Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kleine Kerkstraat 185-016 5-014 E-229E-229


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 18
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 13
ten noordenKleine Kerkstraat 16


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 18Grote Kerkstraat NZ hoek Kleine Kerkstraat870‑00‑00 GGhuis
koperTuenis Willems van Dalen, gehuwd metzeemleertouwer
koperPietie Beerns
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelis glasmaker
naastligger ten noordende kamers van Lambart Hobbes
verkoper q.q.Jelmer Harmens, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Freerx de Vries


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaentie Lambarts
naastligger ten zuidenTonis Willems van Dalen c.u.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0128r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 18Kleine Kerkstraat hoek Grote Kerkstraat334‑00‑00 GGhuis
koperJacob Gijsberts, gehuwd metmr. stoeldraaier
koperTjal Jurjens
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑00‑00 CG
bewonerHillebrant Sybouts
naastliggerGerrit Harmens kistmaker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTake Tjercks
naastligger ten noordenTjeerd Suyrger
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gijsberts x Tjal Jurjens koopt huis hoek Kleine Kerkstraat/Gr. Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Taeke Tjemks (?), ten N. Tjeerd Suyrger. Gekocht van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160v van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 18Kleine Kerkstraat hoek Grote Kerkstraat270‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Douwes blauwverver
verpachter grondburgervaandrig Tjalling Braaxsma 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHoite Keimpes
naastligger ten noordenAmelia Suirger
verkoper q.q.Jakle Jans, gecommiteerdekoopman
verkoper q.q.Jacob Romkes Braam, gecommiteerden vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: armen
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, reversaal- en hypotheekhouder voorkoopman
verkoperTjiske Foppes, voordochter
verkoperJetske Foppes, voordochters van
verkoperTjal Jurjens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Jacob Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes koopt een huis op de hoek van de Kleine en Grote Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Hoite Keimpes, ten N. Amelia Suirger. Gekocht van Jacob Gijsberts.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGrietie Pieters
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarRenemans
gebruikerAlbert Jansen cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaards. Reneman erven
gebruikerLeentje Bockes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0041v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 18Kleine Kerkstraat, hoek210‑00‑00 GGhuis
koper door niaarDirk Huigens
geniaarde koperHessel Jacobs, gehuwd met
geniaarde koperTrijntje Bartels
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenPyter Hoytes koopman
naastligger ten noordenDirk Hugens
verkoper q.q.Jeremias Jacobs, met approbate van hypotheekgevermr. stoelmaker
verkoperAaltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Syds Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis op de hoek v.d. Kleine Kerkstraat. Ten O. die straat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. Pieter Hoytes, ten N. de koper. Met uitgebreide omschrijving. Gekocht van mr. stoelmaker Jeremias Jacobs, als hypotheek-crediteuren van Aeltie Jans wv Syds Jacobs, voor 210 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerKeimpe Bouwes cum soc.
huurwaarde64‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑13‑06 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122r van 17 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 18Kleine Kerkstraat WZ hoek800‑00‑00 CGhuis
koperKeimpe Bouwes, gehuwd metwinkelier
koperAntje Cornelis winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma
naastligger ten noordenDirk Huigens
verkoperDirk Huigenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Bouwes x Antie Cornelis, winkeliers, koopt een huis op de zuidwester hoek v.d. Kleine Kerkstraat, dat zij met meerdere huurders bewonen. Ten O. die straat, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. erven vroedsman Pieter Hoytes Reidsma, ten N. de verkoper. Gekocht van Dirk Huigens, voor 800 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-016 Kleine Kerkstraat 18Keimpe Bouwes, bestaande uit 1 persoon06‑00‑00 cg0
5-016 /2Kleine Kerkstraat 18Jan Uilkes, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 18huis
eigenaarKeimpe Bouwes
gebruikerKeimpe Bouwes cum soc.
huurwaarde64‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑12‑12 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKeimpe Bouwes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0108r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 18Kleine Kerkstraat WZ hoek330‑07‑00 GGhuis
koperYede Tjeerds kaaskoper
huurderWyger Paulus c.u.0‑07‑04 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenEeke Menalda c.s.
verkoperKeympe Bouweswinkelier


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-016, pag. 71Kleine Kerkstraat 18Rein Ages, 33 jaar, gehuwdmatroos


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van E. Wijnalda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Wijnalda


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Wijnalda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-014, pag. 104Kleine Kerkstraat 18E Wijnalda erven2‑00‑00 cghuis


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 88 van 16 nov 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-229Kleine Kerkstraat 18koopaktefl. 303huis E-229
 
verkoperSikke Wijnalda (c.s.)
koperReyn Ages (c.u.)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0145r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 18Kleine Kerkstraat WZ [niet vermeld] wijk E-229305‑00‑00 CGhuis
koperRein Ages, gehuwd met
koperAntje Jans
naastligger ten oosten [staat: noorden]Kleine Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjalke Koster
naastligger ten noordenT. S. Stephany procureur
verkoper q.q.Sikke Wijnalda, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Jan A. Bakker, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerdtje Sikkes Westra, weduwe van
verkoperwijlen Evert Wijnalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Ages [Zijlstra] x Antje Jans kopen een huis wijk E-229. Ten O. en Z. de straat, ten W. Tjalke Koster, ten N. procureur T.S. Stephany. Geen grondpacht. Gekocht van (de kooplieden Sikke Wijnalda en Jan A. Bakker als curatoren van de door de erven verworpen boedel en nalatenschap van) Sjoerdtje Sikkes Westra wd. Evert Wijnalda, voor 305 CG.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-229Kleine Kerkstraat 18Rein Ages Zijlstra... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1827, ovl 1837; eigenaar en gebruiker van wijk E-229, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe R.A.Z. eigenaresse van perceel nr. 1051 te HRL, winkelierse, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-229Kleine Kerkstraat 18Rein A Zijlstra Rein A Zijlstra varensgesel


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 185 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-229Kleine Kerkstraat 18Rein Ages Zijlstra, overleden op 5 november 1827winkelier Kleine Kerkstraat E 229, man van Antje Jans Teinsma, groenteverkoopster (testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Jacob en Rinske Ages Zijlstra (vrouw van Pieter Adema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat 18wed. Rein Ages ZijlstrawinkelierscheHarlingenhuis en erf (88 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 171 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-229Kleine Kerkstraat 18Antje Jans Tiemsma, overleden op 27 april 1837tappersche Kleine Kerkstraat E 229, zuster van Arend, wafelbakker en Jantje Jans Tiemsma, werkster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49030 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 270 van 19 dec 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-229Kleine Kerkstraat 18koopaktefl. 3101/2 huis in de Kleine Kerkstraat E-229
 
verkoperJantje Jans Tiemsma
koperArend Jans Tiemsma


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-229Kleine Kerkstraat 18Arend J Feemsmaoud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk E-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-229Kleine Kerkstraat 18Trientje Minnemaoud 57 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-229; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-229Kleine Kerkstraat 18A J Jansen stemgerechtigde


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat 18 Arend JansenHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-229Grote KerkstraatArend Jansen Feemsma61 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
E-229Grote KerkstraatTrientje Minnema57 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-229Kleine Kerkstraat 18Pieter Pieters Bakker... Pieters B., en Rinske Pieters Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende ... (alles)


1853 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 28-05-1853
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 18, HarlingenKleine Kerkstraat 18Jan van der Heidepuike grutterswaren


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat E-229Luitje van der Veerwoonhuis


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 303 van 3 dec 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-229Kleine Kerkstraat 18koopaktefl. 2800huis E-229
 
verkoperHendrik Jans Sluik
koperTrijntje Paulus Pannebakkker


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1051Kl. Kerkstraat E-229Trijntje Paulus Panbakkerwoonhuis


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-02-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 18, HarlingenKleine Kerkstraat 18M. Koopmansslagerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr. 16M. Koopmans71Slagerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr. 18Joh. Koopmans486Slager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr.Joh. Koopmans486Slager


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr.Joh. Koopmans486Slager


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Kerkstr.Joh. Koopmans486Slager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 18F.J. (Folkert) Ettema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 18beeldbepalend pand7 van 10
  terug