Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 146-031 6-029 E-046E-040


Naastliggers vanVoorstraat 14
ten oostenVoorstraat 16
ten zuidenSchoolplein 1
ten westenVoorstraat 12
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 14naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0046v van 1 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ waar de Smack uithangt1600‑00‑00 GGhuis, schuur en een ledige plaats erachter en met een vrije uit- en ingang achter op de Lanen
koperReyn Upkes, gehuwd metde Smak
koperStyncke Fransen
verpachter grondde oudste prebende0‑07‑00 CG
protesteert vanwege ontbrekende grondpachtde stad Harlingen0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenvoorhuis van Allert Auckes
naastligger ten oostenachterhuis van Tyalleff Hessels, met
naastligger ten oostenHendrick Saves
naastligger ten zuidenachteruitgang naar de Lanen
naastligger ten westenAugustinus Jans
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperFrans Adams, gehuwd met
verkoperMarichyen Pieters, geassisteerd door
verkoperMaycke Fransen* meerderjarig, en
verkoperJacob Fransen* ca. 20 jaren oud
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Upckes [Cromwal] x Styncke Fransen kopen een huis, schuur en ledige plaats daarachter met de vrije uitgang tot op de Lanen, zz. Voorstraat, waar tegenwoordig de Smack uithangt. Ten O. en Z. het voorhuis van Allert Auckes en het achterhuis van Tyalleff Hessels met Hendrick Saves, ten N. Augustinus Jans. Grondpacht 7 st aan de oudste prebende en 3 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Frans Adams x Marichyen Pieters en hun dochter Maycke (al over de 25 jaar) en hun zoon Jacob (20 jaar) voor 1600 gg.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0067v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyn Opckes brouwer
naastligger ten zuidenBennier Gerryts


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0067v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyn Opckes brouwer
naastligger ten zuidenBennier Gerryts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0034r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyn Uupckes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0159v van 24 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Reyn Upkes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330r van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg half in eigendom
naastligger ten oostenburgemeester Reyn Uupckes
naastligger ten zuidenSalvus Martens


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330r van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg half in eigendom
naastligger ten oostenburgemeester Reyn Uupckes
naastligger ten zuidenSalvus Martens


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen oud burgemeester Rein Uupckes
naastligger ten zuidenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen oud burgemeester Rein Uupckes
naastligger ten zuidenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 14achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14achterVoorstraat ZZ [niet vermeld]1600‑00‑00 GGbrouwerij en mouterij, 2 hoge schuren, een turfschuur een ledige plaats en tuin achter het door wijlen Jan Dolphijn gekochte huis
koperN. N.
verpachter grondwijlen Reyn Upckes Fogelsang 0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenCoenraed Abbes
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar Voorstraat en Lanen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Reyn Upckes Fogelsang
naastligger ten westenCleys Bartels
naastligger ten westenWybe Jurryts
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperPieter Reyns voor zich
verkoperTrijntie Reyns, gehuwd met
verkoperFedde Edgers
verkoperSyouck Reyns, gesterkt met
verkopergemeensman Arien Reyners
verkoperMaycke Reyns, gesterkt met
verkoperReyner Hendrickxbrouwer
verkoper q.q.Jacob Fransen, curator
verkoper q.q.Fedde Edgers, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang
verkoper q.q.Reyner Clasen, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Reyns, allen kinderen en kleinkinderen van
erflaterwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang, gehuwd met
erflaterwijlen Stijntie Fransen


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0131r van 23 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ1600‑00‑00 GGhuis met plaats en loods
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tialiff Hessels0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenCoenraed Abbes
naastligger ten zuidenbrouwerij en mouterij
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPieter Gerryts
verkoperPieter Reyns voor zich
verkoperTrijntie Reyns, gehuwd met
verkoperFedde Edgers
verkoperSyouck Reyns, gesterkt met
verkopergemeensman Arien Reyners
verkoperMaycke Reyns, gesterkt met
verkoperReyner Hendrickxbrouwer
verkoper q.q.Jacob Fransen, curator
verkoper q.q.Fedde Edgers, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang
verkoper q.q.Reyner Clasen, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Reyns, allen kinderen en kleinkinderen van
erflaterwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang, gehuwd met
erflaterwijlen Stijntie Fransen


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089v van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ2675‑00‑00 GGhuis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuur
koperReyn Edis, gehuwd met
koperIdtie Dyrcx
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tyalff Hessels0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Coenraet Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Gerryts
naastligger ten westenCleys Bartels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Fedde Edgers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ2675‑00‑00 GGhuis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuur
koperReyn Edis, gehuwd met
koperIdtie Dyrcx
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tyalff Hessels0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Coenraet Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Gerryts
naastligger ten westenCleys Bartels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Fedde Edgers


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFedde Edgers
naastligger ten zuidenWybe Joryts


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFedde Edgers
naastligger ten zuidenWybe Joryts


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat en de Lanen3650‑00‑00 GGhuis, loods en ledige plaats ten oosten, een brouwerij en mouterij met een hof
koperAnneken Ripperts veniam aetatis van de hof bekomen hebbende, bijgestaan door
koper q.q.dr. Hansma secretaris te Workum te Workum
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Tiaelff Hessels0‑03‑08 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Conraet Abbes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFoppe Tiaerds
naastligger ten westenhet huis nagelaten door Wibe Jorryts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperItie Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Iedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnneke Ripperts, veniam aetatis bekomen hebbende, koopt een huis, loods en ledige plaats, met daarbij een brouwerij, mouterij en hof. Ten O. oud burgemeester Coenraad Abbes [Luidinga], ten W. Foppe Tiaerdts en een openbare steeg en het huis nagelaten door Wibe Jorryts. Grondpacht 2 CG 10 st 8 pn aan de Stad, waarentegen ontvangen wordt 3 1/2 st uit het huis van Tiaelff Hessels. Gekocht van Itie Dircx wv Reynier Iedes, voor 3630 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190v van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Foppe Tiaerdts


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0229r van 5 jul 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0257v van 7 mrt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de kinderen van Rippert Inties


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026r van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ4001‑00‑00 GGhuis, zomerkeuken, ledige plaats, brouwerij, mouterij, hof met bomen en planten
koperClaes Freerckx Braem
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Ripperts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Freerx Braam koopt een huis, zomerkeuken en ledige plaets ten oosten van die zomerkeuken en zuidwaarts tot aan de brouwerij en mouterij, en een hof met bomen etc., alles zuidwaarts daarvan, ten Z. van de Voorstraat. Gekocht van Antie Ripperts, voor 4001 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0152v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten oostenhuis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braem
naastligger ten oostende kinderen van Rippert Intjes


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 304r van 12 feb 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 14
overledeneJanke Reyners Feddema, weduwe van
wijlen Gijsbert Jurjens Fontein
Jurjen Claessen Fonteyn, geauthoriseerde curator over
Reyner Gijsberts Fonteyn
Marijke Gijsberts Fonteyn veniam aetatis, gesterkt met haar neef
Reyner Claessen Fonteyn
inleiding bij de boedelinventarisatie[0304r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen, ten sterfhuyse van wijlen Janke Reyners Jeddema weduwe van wijlen Gijsbert Jurjens Fonteyn, ten overstaen van de heere burgemeester Dirck Kyvyt [Kievit] als in desen verordineerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden op versoeck van Jurjen Claessen Fonteyn als geauthoriseerde curator over Reyner Gijsberts Fonteyn des overledens naegelaten zoon in dier qualiteit requirant, sampt Marijke Gijsberts Fonteyn des overledens naegelaten dochter veniam aetatis bij den Hove van Frieslandt becomen hebbende, ende in desen soo veel nodich, gesterckt met Reyner Claessen Fonteyn haer neeff in dier qualiteit requireerde ende mede erfgenaem, beneffens de requirant van de overledene, waerop tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght, te weten voor eerst van de brieven ende instrumenten sampt vastichheden ende gerede penningen, naedat alvorens de requireerde bij handtastinge aen welgedachte commissaris hadde belooft, om alles getrouwelijk nae haer beste kennisse te sullen aengeven. Actum desen 12e februarij 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015ra van 8 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenPietie Jacobs
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Claesen c.soc.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015ra van 8 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenPietie Jacobs
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Claesen c.soc.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0094v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Sickes n.u.
naastligger ten zuidenDirck Sickes n.u.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0094v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Sickes n.u.
naastligger ten zuidenDirck Sickes n.u.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0057r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ1252‑00‑00 GGhuis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamer
koperNicolaes Boncamp, gehuwd met
koperAecke Hessels
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
verhuurder voor 1 jaarde weduwe van Marnstranotaris
naastligger ten oostenClaes Rinties Botsma
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenJan Foppes koekbakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperYdtie Clases Braem, weduwe van
verkoperwijlen Bente Tjeerds Bonk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas Boncamp x Acke Hessels Wassenaar koopt een huis en hof met bomen, en een pakhuis of camer daarachter, zz. Voorstraat. Met beschrijving van het huis. Ten O. en Z. Claes Rinties Botsma, te W. mr. bakker Jan Foppes en anderen, ten N. die straat en diept. Gekocht van Ydtie Clases Braam wv Bente Tjeerds Boncq, voor 1252 gg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0118v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ1329‑18‑00 GGhuis, hof en pakhuis of kamer daarachter
koperEwert Jansen Oosterbaan, gehuwd metkoopman
koperHinke Seerps
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenBotsma koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Foppes mr. koekbakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperNicolaus Boncamp, gehuwd met
verkoperAken Hessels Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan x Hinke Seerps koopt huis, tuin en pakhuis erachter zz. Voorstraat. Ten O. Botsma, ten W. mr. bakker Jan Foppes, ten Z.?, ten N. de straat en diept. Gekocht van Nicolaus Boncamp x Acke Hessels Wassenaar.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-031Voorstraat 14huis
eigenaarDirck Sickes
gebruikerDirck Sickes
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-031Voorstraat 14huis
eigenaarDirck Sickes
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑4‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-031Voorstraat 14huis
eigenaarwed. Dirk Sickes
gebruikerwed. Dirk Sickes
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes koopman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Braam koopman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Jacobs Braem


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-031Voorstraat 14huis
eigenaarwed. Dirk Sikkes
gebruikerDirk Sikkes
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0021va van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPytje Jacobs Braam


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0021va van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPytje Jacobs Braam


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003ra van 25 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPietje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPietje Jacobs Braam


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003ra van 25 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPietje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPietje Jacobs Braam


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0038v van 28 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Sikkes koopman
naastligger ten zuidenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirk Sikkes koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0038v van 28 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirk Sikkes koopman
naastligger ten zuidenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirk Sikkes koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-031 Voorstraat 14Claas Braam, bestaande uit 0 personen, vermogend00‑00‑00 cg0segt onder Almenum aangegeeven te hebben


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-031Voorstraat 14huis
eigenaarwed. Dirk Sikkes
gebruikerDirk Sikkes
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0017r van 26 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0093r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus van Itsma
naastligger ten zuidenWybrandus van Itsma


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0093r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus van Itsma
naastligger ten zuidenWybrandus van Itsma


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0097v van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat ZZ3200‑00‑00 GGhuis, grote tuin en stal
koperde heer burgemeester Wybrandus van Itsma, gehuwd metlid Staten Generaal
kopervrouw Maria Boef
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisDirk Wildschut, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisElisabeth van Broek
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisEvert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisFreerk Fonteinkoopman
huurderN. N. 160‑00‑00 CG
naastligger ten oostenD. Luidinga
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pieters
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeek
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAukjen Reiners Fontein, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen dr. Jacobus Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrandus van Itsma, Staat Generaal en burgemeester x Maria Boef koopt een deftig huis met grote tuin en stalling, zz. Voorstraat. De stal heeft zijn uitreed langs een steeg, en Dirk IJsenbeek heeft achter de stal, over de plaets vrij in- en uitgang. Met meer voorwaarden. Ten O. Dirk Luidinga, ten Z. wd. Doeke Pieters en Dirk IJsenbeek, ten W. Claes Fontein en anderen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Aukje Reiners Fontein wv Jacobus Braam te Franeker, voor 3200 gg. N.B. Er is geniaard ratione sanguinis door Dirk Wildschut, Evert Nieuwenhuis en Freerk Fontein. Zie ook Lanen 17.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0219r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 14Voorstraat8000‑00‑00 CGhuis, grote tuin en stalling
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd met
koperAaltje Bierma
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Luidinga
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeecq
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pytters
naastligger ten zuidenSchoolplein [staat: steeg naar de Lanen]
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Boef, weduwe van te Den Haag
verkoperwijlen burgemeester Wybrandus van Itsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaff, gecommiteerde in de Staten van Friesland en burgemeester x Aaffke Bierma koopt een huis, grote tuin en stalling c.a. zz. Voorstraat. De stal heeft zijn uitreed op de Lanen langs een steeg, en Dirk IJsenbeek heeft achter de stalling, over de plaats vrij reed en drift. Die plaats is van de eigenaar van dit verkochte huis, dat ten Z. een vrije steeg heeft. Ten O. erven dr. Luidinga, ten Z. Dirk IJsenbeek en het huis dat van wd. Doeke Pieters was, ten W. Claas Fontein en anderen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Maria Boef wv Wybrandus van Itsma, gedeputeerde in de Staten Generaal en burgemeester, voor 8000 cg.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0179r van 11 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Schaaf


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester H. Schaaff


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0111r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester G. Schaaf


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester H. Schaaff


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van burgemeester Schaaf


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0094v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Schaaff


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Schaaff


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-028, pag. 90Voorstraat 14wed. Schaaf


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132ar van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Schaaff


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0213v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff c.u.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0350r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van S. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van S. Schaaff


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0350r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van S. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van S. Schaaff


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-029, pag. 127Voorstraat 14S Schaaff wed7‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Trijntje Jans Wijnia... huwt met Sijds Schaaf, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 dito okt 1759, ovl wijk E-046, ontvangt interesse 1800-1811; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1813; Stadsrentmeester bet 2 x f. 27:13:8 wegens ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Klaas Minnes Blok... is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sekretaris der stad, wijk E-046; VT1839; heeft 2 huisbedienden, belasting: 2-10., sevende quartier, no. 34, mei 1802, mei 1803, mei 1804, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Syds Schaaff... kruijdenierswaren, kaarsen etc, kwit. no. 23, 27 nov 1780. (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-046Voorstraat 14S Schaaf wed & erven de Dienstboden


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 609 van 2 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-046Voorstraat 14koopaktefl. 3500huis met tuin en stalling aan de zuidkant van de Voorstraat E-046
 
verkoperGeertje Talma (wv Jan Daniel Toussaint)
koperMinne Blok


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 55 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-046Voorstraat 14Minne Klazes Blok, overleden op 31 december 1826zoutzieder, weduwnaar, vader van minderjarige Klaas Minnes Blok (voogd is zijn grootvader Klaas Blok, zeehandelaar Voorstraat E 46). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 en 32 van 14 mrt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-046Voorstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 3705huis en stalling E-046
 
verkoperKlaas Blok
verkoperPieter Feytama Tjallingii
koperJanneke Blok


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1144Voorstraat 14Klaas Minnes BlokzeehandelaarHarlingenhuis en tuin (860 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Aurelia Hendrica Blokgeb 27 apr 1808 HRL, ged 17 mei 1808 HRL, N.H., ovl 28 jun 1852 Zwolle, ongehuwd, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Janke Zijlstra... Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1848, ovl 1850; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839; kind: Johanna Elizabeth Klaases Blok, geb 14 dec 1811, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; huwt met ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Janneke Blok... HRL 1851 wijk E-049, 289, supp wijk E-318; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-046VoorstraatKlaas Blok68 jsecretaris der stadHarlingenm, protestant, gehuwd
E-046VoorstraatJanke Zijlstra62 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-046VoorstraatJanneke Blok43 jStavorenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatAurelia Hendrika Blok31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatSytske Blok23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatAafke Geziena Blok21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatGeertruida Blok20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatMartha Cornelia Blok14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatMaria Snijder19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatGrietje Blanksma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1361 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-046Voorstraat 14Janke Zijlstra, overleden op 16 september 184870 jr, geboren Franeker 25/10/1777, overleden Voorstraat E 46, vrouw van Klaas Blok, oud Secretaris (erft vruchtgebruik), moeder van Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth (vrouw van Evert-Jean Jaques des Tombe, postdirecteur Nijmegen), Sietske, Aafke-Gezina (vrouw van Dirk Tjallingii, koopman), Geertruida en Martha-Cornelia Klazes Blok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Klaas Ymkes Kamminga... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk ... (alles)


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2765 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-046Voorstraat 14Gerbina Maria Murks Ringnalda, overleden op 20 februari 1853dochter van wijlen Murk Ringnalda en Maria Landstra (enige testamentair erfgenaam, Voorstraat E 46), zuster van Lolkje Murks Ringnalda. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1144Voorstraat E-046Aafke Ingena Fonteinwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1144Voorstraat E-040Mr. Klaas Bangawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4373Voorstraat 14 (E-040)Anna G. Nijdholt (wed. Snijder)woonhuis


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Voorstraat 14[?] was hier nog (1933) de woning van Ir. Scherpenberg van de Zuiderzeewerken. Later verbouwd tot schoenwinkel Siebenga, [Oostenrijk], boekhandel Oele en nu (1991) de Quickynette.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 14 Hermanus van Slootenhandelaarf. 7000f. 8800


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13544
Voorstraat 14Johan Pieter Adolf van Scherpenberg


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22313
Voorstraat 14aWouter van Houwelingen


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38379
Voorstraat 14Roeland P. Siebenga


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 14S. (Siebe) Siebenga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 14rijksmonument 20711


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9643Voorstraat 14
  terug