Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 166-084 1/26-079 E-177E-168


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 16
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 20
ten westenSint Odolphisteeg 18
ten noordenSint Odolphisteeg 14


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-084Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarburgemeester Bilaen erven
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
grondpacht aannotaris Schuttenius
grondpacht02‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑12‑08 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-084Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720
grondpacht aan Schuttenius
grondpacht02‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑12‑08 CG
aansl. grondp. voldaan16‑4‑1720


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0097r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSikke Douwes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0099r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Ratsma


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0100r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Harmens Radsma


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olisteeg]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0012v van 6 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-084 /2Sint Odolphisteeg 16Rintje Harmens, bestaande uit 4 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-084 /2Sint Odolphisteeg 16woning
eigenaarJacob Harmens
gebruikerRintje Harmens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0154r van 27 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen kamer


1751 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 16, HarlingenSint Odolphisteeg 16P, I M'I.M.P.
1751'
tekst is niet zeker


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0246v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Radsma sr.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220av van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Ratsma


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0266r van 6 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAdam Sjoerds


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0234v van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAdam Sjoerds


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0135r van 17 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Adam Sjoerds


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0101r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 16Sint Odolphisteeg WZ140‑00‑00 GGkamer
koperWybren Broers mr. timmerman
huurderde weduwe van Annes Stephani
naastligger ten oosten*Sint Odolphisteeg
verkoper van 1/3Antie Tjerks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Harmen Radsma
verkoper q.q.Jelte Radsma, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.Harmen Radsma, geauthoriseerde administratoren over
verkoper van 1/3het aandeel van Lucia Radsma
verkoper van 1/3Jelte Radsma
erflaterwijlen Harmen Radsma


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0282r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Broers


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0034r van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 16Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]235‑00‑00 CGkamer of woning
koperAlle Romkes mr. kleermaker
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Oliviers
naastligger ten westenTeunes Jacobs n.u.
naastligger ten noordenJacob Blesma
verkoperWybren Broersmr. timmerman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0288v van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlle Romkes


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0169v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlle Romkes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0128r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-079, pag. 132Sint Odolphisteeg 16 Diacony0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Cornelis van Velsen... 1771. (GAH1102); id. f. 20:0:0 bij Arent Wouters, 14 mei 1772. (GAH1103); wed. C. vV. gebruiker wijk E-177; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ELZEN, CORNELIS KLAZES ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-177Sint Odolphisteeg 16Gereformeerde Diaconie Cornelis van Velsen wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1119Sint Odolphisteeg 16Hervormde DiaconyHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Anthony Fransen Posthuma... Frouwkie Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Kasper J Punbertoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-177; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Rinnert de Beergeb 1802 HRL, ovl 8 aug 1849 HRL, ongehuwd, scheepstimmerman, zv Geert de B., en Hieke Hettema; BS ovl 1849; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL, scheepstimmerman, wijk E-177; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Sijke Hendriks de Graaf... dG, en Tjetje ... ; BS ovl 1831; 1844 overlijdens; oud 78 jaar, geb Dragten en wonende te HRL. 1839, wijk E-177; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-177Zijke Hends. de Graaf78 jDragtenv, protestant, weduwe
E-177Rindert de Beer36 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-177Kasper Jacob Punbert52 jkleermakerHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1119Sint Odolphisteeg E-177Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1119St. Odolphisteeg E-168Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1119Sint Odolphisteeg 16 (E-168)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug