Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 132-021 2-029 B-232B-172
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 15(niet bekend)(niet bekend)B-134B-172
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 15(niet bekend)(niet bekend)B-135B-173
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 152-021 2-029 B-233B-173
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 172-021 2-029 B-234B-174
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 672-014 2-016 B-235B-132
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 69(niet bekend)(niet bekend)B-113(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 692-013 2-015 B-236B-133


Naastliggers vanKarremanstraat 13
ten zuidenKarremanstraat 15
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 11


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Tialliffs


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0091v van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0091v van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0091v van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 15Karremanstraat (staat: Nieuwe Sint Jacobstraat)210‑00‑00 GGkamer (aan het huis van de proclamanten)
koperRippert Agges, gehuwd met
koperBauck Thomas
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Botte Janssen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Tyalliffs


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241r van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTialling Fockes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072r van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Feckes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196r van 12 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot en straat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ1051‑00‑00 GGhuis, loods en plaats en nog een kamer ten noorden
koperJan Vinkelbos, gehuwd metcommandeur Admiraliteit in Friesland
koperLijsbeth Cornelis
verpachter grondHeiltje 1‑04‑00 CG
verpachter grondwijlen Arrjen Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Jansen slager
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Berber Meintes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Rogiers


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0202v van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHille Jans boterkoper


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHille Jansen [staat: Jacobs] boterkoper


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot367‑00‑00 CGgrondpacht van 1-04-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Andries1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes, mr. verver x Trijntje Baukes kopen 23 grondpachten ter waarde van 18 CG 7 st. Eigenaren, grondpachten en toponiemen zijn apart vermeld. Geen naastliggers vermeld. Gekocht van oud burger-hopman Tjalling Braaxma x Cornelia Vijselaer, voor 367 CG.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0054r van 26 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen camer daaragter


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
huurwaarde25‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑02‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014Zoutsloot 67woning
eigenaarJan Hendricks
gebruikerJan Hendricks
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
huurwaarde25‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑02‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Hendriks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13huis
eigenaarSymen Stijl erven
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
huurwaarde25‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑05‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106v van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Zoutsloot NZ164‑21‑00 GGhuis
koperDirk Hessels, gehuwd metturfdrager
koperMaertje Lenerts
naastligger ten oostende weduwe van Thijs Harkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Feyke Fransens
naastligger ten noordenPier Gladsma
verkoperTrijntje Oenes, weduwe van
verkoperwijlen Wijne Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Hessels, turfdrager x Maertie Lenerts? koopt een huis nz. Zoutsloot. Ten O. wd. Thijs Harkes, ten W. wd. Feycke Fransen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Pier Gladsma. Gekocht van Trijntie Oenes wv Wijnse Wybes, voor 164 gg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234r van 6 feb 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Hessels turfdrager


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234r van 6 feb 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Zoutsloot NZ3‑00‑00 CGgrond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten
koperPier Andries Glatsma
naastligger achterTrijntje Oenes, weduwe van
naastligger achterwijlen Wynne Wybes
naastligger ten oostenPier Andries Glatsma
naastligger ten zuidenDirk Hessels turfdrager
naastligger ten westenPier Andries Glatsma
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperDirk Hesselsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Andries Gladsma koopt 18 houtvoeten grond O. en W. te rekenen in de lengte, en 14 voeten breed, van de tuin achter het huis dat door Trijntie Oenes wv Wijnse? Wybes is verkocht, nz. Zoutsl. De koper moet die grond met een goed hek afsluiten etc. Ten O.?. en W. de koper, ten Z. het huis van de verkoper. Gekocht van Dirk Hessels, turfdrager, voor 13 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0165r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001ra van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001ra van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ218‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJan Ottes
bewonerTomas Lammertsmr. wever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYtie Rinses
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige kinderen van wijlen Susanna Pyters, gehuwd met
verkoperTomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ218‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJan Ottes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYtie Rinses
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters, gehuwd met
verkoperTomas Lammerts e.a.mr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0095r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0095r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Droogstraat NZ320‑00‑00 CGschuur, stalling en zomerhuis
koperClaes Everts Oosterbaen, gehuwd metkoopman
koperPietie Jacobs Roorda
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Truntie Broers
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeert Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curator
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Everts Oosterbaan x Pietie Jacobs Roorda koopt een schuur, stalling, hof met bloemen en planten en zomerhuis, nz. Droogstraat?. Ten O. de koopman Jan Aukes Bakker, ten W. erven Trijntje Broers, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Saeckje Piers Gladsma x schipper Tjeerd Clasen voor 1/3, en (vroedsman Wiltetus Jelgersma en koopman Robbert Rovel in qlt. als geauthoriseerde curatoren over) Trijntie- en IJke Piers Gladsma voor 2/3, voor 320 CG en 3 zilveren lepels.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan Trompetter
gebruikerTaeke Harmens
huurwaarde36‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑01‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014Zoutsloot 67huis
eigenaarCornelis Clases
gebruikerCornelis Clases
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13woning
eigenaarerven Symon Stijl
gebruikerFran Arjaans
huurwaarde19‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑12 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Reiners c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-013 Zoutsloot 69wed. Foecke Harmens, bestaande uit 5 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
2-013 Zoutsloot 69Jan Trompetter, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg
2-014 Zoutsloot 67Thomas Lammerts, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0
2-021 Karremanstraat 13wed. Cornelis Symons, bestaande uit 5 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 69huis
eigenaarJan J. Trompetter
gebruikerwed. Fokke Harmens cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014Zoutsloot 67huis
eigenaarThomas Lammerts
gebruikerThomas Lammerts
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerwed. Cornelis Simons
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Johannes Heermans


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0030v van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTomas Lammerts


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanspijp500‑21‑00 GGhuis
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Gerrits
huurder benedenGrytje Janz Trompetter c.m.
huurder bovenGerben Sybrens c.u.
naastligger ten oostenSybrand Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter, gehuwd met
verkoperAntje Jans Vinkelbos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, mr. scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt een huis nz. Zoutsloot, op de O. hoek v.d. Karremanstraat. Ten O. Sybrand Feitema, ten W. de straat, ten Z. de Zoutsloot, ten N. een camer met een uitbouwsel dat eerst bij dit verkochte huis behoorde en dat de verkoper in eigendom behoudt. Gekocht van erven wl. Jan Pyters Trompetter en x Antje Jans Vinkelbos, voor 500 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051v van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRimmert Teunis
naastligger ten noordenThomas Lammerts


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRimmert Teunis
naastligger ten noordenThomas Lammerts


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 15Karremanstraat OZ 13/15/17 bij de Karremanspijp249‑00‑00 GGwoning
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Gerryts
huurderde weduwe van Jan Trompetter 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRimmert Teunis
naastligger ten zuidenRimmert Teunis
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenThomas Lammerts
verkoper van 1/4Lijsbeth Jans Trompetter, gehuwd met
verkoper van 1/4Otte Sybes Salverdakoopman
verkoper van 1/4Neeltje Pyters Butterkoper, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Pyters Trompetter thans uitlandig
verkoper van 1/4Trijntje Dirks voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Trompetter
verkoperBaattje Foeckes, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
verkoperAntje Foeckesdienstmaagd
verkoperRommert Clases, zoon van
verkoperClaas Rommerts


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0249v van 15 dec 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0249v van 15 dec 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ393‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperAnthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij
bewonerHarmen Hember
naastligger ten oostenRimmert Teunis
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Anthoni Vuirpijl
verkoperTomas Lammerts van Heesoud fabrikeur in bonten


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0248v van 15 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnthoni Vuirpijl


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Jans


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten noordenN. N.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten noordenN. N.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 op de hoek van de Karremanstraat470‑00‑00 GGhuis
koperBaltus Moltz, gehuwd metkoopman
koperPetronella Chemains
huurderJoost Jans 50‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van S. Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 17Karremanstraat OZ199‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Jans, gehuwd met
koperTrijntje Jans
huurderFreerk
naastligger ten oostenBaltus Moltz
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAaltje Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunis


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrik Heermans


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaltus Moltz


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0094r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBalthasar Moltz


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0095r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan H. Nijsing c.u.bontwever


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0094r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat 13/15 OZ100‑00‑00 GGhuis met weefwinkel en 2 woningen
koper door niaarClaas Pieters, gehuwd metmr. metselaar
koper door niaarTietje Romkes
geniaarde koperRoelof Roelofs Postmametselaar
huurder 1e woningJan c.u.wannemaker
huurder 2e woningBeernd Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Feitema
naastligger ten zuidenBalthasar Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende weduwe Engeltie van der Poel
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijlschilder


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0140v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten noordenKlaas Pieters


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0140v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten noordenKlaas Pieters


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0140v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 17Karremanstraat OZ127‑00‑00 GGwoning
koperBaltus Moltz koopman
huurderClaas Durks c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBaltus Moltz koopman
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenKlaas Pieters
verkoper q.q.Sicco van der Woude, geauthoriseerd curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Hendriks Jans Kalf, gehuwd metmr. metselaar
verkoperwijlen Trijntje Jans


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaltus Moltz


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Molts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaltus Molts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 15Karremanstraat 13/15/17 OZ250‑00‑00 CGhuis
koperJoris Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman
koperRebecca Wybes
naastligger ten oostenDirk Nannings
naastligger ten zuidenBaltus Molts
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing
verkoperClaas Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Pieters, mr. huystimmerman x Rebecca Wybes kopen huis in de Karremanstraat. Geen grondpacht. Ten O. Dirk Nannings, ten Z. Baltus Molts, ten W. de Karremanstraat, ten N. erven Harmen Nijssing. Gekocht van mr. metzelaar Claas Pieters, voor 250 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0285r van 6 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaas Pieters* metselaar


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baltus Moltz


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Pieters


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanstraat590‑07‑00 GGhuis
koperCornelis Jacobs Coster
huurderDoeke Harkes c.u. e.a.opzichter74‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe Dirk Nannings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz, gehuwd met
verkoperwijlen Petronella Chamin


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke Wijnalda


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Pieters


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanstraat464‑00‑00 CGhuis
koperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met
koperAntje Buisman
huurderRein Floris c.u. en c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperCornelis Costerkoopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 wijk B-136 hoek Karremanstraat600‑00‑00 CGhuis en erf
koperTjalling Dirks, gehuwd met
koperAntje Tjallings
huurderClaas Burgerhoff c.s.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Davids
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met
verkoperAntje Buisman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Dirks x Antje Tjallings kopen een huis en erf B-136 op de hoek Zoutsloot/Karremanstraat, nu in gebruik bij Claas Burgerhoff e.a. Geen grondpacht. Ten O. erven Willem Davids, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de Karremanstraat, ten N. Joris Pieters. Gekocht van Minne Poppes Houttuin x Antje Buisman voor 600 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ wijk B-133 en B-134112‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Roelofs mr. boekbinder
huurderHendrik Koers c.u.
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], mr. boekbinder, koopt een huis B-133 en B-134 [moet zijn: B-132 en B-133] in de Karremanstraat, in gebruik bij Hendrik Koers c.u. Geen grondpacht. Ten O. Rinja Gonggrijp, ten Z. Joris Pieters, ten W. en N. de straat. Gekocht van (mr. bakker Roelof van Dijk en mr. schoenmaker Cornelis Lautenbach als redders van de boedel van) wl. oud wijdschipper Klaas Symons en zijn zoon Symon Klaasen thans uitlandig voor 41 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalling Dirks van der Muur


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-029, pag. 28Karremanstraat 13Beerend Pol0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0097v van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Jan Brinkgeb 13 nov 1811 HRL, ovl 3 nov 1813 HRL; wijk B-113, zv Jan B., en Aaltje Jacobs; BS geb 1811, ovl 1813; ten BRINK, JAN


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Jan Jansen Brink... Kerk ga1806, dopen Grote Kerk HRL 1786, BS geb 1811, ovl 1813, huw 1840, ovl 1843; gebruiker van wijk B-113, sjouwer; eigenaar is Tjall. vd Muur, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-134Karremanstraat 15Joris Pieters... geb 1751 ... , ovl 28 okt 1811 HRL, ovl in het huis van Christoffel Klein; bsha181ov; eigenaar van wijk B-134, ledig plek grond, 1814. (GAH204); Claas Freerks ende Trijntje IJemes, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Cornelis Jans Weydema... Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1813, huw 1820, ovl 1831, huw 1844; gebruiker wijk B-135, turfdrager; eigenaar is Tjalling vd Muur, 1814. (GAH204); C.J.W. van de Joure en Janke Sijbe Rijpma van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Tjalling Dirks van der Muur... van wijk B-113, sjouwer; medegebruiker Jan Jansen Brink, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-135; gebruiker Cornelis Weydema, turfdrager, 1814 (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-134Karremanstraat 15Joris Pieters erven ledig plak grond
B-135Karremanstraat 15Tjalle van der Muur Cornelis Weydema turfdrager
B-113Zoutsloot 69Tjalle van der Muur Tjalle van der Muur sjouwer
B-113Zoutsloot 69Tjalle van der Muur Jan Jansen Brink sjouwer


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 176 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Antje Tjallings Boorsma, overleden op 7 januari 1820vrouw van Tjalling Dirks van der Muur, winkelier (Zoutsloot B 113) (testamentair erfgenaam), geen kinderen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 200 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Taeke Klazes Kuiper, overleden op 14 november 1825zoon van Klaas Taekes Kuiper, lijndraaiersknecht (Karremanstraat B 113) en Beitske Rintjes van der Post. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 151 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Lieuwkje Dirks, overleden op 17 november 1825moeder van Grietje Hendriks (vrouw van Tjalling Dirks van der Muur, rijksweger Zoutsloot B 113). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Zoutsloot 69Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 15Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 17Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Zoutsloot 67Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 13Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 17Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aZoutsloot 67Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 13Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aZoutsloot 69Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 15Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Aukje Harmensmogelijk dezelfde als hieronder vemeld; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-113; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Grietje Hendriks van der Veen... Berends vdV, en Lieuwkje Dirks; BS huw 1820, ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-113; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Johannes Thomas Smidt... in 1860, zv Thomas Johannes en Dirkjen Alderts; BS huw 1824, huw 1843, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113; oud 38 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-196 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Margaretha Hoekers... dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1829, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-135; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
B-113Zoutsloot 69F van der Muur stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-113KarremanstraatTjalling van der Muur65 js rijks wegerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
B-113KarremanstraatGrietje van der Veen50 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-113KarremanstraatAukje Harmens62 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
B-135KarremanstraatMarten Modders37 jhovenierLoenenm, protestant, gehuwd
B-135KarremanstraatMargaretha Hoekers30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-135KarremanstraatWijnand Modders8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatHendrik Modders7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatLouwerens Modders1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatEliza Modders4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatDirkje Modders3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 292 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Aagje Gerrits de Groot, overleden op 26 februari 184159 jr, geboren Zaandam, overleden Zoutsloot B 113, wed. Poppe Andries Meinsma, moeder van Neeltje (vrouw van Pieter Mooiman, timmermansbaas), Divertje (wed. Bauke van der Werf), winkeliersche, Itske (vrouw van Antonius G. Wielinga, varensgezel) en Anderina Poppes Meinsma, dienstmeid. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1015 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Tjalling Dirks van der Muhr, overleden op 14 januari 184873 jr (geboren 28/12/1775), rijksweger, overleden Zoutsloot B 113, man van Grietje Hendriks van der Veen (erft vruchtgebruik), geen kinderen, enige testamentair erfgenaam van bloot eigendom is Hervormde Gemeente, geen ab intestato erfgenamen bekend. Saldo fl. 604,39. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1096 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-113Zoutsloot 69Grietje Hendriks van der Veen, overleden op 9 juni 184857 jr (geboren 1791), overleden Zoutsloot B 113, wed. Tjalling Dirks van der Muur, geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is NH-gemeente. Saldo fl. 234,94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1052 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-135Karremanstraat 15Dominikus Taekes Huitema, overleden op 12 juni 18482 jr (geboren 1/4/1846), overleden Karremanstraat B 135, zoon van Taeke Karstens Huitema, schippersknecht en Cornelia Dominikus Steenstra, broer van minderjarige Karst Taekes Huitema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 160Liemendijk B-134Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160Liemendijk B-135Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aKarremansstraat B-113Hervormde Diaconiewoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-113Zoutsloot 69Antje Kreil... HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3343Zoutsloot B-132Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3344Zoutsloot B-133Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3340Karremansstraat B-172Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3341Karremansstraat B-173Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3342Karremansstraat B-174Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3340Karremanstraat 13 (B-172)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3341Karremanstraat 15 (B-173)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3342Karremanstraat 17 (B-174)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 4674Zoutsloot 67 (B-132)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3344Zoutsloot 69 (B-133)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 67G. de Vrijplateelbakker
Zoutsloot 69Joh. Jagerletterzetter
Zoutsloot 69J. Jagerschoenmaker
Zoutsloot 69K. Jagerslager


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 69, HarlingenZoutsloot 69 Jagerschoenmakerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 13H. (Hendrikus) Keijser
Karremanstraat 15T. (Tjerk) Vellinga
Zoutsloot 67P. (Petrus) v.d. Meer
Zoutsloot 69M. (Maaike) de Wit


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 13rijksmonument 20435
Karremanstraat 15rijksmonument 20436
Karremanstraat 17rijksmonument 20437
Zoutsloot 69rijksmonument 20762
  terug