Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Both Apothekerstraat 15noord(niet bekend)(niet bekend)G-080G-083


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 15
ten zuidenBoth Apothekerstraat 15zuid
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenBoth Apothekerstraat 13


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0016r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molenaarsstraat]161‑00‑00 GGhuis en plaats
koper provisioneelRinnert Harmanni
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde voorstanders van de kinderen van wijlen mr. Gerryt Christoffels


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0306r van 6 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: in de meulenstraat]200‑00‑00 GGhuis met plaats
koperHans Idses, gehuwd met
koperWyts Martens
verpachter grondN. N. 2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende lombertshof
naastligger ten zuidenPieter Annis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenPier Mercks
verkoper q.q.Harmen Harmanni, oom over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Harmanni


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0060r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Idtses


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0060r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Meulensteeg]200‑00‑00 GGkamer met de plaats daarachter
koper, vertegenwoordigd door
koper q.q.diaken Jan Jansen, en
koper q.q.diaken Hendrick Hanses
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Geesdorp
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHans Idtses
verkoperAnna Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Annes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnsch Gerryts


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Mullenstraat]140‑00‑00 CGtwee kamers
koperRienck Rienckx, gehuwd met
koperMaycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPetrus Geesdorp
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAnsch Gerryts
verkoperJan Rinnerdts, gehuwd met
verkoperFoeck Pyters


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0064v van 16 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0064v van 16 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molensteeg]288‑00‑00 GGdwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oosten
koperDaniel Caerls c.u.linnenweverhet Spinhuis
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircxen
naastligger ten zuidenLaes Dircxen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPetrus Geesdorp c.u.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0025r van 11 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Meulenstraat]290‑07‑00 GGhuis met een plaats of hofke daarachter
koperJan Goslix
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Laes Dirckx
naastligger ten zuidende stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Meulenstraat]
naastligger ten noordenhet huis van Jetse Jans
verkoperburgemeester Jan Harmens Beyem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Goslicx koopt een huis met een plaets of hofke erachter, in de Meulenstraat. (P.M. straat). Ten O. de hof van Laes Diercx?, ten W. die straat, ten Z. het Spinhuis, ten N. Jetse Jans. Gekocht van Jan Harmens Reyers in qlt., voor 290 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molenstraat]250‑00‑00 GGhuis en hofke
koperPyter Inties Molentie c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Lases
naastligger ten zuidende stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Jetse Jans
verkoperTeets, weduwe van
verkoperwijlen Jan Goslyx
eerdere samenvatting door Yde Elsingamolenstraat, spinhuis ten zuiden


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067r van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDaniel Caarls mr. dopjeswever


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067r van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [niet vermeld]300‑00‑00 GGhuis genaempt het Spinhuis
koper door niaarAntie Heeres, gehuwd methet Spinhuis
koper door niaarJipke Jelles
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
geniaarde koperSioerd Ariens Aerdenburghsergeant onder kapitein Johan van Roorda
naastligger ten oostende verkoper
naastligger ten zuidenHofstraat, plaats met uitgang in de
naastligger ten zuideneen zand- of kalkhok van Sioerd Laeses
naastligger ten zuidenAntie, gehuwd met
naastligger ten zuidenJipcke Jelles
naastligger ten westenAntie, gehuwd met
naastligger ten westenJipcke Jelles
naastligger ten noordenDaniel Caarls mr. dopjeswever
verkoperDirck Laesen te het westeind van Vlieland


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0210v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Pytters Molentie


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0210v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]600‑00‑00 CGdwarshuis
koperTjalling Lourens dopjeswever
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPytter Hylckes
naastligger ten zuidende weduwe van Ipke Jelles
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Pytters Molentie
verkoperDaniel Carels


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 27 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molenstraat]40‑00‑00 GGhuis
koperTjallingh Lourens dopjeswever
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Jans jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters Doncker, koopman, als curator over Trijntie, Auckie en Janke Gerbens, kinderen van Gerben bij Idske Widmers, koopt een huis met tuin daarachter nz. Grote Kerkstraat. Ten O. de steeg en het bakkershuis, ten Z. de Kerkstraat, ten W. burg. Otte Knijff. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van Hendrickje Clases, laatst wd. Jan Bartels Kock voor 1/2, en van Trijntje Pyters x Bartel Heeres voor 1/2, voor 125 gg 7 st.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0006ra van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentiesteeg bij de Hofstraat]425‑07‑00 CGhuis met weefwinkel
koper provisioneelSweerd Ruyrds Bontekoe
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLivius Prigge kapitein
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg bij de Hofstraat]
naastligger ten noordenLivius Prigge kapitein
verkoperZwaantie Fockes voor haar kinderen, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Marten Tiallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0098r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSwerus Ruierds


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0098r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentie steeg]215‑00‑00 GGkamer
koperHarryt Eeuwes, gehuwd metvarenspersoon
koperHiltie Eyberts
huurderAndrys Jansen
naastligger ten oostenGosse Tjebbes
naastligger ten zuidenJacob Tjerks
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentie steeg]
naastligger ten noordenSwerus Ruierds
verkoper enJarigh Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijpwijnhandelaar


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0136v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg] bij de Hofstraat1018‑07‑08 CGhuis
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
koperSwaantie Jans
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurderPytter Hylkes c.s.
naastligger ten oostende heer Livius Henricus Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHarryt Euwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordende heer Livius Henricus Prigge kapitein
verkoperSweerd Ruirds Bontekoeschoolmeester


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0262r van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]610‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Douwes mr. reidmaker
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurderPyter Hylkes
naastligger ten oostende heer Livius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHarryt Euwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0130v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]337‑10‑00 CGwoning weefwinkel en plaats
koperHarmen Dirks, gehuwd metbontwever
koperAntie Thomas
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderHaytse Wouters c.u.
naastligger ten oostende heer Livius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordende heer Livius Prigge kapitein
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0171r van 29 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Dirks


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0171r van 29 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg] in het wijde gedeelte300‑00‑00 CGwoning en weefwinkel
koperJan Jansen, gehuwd metmr. bontwever
koperReinskje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakeen zilveren lepel t.w.v. 1 ducaat, of 1 ducaat
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHarmen Dirks
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0108r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe reidmaker


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0108r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]230‑00‑00 CGdeftige kamer
koperHendrik Craamer turfdrager
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tytje Commandeur n.u.
naastligger ten zuidenBroer Wybrens
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenDouwe reidmaker
verkoperHarryt Eeuwes, gehuwd met
verkoperHiltje Eyberts


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0155v van 15 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pyter Molentjesteeg]194‑14‑00 GGhuis en plaats
koperHendrik Gerrits bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
voormalig bewonerHarmen Dirks
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten noordenJacob Fransen
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
verkoperBarend Jans
verkoper van 5/8Aaltje Jans, gehuwd met
verkoper van 5/8Berend Fock
verkoper q.q.Berend Fock, gelastigde van
verkoperJan Beerend Kleydeiter te Wetteringen
verkoperChristiaan Kleydeiter te Wetteringen
verkoperElisabeth Kleydeiter, gehuwd met te Schoppeningen
verkoperEvert Ostkotte, erfgenamen van te Schoppeningen
erflaterwijlen Harmen Dirkskoopman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0288v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendricus Gerryts


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0288v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: in het wijdeinde van de Pietermolentjesteeg]50‑07‑00 GGhuis en weefwinkel
koper door niaar van 1/2Adam Roerich, gehuwd met
koper van 1/2Adam Roerich
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2Doeke Venema
huurderGrietje Taekes
huurderwijlen Jan Jansen
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHendricus Gerryts
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij, door donatie van
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich en Doeke Venema kopen een huis en weefwinkel in de Pietermolentjesteeg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0176v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Gerryts


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0176v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg] in het wijd einde42‑00‑00 GGhuis en achterkamer of weefwinkel
koperChristiaan Reuser trompetter op het Admiraliteitsjacht
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHendrik Gerryts
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Roerich


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0121v van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Gerrits


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0121v van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg] in het wijdeinde80‑00‑00 CGhuis en achterkamer of weefwinkel
koperJan Gelinde mr. verver en glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHendrik Gerrits
verkoperChristiaan Roesertrompetter op het Admiraliteitsjacht


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0179r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]100‑00‑00 CGhuis en plaatsje
koperGerryt Heidmans bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jurjen Muller
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Gelinde
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFrans Jacobs
verkoperHenricus Gerrytsbontwever


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0024v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 15zuid, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Gerrits


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0024v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: wijdeinde Pieter Molentjesteeg] wijk G-07140‑00‑00 CG1/2 huis
koperPieter Gelinde kastelein
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHendrik Gerrits
verkoperJarig Gelindetrekveerschipper


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-080Both Apothekerstraat 15noordGerrit Heitman... Gerrits H, geb 1806 HRL; BS geb 1811, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1832; wed, eigenaar en gebruiker van wijk G-080, gealimenteerd, 1814. (GAH204); weduwe G.G. eigenaresse van perceel nr. 1704 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-080Both Apothekerstraat 15noordGerrit Heitman wedGerrit Heitman wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1704Both Apothekerstraat 15noordwed. Gerrit HeijtmanHarlingenhuis en erf (86 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2934Both Apoth. straat G-083Gemeente Harlingenschool
  terug