Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 48
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 487-139 7-144 C-162C-154
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 487-140 7-144 C-162C-154


Naastliggers vanNoorderhaven 48
ten oostenNoorderhaven 50
ten zuidenVoorstraat 7a
ten westenNoorderhaven 46
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 48naamloze steeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0128v van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven NZ [staat: op de nieuwe haven]1680‑00‑00 GGhuis
koperPieter Tanssen, gehuwd met
koperNeeltien Ariaens
bewonerDouwe Hommes, gehuwd met
bewonerIsabelle van Hoorn
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Aris, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Ockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Thanss x Neelken Ariaens kopen een huis op de nieuwe haven, nu bewoond door Douwe Hommes x Isabella van Hoorn. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Jacob Arisdr. wv Cornelis Ockes, voor 1680 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0097r van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Douwe Hommes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0106r van 20 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] bij de Vismarkt200‑00‑00 GG1/6 huis
koperJan Harmens Bijma, gehuwd met
koperAeltie Augustini
naastligger ten oostenJan Gerryts* glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Roeliffs
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperPiet Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Rintie Heeres te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Beyma x Aeltye Augustini kopen 1/6 huis zz. Noorderhaven bij de Vismarckt. Ten O. glasmaker Jan, ten W. Jan Roeliffs. Gekocht van Piet Pieters wv Rintie Heeres op Ameland, voor 200 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0106v van 20 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ [niet vermeld]100‑00‑00 GG1/6 huis
koperJan Bijma
eerdere eigenaarwijlen burgemeester Douwe Hommes Bijma
verkoperWytse Pieters te Burgwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Beyma wandelt in 1/6 huis nagelaten door wl. Burgemeester Douwe Hommes Beyma. Aangewandelt van Wytske Pieters te Burgwerd.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0108r van 29 aug 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1585‑00‑00 GGhuis, strekkende vanaf de haven zuidwaarts tot het huis en plaatske van Hendrick Watses
koperJan Adams, gehuwd met
koperTeuntie Dircks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Gerryts* glasmaker
naastligger ten zuidenHendrick Watses c.u.
naastligger ten westenJan Roeliffs
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Harmens Bijma, gehuwd met
verkoperAeltie Augustini
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Adams x Teuntie Dircks


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0017r van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Adams


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAdam Jansen Gipson


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0126r van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt2100‑00‑00 GGhuis alwaar de Jeneverboom uithangt
koperDirk Dirksen Mok, gehuwd metde Jeneverboom
koperDoetie Pieters
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenIsbrandt Aarnts
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Watze Hendriks
naastligger ten zuidenals bewoner oud burgemeester Jan Gelder
naastligger ten westensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten westenhet pakhuis van Jeltje Tonis Vrijthoff
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperAdam Jansen Gipson


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0148v van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Dirxen Mock


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0183r van 1 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Dircxen Mock


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0132v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Dirksen Mok


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 15rNoorderhaven 48Dirck Mockf. 3000-00-00 (1200+1800)


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0073r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1000‑00‑00 GGhuis
koperJurjen Philips van Bodendijck mr. koekbakker
huurderGerryt Ringvoet suikerbakker105‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSymon Jacobs schoenmaker
naastligger ten zuidenluitenant van der Uyl
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Amama
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPieter Dirx Moxma voor zich, gelastigde vanmr. chirurgijn
verkoperTrijntie Dirx, gehuwd met te Dokkum
verkoperJan Jansen van der Rijpbiersteker te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Philips van Bodendijck koopt huis bij de Vischmarkt. Ten O. Symon Jacobs en ook een eigen vrije steeg, ten W. erven Ammama, ten N. de straat, ten Z. de Lt. van der Uyl. Gekocht van Pieter Dirx (?) en Trijntje Dirx x Jan Jansen.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0192r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJurjen Philips Bodendijck koekbakker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Bodendijck mr. koekbakker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0249v van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1252‑00‑00 GGhuis
koper door niaargemeensman Jacobus Velthuis, gehuwd met
geniaarde koperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
geniaarde koperHeyltie Fransen de Adam
naastligger ten oosten[als huurder] Symon Cornelis
naastligger ten zuidenluitenant van der Uil
naastligger ten westengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperJurjen Boedendijckmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Velthuis, gemeensman en wijnkoper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, een voortreffelijk huis, zz. Noorderhaven omtrent de Vismarkt. Ten O. Symon Cornelis, ten W. de koper, ten Z. de Ltn. van der Uyl, ten N. de straat en haven. Met eigendom v.d. steeg ten O., en mede-gebruik van de steeg ten Z. achter het huis van v.d. Uyl, die op de Voorstraat uitkomt. Lange acte met indeling van het huis en het blijkt ook iets met de Vismarkt te maken te hebben. Gekocht van Jurjen Bodendijck, mr. koekebakker, voor 1252 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0350r van 20 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester de heer Jacobus Velthuis


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0134r van 20 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt925‑00‑00 CGpakhuis gebruikt als wijnhuis
koperCornelis Hansen van der Hout boeierschipper
naastligger ten oostenmr. Baltus
naastligger ten zuidenburgemeester Tjeerd Bouwens
naastligger ten zuidenFrans Goverts
naastligger ten westenAukjen Ruirds, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Aukjen Ruirds, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Jacob Velthuiswijnhandelaar
verkoper van 1/3 van 1/2Aukjen Ruirds, moeder en wettige voorstander van
verkoper van 1/3 van 1/2Jacob Velthuis
verkoper van 1/3 van 1/2Aukjen Ruirds, moeder en wettige voorstander van
verkoper van 1/3 van 1/2Richtje Velthuis
verkoper van 1/3 van 1/2Fockjen Velthuis, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/2Joost Gongrijpmr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hansen v.d. Hout, boeyerschipper, koopt een pakhuis, als wijnhuis gebruikt, met een plaats erachter, zz. Noorderhaven bij de Vismarkt. Ten O. mr. Baltus (Casparus), ten W. de verkoper, ten Z. de burgemeester Tjeerd Bouwens en Frans Goverts, ten N. de straat en haven. Er is een eigen steeg ten O. en een steeg ten Z. naar de Voorstraat. Gekocht van Aukjen Ruurds wv Jacobus Velthuis, voor 1/2 en haar kinderen voor 1/3 en Fockje Velthuis x Joost Gongrijp, mr. tinnegieter voor 1/6.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0144v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0002v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenpakhuis van Cornelis van der Hout


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-139Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
gebruikerSjoerd van der Hout
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-140Noorderhaven 48huis
eigenaarmr. Baltus erven
gebruikermr. Baltus erven
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-139Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-140Noorderhaven 48huis
eigenaarmr. Baltus erven
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133v van 1 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis van der Hout


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-139Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
gebruikerSjoerd van der Hout
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-140Noorderhaven 48huis
eigenaarmr. Baltus dogter
gebruikermr. Baltus dogter
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-139Noorderhaven 48huis
eigenaarSjoerd van der Hout
gebruikerSjoerd van der Hout
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-140Noorderhaven 48huis
eigenaarGrytie Baltus
gebruikerGrytie Baltus
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345v van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 48Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt1590‑00‑00 CGhuis
koperSiouke Sioukes, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
koperGerrytje Simons
naastligger ten oostenGrietie Baltus Sterk
naastligger ten zuidenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten zuidenJan Doekes
naastligger ten westende weduwe van Rommert de Veth
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperSioerd Hansen van der Houtmr. blokmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 245v maar verkeerd genummerd in het origineel]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0051r van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSiouke Sioukes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0183r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjouke Sjoukes schipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-139 Noorderhaven 48Sjouke Sjoukes, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg0
7-140 Noorderhaven 48Johannes Jansen, bestaande uit 3 personen09‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
7-140 Noorderhaven 48Harke Seerps, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-139Noorderhaven 48huis
eigenaarSjouke Sjoukes
gebruikerSjouke Sjoukes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-140Noorderhaven 48huis
eigenaarHarke Seerps
gebruikerHarke Seerps 15-00-00
gebruikerJohannes Jansen 30-00-00
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑03‑10 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Sjouke Sjoukes schipper


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0149r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0199v van 22 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0139r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schiere n.u.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0284r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0290r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schiere c.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-144, pag. 156Noorderhaven 48Jan Schiere5‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Jan Cornelis Schiere... van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-164, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-173; gebruiker ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 48 Jan Schierefl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-162Noorderhaven 48Jan Schiere Jan Schiere koopman


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 300 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-162Noorderhaven 48Grietje Cornelis Schiere, overleden op 1 november 1826zuster van Jan (Noorderhaven-N C 162), Trijntje (vrouw van Sjoerd Sybouts, te Leeuwarden), wijlen Bouwe (vader van Maayke, vrouw van Willem Schreuder, mr. goud/zilversmid aldaar, Anna en Trijntje Bouwes Schiere) en wijlen Neeltje Cornelis Schiere (vrouw van Abraham Wentel, moeder van Anna Abrahams Wentel, vrouw van Adrianus Petrus de Lange, te Alkmaar). Saldo fl. 1.711,40. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 551Noorderhaven 48Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis en erf (199 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Foekje Schouwenburg... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159, regattdv1826-93; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-162; VT1839; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893: 1827, nr. 82; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Simon Schiere... 1817, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, koopman, wijk C-162; VT1839; S. Jans(!) S., geb 22 feb 1790, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-162NoorderhavenSymon Jans Schiere49 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
C-162NoorderhavenFoekje van Schouwenburg46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-162NoorderhavenAnna Menalda Schiere21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-162NoorderhavenHenderika S Schiere15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-162NoorderhavenHittie Tadema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 551Noorderhaven 48simon j schiere160 gl.8.00 gl.12.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-162Noorderhaven 48Ypkje Schatgeb 26 nov 1807 Leeuwarden, ovl 25 aug 1871 HRL, huwt met ayo Wijngaarden, (gk), dv Douwe S, en Maria Ringnalda; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk C-162


1859 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 77, 86 en 88 van 12 apr 1859
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-162Noorderhaven 48provisionele en finale toewijzing en inhoudingherenhuis met tuin Noorderhaven ZZ C-162 kad. A-2459
 
verkoper q.q.Symon Jans Schiere
verkoper q.q.Abel Gerrit van Velsen Wiersma
verkoperJan Symons Schiere (te Zaandam)
verkoperAnna Menalda Schiere
verkoperFrederik Dirk Fontein (te Utrecht)
verkoper q.q.Richolt Lonneman (te Franeker)
verkoper q.q.wijlen Hendrika Symons Schiere
verkoperJan Lonneman (minderjarig)
verkoperSymon Lonneman (minderjarig)
koper q.q.Harmen Meyer
koperJan van Schouwenburg


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2459Voorstraat C-032Jan van Schouwenburgtuin
Sectie A nr. 2459Noorderhaven C-162Jan van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3119Noorderhaven C-154Egbertus Bernardus Scheuerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3119Noorderhaven 48 (C-154)Adolphus Augustus Snijderwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 48 Adolphus A. Snijder Hzn.wijnhandelaarf. 3300f. 3100
Noorderhaven 48 Hendrik R. Snijder Azn.wijnhandelaarf. 2100f. 2500
Noorderhaven 48 Catharinia H. Snijderzonderf. 0f. 0
Noorderhaven 48 Johan J. Snijderwijnhandelaarf. 500f. 500
Noorderhaven 48 Theuntje Snijderzonderf. 500f. 500
Noorderhaven 48 Cath. H.N. van der Veldezonderf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 48J. Sijtemaconducteur
Noorderhaven 48L.H. Snijder-
Noorderhaven 48T. Snijder-
Noorderhaven 48J. Snijderboekhouder
Noorderhaven 48H. Snijderwijnhandelaar


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H.S. Oswald896Handel in wegenbouwmat.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.896Woonh. Firm. H.S. Oswald
Noorderh.H.S. Oswald896Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.896Woonh. Firm. H.S. Oswald
Noorderh.H.S. Oswald896Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 48T. (Thomas) Tijsseling


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 48rijksmonument 20586


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8179Noorderhaven 48
  terug