Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 20(niet bekend)(niet bekend)B-ongB-168a
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 22(niet bekend)(niet bekend)B-ongB-168
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 752-010 2-012 B-116*B-136
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 772-011 2-013 B-115B-137
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 792-010 2-012 B-116*B-138


Naastliggers vanAchterstraat 20
ten oostenAchterstraat 22
ten zuidenZoutsloot 73
ten westenAchterstraat 18
ten noordende Achterstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 79naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerSimen Cornelis
gebruikernu Andries Sierks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011Zoutsloot 77woning
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerRienk Hartogh
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ105‑05‑10 CGwoning
koperSioerd Pieters varensgezel
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westeningang van een hof
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman
verkoperJiskjen Jakles, gehuwd met
verkoperLambert Tieerdsschipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarvroedsman Boetema
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011Zoutsloot 77kamer
eigenaarSioerd Pieters
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
opmerkingdoor de exkuteur betaalt 2-0-0


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203r van 8 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0231v van 24 jul 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarBoetema erven
gebruikerBente Freerks cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011Zoutsloot 77huis
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerking1723 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijp505‑00‑00 CGhuis
koperSymon Sybrens, gehuwd metkofschipper
koperJanke Jans
naastligger ten oostenYpke Dirx
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje
naastligger ten noordenLiemendijk
verkopervrijgezel Jetze Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sybrens, kofschipper x Janke Jans koopt een huis nz. Zoutsloot, ten O. van de Karremanspijp. Ten O. Ypke Dirx, ten W. Trijntje...?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Jetse Roorda, vrijgezel, voor 505 cg. Zie bij 253 blz. 0170v voor de verkoop.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042v van 11 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarSymon Sybrens
gebruikerSymon Sybrens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011Zoutsloot 77huis
eigenaarwed. Sjoerd Feytema?
gebruikerwed. Sjoerd Feytema?
opmerking1723 insolvent verklaart 10-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-010 Zoutsloot 75Symon Sybrens, bestaande uit 2 personen01‑10‑00 cg03‑10‑00 cg
2-011 Zoutsloot 77Attje Martens, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarSybren Simons
gebruikerSybren Simons
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011Zoutsloot 77huis
eigenaarAttje Martens
gebruikerAttje Martens
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp190‑00‑00 CGhuis
koperRinse Wopkes turfdrager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp
verkoperAttje Martens, gehuwd met
verkoperAlbert Doedesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wopkes, turfdraeger, koopt huis c.a. aan de noordkant van de Soutsloot omtrent de Karremanspijp, laatst bewoond door de verkopers, dog staande thans leedig. Ten W. de ingang van de vroedsman Joost Rinia Gonggrijp sijn tuin, ten N. gemelde tuin, ten Z. de straat en Soutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Attje Martens x Albert Doedes, scheepstimmerman, voor 190 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijp635‑00‑00 CGhuis en tuin
koper door niaarvroedsman Joost Gonggrijp
geniaarde koperJacob Pyters Schenk, gehuwd met
geniaarde koperAukjen Lammerts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Philippus Hanekuik, gehuwd met
naastligger ten oostenAntje Simons
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSimon Sybrens, gehuwd metloods
verkoperJanke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jacob Pyters Schenk, een mooi huis en tuin, nz. Zoutsloot, ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. Philippus Hanekuik en erven Antje Simons, ten W. de koper en Rinse Wopkes, ten Z. die straat, ten N. de Liemendijk. Gekocht van loods Symon Sybrens x Janke Jans voor 635 cg. Zie bij 2570081 voor de verkoop.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ250‑00‑00 CGhuis
koperKeimpe Johannis, gehuwd metscheepstimmerman
koperMayke Beeuwes
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp
verkoperRinse Wopkestrekveerschipper


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0063v van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Gongrijp


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0245v van 25 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBente IJzenbeek


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0177v van 27 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Gongrijp


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gongrijp
naastligger ten noordenJoost Gongrijp


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gongrijp
naastligger ten noordenJoost Gongrijp


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp150‑00‑00 GGwoning
kopermajoor Age de Haas
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gongrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoost Gongrijp
naastligger ten noordenJoost Gongrijp
verkoperCeympe Johannes, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperMayke Beuwes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090r van 27 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Gonggrijp


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp133‑07‑00 GGwoninge
koperJochem Jans van der Veen winkelier
huurderJan Sytzes c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten westenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, curatoren overkoopman
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen stadsmajoor Age de Haas, weduwnaar van
verkoperwijlen Dirkje Sopingius


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jul 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Janz


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0111r van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp


1785 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 79, HarlingenZoutsloot 79'Anno' en '1785'


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ115‑07‑00 GGhuis
koperPieter Hendriks timmerman
koperJohannes Norel loodgieter
huurdermilitairen
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0216v van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenbakkerij van Rinia Gonggrijp bakker


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremelkspijp1200‑00‑00 GGhuis, bakkerij en hof
koperMartje Nauta, weduwe van
koperwijlen Sybrand Feitsma
koperTrijntje Oosterhout, weduwe van
koperwijlen Cornelis Watzes kastelein
koperMichiel Jacobs grootveerschipper op Amsterdam
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatorkoopman
verkoper q.q.Ype Feddema, curatoren overprocureur postulant
verkoperRinia Joosten Gonggrijp, gehuwd met
verkoperAken Harmens Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartje Nauta wv Sybrand Feitema, Trijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes, kastelein, en Michiel Jacobs, grootveerschipper van Harlingen op A`dam vv., kopen een huis en bakkerij met een mooie hof, nz. Zoutsloot ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. wd. Ruurd Nauta, ten W. Willem Davids en Claas Simons, ten Z. Johannes Norel en de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Rinia Joosten Gonggrijp x Atsen? Harmens Wassenaar, voor 1200 gg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ151‑21‑00 GG1/3 huis, bakkerij en tuin
koperJantje Oosterhout, gehuwd met
koperMichiel Jacobs beurtschipper op Amsterdam
huurderRinia Gongrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, curatormr. bakker
verkoper q.q.Marten Bosch, curatoren overmr. kuiper
verkoperde boedel van Trijntje Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Oosterhout x beurtschipper op Amsterdam Michiel Jacobs kopen 1/3 huis, bakkerij en tuin nz. Zoutsloot, nu gehuurd door Rinia Gonggrijp.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ134‑00‑00 CG1/3 huis, bakkerij en tuin
koperJantje Jans Oosterhout, gehuwd met
koperMichiel Jacobs oud beurtschipper
huurderRinia Gonggrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperPieter Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Jans Oosterhout x Michiel Jacobs koopt 1/3 van een huis, bakkerij en tuin aan de nz. van de Zoutsloot. Gekocht van Pieter Feytema.


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 26 van 22 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 75koopaktefl. 300huis B-116
 
verkoperMiggiel Jacobs
koperSikke Wijnalda
koperLeentje Beytschat


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 27 van 22 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 75renversaalfl. 300huis B-116
 
Sikke Wijnalda
Leentje Beytschat
Sikke Wijnalda


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ wijk B-1161300‑00‑00 CGhuis, bakkerij en tuin
koperSikke Wijnalda, gehuwd met
koperLeentje Beidschat
huurderRinia Gonggrijp
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperMichiel Jacobsoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikke Everts Wijnalda x Leentje Beitschat kopen huis, bakkerij en tuin, wijk B-116. Gekocht van Michiel Jacobs.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke Wijnalda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-012, pag. 27Zoutsloot 75Sikke Wijnalda1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dirk Jacobs Danser... huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799; BS ovl 1826; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk B-115, wolkammersknegt; eigenaar is Johannes Norel 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Janke Dirks Dansergeb 1737 ... , ovl 4 jan 1814 HRL, huwt met Wiebe Everts Akkringa, ovl wijk B-115, huw geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk, beide van HRL; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Johannis Klaases Norel... eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Sikke Everts Wijnalda... BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1834, ovl 1858, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-116, koopman, 1814. (GAH204); S.W. ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman
B-115Zoutsloot 77Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt
B-116Zoutsloot 79Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 175 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 175 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Achterstraat 20Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Achterstraat 22Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 75Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 77Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 79Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 129 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 129 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Achterstraat 20 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Achterstraat 22 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Zoutsloot 75 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Zoutsloot 77 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Zoutsloot 79 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gatske Martens Bos... Sijbrens de Groot; BS huw 1817, ovl 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-115; VT1839; geb 4 may 1788, ged 1 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Bos en Trijntje Sijbrens de Groot; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gerben Rientses Bouritius... 1819, huw 1840, huw 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk B-115; VT1839; G.B. eigenaar van perceel nr. 165 te HRL, smidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 120, huis, 57 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Nutte Hoedemaker... huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Sjoerdtje Wijnalda... 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-115ZoutslootGerben R Bouricius51 jsmidsknegtFranekerm, protestant, gehuwd
B-115ZoutslootGatske M Bos51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootNitte Hoedemaker36 jkoopmanVlielandm, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootSjoerdtie Wijnalda39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootJan Hoedemaker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootLeentje Hoedemaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootAntie Hoedemaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootMarijke van Asperen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 49 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Gaatske Martens Bosch, overleden op 12 mei 184254 jr, overleden Zoutsloot B 115, vrouw van Gerben Rienks Bouritius, werkman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 106,27. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Pietertje Smit, overleden op 16 mei 184223 jr, dienstmeid, geboren Texel, overleden Schritzen B 115, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 132 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 132 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 37 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 37 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Elisabeth de Waard, overleden op 18 september 1847(Certificaat van onvermogen), 57 jr, geboren Maastricht, overleden Zoutsloot B 115, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dieuwke Pieters Posthuma... Sijbrens Anema, dv Pieter Jietses P, en Jeltje Davids; BS ovl 1837; ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Antje Jans Zwanenburg... 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Cornelis Hendriks Haagsma... HRL, huwt met Murkje Scholier, (gk), op 19 mei 1842 HRL, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2175Zoutsloot B-116erv. Sjoerdtje Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2175*Zoutsloot B-135Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*Zoutsloot B-136Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 165Zoutsloot B-137Evert Sijtses Hoogwoonhuis
Sectie A nr. 2175*Zoutsloot B-138Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2186Achterstraat B-168aAntje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2186Achterstraat B-168Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4273Achterstraat 20 (B-168)Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn)woonhuis
Sectie A nr. 4274Achterstraat 22 (B-168)Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn)woonhuis
Sectie A nr. 4756Zoutsloot 75 (B-136)Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn)huis en hok
Sectie A nr. 4755Zoutsloot 77 (B-137)Sjoerd Sloterdijkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Achterstraat 22 Dirk Willem de Vrijtouwslagersknechtf. 500f. 500
Zoutsloot 75 Durk Quaré sr.matroosf. 900f. 1200
Zoutsloot 77 Andreas Johan Christiaansstoker stoomschipf. 700f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 22S. Bosmatroos
Zoutsloot 75R. Quarréslager
Zoutsloot 77A.J. Christiaansstoker
Zoutsloot 79D. Quarréwachtsman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 22J. (Joris) van Sloten
Zoutsloot 79H. (Hieke) Tichelaar wv v.d. Zee


1977 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 79Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1977


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 77rijksmonument 20763
Zoutsloot 79rijksmonument 20764
  terug