Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 304-077 4-074 H-005H-005
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 324-076 4-073 H-003H-004
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 324-076 4-073 H-004H-004


Naastliggers vanHofstraat 30
ten oostenHofstraat 32
ten westenHofstraat 28
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-076Hofstraat 32
eigenaarwed. Rintie Johannis
gebruikerwed. Rintie Johannis
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-077Hofstraat 30
eigenaarPieter Huberts
gebruikerPieter Huberts
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-076Hofstraat 32
eigenaarTrijntie Jans
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-077Hofstraat 30
eigenaar
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-076Hofstraat 32stal
eigenaarArjen Robijns
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-077Hofstraat 30huisje
eigenaarde Stad
gebruikerde Stad
opmerking


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-076Hofstraat 32huis en schuer
eigenaarJan Rienks
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-077Hofstraat 30huis
eigenaarTaede Dirks
gebruikerTaede Dirks
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-076 Hofstraat 32Fedde Minnes, bestaande uit 7 personen20‑00‑00 cg04‑00‑00 cg
4-077 Hofstraat 30Taede Dirks, bestaande uit 2 personen07‑00‑00 cg01‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-076Hofstraat 32huis en schuur
eigenaarJan Rienks
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-077Hofstraat 30huis
eigenaarTaede Dirks
gebruikerTaede Dirks
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0088v van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Rients


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0088v van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 30Hofstraat ZZ350‑00‑00 CGwoning en weefwinkel
koperHendrik Janzen, gehuwd metbontwever
koperBregtje Engels
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJan Rients
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
naastligger ten westenSeerp Wildtschut
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJanneke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Taede Dirks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0226r van 4 sep 1763 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Rients


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0226r van 4 sep 1763 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 30Hofstraat ZZ325‑00‑00 CGwoning en weefwinkel
koperDirk Blommers, gehuwd metmr. bontwever
koperMarijke Willems
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderDirk Fossenberg
naastligger ten oostenJan Rients
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Willems Hoogstraten
naastligger ten westenAndries Wybinga n.u.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperBregtje Engels, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Janzenmr. bontwever


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-074, pag. 56Hofstraat 30Harmen Gortmers


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-074, pag. 81Hofstraat 30Harmen Winnekes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Gepke Holthof... hm ... , vlgs ovlakte met kinderen, ovl 19 aug 1820 HRL, sjouwer; BS ovl 1820; gebruiker van wijk H-004, koemelker, eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Ulbe Jacobs... 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Harm Wennekes... ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-005; gebruiker Harm. Gortmers, wewer, 1814. (GAH204); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.W., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Harmen Gortmans... de bruid gecompareerd H.G. deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; (Gortmers); gebruiker van wijk H-005, wewer, eigenaar is H. Wennekers, 1814. (GAH204); H. Gotmers en Lijkeltje Teunis Beslingh, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-005Hofstraat 30H Wennekes Harmen Gortmers wewer
H-003Hofstraat 32 de Stad suratten
H-004Hofstraat 32Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 25 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-004Hofstraat 32provisionele en finale toewijzingfl. 333huis en koemelkerij op het Rapenburg hoek Hofstraat H-004
 
verkoperFedde Jacobs Strikwerda (te Achlum)
koperPieter Annes Heystra (te Kornwerd)


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 156 en 165 van 17 sep 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-005Hofstraat 30provisionele en finale toewijzingfl. 52huis H-005
 
verkoperClaas Piers Sjollema (te Grouw)
verkoperGabe van Asperen (te Grouw)
koperZytze Beidschat


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 18 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Hofstraat 32Getje Douwes de Boer, overleden op 7 december 1823dochter van (reeds overleden) Douwe Fransen de Boer en Sjoukje Meinderts (Hofstraat H 4), zuster van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 4 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Hofstraat 32Douwe Fransen de Boer, overleden op 30 december 1823voerman (Hofstraat H 4), man van Sjoukje Meinderts, vader van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1831Hofstraat 30erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1831Hofstraat 32erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Sietske Vandéeoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-004; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Watze Sipkes van der Werf... huw 1835, huw 1836, ovl 1844, ovl 1857; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, leerlooiersknecht, wijk H-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Antje B Burgersoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-005; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Hendrik Hesselingaoud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wolspinner, wijk H-005; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-005Hofstraat 30Joannes Harmens Kok, overleden op 20 juni 183948 jr, wever, overleden Hofstraat H 5, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 97 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Hofstraat 32Jan Watzes van der Werf, overleden op 29 juli 18392 1/2 jr, overleden Rozengracht H 4, zoon van Watze van der Werff, leerlooiersknecht en Sytske Brandi, broer van minderjarige Sipke en Tjerk Watzes van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-004Bij de gewezen KerkpoortWatze van der Werff42 jleerlooyersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSietske Vand&eacure;e42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSipke van der Werf9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSjerk van der Werf7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-005HofstraatHendrik Heslinga [Hesselinga]52 jwolspinnerLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd
H-005HofstraatAntje B Burgers42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-005HofstraatHerre Heslinga [Hesselinga]17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-005HofstraatLolkje Heslinga [Hesselinga]14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-005HofstraatJohanna Heslinga [Hesselinga]10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-005Hofstraat 30Hillebrand Jorna, overleden op 2 november 1842bijna 2 mnd (geboren 13/9/1842), overleden Hofstraat H 5. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-005Hofstraat 30Froukje Johannes Oosterhof, overleden op 7 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, overleden Hofstraat H 5, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 289 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Hofstraat 32Jaike Jacobs Plekker, overleden op 18 juli 184610 mnd (geboren 4/9/1845), overleden Hofstraat H 4, dochter van Jacob Plekker, melktapper en Klaaske Annes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-003Hofstraat 32Elisabeth Willekes, overleden op 18 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 3 wk (geboren 24/7/1848), overleden 12 Nieuwehuizen. H 3. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-003Hofstraat 32Aafke Arink... Boomsma, (gk), Rooms Katholiek, dv Berend A., en Klaaske Ringnalda; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-003Hofstraat 32Antje Pieters Sijtsmageb 14 sep 1792 Achlum, ovl 16 apr 1875 HRL, huwt met Lodewijk A. Hoek, N.H., dv Pieter S, en Rinske Hettes; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-003Hofstraat 32Lodewijk Adams Hoekgeb 3 mei 1799 Midlum, ovl 17 jul 1860 HRL, huwt met Antje P. Sijtsma, N.H., sjouwer in 1851, zv Adam H, en Metje Lodewijks; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Geertje Plekker... Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Aaltje Boomgaard... BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Douwe Hermanus Bloemer... BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelkramer, wijk G-260; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Grietje Jacobs van der Linde... huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-260; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Sara Reinders van der Veer... N.H., dv Reinder vdV, en Wimke ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk G-127, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Willem Barteles Verwer... V, en Sjoerdtje Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-005Hofstraat 30Zwaantje Harmanus Holmans... Jans H, en Trijntje Mooi; BS huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1831Hofstraat H-005Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4926Hofstraat 30 (H-005)Pieter van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 4927Hofstraat 32 (H-004)Klaas J. van der Hoekwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 30J. Nagelarbeider ned. spoorw.
Hofstraat 32J. de Hooschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 32J. (Jacobus) de Hoo


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5658Hofstraat 32
  terug