Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 119
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1192-174 2-205 D-060D-059
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1192-175 2-206 D-060D-059
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1192-175 2-206 D-061D-059
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1192-177 2-208 D-061D-059


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 65v van apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zoutsloot 119Gouke Suringar x Antie Eelkes Eelcoma koopt 2/3 van twee aanelkaar gebouwde zoutketen op de Zoutsloot, waarvan zij al 1/3 bezitten. Ten W. de W.B. straat, ten Z. Jan Andries, ten O. het Scheffersplein, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Amalia- en Maria Suringar voor 7400 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174Zoutsloot 119huis
eigenaarLieuwe Jillerts
gebruikerLieuwe Jillerts
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175Zoutsloot 119keeten
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerGouke Suringar erven
huurwaarde287‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde57‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177Zoutsloot 119huis
eigenaarJan Pieters Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174Zoutsloot 119huis
eigenaarLieuwe Jillerts
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175Zoutsloot 119keeten
eigenaardr. Suringar
huurwaarde287‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde57‑10‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177Zoutsloot 119huis
eigenaarJan P. Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑1‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174Zoutsloot 119huis
eigenaarJacob Philips
gebruikerJacob Philips
opmerkingpro deo begeert
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175Zoutsloot 119keethen
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde287‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde47‑16‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177Zoutsloot 119huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174Zoutsloot 119stal
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175Zoutsloot 119keeten
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde287‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde47‑16‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177Zoutsloot 119huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-177 Zoutsloot 119Broer Baukes, bestaande uit 2 personen16‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174Zoutsloot 119stal
eigenaarH. Portier
gebruikerH. Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175Zoutsloot 119keet
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde287‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde52‑05‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-177Zoutsloot 119huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑10 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-205, pag. 46Zoutsloot 119Johannes van der Meulen0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Dirk Nieubuur... gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Ulbe Klases Dreyer... Bleeker op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1815, keetknegt in 1833, wonende te HRL. 1814 wijk D-060, huw.get. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, zoutziedersknecht, broeder bruidegom in 1815, kind: Gerritje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Wikje Pieters Nieuwkerk... Afgegeven ten HRL 13 jun ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Albert Thomas Boonstra... 1811, BS huw 1814, huw 1820, ovl 1856, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; gebruiker van wijk D-061, keetknegt; eigenaar is Jan Hannema van zoutkeet ''de Engel'', 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Jacobus Sjoerds Hannema... en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-060Zoutsloot 119 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060Zoutsloot 119 Blok en Nieubuur Ulbe Dreyer keetknegt
D-060Zoutsloot 119Oud Adres: Zoutsloot 119
D-061Zoutsloot 119Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061Zoutsloot 119Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
D-061Zoutsloot 119Oud Adres: Zoutsloot 119


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 1 feb 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-061Zoutsloot 119boedelscheidingfl. 5000zoutkeet genaamd de Engel wijk D-061
 
erfgenaamIngena Jacobus Hannema (ev Freerk Fontein Janszn.)
erfgenaamElizabeth Jacobus Hannema (meerderjarig en ongehuwd)
erfgenaamSjoerd Jacobus Hannema
erflaterwijlen Rinske Dreyer
erflaterwijlen Jacobus Hannema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758Zoutsloot 119Klaas Minnes BlokzeehandelaarHarlingenzoutfabriek en erf (670 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Antje Dirks Wijngaarden... Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1841; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Hieke Douwes de Roos... 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Jan Bos... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-061Bij de LombardJan B Bos34 jkeetknegtLeeuwardenm, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardHyke de Roos37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardBenjamin Bos10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardDouwe Bos8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardRinse Bos6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardCornelis Bos5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardGerryt Bos1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Wijngaarden74 jHarlingenv, protestant, weduwe


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 164 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 32 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Cornelis Klases van der Zee... Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Dirkje K Blaauw... in 1851, dv Klaas Klaasen, en Maayke Dirks; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 758Zoutsloot D-060Leendert Hannema en mede eig.woonhuis en zoutkeet


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3968Zoutsloot D-059Leendert Hannemafabriek en woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4940Zoutsloot 119 (D-059)fa. Sjoerd Hannema (en Cons.)zoutziederij
  terug