Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Roeperssteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRoeperssteeg 37-067 7-074 C-131C-123


Naastliggers vanRoeperssteeg 3
ten zuidenRoeperssteeg 5
ten westende Roeperssteeg
ten noordenRoeperssteeg 1


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 3huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 3huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 3huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 3huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma cum soc.
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-067 Roeperssteeg 3Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 3huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerFedde Acronius cum soc.
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑07‑04 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-067, fol. 124Roeperssteeg 3Fedde Accronius, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderensilversmid, mr.£ 064-08-0£ 11bestaet wel


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-074, pag. 149Roeperssteeg 3Doopsgezinde Gemeente10‑00‑00 cgvermaning en woning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 3Dirk Rintjes Bakker... zv Rintje B., en Antje Hansen de Jong; BS huw 1812, huw 1816, huw 1820, ovl 1841; gebruiker van wijk C-131, molenknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-131Roeperssteeg 3Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 van 11 mrt 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-131Roeperssteeg 3koopaktefl. 700huis C-131
 
verkoperYmkje Jacobs Reitsma
koperSjouke Namles van der Woude
koperRinske Wopkes van Hoek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 612Roeperssteeg 3Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 3Berber Jacobsoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 3Berber Jelles Jelgersma... Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1831, ovl 1847; oud 64 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 3Hendrik Hendriks Koestra... huw 1817, huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1847; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk C-131; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-131NoorderhavenHendrik Koestra [Coestra]60 jweverHarlingenm, protestant, gehuwd
C-131NoorderhavenBerber Jelgersma64 jSt Annav, protestant, gehuwd
C-131NoorderhavenBerber Jacobs29 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-131NoorderhavenAaltie Pascum [Paskam]17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-131Roeperssteeg 3Hendrik Hendriks Koestra, overleden op 4 september 1844(Certificaat van onvermogen), 64 jr (geboren 11/4/1780), kleermaker, overleden Roepersteeg C 131, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 3Hinke Jans van der Veen... 2e afk. 6 okt 1811, dv Jan vdV, en Hiske Alberts; bshahuwafk. 1811, hu, ovl 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-058; VT1839; geb 30 jun 1788, ged 27 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 3Maria/Marijke Berends Nieuwenhuis... 26 mrt 1789 HRL, huwt met Martinus Visser, wafelbakster in 1851, RK; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, 212, wijk F-340, wijk G-055, supp wijk H-300; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-131Roeperssteeg 3Trijntje Schaaf van der Veen... ovl 9 jul 1859 HRL, ongehuwd, dv Jan Lammerts vdV, en Hiske Vuurmans; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv18 26-1893; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-041; VT1839; Trijntje Jans van der ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 612Roepersteeg C-131Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2978Roepersteeg C-123Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4692Roeperssteeg 3 (C-123)Hein van Asperenwoonhuis
  terug