Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRozengracht 324-174 4-174 H-056H-067


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 32hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019r van 15 mei 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 32Zuidervesten dichtbij de Kerkpoorts windmolen55‑00‑00 CGhof met bomen en planten
koperJacob Jansen Ros mr. chirurgijn
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgerhopman Hilbrandt Harmens Dunia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, koopt een hof met bomen etc. aan de Zuidervesten, dicht bij de Kerkpoortswindmolen. Gekocht van Hilbrandt Harmens Donia?, hopman, voor 55 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 32hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 32hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 32hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 32huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0190r van 27 jan 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 32Wasbleekstraat WZ [niet vermeld]6400‑00‑00 CGhuis, schuur en paardenstal etc.
kopermeerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknechtde Kerkpoortsmolen
bewonerde heer Jan Altena
huurderSimon Hendriks zoutdrager
huurderBauke Klein
verpachter grondde stad Harlingen3‑02‑00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperDirk Hayes, weduwnaar vanmolenaar
verkoperwijlen Elske Bruins


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0223r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 32Rozengracht ZZ [staat: op de hoek bij de Wasblekersbrug]210‑00‑00 CGhuis voorste gedeelte
koperJan Harmens, gehuwd metbrouwersknecht
koperAntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAltena koopman
naastligger ten westenvan Esta koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperBauke Atesrog- en weitmolenaar


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0125r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 32Rozengracht ZZ [staat: hoek Wasbleekersbrug]101‑00‑00 CG1/2 huis
kopergemeentebestuurslid F. van Esta
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenClaas IJsenbeek
naastligger ten westenF. van Esta
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJacob Geerts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174, pag. 91Rozengracht 32F van Esta1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Frans Tjallingii van Esta... van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Jan Berends Vredenburg... van het Weeshuis zijnde de inbrengt van Jan en Warner Berents V., 6 feb 1781. (GAH1112); gebruiker wijk H-056, schoenmakersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-056Rozengracht 32F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1868Rozengracht 32Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenpanwerk en erf (1130 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Hendrik Laanstra... HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Luutske Johannes Panbakker... Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-056Hendrik T Laanstra41 jpanbakkersknegtHerbayumm, rooms katholiek, gehuwd
H-056Luutsche Panbakker45 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-056Tjepke Laanstra16 jpanbakkersknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Johannes Laanstra6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Trijntie Laanstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Elisabeth Laanstra2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Petrus Jarigs Dijkstra... in 1851, Rooms Katholiek, zv Jarig Jans D, en Ies Pieters; BS huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1868Rozengracht H-057Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Antje Willems Groen... G, en Helena Scheltes Steenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 32H. (Hijlke) Kwast


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 32rijksmonument 20645 XIX
  terug