Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 96-138 6-136 F-127F-121


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 9Kroonsteeg ten oosten


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerdsen wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138Schritsen 9huis
eigenaarJilles Jansen Wiertsma
gebruikerFreerk Jans
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138Schritsen 9huis
eigenaarPieter Bolties
gebruikerFreerk Jans
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720
opmerkingaanslag had 6-16-0 moeten zijn


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138Schritsen 9huis
eigenaarHendrik Pyters
gebruikerHendrik Pyters
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138Schritsen 9huis
eigenaarHendrik Pyters
gebruikerHendrik Pyters
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑13‑06 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0054v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Pieters


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-138 Schritsen 9Hendrik Pieters, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138Schritsen 9huis
eigenaarHendrik Pyters
gebruikerHendrik Pyters
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Broers timmerman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-139, pag. 101Schritsen 9Johannes Schoot, 32 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0135r van 2 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Schoot


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-136, pag. 138Schritsen 9Johannes Schoot2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Johannes Wilhelmus Schoot... HRL, in leven schoenmaker te HRL; BS ovl 1812; 1832 huwelijken, ovl 1844, ovl 1881; gebruiker van wijk F-127, schoenmaker; eigenaar en medegebruiker is Willem Schoot, (vdr van J.W.S. ?), gegagimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Willem Schooteigenaar en gebruiker van wijk F-127, gegagimenteerd; medegebruiker Johannes W. Schoot, (zv W.S. ?), schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-127Schritsen 9Willem Schoot Willem Schoot gegagimenteerd
F-127Schritsen 9Willem Schoot Johannes Schoot schoenmaker


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 en 41 van 14 feb 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-127Schritsen 9provisionele en finale toewijzingfl. 260huis op de Schritsen F-127
 
verkoperHelena Hamers
verkoperCoenraad Slijm
koperAugust Dekker


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 11 van 16 jan 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-127Schritsen 9koopaktefl. 600huis op de noordkant van de Schritsen F-127
 
verkoperAugust Dekker
koperChristophorus Burgaard


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 21 en 32 van 17 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-127Schritsen 9provisionele en finale toewijzingfl. 604huis F-127
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperJohannes van Eest


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1389Schritsen 9Augustinus DeckerkleermakerHarlingenhuis en erf (122 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Christoffel Burgaardsoud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-127; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-127Schritsen 9Maria Johanna de Decker... BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1866, ovl 1874; oud 40 jaar, geb Moerbeek en wonende te HRL. 1839, wijk F-127; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-127Schritsen 9C Burgaard stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-127SchritzenChristoffel Burgaard39 jkuiperLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd
F-127SchritzenMaria Decker40 jMoerbeekv, rooms katholiek, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 240 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-127Schritsen 9Christophorus Burgaard, overleden op 15 december 184039 jr, kastelein, overleden Schritsen F 127, man van Maria-Johanna de Decker, koopvrouw (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Maria (vrouw van Nicolaas Fleur, te Franeker) en Francisca Burgaard (vrouw van Christ Boumans, te Amsterdam), halfbroer van Anna Vaes, te Leeuwarden. Saldo fl. 572,85. (in tafel Christoffel) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1389Schritsen F-127Christoffel Burgaardwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1389Schritsen F-121Coenraad Leerswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4978Schritsen 9 (F-121)Coenraad Leerswoonhuis en werkplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 9 Coenraad Leerswinkelierf. 800f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 9E. Bakkerkommies-verificateur


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 9M.B. (Martinus) Smid


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8083Schritsen 9gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8083Schritsen 9
  terug