CGhuis en cementmakerij
koperAdam Bontekoe, gehuwd met
koperAnna Wassenaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑17‑12 CG
verpachter grondN. N. 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of zgn. Katterug
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenM. Tuininga
verkoperMagcheltje Scholtes, weduwe van
verkoperwijlen Auke Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Bontekoe x Anna Wassenaar koopt huis en cementmakerij wz. Sint Jacobsstraat. Gekocht van Magcheltje Scheltes wv Auke Wassenaar.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0158r van 28 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Auke Wassenaar


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0149v van 8 dec 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van A. Bontekoe
naastligger ten noordende weduwe van A. Bontekoe


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0149v van 8 dec 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van A. Bontekoe
naastligger ten noordende weduwe van A. Bontekoe


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0287v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Bontekoe
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen A. Bontekoe


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0287v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Bontekoe
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen A. Bontekoe


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0355v van 11 jul 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ of Katterug500‑00‑00 GGhuis waarin kalksteen- en cementnegotie
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
bewonerThomas Coppieters, gehuwd met
bewonerAntje Aukes Wassenaar
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidenCornelis* Zijlstra havenmeester
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenRoeperssteeg
verkoper q.q.T. S. Stephany, curator overprocureur fiscaal
verkoperTrijntje Adams Bontekoe minderjarig, nagelaten dochtertje van
erflaterwijlen Adam Stitters Bontekoe
verkoper q.q.dr. G. Andreae, gelastigde
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde
verkoper q.q.T. S. Stephany procureur fiscaal, gelastigden van te m
verkoperThomas Coppieters, gehuwd met
verkoperAntje Aukes Wassenaar


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0265r van 23 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 4Sint Jacobstraat WZ of Katterug1325‑00‑00 CGhuis
koperJan Tjerks, gehuwd mettrekveerschipper
koperReinouke Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen4‑17‑08 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenBeernd Johannes
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jetse Jelles Boomsma, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Baarnd Hylkestrasmolenaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-063 , pag. 108Sint Jacobstraat 4J. Suiderma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-062, pag. 148Sint Jacobstraat 4Beerend Johannes2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Jan Tjerks Zuiderma... id. van wijk C-106; gebruiker H. Klatter, paardedoctor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-126, kalkkoper, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Sint Jacobstraat 4 J. Zuidermanfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-126Sint Jacobstraat 4Jan Zuiderman Jan Zuiderman kalkkoper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 618Sint Jacobstraat 4Jan Tjerks SudersmawinkelierHarlingenhuis en erf (68 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 296 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Tjerk Jans Suderma, overleden op 9 juni 1832overleden Den-Bosch (hospitaal), zoon van Jan Tjerks Suderma, kalkman St. Jacobstraat /Noorderhaven C 126 (enige testamentair erfgenaam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Ietje Ruurds... bewijs, 2 nov 1805; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-126; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 50 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Jan Tjerks Zuderma, overleden op 23 februari 183979 jr, kalkman/koopman, geboren Augustinusga, overleden St. Jacobstraat C 126, gehuwd, vader van Rein, werkman en wijlen Lieuwe Jans Zuderma (man van wijlen Duttje Freerks, vader van minderjarige Jan en Freerk Lieuwes Zuderma: voogd is Sjoerd Ates van Veen, schipper/koopman). (in tafel 'Zuiderma') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-126NoordijsYetje Ruurds70 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
C-126NoordijsJan Zuiderma15 jtabakskerwerHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-126NoordijsFreerk Zuiderma13 jzadelmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 155 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Yttje Ruurds, overleden op 20 oktober 184274 jr (geboren 7/2/1768), overleden St. Jacobstraat C 126, wed. Jan Tjerks Zuderma, geen kinderen, zuster van Taetske Ruurds (wed. Lourens Botes Tuininga). Saldo fl. 194,44. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 131 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Catharina van Dijk, overleden op 2 juni 184432 jr (geboren 10/5/1812), overleden St. Jacobstraat C 126, vrouw van Sikke de Jong, vleeshouwer, moeder van minderjarige Trijntje, Sietze en Willem Sikkes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 685 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Paulus Hermanus Kamp, overleden op 6 september 18471 jr (geboren 25/2/1846), overleden Noorderhaven C 126, zoon van Hermanus Kamp, timmermansknecht en Teodora Otto's de Jong, broer van minderjarige Jan, Vogeltje, Otto, Hendrikus en Geeske Hermanus Kamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Johannes Hendricus Gastrik, overleden op 9 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 61 jr, geboren Duitsland 15/2/1778, overleden St. Jacobstraat C 126, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-126Sint Jacobstraat 4Maria Koelmans, overleden op 7 december 1848(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren 1/1/1789, overleden St. Jacobstraat C 126, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Okke Jans de Boer... koorndragers in 1889, zv Jan Hendriks dB, en detje Jans; BS huw 1829, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-124; VT1839; O. d. B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-126Sint Jacobstraat 4Trijntje Jacobs Spanjer... S, en Hiltje Walings Faber; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1896, bev.reg. Ha18 51 wijk C-126; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2211Sint Jacobstraat C-126R. Oswald en vrouwwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3011Sint Jacobstraat C-116Doutje Visser, vrouw van W.L. de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3011Sint Jacobstraat 4 (C-116)Arnoldus de Jongwoonhuis


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 4, HarlingenSint Jacobstraat 4J. Oudesheeren modemagazijn


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 4J. Oudeswinkelier


1935 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Jacobstraat 4, HarlingenSint Jacobstraat 4J. Oudesherenmodemagazijn


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 4J. Oudes257Heerenmodemag.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr. 4J. Oudes891Heerenmodemag.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Oudes891H.modemag.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Oudes891H.modemag.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 4, HarlingenSint Jacobstraat 4 Oudesherenmodes


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.J. Oudes891H.modemag.


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Jacobstraat 4, HarlingenSint Jacobstraat 4Fa. J. Oudesherenmodemagazijn


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 4C. (Cornelis) Oudes
  terug