Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zeilmakersstraat 14(niet bekend)(niet bekend)A-216A-257
 huisnummer lager  Zeilmakersstraat 14(niet bekend)(niet bekend)A-215A-256


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-215Zeilmakersstraat 14Christiaan Hendriksovl voor 1815; wed. C.H. eigenaar en gebruiker van wijk A-215, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 14Hendrik Arjens Tamsma... geb 1784 HRL, Arjen, geb 1792/93 HRL; BS ovl 1811, huw 1820, ovl 1849, ovl 1852, 1855; gebruiker van wijk A-216; eigenaar is Reinder Swart, 1814. (GAH204); Eltje Pieters de Jong ende Anna Steinfort, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 14Reinder Jans Swart... f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-216Zeilmakersstraat 14Reinder Swart H Tamsma wed
A-215Zeilmakersstraat 14Christoffel Hendriks wedChristoffel Hendriks wedgealimenteerd


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 174 van 23 jul 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-215Zeilmakersstraat 14koopaktefl. 40woning A-215
 
verkoperPietje Christiaans de Vries
koperSimon Jacobs van Loon


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-216Zeilmakersstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 32huis A-216
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperJan Cornelis Scheere (op de Bargebuurt)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 108Zeilmakersstraat 14Simon Jacobs van LoontouwslagerHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 109Zeilmakersstraat 14Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-215Zeilmakersstraat 14Johannes Jans Schoenmaker... in 1853, zv Jan S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-215Zeilmakersstraat 14Tjaltjen Fransen Kievitgeb 1785 Franeker, ovl 2 sep 1842 HRL, huwt met Jan Reinderts, dv Frans Pieters K, en Rinske Kleinvogel; BS ovl 1842; oud 55 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-215; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-215BargebuurtTjaltje F Kieviet55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-216BargebuurtZwerus Vogelzang39 j*zeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-216BargebuurtSipkje E Schaap41 j*Molquerumv, protestant, gehuwd
A-216BargebuurtJanke Vogelzang16 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
A-216BargebuurtTjietske Vogelzang13 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
A-216BargebuurtAaltie Vogelzang12 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-215Zeilmakersstraat 14Cornelis Lammerts Sauverein, overleden op 8 november 1842ruim 2 jr (geboren 15/9/1840), overleden Bargaburen A 215. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 101) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-215Zeilmakersstraat 14Age Boukes Camstrageb 14 apr 1810 Leeuwarden, huwt met Hendrikje Faber, (gk), smidsknecht, Vst 3 nov 1852 uit Franeker, A 12 mei 1855 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk E-134


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 14Akke Rienks de Boer... ovl wijk A-217, dv Rienk Wybes de B., en Annigje Pieters; BS huw 1820, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-216Zeilmakersstraat 14Arjen Hendriks Tamsma... zeeman, zv Hendrik Arjens T, en Ekje Cornelis Bruinsveld; BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 108Bargebuurt A-215Marten Jelles van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 109Bargebuurt A-216Marten Jelles van der Walwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-215Zeilmakersstraat 14Lammert Severijngeb 1802 Workum, ovl 17 okt 1864 HRL, huwt met Emerentiana Nieuwenboer, sjouwerman te Workum, ovl wijk A-215, zv Gerrit S, en Antje de Haan; BS ovl 1864


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 108Bargebuurt A-256Marten M. van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 109Bargebuurt A-257Marten M. van der Walwoonhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BargebuurtD. Quarré638


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BargebuurtD. Quarré638


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 14H.B. (Hein) de Groot
  terug