Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 12(niet bekend)(niet bekend)A-216A-257
 huisnummer lager  Zeilmakersstraat 14(niet bekend)(niet bekend)A-216A-257


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 12Hendrik Arjens Tamsma... geb 1784 HRL, Arjen, geb 1792/93 HRL; BS ovl 1811, huw 1820, ovl 1849, ovl 1852, 1855; gebruiker van wijk A-216; eigenaar is Reinder Swart, 1814. (GAH204); Eltje Pieters de Jong ende Anna Steinfort, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 12Reinder Jans Swart... f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-216Zeilmakersstraat 12Reinder Swart H Tamsma wed
A-216Zeilmakersstraat 14Reinder Swart H Tamsma wed


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-216Zeilmakersstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 32huis A-216
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperJan Cornelis Scheere (op de Bargebuurt)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 109Zeilmakersstraat 12Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 109Zeilmakersstraat 14Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis (28 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-216BargebuurtZwerus Vogelzang39 j*zeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-216BargebuurtSipkje E Schaap41 j*Molquerumv, protestant, gehuwd
A-216BargebuurtJanke Vogelzang16 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
A-216BargebuurtTjietske Vogelzang13 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
A-216BargebuurtAaltie Vogelzang12 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 12Akke Rienks de Boer... ovl wijk A-217, dv Rienk Wybes de B., en Annigje Pieters; BS huw 1820, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 12Arjen Hendriks Tamsma... zeeman, zv Hendrik Arjens T, en Ekje Cornelis Bruinsveld; BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 109Bargebuurt A-216Marten Jelles van der Walwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 109Bargebuurt A-257Marten M. van der Walwoonhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BargebuurtD. Quarré638


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BargebuurtD. Quarré638


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 12A. (Arlen) Pascal
Zeilmakersstraat 14H.B. (Hein) de Groot
  terug