Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeepaardsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Zeepaardsteeg 18-015 8-016 C-188C-182


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarTaecke Doeles
gebruikerDoeke Johannes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarDoeke Johannes
gebruikerFreerk Tietes cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruiker
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaart


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-015 Zeepaardsteeg 1wed. Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
8-015 Zeepaardsteeg 1Feyke Jansen, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Zeepaardsteeg 1huis
eigenaarwed. Jan Hendrix
gebruikerwed. Jan Hendrix
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
grondpacht aanerven Pyter Akkersloot
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-016, pag. 120Zeepaardsteeg 1Willem Fokkes, 29 jaar, gehuwdmatroos
8-016, pag. 120Zeepaardsteeg 1Jentje Jacobs
8-016, pag. 121Zeepaardsteeg 1Hendrik Symons


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-0161/2, pag. 160Zeepaardsteeg 1Luitje Pieters0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Froukje Wiegers... Haaye Jans Brouwer, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 Augus: 1756, ovl wijk C-188, dv Wieger Bakker en Neeltje IJedes; DTB N.H. HRL. 1756, BS ovl 1812, ovl 1834; kind: Jan Hajes, ged 5 sep ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Jentje J. de Vrieseigenaar en gebruiker van wijk C-187, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-188; gebruiker Tjalling Epkes, timmerknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Tjalling Epkesgebruiker van wijk C-188, timmerknegt; eigenaar is Jentje J. de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-188Zeepaardsteeg 1Jentje Jacobs de Vries Tjalling Epkes timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 500Zeepaardsteeg 1Tjebke E. LuidingaHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Aafke Willems Brink... BS huw 1826, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-134; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Anna Martha Catrijna Snijder... Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, ovl 1844, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Elisabeth Lammerts Pollema... ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-188Zeepaardsteeg 1Jacob Yemes de Groot... bev.reg. Ha18 51 wijk D-134, supp wijk G-437; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-188; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-188NoorderhavenElisabeth Pollema36 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-188NoorderhavenWiebe Postma15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenLammert Postma10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenJan Postma7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenAntje Postma8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenSietske Postma4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenJacob de Groot40 jschoenmakerHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-188NoorderhavenAafke Brink42 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-188NoorderhavenAntje de Groot9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-188NoorderhavenEmma de Groot2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 500Noorderhaven C-188Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 500Zeepaardsteeg C-182Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 500Zeepaardsteeg 1 (C-182)Harmen J. van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeepaardsteeg 1 Matthijs Schootwerkmanf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeepaardsteeg 1M. Schootexportslager
  terug