Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 100
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1007-087 7-095 C-139C-130


Naastliggers vanNoorderhaven 100
ten oostenNoorderhaven 102
ten zuidenVoorstraat 53
ten westenNoorderhaven 98
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 100naamloze steeg ten westen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182r van 20 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSipcke Ryoerts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg naar de haven, waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordende loods van Gerbrant Symens


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0036v van 28 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarin een vrije uit- en ingang
naastligger ten westende kindskinderen van Sipcke Riourdts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenWybe Oedses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Wybe Oedses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHaringh Pybes
verkoperAeltie Pybes, gehuwd met
verkoperJohannes Feddricx
verkoper q.q.Johannes Feddricx, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Hero Wytses, geauthoriseerde curatoren over
verkoperJan Pybes, en over
verkoperPybe Pybes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114r van 7 feb 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ700‑14‑00 GGhuis
koper provisioneelJohannes Feddricx
naastligger ten oostenWybren Oedses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Wybren Oedses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0319r van 22 jun 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven ZZ]885‑00‑00 GGhuis
koperNicolaeus Jacobaeus, gehuwd metpostulant
koperAntie Andries
verpachter grondJan Johannes 0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenWybe Oedtsen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet houtstek van Hylck Tyaardts
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperHarmen Piebes
verkoperJan Piebes
verkoperPiebe Piebes
verkoperJohannes Feddricks, gehuwd met
verkoperAeltie Piebes
erflaterwijlen Piebe Jansen, gehuwd met
erflaterwijlen Botte Sipkes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104r van 6 apr 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet erf van Johannis Jansen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0055v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ1606‑14‑00 GGhuis, loods en plaats
koperFrans van Kyl, gehuwd met
koperTetie Reins
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses
naastligger ten zuidenJohannes Jansen
naastligger ten westenhet houtstek van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperde erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans van Kyl x Tetje Reins koopt huis, loods en plaats. Ten O. en W. erven Wybe Oedses` huis en houtstek, ten Z. Johannes Jansen, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Nicolaes Jacobi.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0030v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Kyl


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Kyl
naastligger ten westenJohannes Jansen


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101r van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Kyl


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0160r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]2225‑00‑00 GGhuis met zomerkeuken
koperdr. Tarquinius Popta, gehuwd met
koperCatharina van Dorn
verpachter grondJohannis Jansen 0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Foppe Hylkes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Sibert Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans van Kyll, gehuwd met
verkoperTettje Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Tarquinius Popta x Catharina van Dorn kopen een huis, zomerkeuken, galerij, plaats en tuin zz. Noorderhaven. Ten O. Foppe Hylckes, ten W. Sibout Andries. Vrij mede-gebruik van de steeg ten westen. Grondpacht 12 st aan Johannis Jansen. Gekocht van Frans van Kyll x Tettje Reyns voor 2225 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenIJsbrandus van Viersen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ1809‑14‑00 GGhuis
koperburgerhopman Frans van Kyl c.u.
huurdermajoor Boner c.u.
toehaakeen blancq voor de notaris
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Joannes Jansen 0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenFoppe Hylkes
naastligger ten zuidenFoppe Hylkes
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenSibolt Andrys
verkoperheer Viersen


1664 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 174v van 28 apr 1664 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 100
overledeneTettie Reins Bientiema, weduwe van
wijlen burgerhopman Frans van Kyl
requirantEwert Pieters te Midlum, geauthoriseerde curatorpredikant
requirantburgervaandrig Hendrick Feikes de Witt, geauthoriseerde curatoren over
overledenede vier nagelaten weeskinderen van wijlen Tettie Reins Bientiema
inleiding bij de boedelinventarisatie[0174v] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstaene van de here praesiderende burgemeester Paulus Wiltvanck als commissaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Tettie Reins Bientiema weduwe van Frans van Kijl in leven burgerhopman binnen deser stede, van alle de goederen uit ende inschulden, bij de overleden metterdoot nagelaten, ende aldaer bevonden alles ten versoecke van Ewert Pieters bedienaer des goddelijcken woorts tot Midlum ende Hendrick Feikes de Witt burger fendrich alhier, als testamentarie ende daerop geauthoriseerde curatoren over de vier nagelaten onmondige kinderen van de voornoemde Tettie Bientiema soo volgt. Actum den XXVIII [28] aprilis 1664
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ1600‑08‑08 GGhuis, loods en plaats
koperN. N.
huurderde heer burgemeester Bartel Lanting
naastligger ten oostenHylckien Foppes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIpe Sijes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde curatoren over de 3 nagelaten kinderen van de hopman Frans Kyl c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022av van 23 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ2600‑00‑00 CGhuis
koperDirck Zierx, gehuwd met
koperAntie Annes
naastligger ten oostenHylcke Foppes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ype Sijes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopergemeensman Sweerd Thomas, gehuwd met
verkoperAefke Clases


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sipke Feites


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0049r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMayke Dirks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke Feytes


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ765‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFedde Boeles, gehuwd metfactoor te Amsterdam
koper door niaarElske Arents, met als gelastigde
koper q.q.Jan Beerns schuitschipper
geniaarde koperSybe Sweerts, gehuwd met
geniaarde koperFroukjen Saskers
naastligger ten oostenhet huis van Fedde Boeles
naastligger ten zuidende kinderen van Bootsma
naastligger ten westende weduwe van Bauke Folkerts
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperGeertie Sipkes c.u., en
verkoperTieerdtie Sipkes c.u., en
verkoperAntie Sipkes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Boele(n)s x Elske Alberts [Bonnema] koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Noorderhaven, ten W. van zijn eigen huis, met uit- en ingang door de steeg ten W. Ten O. de koper, ten W. wd. Bauke Folkerts [Ens], ten Z. erven Bootsma. Gekocht van Geertie, Tieerdtie en Antie Sipkes en hun mannen, voor 765 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFedde Boeles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-087Noorderhaven 100huis
eigenaarGrietie Cornelis
gebruikerGerrit Stoffels cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-087Noorderhaven 100kamers
eigenaarwed. Albert Beuwes
gebruikerGerrit Stoffels cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑6‑1720
opmerking1720 den 10 juny door grietie corneles hier op betaelt 2-2-0


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0219v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis gekocht door Dirck Huigens c.u.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ [niet vermeld]750‑00‑00 GGhuis
koperDirck Huygens, gehuwd met
koperStijntie Hendrix
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Tieerd Pyters c.s.
naastligger ten zuidenvroedman Mockema
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperElske Arents Bonnema, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Fedde Boeles te Amsterdam
verkoperFoppe Bonnema te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een fraai huis met vrij in- en uitgang in de steeg ten W. Ten O. Tieerd Pyters, ten W. de steeg, ten Z. de vroedsman Mockema, ten N. de straat en haven. Gekocht van Elske Arents Bonnema wv Fedde Boele(n)s en Foppe Bonnema, beiden te A`dam.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-087Noorderhaven 100camers
eigenaarJacob Bonk
gebruikerGerrit Stoffels cum soc.
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaerd


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0304v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Huygens


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0341r van 24 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Takes koopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0088v van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ1350‑00‑00 CGhuis
koperRomke Hotses, gehuwd met
koperFoske Ulbes
huurderGerryt Alberts
naastligger ten oostenSytse Vos
naastligger ten zuidengemeensman Seerp Swerms
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes Teekes, usu fructuarius van de goederen vankoopman te Witmarsum
erflaterwijlen zijn huisvrouw Aukjen Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Hotses x Saske Ulbes koopt 1/2 huis zz. Noorderhaven met 2 vrije in- en uitgangen in de steeg ten W. Ten O. Sytse Vos, ten W. de steeg, ten Z. Seerp Swerms, ten N. de haven. Gekocht van Johannes Takes te Witmarsum als erfgenaam van zijn vrouw Aukjen Rinties.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-087Noorderhaven 100kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerHendrik Johannes cum soc.
huurwaarde26‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑06 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0191v van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Hotzes schipper op Deventer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-087 Noorderhaven 100Lolkjen Ages, bestaande uit 3 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0053r van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-087Noorderhaven 100kamer
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerLolkjen Ages
huurwaarde22‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑01‑14 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-087, fol. 126Noorderhaven 100wed. Lolkjen Ages, bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderen£ --£ 0gealimenteerdt


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0284r van 22 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0166v van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Hotses c.u.schipper op Deventer


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomke Hotses


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHotse Romkes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0073r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185r van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenB. Tuininga


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester H. Binksma


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Binksma


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0308r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0031v van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0250r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ675‑15‑00 CGhuis
koperTjeerd Roelofs Cabeljauw boekbinder en koopman
huurderAuke Meinerts c.u.
naastligger ten oostende heer A. de Rook
naastligger ten zuidenC. Bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3Albartus Binksmakoopman
verkoper q.q.Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/3C. de Meulenmeester
verkoper q.q.wijlen Hendrik Wybes Blok, curator overmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma
erflateroud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
erflaterJanke Rasschen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs Cabeljauw, koopman en boekbinder. Geen grondpacht.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-095, pag. 151Noorderhaven 100Tjeerd Roelofs4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Fredrik Dirks Akkerboom... huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1828, ovl 1837; gebruiker van wijk C-139, beurtschippersknegt; eigenaar Tjeerd Kabbeljauws wed, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Gerrit Rikkers... Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; gebruiker van wijk A-176, agent der policie; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204); G.F.R. en Jeltje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-139, medegebruiker is Fredrik Akkerboom, beurtschippersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-003, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-139Noorderhaven 100Tjeerd Kabbeljauw wedTjeerd Kabbeljauw wed
C-139Noorderhaven 100Tjeerd Kabbeljauw wedFredrik Akkerboom beurtschippersknegt


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 174 van 11 apr 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-139Noorderhaven 100koopaktefl. 550huis aan de Noorderhaven C-139
 
verkoperSytske Fokkes (wv Tjeerd Roelofs Kabeljaauw)
Reinder Miedema


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 37 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-139Noorderhaven 100Rein Miedema, overleden op 12 oktober 182958 jr, ijzerkramer Noorderhaven C 139, man van Itske van der Veer, vader van Simon, idem, Maike (vrouw van Jacobus Albertus Petraeus, bankhouder Franeker) en minderjarige Janke, Hyke en Margaretha Reins Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 600Noorderhaven 100Simon MiedemaijzerkramerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Jetske Sybrens Molenaar... BS huw 1828, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-139; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Luitje Reinders van der Veer... 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 38 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-139 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-139NoorderhavenLuitje van der Veer38 jschipperBakkeveenm, protestant, gehuwd
C-139NoorderhavenJetske Molenaar47 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 368 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-139Noorderhaven 100Elisabeth Pieters Cordel, overleden op 19 november 184222 jr, geboren Franeker 5/11/1822, overleden Noorderhaven C 139, vrouw van Age Hendriks de Boer, geen kinderen, dochter van wijlen Pieter Cordel en Jeltje Arends Veltman, te Franeker, zuster van Willem, timmerman aldaar, Johannes, verver aldaar, Akke (vrouw van Johannes Wiggers, aldaar) en minderjarige Harmina Pieters Cordel, halfzuster van wijlen Catharina Esger Geerts (vrouw van afwezige Bauke Faber, zonder bekende woonplaats, moeder van minderjarige Pieter Baukes Faber). Saldo fl. 224,85. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Aaltje Rikkers... dv Gerrit R, en Jeltje Hendriks (Reitsma); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 600Noorderhaven C-139Simon Miedemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 600Noorderhaven C-130Johannes Miedemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5245Noorderhaven 100 (C-130)Johannes Miedemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 100 Maaike Miedemazonderf. 900f. 900


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 100S. v.d. Werf139In verfwaren en machine-oliën


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 100S. v/d Werfwinkelier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw., oliën


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf557Mach. oliën, teerprod., verfw., tegels


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21133
Noorderhaven 100Firma S. van der Werf


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. v.d. Werf557Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. v.d. Werf557Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. v.d. Werf557Teerprod., verfw., oliën


1966 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 100, HarlingenNoorderhaven 100S. van der Werfteer-, verf- en bitumenproducten


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 100rijksmonument 20603


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5245Noorderhaven 100
  terug