Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 115
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1152-173 2-200 D-058D-057


Naastliggers vanZoutsloot 115
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 113


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156r van 10 okt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 115Zoutsloot NZ bij de Franekerpoort675‑00‑00 GGpottenbakkerij, huis en ledige plaats
koperoud burgemeester Jan Everts
koperburgerhopman Alef Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostende lange lijnbaan
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Everts
naastligger ten westenburgerhopman Alef Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWibe Jansen te Bolsward


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 113, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Everts c.u.
naastligger ten oostenAleff Gerryts c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173Zoutsloot 115huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑08‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173Zoutsloot 115huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173Zoutsloot 115huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑03‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑12 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173Zoutsloot 115huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑03‑06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-173 Zoutsloot 115Pieter Willems, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173Zoutsloot 115huis
eigenaarGerrit Gijsberts
gebruikerPytter Willems cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG
grondpacht aan Harmen Douwes erv.
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200, pag. 46Zoutsloot 115Stads Weeshuis6‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Jan Adam Abrahams Roach... geb 1746 ... , ovl 18 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikje Jacobs Postma, wonende te HRL. 1807, ovl wijk D-058; BS ovl 1813; ovl 1817; lijst ingezetenen 3e quartier, links: . -5 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Dirk Jans de Vries... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811wafk, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1831, huw 1833, ovl 1843; gebruiker wijk D-058, zeepziedersknegt; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-058Zoutsloot 115 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 124 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Willemke Lolkes, overleden op 9 februari 1825moeder van Jantje Jans Dijkstra (vrouw van Foppe Bakker, tuiniersknecht Zoutsloot D 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 761Zoutsloot 115de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (104 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Bouwe Siebrens de Vries... 21 en 28 aug 1825, sleeper 3e huwt met Sjoukje de Boer op 21 sep 1837 HRL, voerman in 1860, ovl wijk D-058, ged 14 jun 1801, zv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Reinder Jans Jeron... als ''Maartje Jacobs''; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-058; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-058Bij de LombardReinder J Jeron28 jwinkelierStavorenm, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardTietje L Radsma26 jSneekv, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardMartha W Vaartjes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Reinder Jans Jeron, overleden op 18 juli 184028 jr, koopman, geboren Stavoren, overleden Lombardstraat D 58, gehuwd. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 32 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Akke Tjeerds Anema, overleden op 11 februari 184224 jr, geboren Midlum 26/8/1817, overleden Nieuwstraat D 58, ongehuwd, dochter van wijlen Tjeerd Anema en Maaike Kunes (tekent: Maaike J. Kundema?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Jacob Willems Bron, overleden op 25 oktober 184227 jr (geboren 4/5/1815), blokmaker, overleden Stillestreek D 58, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 184) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 812 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-058Zoutsloot 115Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Anna Tolsmageb 27 nov 1807 Wijnaldum, ovl 10 feb 1860 HRL, winkelierse, dv Jacobus T, en Baukje vd Werf; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Baukje Oebles van der Meergeb 1778 Warga, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma, dv Oeble Ages vdM, en Trijntje Freerks; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-058Zoutsloot 115Jacobus Dirks Tolsma... Jakkeles en Antje Lammerts; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1852, ovl 1877, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 761Zoutsloot D-058de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 761Zoutsloot D-057Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 761Franekereinde D-091Johannes Cornelis van Ruth en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 761Zoutsloot 115 (D-057)Stads Weeshuiswoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Zoutsloot 115Sjoerd Bijl


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 115G. (Gerrit) Dijkstra
  terug