Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerScheerstraat 12-1092-1092-142B-009B-027


Naastliggers vanScheerstraat 1
ten oostenScheerstraat 3
ten zuidende Scheerstraat
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 19


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0447r van 17 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0134v van 14 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Douwes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYpe Feddes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0045v van 28 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: bij de nieuwe houten brug]400‑00‑00 gghuis
koperSyuerdt Tiaerts Suiriger
bewonerYpe Feddes c.u. e.a.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Focke Birdema
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouue Douues, gehuwd met
verkoperMaycke Harmens


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0136v van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiaert Zuyriger


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028v van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs doorgang voor de naastliggers ten noorden
naastligger ten westenhoutstek van Inne Tiaards


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Tiaardt Sioerds c.s.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0022v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]315‑00‑00 gghuis
koperInne Tiaerds c.u.
naastligger ten oostende hof van Ede Sibrants Feytama e.a.
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHarcke Douues steenvoerder
verkoperEde Sibrants Feytama
verkoperMaike Sibrants Feytama


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252r van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Ipe Feddes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 12rScheerstraat 1Thijs Ypes, timmermansknechtf. 0-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de westerhoek van de straat naar de Bank van Lening bij het houten brugje]3‑03‑00 cgvervallen huis tegenover de Rode Leeuw
kopertegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes, gehuwd metmolenmaker
koperTrijntie Pieters
naastligger ten oostenHylck Claeses
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten westen [a/d overkant]het huis genaamd de Rode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten noordenJents Wygers
betrokkeneburgemeester Take Wybrandts Jellemapolitiemeester
betrokkeneAugustinus Pyterspolitiemeester
verkoperGerryt Gouckes q.q.koopman
verkoperZiricus Nauta q.q., met consent vanapotheker
verkoperAmelyke Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ypes, molenmaker x Trijntie Pieters koopt een vervallen huis met mooie huisstede en alle oude steen, op de W. hoek van de straat die naar de Bank van Leening gaat, omtrent het houten brugje, tegenover het huis 'de Rode Leeuw', teneinde daarop een bequaem huis te bouwen, wegens onvermogen van de eigenaars. Ten O. Hylcke Clases, ten Z. en W. de straten, ten N. Jelte Wygers?. Gekocht van de politiemeesters van de stad, volgens resolutie van 21 jul 1679.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Ypes timmerman
naastligger ten westende weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107v van 25 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: aan het noordeinde van het Noordijs]60‑00‑00 cggrondpacht van 3-03-00 cg uit hun eigen huis
koperThijs Yppes, gehuwd met
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen3‑03‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordende kamer van vroedsman Coolhart
verkoper van 5/8de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Ypes, gehuwd metmolenaar
naastligger ten westenTrijntie Pytters


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0159r van 14 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTijs Epes c.u.molenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 33Scheerstraat 1huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 19vScheerstraat 1huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio Scheerstraat 1huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0269v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Fockes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Fokkes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0271r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de hoek van het houten brugje]425‑14‑00 gghuis
koperCornelis Fokkes, gehuwd metmr. bakker
koperLolkien Rinkes
bewonerAndrys Ymkestrekveerschipper
naastligger ten oosten[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten oosten[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombardspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenPyter Beernts
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martien Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Fokkes, mr. bakker x Lolkien Rinkes koopt deftig en welbetimmerd huis op de hoek bij het houten brugje. Ten O. Harmen Douwes en Symon Jacobs [zij hadden het in eerste instantie gekocht maar werden alsnog geniaard door IJsbrand Thomas], ten Z. de straat naar de Lombardspijp [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. Pyter Beernts. Royaal voorhuis, voorkamer met daaronder een woonkelder, een royale kelder kamer en een woonkelder met ingang opzij van het huis en 2 secreten met afvoer en regenbak en opzij een luttie, een schotelwasserstrog en bleekveldje aan het diept. Gekocht van Andrys Ymkes, trekveerschipper voor 1/2 en Roelof-, Claes-, Marten- en Janneke Hendriks van Surhuisterveen, voor de andere 1/2.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rScheerstraat 1huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerCornelis Fokkes cum soc.
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rScheerstraat 1huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerPytter Claeses cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolkjen Renkes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rScheerstraat 1huis
eigenaarCorneles Fockes wed.
gebruikerPyter Clazen c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0092r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]310‑00‑00 gghuis
koperArjen Reidses, gehuwd metschilder
koperPytje Jans
huurderde weduwe van wijlen Abbe Rinses c.s.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Ruirds
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pyter Beernds
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Reitses, schilder x Pytje Jans koopt huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten Z. de straat die naar de Lombardspijp gaat [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Pyter Beernds. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker, als mede-erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinses, laatst wd. v. Cornelis Fockes.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0187v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet hoekhuis van de straat bij de Scheer


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. G. Klamstra


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109 , folio 20rScheerstraat 1huis
eigenaarArjen Reidses
gebruikerArjen Reidses
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]800‑00‑00 cghuis
koperPier Reitzes, gehuwd metschilderaar
koperNieske Jacobs
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds de Schaar
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: de straat na de Lommertspijp loopende]
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Beernd Pieters
verkoperArjen Reitzes, gehuwd metschilderaar
verkoperPyttje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Reitzes, schilderaer, en Nieske Jacobs kopen een huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje, door de verkopers en anderen bewoond. De beide woonkelders zijn nog voor een jaar verhuurd. Ten O. Minne Ruurds, ten Z. de straat die naar de Lommertspijp loopt [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Beernd Pieters. Verkopers moeten de wal naast het huis op eigen kosten vernieuwen. Gekocht van Arjen Reitzes, schilderaer, en Pyttje Jans, zijn vrouw.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 40rScheerstraat 1huis
eigenaarPier Reidses
gebruikerPier Reidses
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerSjouke Geerts
huurwaarde14‑00‑00 cg
gebruikerBroer Beeuwes
huurwaarde40‑00‑00 cg
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPierius Reidsgers


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0263r van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pier Reitses


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0014r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoek415‑21‑00 gghuis
koperFedde Bouwes, gehuwd met
koperTrijntje Jansen
huurderJan Beernds c.s.
naastligger ten oostenhet huis de Scheer de Schaar
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenSjierk Pieters
verkoperNieske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Pier Reidzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeade Bouwes x Trijntje Jansen koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. het huis 'de Scheer', ten Z. de Scheerstraat, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje] en de straat, ten N. Sjierk Pieters. Gekocht van Nieske Jacobs wv Pier Reidzes, voor 415 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Bouwes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 40rScheerstraat 1huis
eigenaarFedde Bouwes
gebruikerSjoerd van der Form
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerGrietje Alberts
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerClaas Poort
huurwaarde45‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal81‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑16‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-142 , folio 40rScheerstraat 1huis
eigenaarFedde Bouwes erven
gebruikerJoelles Johannes wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerRichard Mulder wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerWillem Stevens wed.
huurwaarde35‑00‑00 cg
huurwaarde totaal68‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal65‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑18‑10 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe Feddes Poort


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0266v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoek500‑00‑00 cghuis
koperJacob Cornelis, gehuwd met
koperAnskje Jans
huurderWillem Johannes
naastligger ten oostenRein Dhaman zadelmaker
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sierk kooltjer
verkoperBouwe Feddesbakker te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Cornelis x Anskje Jans koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. zadelmaker Rein Daamen, ten Z. de Scheerstraat, ten W. de straat, ten N. erven kooltjer Sierk [Pieters]. Gekocht van Bouwe Feddes [Bakker?] te Franeker.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0310r van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Corneelis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-142 , pag. 40Scheerstraat 1Jacob Cornelis Blaauw 3‑00‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 124 van 20 jun 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefr. 526huis in de Scheerstraat B-009
 
verkoperJacob Cornelis Blaauw (gehuwd met Anskie Jans)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Anske Dijkstra... bij N. vd Veer en A.G. de Jong, werkman, wonende te HRL 1816; BS geb 1811, huw 1816; gebruiker van wijk B-009, bakkersknegt; eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204); A. Alles D. ende Baukje Pieters Halma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jacobus Frans de Zwaan... HRL 1802, 1807, 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1820 1831 huwelijken, huw 1834; gebruiker wijk B-009, schoenlapper; medegebruikers Anske Dijkstra, bak-kersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Johanna Postmageb 1790 Ameland, ovl 9 jun 1814 HRL; wijk B-009, dv Jan P., en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Oetske Gerrits de Groot... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Susanna de Zwaangeb 1810 HRL, ovl 25 feb 1814 HRL; wijk B-009, zv Jacobus dZ, en ... BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Willem Sandt van Nooten... betaald aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 aug 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk B-009; gebruikers Anske Dijkstra, bakkersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-009Scheerstraat 1W S van NotenAnske Dijkstrabakkersknegt
B-009Scheerstraat 1W S van NotenOetske Gerrits de Grootkleine negotie
B-009Scheerstraat 1W S van NotenJacobus de Zwaanschoenlapper


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 267 en 273 van 23 dec 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 120huis met twee woonkelders B-009
 
verkoperWillem Sandt van Nooten
koperJohannes van Beemen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 460Scheerstraat 1Eeltje Cornelis houtzaagmolenaarsknegtHarlingenhuis (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Dirk Wybrens Jansen... A 16 jun 1853 Almenum, zv Wiebren Jans en Pietje Sjoerds; BS huw 1856, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jan Harents van der Sluis... vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Klaaske Eeltjes Akkerboom... Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Ymkje Wobbes Harkema... 1810; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-009; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-009ScheerstraatYemkje Harkema67 jwinkelierscheSerusterveenv, protestant, weduwe
B-009ScheerstraatYemkje Vink13 jAugustinisgav, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-009Scheerstraat 1Maria Altena, overleden op 8 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 7/11/1827), overleden Rode Leeuwsbrugje B 9. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 11 aug 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefl. 6004/5 deel in huis op de hoek van de Scheerstraat, B-009
 
verkoper en cedentPieter Wiebes
verkoper en cedentFroukje Wiebes Vries (te Leeuwarden, wv klaas pieters huizinga)
verkoper en cedentFintje Wiebes de Vries (gehuwd met casper johannes schokker)
verkoper en cedentWobbe Wiebes de Vries (woonachtig in zijn schip)
koper en schuldenaarPieter Hendriks Schokker (gehuwd met roelofke wiebes de vries)
cessionarisJohannes Baron


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jouwkje Oebles Platje... ''Plaatje'', dv Oebele Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 460Scheerstraat B-009Dirk de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 460Scheerstraat B-012 Douwe de Boer en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 460Heerenwaltje B-027 Douwe Jans de Boer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 460Scheerstraat 1 (B-012)Douwe de Boerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 1mej. Kl. v/d Veentelefoniste
Scheerstraat 1M. Wijniaonderwijzer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 1D. (Dirk) Zeinstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 1rijksmonument 20646


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6305Scheerstraat 1


2023
0.10702800750732


  terug