Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 97-108 7-113 C-033C-026


Naastliggers vanVoorstraat 9
ten oostende Voorstraat
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 7a
ten noordenNoorderhaven 50


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0097r van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis daer den Witten Roos uuytsteeckt


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0096v van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ waar de witte roos uitsteekt1678‑00‑00 GGhuis daer tegenwoordich den Witten Roos uytsteeckt
koperSyds Hendricks, gehuwd metvleeshouwerde Witte Roos
koperRintscke Hanses
naastligger ten oostenWillem koekbakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHendrick Watses
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenhuis of loods van Claes Thoenis
verkoperHendrick Watses, vader resp. schoonvader van
verkoperYdke Annes Buma, gehuwd met
verkoperde heer Riemer Haringhs, met approbatie vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperAncke Annes Buma, gehuwd met
verkoperdoctore Gajo Nautasecretaris van Sneek
verkoperdr. Jacobus Fabritius, voor hemzelf en vooradvocaat Hof van Friesland
verkoperYpke Freercks, gehuwd met
verkoperDaniel de Bloemkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Hendricks


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Sydts Hendricks


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinske, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Syds Hendricks


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0013r van 7 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ1700‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperJetse Feyckes, gehuwd met
koperRixst Dirckx
naastligger ten oostenJarich Frieses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Watses
naastligger ten noordensteeg naar de haven, waarvan medegebruik
verkoper q.q.burgemeester Jelle Jaspers Bennama, curator over
verkoperde geabandonneerde goederen van wijlen Syds Hendrikx, gehuwd metslager
verkoperwijlen Rinske Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Feyckes x Rixt Tijerx koopt een huis met loods en een plaets ertussen, nz. Voorstraat, met vrij mede-gebruik v.d. steeg, achter noordwaarts naar de Noorderhaven. Ten O. Jarigh Frieses, ten W. Hendrick Watses. Gekocht van (burg. Jelle Jaspers Bennema als curator over de verlaten boedel van wln.) Syds Hendricks, slachter x Rinske Hansen, voor 6700 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121r van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetse Feyckes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetse Feyckes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0017r van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0148v van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0183r van 1 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Feickes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0132v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Feikes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0053v van 28 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ2047‑10‑00 CGhuis
koperFrans Ewerts, gehuwd metmr. slager
koperMaycke Harmens
naastligger ten oostenmr. Goslyck Stienstra
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenluitenant Joannes van der Uyl
naastligger ten noordende weduwe van Arjen Snel
verkoperDirk Feyckesmr. slager te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Everts, mr. slager x Maycke Harmens koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. mr. Gosling Stienstra, ten W. de ltn. Johannes [Jansen] van der Uyl, ten Z. de straat en diept, ten N. wd. Arjen Snel. Vrij in- en uitgang door steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. slachter Dirk Feykes te Leeuwarden.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0237v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Everts slager


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115v van 2 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Eeverts vleeshouwer


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0350r van 20 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Frans Everts slager


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0352v van 22 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ842‑00‑00 GGhuis en stal
koperSymon Jansen mr. kaarsenmaker
verpachter grondCornelis Willems stadsdrukker0‑14‑00 CG
bewonerWybe Dirksen c.u.
naastligger ten oostenCornelis Willems stadsdrukker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Goverts
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings
naastligger ten noordenmr. Baltus Caspari Sterk
verkoper van 1/10Johannes Fransenvleeshouwer
verkoper van 1/10Mayke Fransen, gehuwd met
verkoper van 1/10Symon Jansenmr. kaarsenmaker
verkoper q.q.Liuwe Ewerts, curatormr. vleeshouwer te Leeuwarden
verkoper q.q.Hendrik Ewerts, curatoren overmr. vleeshouwer
verkoperde erfgenamen van wijlen Frans Ewertsmr. vleeshouwer
verkoperAeltie Jansen, gehuwd met
verkoperWybe Dirksen
erflaterde weduwe van wijlen Frans Fransen


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0352v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ842‑00‑00 GGhuis en stal
koperSymon Jansen mr. kaarsenmaker
verpachter grondCornelis Willems stadsdrukker0‑14‑00 CG
bewonerWybe Dirksen c.u.
naastligger ten oostenCornelis Willems stadsdrukker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Goverts
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings
naastligger ten noordenmr. Baltus Caspari Sterk
verkoper van 1/10Johannes Fransenvleeshouwer
verkoper van 1/10Mayke Fransen, gehuwd met
verkoper van 1/10Symon Jansenmr. kaarsenmaker
verkoper q.q.Liuwe Ewerts, curatormr. vleeshouwer te Leeuwarden
verkoper q.q.Hendrik Ewerts, curatoren overmr. vleeshouwer
verkoperde erfgenamen van wijlen Frans Ewertsmr. vleeshouwer
verkoperAeltie Jansen, gehuwd met
verkoperWybe Dirksen
erflaterde weduwe van wijlen Frans Fransen


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0270v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Ewerts mr. vleeshouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108Voorstraat 9huis
eigenaarwed. Frans Gowerts
gebruikerwed. Frans Gowerts
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108Voorstraat 9huis
eigenaarwed. Frans Gowerts
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108Voorstraat 9huis
eigenaarwed. Frans Gowerts
gebruikerwed. Frans Gowerts
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108Voorstraat 9huis
eigenaarJan Doekes
gebruikerJan Doekes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0093r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Hendrik Everts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-108 Voorstraat 9Evert Hendriks, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-108Voorstraat 9huis
eigenaarerv. burgemr. Hendrik Everts
gebruikererv. burgemr. Hendrik Everts
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWiltetus Hendriks


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0249v van 2 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWiltetus Hendriks


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0001r van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni Vink


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0031v van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismarktspijp met een vrije in- en uitgang door de steeg naar de Noorderhaven1300‑00‑00 GGhuis
koperAnthony Vink, gehuwd met
koperMinke Minnes
huurderWiltetus Hendriks mr. slager
naastligger ten oostenDeeltie Hendriks
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAndries Doedes n.u.
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curatorprocureur fiscaal
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Wiltetus Hendriksmr. slager


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0229v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismarktspijp2100‑00‑00 CGhuis
koperJan Sybrens, gehuwd metmr. schoenmaker
koperJohanna Johannes
huurderPieter Aukes pelmolenaar90‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. B. Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAndries Doedes n.u.
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperAnthoni Vink, gehuwd methovenier
verkoperMinke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybrens, mr. schoenmaker x Johanna Johannes koopt een huis omtrent de Vismarktspijp, nz. Voorstraat. Ten O. dr. B. Jelgersma, ten W. Andries Doedes, ten Z. de Voorstraat, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Gekocht van Anthoni Vink, hovenier x Minke Minnes, voor 2100 cg.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0134r van 17 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismerktspijp1380‑00‑00 GGhuis
koperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd met
koperGryttje Jans Schonebeek
naastligger ten oostenJelgersma
naastligger ten westende weduwe van Andries Doedes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperJan Sybrensmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs v.d. Ley x Grietje Jans Schoonebeek koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat omtrent de Vismarktspijp. Ten O. dr. B. Jelgersma, ten Z. die straat, ten W. wd. Andries Doedes, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Gekocht van mr. schoenmaker Jan Sybrens, voor 1380 gg.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0171v van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ bij de Vismarktspijp2000‑00‑00 CGhuis
koperSimon van der Ley koopman
huurderSimon van der Ley koopman80‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. B. Jelgersma
naastligger ten westende weduwe van Andries Doedes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperGryttje Jans Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon van der Ley, koopman, koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerktspijp. Ten O. B. Jelgersma, ten Z. de Voorstraat, ten W. wd. Andries Doedes, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Jarig Jacobs van der Ley x Gryttje Jans Schonebeek, voor 2000 CG.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0199v van 22 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon van der Ley


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0062v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ2550‑00‑00 CGhuis
koperJan Tamboeser, gehuwd met
koperGrietie van Staveren
huurderJan Tamboeser c.u.
naastligger ten oostendr. Bernardus Jelgersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSikke van Laan
naastligger ten noordenGerlof Wiegers Bakker
verkoperSimon van der Leykoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboezer x Grietje van Staveren, koopt huis. Ten O. dr. Bernardus Jelgersma ten W. Sikke van Laan, ten Z. de Voorstraat, ten N. Gerlof Wiegers Bakker. Gekocht van Simon v.d. Ley.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Jan Tamboezer


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0087v van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ4000‑00‑00 CGhuis (winkel)
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd met
koperSimke Pieters Backer
naastligger ten oostenJane van Slooten
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSikke van Laan
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Wiegers Backer
verkoperoud burgemeester Jan Tamboezer, gehuwd met
verkoperGrietie van Staveren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Simke Pieters Backer koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Jane van Slooten, ten Z. de Voorstraat, ten W. Sikke van Laan, ten N. wd. bakker Gerlof Wiegers. Overname van de winkelgoederen en gereedschappen. Gekocht van oud-burgemeester Jan Tamboezer x Grietje van Staveren, voor 4000 cg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0283v van 25 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 9Voorstraat NZ3800‑00‑00 CGhuis
koperLijsbertus Claases van Goch schildersgezel te Leeuwarden
naastligger ten oostenThomas van Slooten
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSikke van Laan
naastligger ten noordenJ. Schiere n.u.
verkoperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman
verkoperSimke Pieters Bakkerkoopvrouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbertus Claases van Goch, schildersgezel van Leeuwarden, [burgerboek Harlingen: Lysbartus van Goch, legt de eed af 16 januari 1796, afkomstig van Kollum], koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. Thomas van Slooten, ten Z. de straat, ten W. Sikke van Laan, ten N. J. Schiere. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Arjens Jonker x Simke Pieters Backer.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0139r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenL. van Goch koopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0284r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0290r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenL. C. van Goch


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-117 , pag. 113Voorstraat 9L.C. Goch, 33 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-113, pag. 153Voorstraat 9L C van Goch5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Lijsbertus Claases van Goch... Pijters en Lieuwkje Wopkes; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk C-033, vischafslager, 1814. (GAH204); Abbe Johannes en Lijsbert Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 9 L.C. van Gochfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-033Voorstraat 9L C van Goch L C van Gogh vischafslager


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 120 van 13 dec 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-033Voorstraat 9koopaktefl. 2200huis C-033
 
verkoperLysbeth van Goch
koperAdolf Meyer (c.u.)


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 264, 275 en 278 van 21 sep 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-033Voorstraat 9provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 856huis aan de Voorstraat C-033
 
verkoperGerbrandus Pettinga
koperGerben Hendriks Meyer


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
C-033Voorstraat 9Huizinge, met zeer ruime slagterij aan de Voorstraat, bewoner Levy Moses, Blok. Finaal verkocht op 28 sep 1831 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 553Voorstraat 9Levie Mozes BlokslagerHarlingenhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Mietje Meyer Levij... HRL 1810; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1840; oud 55 jaar, geb Zuidbroek en wonende te HRL. 1839, wijk C-033; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Mozes L Blokoud 42 jaar, geb Vollenhove, en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-033; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-033Voorstraat 9L M Blok stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-033VoorstraatMozes Levy Blok42 jvleeshouwer*Vollenhovenm, israëliet, gehuwd
C-033VoorstraatMietje H Levy55 j[vleeshouwer]Zuidbroekv, israëliet, gehuwd
C-033VoorstraatHanna Meyer23 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatReeltje Blok17 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatMozes S Messel9 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatGorda J Wilda9 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-033VoorstraatMarcus J Cats42 jBolswardm, israëliet, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 743 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-033Voorstraat 9Robijn Z. Klazes Godthelp, overleden op 3 april 1847Z.=Zijlstra, 8 jr (geboren 23/6/1838), overleden Voorstraat C 33, zoon van Klaas Johannes Godthelp, vleeshouwer en Anna Robijns Zijlstra, broer van minderjarige Wendelina, Sietske, Sjouwkje en Johannes Klazes Godthelp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-033Voorstraat 9Sjoukje van Wielen... Klases vW, en Maria Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-033, 166, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 553Voorstraat C-033Lourens Hoekerswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 553Voorstraat C-026Lourens Hoekerswoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 9, HarlingenVoorstraat 9W. Hoekersslagerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 553Voorstraat 9 (C-026)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 9L. Hoekersjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 9 Dominicus van der Vleugelslagerf. 1200f. 1500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 9D. v.d. Vleugel179Slager


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 9D. v.d. Vleugel179Slager


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 9D. v/d Vleugelslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v.d. Vleugel179Slager


1938 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Voorstraat 9nov: Op de Voorstraat opent de heer Zwaan zijn Westfriesche Vleeshhouwerij in het pand van voorheen slagerij Van der Vleugel


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 9C. Zwaan607Vleeschh.


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 9, HarlingenVoorstraat 9C. ZwaanWest-Friesche vleeshouwerijslager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C. Zwaan607Vleeschh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.C. Zwaan607Vleeschh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 9P. (Pieter) Davidzon


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 9rijksmonument 20676


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9228Voorstraat 9
  terug