Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 75
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 754-040 4-041 F-018F-023


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 75Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek van Huibert Claesen


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen houtstek


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0329r van 19 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGouke Gerrits Suyringar q.q.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0397v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0187v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen houtstakette


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040Zuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Overbeek
gebruikerde heer Overbeek
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
grondpacht aan Ruird Pieters erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen koolstek


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020av van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ800‑00‑00 GGhuis, loods en bleekveldje
koperSyoert Claessen Schrik c.u.
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ? Gemeente: huis
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]
naastligger ten noordende ? Gemeente: huis
verkoperMiddagtenschout bij nacht


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040Zuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Overbeek
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720
grondpacht aan Ruird Pieters erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan1‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077v van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0200r van 25 jun 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen koolstek


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040Zuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Cronenburg
gebruikerde heer Overbeek
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG
grondpacht aan Jelte Ruirds erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0084r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen koolstek


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040Zuiderhaven 75huis
eigenaarburgemr. Schrik
gebruikerburgemr. Schrik
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040Zuiderhaven 75huis
eigenaarAte Johannes nom. ux.
gebruikerAte Johannes nom. ux.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0273v van 20 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ1457‑07‑00 GGhuis
koperde hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal te Wirdum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal te Wirdum
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: de zgn. Papesteeg]
naastligger ten noordende hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal te Wirdum
verkoper q.q.Robijn Arjens, geauhoriseerd administrator over
verkoper van 1/4de goederen van Susanne Sjoerds Schrik
verkoper q.q.Jan Oldaans, geauhoriseerd administratorkoopman
verkoper q.q.Sierk Tolsma, geauhoriseerde administratoren overkoopman
verkoper van 1/4de goederen van Trijntie Sjoerds Schrik
verkoper q.q.Mettjen Hendriks, weduwe van
verkoper q.q.wijlen vroedsman Taeke Schrik
verkoper q.q.Mettjen Hendriks, moeder en voorstanderse van
verkoper van 1/4Sjoerd Taekes Schrik minderjarig
verkoper van 1/4Lolkjen Sjoerds Schrik, gehuwd met
verkoper van 1/4Sierk van der Leykoopman
erflaterwijlen Doutjen Tyttes Commandeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Hoogwelgeboren heer Valerius van Kamminga, luitenant geneaal van de infanterie, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Grondpacht 4 cg. Ten O. en N. de koper, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. de zogenaamde Papesteeg, waarin in- en uitgang. Gekocht van (koopman Robijn Arjens, geauthoriseerd administrator over de goederen van) Susanna Sjoerds Schrik voor 1/4, (kooplui Jan Oldaan en Sierk Tolsma, geauthoriseerde administratoren over de goederen van) Trijntje Sjoerds Schrik voor 1/4, (Mettjen Hendriks wv vroedsman Taeke Schrik, als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige zoon) Sjoerd Taekes Schrik voor 1/4, en Lolkjen Sjoerds Schrik x koopman Sierk van der Ley voor 1/4, als erfgenamen van haar wl. moeder en resp. grootmoeder Doutjen Tyttes Commandeur, voor 1457 gg. 7 st.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0152v van 26 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0100r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040Zuiderhaven 75huis
eigenaarwd. ds. van Velsen
gebruikerJan Gelinde
huurwaarde49‑15‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑10‑00 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040Zuiderhaven 75huis
eigenaarwd. ds. van Velsen
gebruikerJan Gelinde
huurwaarde49‑15‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑10‑00 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0284v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0302r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-039, pag. 53Zuiderhaven 75A. Schouten


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0101v van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0240v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-041, pag. 78Zuiderhaven 75Roomsche Gemeente12‑10‑00 cgkerk en huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75A Schouten... no. 39, 1 mrt 1804; (geen boeknr. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75S(T)Yntje Thomas Zwanenburg... ovl 12 mei 1826 HRL, ongehuwd, dv Thomas Jans en Antje Feitzes Zwanenburg; BS ovl 1826; gebruiker wijk F-018; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75W Warndersgebruiker wijk F-018; medegebruiker A. Schouten, pastor; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-018Zuiderhaven 75Roomsche Gemeente A R Schouten pastor
F-018Zuiderhaven 75Roomsche Gemeente W Warnders


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1522Zuiderhaven 75Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenpastory en erf (260 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75Houkje de Haangeb 1801 HRL, ovl 6 feb 1848, ongehuwd, dv Jan Tjitzes dH, en IJbeltje Dijkstra; BS ovl 1848; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-018; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75Johannes H Westersoud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kapelaan; wijk F-018; VT1839


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1522Zuiderhaven 75 Roomsch catholijke GemeenteHarlingende kerk veel vernieuwd


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-018ZuiderhavenTheodorus Petrus Jorna47 jpastoorWommelsm, rooms katholiek, ongehuwd
F-018ZuiderhavenJohs. Henricus Westers28 jkapellaanDokkumm, rooms katholiek, ongehuwd
F-018ZuiderhavenHauwkje de Haan38 jhuishoudsterHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-018Zuiderhaven 75Theodorus Petrus Jorna... ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-020; oud 47 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, pastoor, wijk F-018; VT ... (alles)


1880 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 75 (portaal binnen, westzijde), HarlingenZuiderhaven 75 (portaal binnen, westzijde)Sletering, Joannes Jacobus;Winkeler, Augenius Bernardus;Ypma, Yeb Sibles;Ruth, Joannes Cornelis Van;Tolsma, Joannes Pauli;Tepe, Alfred;Peters, GebroedersTer eere van de Drie eenigen God
Onze Lieve Moeder Maria
en den H. Aartsengel Michael
is deze Kerk opgericht in 't jaar 1880
door de R.K. Gemeente onder haren Pastoor
Joannes Jacobus Sletering
bijgestaan door de Heeren
Augenius Bernardus Winkeler
Yeb Sibles Ypma
Joannes Cornelis van Ruth
Joannes Pauli Tolsma
Kerkmeesters de Gemeente
Ontworpen door den Heer Alfred Tepe
Uitgevoerd door de Heeren Gebr. Peters.'
De aanbesteding tot het bouwen eener Kerk met Toren en Pastorij vond plaats op Dinsdag 23 December 1879. Inlichtingen geeft de architect A. Tepe, Utrecht.
Laagste inschrijver Gebr. Peters, Bussum, f 118.790,-.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4128Zuiderhaven F-023Roomsch Cath. Gemeentekerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4396Zuiderhaven 75 (F-023)R.K. Gemeentekerk


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 75rijksmonument 20786 1881
  terug