Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 118-005 8-005 C-015C-009


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 11
ten oostenGrote Bredeplaats 13
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 9
ten noordenNoorderhaven 14


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 11, Harlingen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Heero Janssen


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0261r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Hero Jansen


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen burgemeester Hero Jansen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolk, ?gehuwd met
naastligger ten oostenHero Jans


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Here Jansen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Here Jansens


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077r van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077v van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFeycke Fetses slager


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]1900‑00‑00 GGhuis
koperNanne Keympes mr. kistmaker
naastligger ten oostenAtte Takes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Michiels
verkoperburgerhopman Jan Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Keympes, mr. kistmaker c.u. kopen een huis omtrent de blauwe trappen. Ten O. Atte Takes, ten N. Hendrick Michiels. Geen grondpacht. Gekocht van burger-hopman Jan Heeres, voor 1900 GG.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Nanne Keimpes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047v van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNanne Keimpes kistmaker


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNanne Keympes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0060v van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Bauwe Trappen]1450‑00‑00 GGhuis
koperMinne Jeyes, gehuwd metmr. kuiper
koperTyttie Willems
naastligger ten oostenIbel Fockes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenWillemcke Schinkel
naastligger ten noordende weduwe van Hendrick Michiels
verkoperNanne Keimpes, gehuwd metmr. kistmaker
verkoperPyttie Joris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jeyes, mr. kuiper x Tyttie Willems koopt huis met vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven door een steeg ten O. van het huis van wd. Hendrick Michiels, nz. Grote Brede Plaats bij de blauwe trappen. Ten O. Ibel Fockes, ten W. Willemke Schenkel, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. wd. Hendrick Michiels. Gekocht van Nanne Keimpes, mr. kistemaker x Pyttie Joris.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 1rGrote Bredeplaats 11Minne Jeyes, kuiper (mr. -)f. 600-00-00


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Jeyes mr. kuiper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-005Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarMinne Jeyes
gebruikerMinne Jeyes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0256v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Jeies mr. kuiper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-005Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarMinne Jeyes
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132r van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]270‑14‑00 GGhuis
koper door niaarInne Minnes mr. kuiper
geniaarde koperAris Pyters c.u.
naastligger ten oostenDouwe Reins
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenerfgenamen en kinderen van Tjeerd Tjeerds
naastligger ten noordenweduwe v Ewert Hingst koopman
verkoper q.q.Gerloff Jansen Buma [staat: Bouma]
verkoper q.q.Minne Tijssen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-005Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarInne Minnes
gebruikerInne Minnes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Jejes mr. kuiper


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Minne Jeies


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0063r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenInne Minnes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-005Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarEnne Minnes
gebruikerEnne Minnes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-005Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarEnne Minnes
gebruikerEnne Minnes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 238r van sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 11Coenraad Oswald, hofmeester op het Prinsejacht koopt huis. Ten O. Claas Symons, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. Roelof Tjerks, ten N. het pakhuis van Cornelis Bouwes [Schiere]. Met vrij in- en uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Janneke Willems Post, als erfgename van Aaltje Hanses wv Enne Minnes.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218ar van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCoenraad Oswald


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Brede plaats]751‑00‑00 GGhuis
koperCoenraad Oswald hofmeester op het Prinsenjacht
naastligger ten oostensteeg achter Noorderhaven
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede plaats]
naastligger ten westenRoelof Tjerks
naastligger ten noordenhet pakhuis van Coernelis Bouwes
verkoperburgervaandrig Jan de Reus, curatormr. chirurgijn
verkoperJoost Zeeman, curatorgerechtsbode
verkoperSanneke Willems Post, erfgename van
erflaterwijlen Aaltje Hanses, weduwe van
erflaterwijlen Enne Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bouwes [Schiere], zeilmaker x Antje Jans koopt groot nieuw pakhuis. Ten O. Jan Hendriks Pot, ten Z. Coenraad Oswald, ten W. Geertje Edsgers, ten N. de straat en haven. Gekocht van Janneke Willems Post, als erfgename van Aaltje Hanses wv Enne Minnes.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0186r van 20 feb 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoenraad Ostwald


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0114v van 23 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCoenraad Ostwald


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCoenraad Oswald


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0268r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCoenraad Oswald


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0045r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat NZ van de Grote Bredeplaats]810‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Gonggrijp, gehuwd metwachtmeester
koperAafke de Kok
naastligger ten oostenBauke Thomas
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten westenP. van Arum
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schiere
verkoperYebeltje Reitzes, en
verkoperde weduwe van Coenraad Oswald
verkoperYebeltje Reitzes, als boedelhouderse van de nalatenschap, met approbatie van haar kinderen
verkoperJohannes Oswald, meerderjarige zoon van de verkoper
verkoperBaatje Oswald, meerderjarige dochter van de verkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gonggrijp, wachtmr. x Aafke de Kok koopt huis met vrije steeg naar de Noorderhaven. Ten O. Bauke Thomas, ten W. P. van Arum, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. het pakhuis van Cornelis Schiere. Gekocht van Yebeltje Reitzes wv Coenraad Oswald.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0269r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmajoor Harmen Gonggrijp


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0169r van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmajoor H. Gonggrijp


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0148r van 17 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Harmen Gonggrijp


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van H. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-005, pag. 159Grote Bredeplaats 11H Gonggrijp wed4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Harmen Joostes Gonggrijp... van ''t huys van wijlen Jacob Danser, ord. no. 17, 8 jul 1783. (GAH1114); wed. H.G. eigenaar van wijk C-015, gebruiker is J.C. Metzlar, beroep onleesbaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-020, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Johannes Coenraad Metzlar... gebruiker van wijk C-002, deurwaarder; eigenaar is Marine, zeekantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk C-015; eigenaar is H. Gonggrijp wed., 1814. (GAH204); huwt met Aletta Margaretha van Kervel, N.H., predikant ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-015Grote Bredeplaats 11H Gonggrijp wedJ C Metzlar dogters


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 186 en 197 van 5 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 930huis C-015
 
verkoperAafke de Kok
koperJan Galama


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 en 114 van 15 apr 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 314huis C-015
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
verkoperTrijntje IJzenbeek
koperJan Jacobs Dijk


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 498huis C-015
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperCornelis Lautenbach
koperTrijntje Cornelis Beidschat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 506Grote Bredeplaats 11erven Cornelis Dirks LautenbachHarlingenhuis en erf (198 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Alegonda Merkelbach... N.H., dv Hendrik M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1816, ovl 1845, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-015, wijk F-005; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-015; VT1839; geb 29 nov 1797, ged 19 dec ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Dirk Cornelis Lautenbach... huw 1816, huw 1820, huw 1826, huw 1828, ovl 1845; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-015; VT1839; geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lautenbach en Trijntje Beytschat; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-015Grote Bredeplaats 11D Lautenbach stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-015BreedeplaatsDirk Loutenbach47 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
C-015BreedeplaatsAlegonda Merkelbach41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-015BreedeplaatsCornelis Loutenbach16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsHendrik Loutenbach14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsJohan Wilh. Loutenbach12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsEvert Loutenbach10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsDirk Loutenbach5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsGeertje Loutenbach19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsAafke Loutenbach7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsSjoerdtie Loutenbach4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsBaukje Loutenbach2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 506Grote Breedeplaats C-015Hendrik A. Sluikwoonhuis


1865 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-05-1865
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 11, HarlingenGrote Bredeplaats 11C.J. Kuitertzeemansuitrustingen


1866 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50040 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 28 van 13 feb 1866
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11koopaktefl. 6000herenhuis met erf aan de Grote Bredeplaats C-015 kad. A-506
 
verkoperJacobus Marius Hendrikus Bouman (te Amsterdam)
koperTeves Jans Teves


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3122Grote Breedeplaats C-009Teves Jans Teveswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3122Grote Bredeplaats 11 (C-009)Jan Teves (en Cons., te Beekbergen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 11 Arend M. Reijntjessecretaris waterschapf. 2400f. 2500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 11A. Reijntjessecr. waterschap


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 11, HarlingenGrote Bredeplaats 11S. Hommingascheepsproviandering


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1964 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 11, HarlingenGrote Bredeplaats 11S. Hommingalevensmiddelenbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 11G. (Gerrit) Homminga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 11rijksmonument 20355


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9407Grote Bredeplaats 11
  terug