Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 34-1504-1484-141G-057G-055
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 4(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-057G-055


Naastliggers vanBrouwersstraat 3
ten oostenBoth Apothekerstraat 2
ten zuidenBrouwersstraat 5
ten westende Brouwersstraat
ten noordende Brouwersstraat


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 3, HarlingenBrouwersstraat 3, Harlingen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343v van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Henderick Jyldts


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: het diept naar de oude Kimswerderpijp OZ]480‑07‑00 gghuis daer de Swarte Aernt uutsteeckt, loods en ledige plaats
koperArian Hilbrants, weduwe vande Zwarte Arend
koperwijlen Pieter Gerryts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen mijnheer Frans van Eysinga 3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde dwarskamer ten oosten1‑00‑00 cg
naastligger ten oosteneen dwarskamer
naastligger ten zuidenJan Lieuues gortmaker
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetske Edgers
verkoperTaets Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Gildtsmetselaar


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0044r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Arian Hilbrants


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0024v van 9 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162v van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 19 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 4Both Apothekerstraat [staat: Molensteeg]160‑00‑00 ggkamer
koperJan Jarichs, gehuwd met
koperTrijntje Ritskes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekersktraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Ballings
naastligger ten westensteeg westwaarts naar de Brouwersstraat [staat: het diept]
naastligger ten noordenWaling Tiaardts
verkoper q.q.Fredrick Croll, diaken
verkoper q.q.Abbe Coenraedts, diakenen van de
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: oostzijde van het diept strekkende naar de Oude Kimswerder Piep]375‑07‑00 gghuis, loods en ledige plaats
koperWillem Gijsberts, gehuwd metmr. timmermande Zwarte Arend
koperAefke Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEngel Claessen
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAeriaen Gabbes
verkoperde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gijsberts, mr. timmerman, x Aefke Gerrits koopt huis, loods en ledige plaats aan de oz. van het diept strekkende naar de Olde Kimswerderpijp, daar de Swarte Arent uytsteeckt. Ten N. Aeriaen Wabbes, ten Z. Engel Claessen. Gekocht van erven Harmen Harmens, voor 275 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Jarichs
naastligger ten westenhet huis van wijlen Harmen Harmens


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Jarichs
naastligger ten westenhet huis van wijlen Harmen Harmens


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060r van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0077v van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: molensteeg]


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Gisberts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0069r van 16 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende achterkamer van Lubbert Pieters
naastligger ten westenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende achterkamer van Lubbert Pieters
naastligger ten westenN. N.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 gggrondpacht van 3-00-00 cg
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Gijsberts3‑00‑00 cg
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (j) Willem Gijsberts. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: bij de twee bruggen, bij alwaer voor desen de swarte aarnt pleegt uit te steken]300‑00‑00 cghuis, loods en plaats
koperHille Jansen Cruysebroer, gehuwd met
koperAntie Ellerts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eisinga 3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde dwarskamer van Eeke Willems1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems
naastligger ten zuidenburgervaandrig Watse Dirx
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAelger Aendries
verkoperGerryt Willemshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHille Jansen Cruysebroeder x Antie Ellerts koopt huis bij de 2 bruggen, v/h 'de Swarte Aernt'. Ten O. de dwarscamer van Eeke Willems, ten Z. Watse Dirx, ten W. de straat en diept, ten N. Alger Andries. Gekocht van Gerryt Willems, mr. huistimmerman.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277r van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Dircks
naastligger ten westenHille Jansen


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277r van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Dircks
naastligger ten westenHille Jansen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatze Dircks
naastligger ten westenHille boterkoper


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatze Dircks
naastligger ten westenHille boterkoper


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0030r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud hopman Theotardus Sloterdijk


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0036v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHille Jansen


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Dirx Harda
naastligger ten westenHille Butterkoper boterkoper?


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWatse Dirx Harda
naastligger ten westenHille Butterkoper boterkoper?


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197r van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-150 , folio 77Brouwersstraat 3huis
eigenaards. Titus Sloterdijk
gebruikerHomme Tiebbes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274v van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Titus Sloterdijk


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-150 , folio 50vBrouwersstraat 3huis
eigenaardr. Titus Sloterdijk
gebruikerDirck Fransen cum soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingbij de exkutueer betaeld
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]147‑00‑00 gghuis en plaats
koper door niaarDouwe Jansen Faber blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde koperJan Jansen, gehuwd met
geniaarde koperJaapjen Jacobs
naastligger ten oostende kamer van Jeltie Bauckes
naastligger ten zuidenJidtie Gerryts Orsinga, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen gemeensman Harda
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenThijs Pyters
verkopervroedsman Tytus Sloterdijk te Leeuwarden


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Harda
naastligger ten westenhet verkochte huis van dr. Sloterdijk


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Harda
naastligger ten westenhet verkochte huis van dr. Sloterdijk


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]197‑00‑00 gghuis
koperDirk Franzen, gehuwd met
koperHinske Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurder voor 5 jarenhuur aan Dirk Franzen 30‑00‑00 cg
huurder voor 5 jarenHinske Jacobs
naastligger ten oostenals bewoner Jeltie Baukes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harda
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenThijs Pytters
verkoperHarmen Douwes Faberblauwverver


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-150 , folio Brouwersstraat 3huis
eigenaarDirk Fransen
gebruikerDirk Fransen
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0045v van 23 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Fransen


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybe Ottes
naastligger ten westenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybe Ottes
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148 , folio 51rBrouwersstraat 3huis
eigenaarDirk Fransen
gebruikerDirk Fransen
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Slooterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-148Brouwersstraat 3wed. Sikke Douwes, bestaande uit 2 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148 , folio 51rBrouwersstraat 3huis
eigenaarSikke Siderius
gebruikerSikke Siderius
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]468‑00‑00 gghuis
koperPyter Aukes pelmolenaar te Almenum het Bolswarder Veer
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGeertie
naastligger ten zuidenGijsbert Sybes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenAlbert Jacobs
verkoperDoetje Dirks, gehuwd met
verkoperCorneelis Oudeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Aukes, pelmolenaar onder Almenum, koopt huis oz. Brouwersgracht, het Bolswarder Veer genaamd, door de verkoper bewoond. Grondpacht 3 cg. aan de Stad. Ten O. Geertie ?, ten Z. Gijsbert Sybes, ten W. het diept, ten N. Albert Jacobs. Gekocht van Doetje Dirks met haar man Cornelis Oudeman, voor 468 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148 , folio 51vBrouwersstraat 3huis
eigenaarPyter Aukes
gebruikerSicke Siderius wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtte Sybes Salverda
naastligger ten westenAlbert Noordga c.s.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtte Sybes Salverda
naastligger ten westenAlbert Noordga c.s.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0114v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Aukes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-148 , folio 51vBrouwersstraat 3huis
eigenaarPyter Aukes
gebruikerBernardus Edsges
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑08‑06 cg
grondpacht vanSicke Siderius
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-141 , folio 90vBrouwersstraat 3huis en bakkerij
eigenaarPieter Aukes
gebruikerWillem Bouwes
huurwaarde68‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
grondpacht vanPieter Aukes
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0223r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Lents


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0229r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Aukes


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]815‑00‑00 gghuis
koperNeeltje Stitterts Bontekoe, weduwe vanhet Bolswarder Veer
koperwijlen vroedsman Fredericus Tangerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderJelte Dirks mr. bakker70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. Mollema
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenWillem Feikes
verkoper q.q.vroedsman H. Binksma, curatorkoopman
verkoper q.q.Rinia Gonggrijp, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Aake Pieters onder Almenum
verkoper van 1/2Sybren Pieters, erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Pieter Aukeskoopman onder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltie Stitterts Bontekoe wv Fredericus Tangerman, vroedsman, koopt een kapitaal huis, oz. Brouwersgracht, 'het Bolswarderveer'. Het is door de erflater en zijn erven geheel vertimmerd. Ten O. Hein Mollema, ten Z. Dirk Cornelis, ten W. die straat, ten N. Willem Feykes Wijngaarden. Gekocht van de curatoren over de kinderen van wl. Auke Pieters, als erven voor 1/2, en Sybren Pieters als erfgenaam voor 1/2, van wl. de koopman Pieter Aukes te Almenum, voor 815 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-141 , folio 90vBrouwersstraat 3huis
eigenaarF. Tangerman wed.
gebruikerF. Tangerman wed.
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0240v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1b, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSake Jogchums


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0002v van 1 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]1875‑00‑00 cghuis
koperSake Jochums, gehuwd methet Bolswarder Veer
koperJapke Hendriks
naastligger ten oostenPettinga
naastligger ten zuidenDirk Cornelis
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenWillem Feykes Wijngaarden
koperAaltje Stitterts Bontekoe, executeur testamentair van
koperNeeltje Stitters Bontekoe, gehuwd met
koperMarten Hendriks matroos op het Prinsenjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Jochums (v.d. Mei) x Janke Hendriks koopt een huis oz. Brouwersstraat, genaamd 'het Bolswarderveer', oz. Brouwersstraat. Ten O. Pettinga, ten W. die straat, ten Z. Dirk Cornelis, ten N. Willem Feykes Wijngaarden. Gekocht van Aaltje Stitterts Bontekoe x Marten Hendriks, matrooos op het Princejagt, als erfgename van haar zuster Neeltje Stitterts Bontekoe.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0348v van 25 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSake van der Mey


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-141 , folio 90vBrouwersstraat 3huis
eigenaarSaake Jochums
gebruikerSaake Jochums
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0027r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 3Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgragt]868‑21‑00 gghuis
koperAnne Jelles Tadema, gehuwd metapothekerhet Bolswarder Veer
koperAntje Willems
naastligger ten oostenG. Pettinga
naastligger ten zuidenBeernd van der Beemen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten noordenG. Pettinga
verkoperSake Jochems van der Mey, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Japke Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jelles Tadema, apotheker x Antje Willems, koopt een voor enige jaren modern betimmerd huis 'het Bolswarder Veer', oz. Brouwersstraat. Ten O. en N. Gerbrandus Pettinga, ten W. de gracht, ten Z. Beernd van Beemen. Gekocht van Saake Jochums v.d. Mey, wednr. van Japke Hendriks, voor 868 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-145, pag. 61Brouwersstraat 3Susanna Anderies


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-141 , pag. 88Brouwersstraat 3A.J. Tadema 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3A. W Tadema... 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Susanna Andries... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-057Brouwersstraat 3A W TademaSusanna Andries winkeliersche
G-057Both Apothekerstraat 4A W TademaSusanna Andries winkeliersche


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 119 en 124 van 14 jun 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-057Brouwersstraat 3provisionele en finale toewijzinghuis en erf op de Brouwersgracht G-057
 
verkoperAnne Jelles Tadema (ingehouden)


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 33 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Both Apothekerstraat 4Wypkje Wybes Tilstra, overleden op 28 augustus 182961 jr, Brouwersgracht G 57, wed. Lieuwe Bangma, moeder van Rintje, huisman Pingjum, Douwe, idem Wons, Klaas, idem Kimswerd, Trijntje (vrouw van Ruurd H. Ploegstra, idem Zurich), Lijsbeth (wed. Cornelis Hayes Blanksma), landbouwersche Pingjum en minderjarige Rients Lieuwes Bangma (voogd is Douwe Klazes Bangma, huisman Wons). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 33 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Brouwersstraat 3Wypkje Wybes Tilstra, overleden op 28 augustus 182961 jr, Brouwersgracht G 57, wed. Lieuwe Bangma, moeder van Rintje, huisman Pingjum, Douwe, idem Wons, Klaas, idem Kimswerd, Trijntje (vrouw van Ruurd H. Ploegstra, idem Zurich), Lijsbeth (wed. Cornelis Hayes Blanksma), landbouwersche Pingjum en minderjarige Rients Lieuwes Bangma (voogd is Douwe Klazes Bangma, huisman Wons). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1577Brouwersstraat 3Gerhardus Groenewoud koornmeterHarlingenhuis en erf (119 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1577Both Apothekerstraat 4Gerhardus Groenewoud koornmeterHarlingenhuis en erf (119 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Hiltie Mennesoud 53 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-057; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Janke Baukes Tolsma... G-173, N.H., dv Bauke Pieters en Antje Sakes; BS huw 1822, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-193, wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Rinse Douwes Lovius... bev.reg. HRL 1851 wijk C-156; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk G-057; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-057Brouwersstraat 3Rinse Lovius stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-057BrouwersgragtRinze Lovius54 jzeekapteinLeeuwardenm, protestant, gehuwd
G-057BrouwersgragtRinze Lovius54 jzeekapteinLeeuwardenm, protestant, gehuwd
G-057BrouwersgragtHiltie Menners53 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
G-057BrouwersgragtHiltie Menners53 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
G-057BrouwersgragtDouwe Lovius28 jzeevarendLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtDouwe Lovius28 jzeevarendLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtHendrik Lovius23 jzeevarendLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtHendrik Lovius23 jzeevarendLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtWillem Lovius18 jzeevarendHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtWillem Lovius18 jzeevarendHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtAaltie Lovius21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-057BrouwersgragtAaltie Lovius21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 116 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Both Apothekerstraat 4Willem Jacobs Ploeg, overleden op 28 april 18461/2 jr (geboren 19/10/1845), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van Jacob Gooitjes Ploeg, zeeman en Wilhelmina Beyes, broer van minderjarige Renske Jacobs Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 116 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Brouwersstraat 3Willem Jacobs Ploeg, overleden op 28 april 18461/2 jr (geboren 19/10/1845), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van Jacob Gooitjes Ploeg, zeeman en Wilhelmina Beyes, broer van minderjarige Renske Jacobs Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 615 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Both Apothekerstraat 4Frederik Pieters de Ruiter, overleden op 26 april 18471 jr (geboren 3/4/1846), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van wijlen Pieter Abrahams de Ruiter & Helena-Maria Repko, winkelierster, broer van minderjarige Abraham, Sijke, Janke, Tjietske, Hendrik, Gerritje en Reinder Pieters de Ruiter. Saldo fl. 44,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 615 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-057Brouwersstraat 3Frederik Pieters de Ruiter, overleden op 26 april 18471 jr (geboren 3/4/1846), overleden Brouwersgracht G 57, zoon van wijlen Pieter Abrahams de Ruiter & Helena-Maria Repko, winkelierster, broer van minderjarige Abraham, Sijke, Janke, Tjietske, Hendrik, Gerritje en Reinder Pieters de Ruiter. Saldo fl. 44,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-057Brouwersstraat 3Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1577Brouwersgracht G-057Jelle J. Horjus woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1577Gedempte Brouwersgracht G-055 Willem en Doetje Houtsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1577Brouwersstraat 3 (G-055)Marius van der Woudewoonhuis
Sectie A nr. 2851Both Apothekerstraat 4 (G-ong)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exportslager, vetslemlterij


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 3H. de Bruin68exportslager, vetsmelterij


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 3H. de Bruin68Exportslager, vetsmelterij


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exportslager, vetsmelterij


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exportslager, vetsmelterij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exp.sl., vetsmelterij


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3H. de Bruin68Exp.sl., vetsmelterij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 3C. Leenaertambtenaar ned. sp. (gep.)


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 3B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.B. v.d. Pol754Auto- en autobusverh.inr.


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 3, HarlingenBrouwersstraat 3B. van der Polautobedrijf, verhuur van bussen en auto's, autorijschool


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 3B. (Bauke) v.d. Pol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 3rijksmonument 20323


2023
0.37909984588623


  terug