Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 71-092 1-134 A-175A-184


Naastliggers vanBildtstraat 7
ten oostenZoutsloot 43
ten zuidenBildtstraat 9
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 5


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 7, Harlingen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0149v van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 7Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]500‑00‑00 GGhuis met daarachter een plaatske
koperTierck Carsten, gehuwd met
koperAeffke Poppes
bewonerTierck Carsten c.u.
naastligger ten oostenGerben Gatses
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende lijnbaan van Inne Alberts
verkoperLenart Cornelis, gehuwd met
verkoperBrecht Dirckx


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0074r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 7Bildtpoort, bij de637‑14‑00 GGhuis
koperSara Wybes, weduwe van
koperwijlen Hans Iemes de Ringh
naastligger ten oostenRobijn Egberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAeffke Poppes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0169r van 18 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Hans Imes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0181v van 13 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168r van 20 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 7bij de Bildtpoort601‑00‑00 GGhuis
koperAndries Hendricx, gehuwd metlijnslager
koperGoslyck Greolts
naastligger ten oostenRobijn Egberts
naastligger ten zuidenAndries Symens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenAndries Hendricx c.u.
verkoper van 1/2Pytter Teyes Bensma
verkoper van 1/2Trijntie Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Hendrix, lijnslager x Goslicks Greolts koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. Robijn Egberts, ten Z. Albert Symens, ten W. de straat, ten N. de koper. Gekocht van Pytter Tijes? voor 1/2, en Trijntje Heldring?, vrijster, voor 1/2, voor 601 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0252v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen kuiper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-092Bildtstraat 7huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerHarmen Pieters
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-092Bildtstraat 7huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerHarmen Pieters
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent, de helft bij de executeur ontfangen tot 1-12 st. en niet verrekent, verders insolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-092Bildtstraat 7huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerTjeerd Harmens 8-00-00
gebruikerDirk Jacobs 8-00-00
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257v van 19 jun 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 7Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]115‑00‑00 CG1/2 woning
koperTjeerd Harmens
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenSicke Ymkes
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTjeerd Harmens
verkoperJacob Dirxmr. bakker


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0369v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Harmens


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0135r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTieerd Harmens mr. kuiper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-092Bildtstraat 7huis
eigenaarTjeerd Harmens
gebruikerTjeerd Harmens
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑06 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0189r van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Harmens mr. kuiper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-092 Bildtstraat 7Tjeerd Harmens, bestaande uit 3 personen02‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0046v van 22 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Harmens mr. kuiper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-092Bildtstraat 7huis
eigenaarTjeerd Harmens
gebruikerTjeerd Harmens
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0039r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTieerd Harmens


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0199v van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Harmens


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209v van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 7Bildtstraat OZ [staat: tussen Bildtpoort en Bildtpoortspijp]251‑21‑00 GGhuis
koperWigles de Vries, gehuwd metstrandmeester
koperGrietje Clazes Block
huurderGeertje Roy 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Ottes
naastligger ten zuidenHartman Hartmans
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperTjeerd Harmensmr. kuiper te Amsterdam


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0254r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van S. de Vries


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002ra van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman de Vries


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0216r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sybe de Vries


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0081v van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sibe de Vries


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-134, pag. 15Bildtstraat 7Cornelis Jonker1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Tjitske van der Meulengeb 1765 ... , ovl 2 jun 1812 HRL, huwt met Johannes Heidema, ovl wijk A-175; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Cornelis Arjens Jonker... leverantie en werkloon van 2 schouw sponturf, quit. no. 8, 4 okt 1786. (GAH1118); eigenaar van wijk A-175, gebruiker is Evert Wellinga, koperslager, 1814. (GAH204); id. van wijk A-230, gebruiker is Anth. Fransen, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Evert Wellinga... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; gebruiker wijk A-175, koperslager; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); E.P.W. van HRL. en Jantje J. Geuker van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-175Bildtstraat 7Cornelis Jonker Evert Wellinga koperslager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 134Bildtstraat 7Jan Louws BalkstratouwslagerHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Cornelis Klases van der Zee... in 1860, zv Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Jan Louws Balkstra... van wijk A-197, lijnbaan, 1814. (GAH204); oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-175; VT1839; J.L.B. eigenaar van perceel nr. 17 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 30, lijnbaan, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Sara Catharina Snijder... HRL, ovl 7 okt 1857 HRL, huwt met Johan A. Broodkorf, EvL; BS geb en ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, 250, wijk G-194; Johan Antoon Broodkorf, Tamboer onder de compagnie van capitein Panneboeter en S.C. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Ymkje Harkema... genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-175; VT1839; kind: Trijntje Jans Balk, geb 3 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-175ZoutslootJan L Balkstra58 jtouwslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-175ZoutslootYemkje Harkema56 jSexbierumv, protestant, gehuwd
A-175ZoutslootJan J Balkstra16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-175ZoutslootJanna Balkstra25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-175ZoutslootTrijntie Balkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 187 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-175Bildtstraat 7Jan Louws Balkstra, overleden op 9 juni 184664 1/2 jr (geboren 20/11/1781), touwslager, overleden Bildtstraat A 175, man van Ymkje Jans Harkema, vader van Janna, Jan, idem, Riemke (vrouw van Jan Cornelis van der Veer, scheepskapitein), Trijntje (vrouw van Rein Damen, zilversmid) en Louw Jans Balkstra, touwslager Workum. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 134bij de Bildtpoort A-175Jan Trompetterwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 134Bildtstraat A-184Jan Trompetterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 134Bildtstraat 7 (A-184)Gerrit Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 7J.F.J. Toesmanventer


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14922
Bildtstraat 7Dirk Boomstra
  terug