Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 525-156 5-171 F-205F-196


Naastliggers vanLanen 52
ten oostenLanen 54
ten zuidenSchritsen 43
ten westenLanen 50
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 52naamloze steeg ten oosten


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0465r van 21 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGryet Doutzes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0039r van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Janssen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ [staat: NZ]00‑00‑00 cghuis, loods en ledige plaats daar achter
koperN. N.
naastligger ten oostenJan Ruytten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Lourens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Symens, geauthoriseerde curator bonorumzeilmaker
verkoper q.q.Jan Jansen, geauthoriseerde curatoren bonorum overkoperslager
verkoperde boedel en goederen van Hans Jansen c.u.oud bode op Holland


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ475‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelCarst Pieters
naastligger ten oostenJan Rutten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Lourens
naastligger ten noordenLanen
verkoperde crediteuren van Hans Jansen c.u.oud bode op Holland


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0311v van 4 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ478‑00‑00 GGhuis, loods en ledige plaats daar achter
koperIsbrant Freercks, gehuwd met
koperStijntie Clasen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Rutten
naastligger ten zuiden*het achterhuis van Jelis Mesdach
naastligger ten westenDirck Lourens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDirck Wopkes, gehuwd met
verkoperMaycke Joostes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0334v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvrije uitgang op de Lanen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0079r van 3 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ500‑00‑00 GGhuis, loods en plaats daarachter
koperHarmen Jacobs lakenkoper te Amsterdam
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Rutten
naastligger ten zuiden*het achterhuis van Jelis Mesdach
naastligger ten westenDirk Lourens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperIsbrant Freerks, gehuwd met
verkoperStijntie Claas


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerck Freercks bakker


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ300‑00‑00 GGhuis, loods en ledige plaats daarachter
koperPyter Synes te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rutten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBaucke Enes glasmaker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperIsbrant Freerckx, gehuwd met
verkoperStijntie Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Symes te Bolsward koopt een huis met lood en ledige plaats daar achter zz. Lanen. Ten O. wd. Jan Rutten, ten W. glazenmaker Baucke Enes. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Isbrant Freerckx x Stijntie Clasen, voor 300 GG 7 st.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen310‑00‑00 GGhuis
koperEylert Jansen c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRogier Jansen
naastligger ten zuidenGilles Misdach
naastligger ten westenBaucke Ennes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Sineskoopman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEllert Jansen koopt een huis zz. Lanen, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van Gilles Mesdagh, met de steeg daaraan ten oosten. Ten O. Rogier Jansen [de Cocq?], ten W. Baucke Emmes? Gekocht van Pieter Simes? te Bolsward voor 310 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jul 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEllert Jansen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0041r van 30 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHiltie Dircx* wolnaaister
naastligger ten westende koper Gellius Vetzensius


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHiltie Dircx*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Ellert Jansen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHiltie Dircx wolnaaister


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHillie Dircx* wolnaaister


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHiltie Dircx* wolnaaister


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietie Ellerts


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0364v van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietie Ellerts


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietie Ellerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-156Lanen 52huis
eigenaarEllert Jansen
gebruikerEllert Jansen
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-156Lanen 52huis
eigenaarJohannes Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-156Lanen 52huis
eigenaarwed. Johannes Jansen
gebruikerwed. Johannes Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0269v van 19 mei 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52achterLanen ZZ200‑00‑00 CGachterkamer, loods en plaats
koperJan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende koper Jan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma
naastligger ten noordende verkoperse Hiltje Ruurds, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Johannes Jansen
verkoperHiltje Ruurds, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybrens Wijngaarden, mr. kleermaker, koopt een achterkamer, loods en plaats, zz. Lanen, met een steeg ten O. Ten W. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de koper, ten N. de verkoper, Hiltje Ruurds wv Wybe Johannes Jansen.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081r van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Doekles


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0004r van 28 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ190‑00‑00 CGkamer of woning
koperJan Wybrens Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Cornelis
naastligger ten zuidenJan Wybrens Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten westenvroedsman Wiltetus Jelgersma
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Dirk Jansen, curatormr. metselaar
verkoper q.q.Ellert Jansen, curatoren overmr. timmerman
verkoperJan Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybrens Wijngaarden, mr. kleermaker, koopt woning zz. Lanen. Ten O. Pieter Cornelis, ten Z. de koper, ten W. vroedsman Wiltetus Jelgersma, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. naar de Lanen. Gekocht van de curatoren over Jan Johannes, tot aflossing van schulden. De koopprijs is 190 cg, waarvan 90 cg bij het passeren v.d. koopbrief en 100 cg bij de meerderjarigheid van Jan Johannes (excl. rente.). Boven de koopprijs moet nog 12 cg worden betaald voor een pak kleren voor Jan Johannes.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-156Lanen 52huis
eigenaarwed. Johannes Jansen
gebruikerwed. Johannes Jansen
opmerking1720 insolvent verklaart 15-00-00


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wybrens


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-156 Lanen 52Jacob Cornelis, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-156Lanen 52huis
eigenaarJan Wybrens
gebruikerJan Wybrens
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0230v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ180‑00‑00 GGwoning
koperRimmert Teunis scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderFrans Pyters c.u.
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sjoerd Wijngaard
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Jelgersma
naastligger ten noordenLanen
verkoperWybren Wijngaardkoopman te Franeker
verkoperJohannes Wijngaardkoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, scheepstimmerman, koopt een woning zz. Lanen. Ten O. Jan Harmens, ten W. wd. burgemeester Jelgersma, ten Z. erven Jan Wybrens Wijngaerden, ten N. de Lanen. Gekocht van Wybren- en Johannes Wijngaarden te Franeker, voor 180 gg.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0062v van 27 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 52Lanen ZZ300‑00‑00 CGwoning
koperJan Jansen, gehuwd metvarenspersoon
koperBaukjen Horatius
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderJan Jansen 11‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sjoerd Wijngaerd
naastligger ten westende weduwe van burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten noordenLanen
verkoperRimmert Teunisscheepstimmerman


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0036r van 16 dec 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0097v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jul 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0004r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWessel Lolkes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-171, pag. 120Lanen 52Wessel Lolkes1‑00‑00 cghuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0110r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWessel Lolkes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-205Lanen 52Wessel Lolkes IJlstra... BS huw 1814, huw 1815, ovl 1817, ovl 1840, ovl 1849, ovl 1853, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk F-205, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-205Lanen 52Wessel Lolkes IJlstra Wessel Lolkes IJlstra timmerknegt


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 176 en 181 van 18 dec 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-205Lanen 52provisionele en finale toewijzingfl. 255a. huis aan de Laanen F-205, b. een woning in de Comediesteeg, c. huis in de Hofstraat G-293
 
verkoperNeeltje Martens Dekkers
koperWybe Schoonhoven


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 140 van 18 jul 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-205Lanen 52koopaktefl. 50woning F-205
 
verkoperLolkje Wessels IJlstra
verkoperMichiel Wessels IJlstra (in de b.s. is de voornaam: Machiel)
verkoperEbele Wessels IJlstra
koperJacobus Oosterbaan


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 198 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-205Lanen 52Aafke Harings Wagenaar, overleden op 29 november 1825vrouw van Foppe Asmus Tuinhout, turfdrager (Laanen F 205), moeder van minderjarige Haring en Fetje Foppes Tuinhout. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1343Lanen 52Foppe TuinhoutturfdragerHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-205Lanen 52Pietje Dinhartoud 55 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk F-205; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-205Lanen 52Sipkje Folkerts Bakker... dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-205LaanenPietje Dinhart55 jgeenWitmarsumv, protestant, weduwe
F-205LaanenBauwkje Jonker7 j..v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-205Lanen 52Akke Tolsma... te HRL. 1844, dv Jetze Hartmans T, en Feikje Diedriks; BS huw 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205; oud 44 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-205Lanen 52Cornelis Bernardus Proosterbeek... sweemende, gecondemneert om twee daagen in de Pekelkuip te water, en brood gedetineerd te worden. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1343Lanen F-205Sijtske Langendijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1343De Lanen F-196Sietske Langendijk, vrouw van Willem Winkwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1343Lanen 52 (F-196)Hendrikus H.F. Rooswinkelwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 52L. Veltmanschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 52W. (Willem) Hilwerda


1987 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Lanen 52Bouw ws. midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1987


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 52rijksmonument 20515
  terug