Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderplein 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuiderplein 54-166 4-160 H-019H-020


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0076v van 20 sep 1628 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5zuidRozengracht NZ [staat: bij het zuider zwart verlaat]106‑00‑00 CGledige plaats
koperAgge Simons, gehuwd met
koperSaeckyen Foppes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Bonnema
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenAndries Rinkes
verkoperJan Fransen, gehuwd met te Amsterdam
verkoperCommerke Joostes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137v van 22 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Bonnema


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234v van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van de heer Bonnema


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0063r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5zuidSwart Vallaat ten oosten van dien, over het195‑00‑00 GGplaats
koperPyter Gerrits Middachten, gehuwd met
koperGattie Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenHarmen Groyer
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenWillem Burger
verkoperCornelis Bastiaens


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0073r van 18 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: tegenover het Swart Vallaat]201‑00‑00 GGlege huisstede met bomen en planten
koperClaes Willems c.soc.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Salvus Jansen
verkoperCornelis Bastiaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems koopt een ledige huisstede met bomen c.o.a. tegenover het Swart Vallaat. Ten O. de verkoper, ten W.?, ten Z.?, ten N. Salvius Jansen. Gekocht van Cornelis Bastiaens, voor 201 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113v van 17 mrt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5noordZuiderplein [staat: (tegen)over het swart verlaat]237‑14‑00 GGhuisstede
koperHendrick Hendrickx c.u.mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Willems
naastligger ten oostenAbram Pyters Bontekoe
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van w: Salves Jans
verkoperClaes Willems
verkoperAbram Pyters Bontekoe


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276r van 15 okt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: (tegen)over het Zwart Vallaat]180‑00‑00 GGledige plaats, breed 24 voet, lang 48 voet
koper door niaarburgerhopman Gerrit Everts Hardenburg
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
geniaarde koperHendrick Hendrickx c.u.
naastligger ten oostenGosse Johannes
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Hendrickx c.u.
verkoperCornelis Bastiaens c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0046v van 4 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: tegenover het zwart vallaat]200‑00‑00 GGledige plaats van 24 x 40 voet
kopergezworen gemeensman Gosse Johannes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende koper Gosse Johannes
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Gosse Johannes
verkoperburgerhopman Gerryt Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Joannis [Adema], gezw. gemeensman, koopt een ledige plaets, breed 24 voet en 40 voet lang, tegenover het Swart Vallaat. Ten O. en N. de koper, , ten Z. Romcke Jacobsten W. de straat. Gekocht van jopman Gerryt Coerts voor 200 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]302‑22‑02 GG1/2 ledige plaats of koolstek
koperAnske Ipes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Iedes
naastligger ten zuidenoud burgemeester Gosse Joannis Adama
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Cornelis Boncq
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5noordZuiderplein [staat: bij de Kimswerderpijp]302‑22‑02 GG1/2 ledige plaats of koolstek
kopervroedsman Anscke Ipes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Iedes
naastligger ten zuidenhet koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adama
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Cornelis Boncq
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes, mede-vroedschap, koopt een ledige plaets of koolstek, bij de Kimswerder Pijp oz. Ten O. Philippus Iedes, ten W. de straat, ten Z. het koolstek van oud-burgemeester Gosse Joannes Adema, ten N. Pytter Cornelis Boncq. Gekocht van erven Hendrik Hendrix, voor 302 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173r van 20 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Zeestra


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298r van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Wygerts molenmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166Zuiderplein 5huis en hoff
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166Zuiderplein 5huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125r van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]190‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de juffers van Heerma
naastligger ten zuidenoud burgemeester Crytenburgh
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenPyter Tiallings
verkoper q.q.oud burgemeester Johan van Crytenburg, administrator
verkoper q.q.Pyter Tiallings, administratoren overkoopman
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Marten Wiegersmr. molenmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166Zuiderplein 5huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0139r van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: Kimswerderpijp]380‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Andries, gehuwd metmr. molenaar
verpachter grondLijsbeth Sjoerds 2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Buma
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Pyter Tjallings
verkoper van 1/3Stijntje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Robbert Roweloud gerechtsbode en koopman
verkoper van 1/3Grietje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Menalda
verkoper van 1/3Gertje Claeses Winsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Sjoerd Talmadistillateur en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries, mr. molenmaker x Lijsbeth Sjoerds koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. de vroedsman Buma, ten Z. Burgemeester Crijtenburg, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Pieter Tjallings, burgemeester. Gekocht van Stijntje Claasen Winsma x oud-gerechtsbode Robert Rowel (Roell), Grietje Claases Winsma x vroedsman Menalda, en Gertje Claasen Winsma x destillateur Sjoerd Talma.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0251v van 27 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Andries mr. molenmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166Zuiderplein 5huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
opmerkingpauper
grondpacht aanerven Reiner Fontein
grondpacht04‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑18‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048v van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5zuidTen oosten van het Klein Vallaat bij de Kimswerderpijp met uitzicht over het Klein Vallaat en de hele Zuiderhaven136‑21‑00 GGhof met zomerhuis
koperArjen Boikes, gehuwd met
koperHylkjen Martens
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten zuidenstal van geniaarde Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenstal van geniaarde Gijsbert Wildschut koopman
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJohannis Anderys mr. molenmaker
verkopervrouw Gesina van Rijpema, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Boikes, portier x Hylkjen Martens koopt een hof met bomen etc. en een besloten zomerhuis met uitzicht op het Klein Vallaat en de Zuiderhaven, gelegen ten O. van het Klein Vallaat of Oude Kimswerderpijp. Ten O. mr. metselaar Roelof Jacobs, ten W. de straat en diept, ten Z. het Stads Schilhok? en het stal van Seerp- en Gijsbert Wildschut, ten N. mr. molenmaker Johannes Andries. Gekocht van Gesina van Rijpema wv oud-burgemeester Johan van Crijtenburgh, voor 136 gg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Andrys


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-166 Zuiderplein 5Johannes Andrys, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
4-166 /2Zuiderplein 5Antje Jans, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0
4-166 /4Zuiderplein 5burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166Zuiderplein 5huis
eigenaarJohannes Andries
gebruikerJohannes Andries
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0022v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: Kimswerderpijp met uitzicht over het Klein Vallaat, bij de]140‑00‑00 GGhof met zomerhuis, huis en nog een woning
koperJan Arjens gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Buma
naastligger ten zuidenoud burgemeester Buma
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes Andries mr. molenmaker
verkoperArjen Boykes, gehuwd metportier van de Havenpoort
verkoperHylkjen Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arjens (Poort), gortmaker, koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis c.a. met uitzicht op het Klein Vallaat bij de Kimswerderpijp. Ten O. en Z. de oud-burgemeester Buma, ten W. de straat, ten N. mr. molenmaker Johannes Andries. Gekocht van portier v.d. Havenpoort Arjen Boikes x Hylkjen Martens.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085r van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5noordZuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]501‑07‑00 CGhuis
koper door niaarWillem Backer, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koper door niaarGeiske Roukes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperAaltje Harkes
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester W. Buma
naastligger ten zuidenJan Poort
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii
naastligger ten noordenTjebbe Gosses
verkoper van 5/8Yttje Johannis, erfgenaam
verkoper van 5/8Durk Douwesturfdrager
verkoper van 1/8Sjoerd Johannes, erfgenaammolenmaker
verkoper van 1/8Beernd Johannes, erfgenaamgleibakker
verkoper q.q.Eeke Menalda, curator overkoopman
verkoper van 1/8Andries Johannes, erfgenamen van
erflaterwijlen Johannes Andriesmr. molenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Backer, admiraliteitsbode x Geiske Roukes? koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. metselaar Jurjen Ockes [van der Stok] x Aaltje Harkes, een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. wd. burgemeester Buma, ten Z. Jan Poort, ten W. de straat, ten N. dr. Jacobus Tjallingii en Tjebbe Gosses. Gekocht van Yttje Johannes x gezworen turfdrager Dirk Douwes voor 5/8, molenmaker Sjoerd Johannes voor 1/8, gleibakker Beernt Johannes voor 1/8, en Andries Johannes voor 1/8, als erven van mr. molenmaker Johannes Andries, voor 501 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0253r van 26 apr 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 5zuidZuiderplein OZ [staat: kleine sluis bij de Kimswerderpijp]307‑00‑00 CGhof en zomerhuis of woonkamer
koper door niaarWillem Backer bode Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
geniaarde koperClaas Haaringsscheepstimmerman
naastligger ten oostenburgemeester Buma
naastligger ten zuidenburgemeester Buma
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenBacker bode
verkoperJan Arjens Poorthoutarbeider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Backer, admiraliteitsbode koopt, na niaar ratione vicinitatis, een hof met bomen etc. en zomerhuis, ten O. van het Klein Vallaat bij de Kimswerderpijp. Ten O. en Z. wd. burgemeester Buma, ten W. de straat, ten N. de koper. Gekocht van gortmaker Jan Arjens Poort.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0146v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Aardenburg
naastligger ten noordenJ. de Nijs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-160, pag. 90Zuiderplein 5Willem C Bakker wed2‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Antie Fekkesgeb 1765 ... , ovl 12 apr 1813 HRL, huwt met Freerk Hessels Foekema, ovl wijk H-019; BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Freerk Hessels Foekemahuwt met Antie Fekkes, wonende te HRL 1813 wijk H-019; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5C. W Bakker... en gebruiker van wijk I-011, zoutbrander in zoutkeet ''De Hoop'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Dirk de Clerqgebruiker van wijk H-019, candidaat; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); LERK, DIRKJE DE


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderplein 5 C.W. Bakkerfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-019Zuiderplein 5C W Bakker Dirk de Clerq candidaat


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 279 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-019Zuiderplein 5Alida Pronk, overleden op 14 september 1823moeder van Jacobus de Heus, commies/visiteur (Rozengracht H 19). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1721Zuiderplein 5Philippe Adriaan Braamsstedelijk ontvangerHarlingenhuis en erf (300 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Durk van der Meer... Allerts Hogema; BS huw 1867; oud 28 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, molenmake, rwijk H19; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Minke Jongma... ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-019Zuiderplein 5D van der Meer stemgerechtigde


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1721Zuiderplein 5 Dirk van der MeerHarlingenaan de zuidkant naast dit perceel eene nieuwe schuur of werkplaats opgerigt


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-019RozegragtDirk van der Meer28 jmolenmakerWorkumm, rooms katholiek, gehuwd
H-019RozegragtMinke Jongma28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
H-019RozegragtDurk van der Meer4 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtElisabeth van der Meer2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtAlida van der Meer1 dHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Andreas Coulboutgeb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Johannes Coulbout... Bonnema 1819, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1819, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2476Rozengracht H-019Dirk van der Meerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3971Zuiderplein H-020Dirk en Albert van der Meerwoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 5 (H-ong)Allert van der Meer (en Cons.)timmerwinkel


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderplein 5gebr. van der Meerjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderplein 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug