Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 123
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1232-178 2-209 D-063D-061


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178Zoutsloot 123soutkeet
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178Zoutsloot 123keet
eigenaarWybe Gerrits
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde40‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178Zoutsloot 123keeth
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178Zoutsloot 123soutkeet
eigenaarburgemr. Menalda
gebruikerburgemr. Menalda
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde33‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178Zoutsloot 123zoutkeet
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerwed. burgemr. Menalda
huurwaarde200‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde36‑07‑04 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-209, pag. 47Zoutsloot 123Jacobus Hannema2‑00‑00 cgkeet


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Dirkje Hendriksgeb 1737 HRL, ovl 20 sep 1813 HRL; wijk D-063; BS ovl 1813


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-063Zoutsloot 123Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-063Zoutsloot 123Oud Adres: Zoutsloot 123
D-063Zoutsloot 123Oud Adres: Zoutsloot 123A


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 756Zoutsloot 123Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenzoutfabriek en erf (490 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Andele Hendriks de Vries... en Trijntje Andeles; BS huw 1815, ovl 1846; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Antie Pieters Dubois... en Antje IJntes; BS huw 1815, ovl 1846, ovl 1878; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-063; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-063ZoutslootAndele de Vries45 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-063ZoutslootAntie Dubois46 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-063ZoutslootPieter de Vries17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootJelle de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootTrijntie de Vries14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootGeertje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-063ZoutslootHenderika de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-063Zoutsloot 123provisionele en finale toewijzingfl. 1600pakhuis met knechtswoningen, genaamd Schotland, D-062 en D-063
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperFrederik Langenhorst


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 30 mrt 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-063Zoutsloot 123koopaktefl. 1600pakhuis met knechtswoning c.a. genaamd schotland, D-062 en D-063
 
verkoperFredrik Langenhorst
koperMinne Baukes van Smeden
koperJan Dirks Wiersma
koperJan Wijnalda
koperFrederik Speelziek


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Botje Douwes van der Schaaf... Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-063Zoutsloot 123Ybeltje van Leer... ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 756Zoutsloot D-061Leendert Hannema en mede eig.pakhuis en zoutkeet


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3113Zoutsloot D-061Afgescheiden Christelijke Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3113Zoutsloot 123 (D-061)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 123 Dirk van Wierkoster Ger. kerk en darmenzouterf. 500f. 600


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 123, HarlingenZoutsloot 123Fred. Willekes & zonentimmerlieden en aannemers
  terug