Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 64
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 647-1477-1477-151C-155C-147


Naastliggers vanNoorderhaven 64
ten oostenNoorderhaven 66
ten zuidenVoorstraat 21
ten westenNoorderhaven 62
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 64naamloze doorlopende steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ [staat: op de oude zijde van de nieuwe haven] achter het huis dat Berbertje slachter lang bewoond heeft0‑00‑00 gg1/4 van 1/2 huis
koperPieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel te Wommels
protesteert vanwege een erfeniskwestieSyoerd Pieters, vader en legitimus administrator over te Bolsward
protesteert vanwege een erfeniskwestiezijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts te Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHolle Syoerdts broeder van de koper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Syuerdts, secretaris van Hennaerderadeel wonende binnen Wommels, koopt (a) 1/4 van 1/2 van een huis op d'oldesijde vande nyeuwehaeven achter den huysinge daer Berbertje slachter lange bewoent heeft. Gekocht van zijn broeder Hobbe Syuerdts te Leeuwarden, voor (a+b+c+d+e) [niet genoemd].


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0208v van 4 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0295r van 7 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDirck Ariaens


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0421r van 2 sep 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenDirck Ariaens


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0047v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Dircks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0107r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaecke Taeckes Lauta


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Lauta


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg naar de Voorstraat
naastligger ten westensecretaris dr. IJsbrandus van Viersen


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0136v van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ2513‑00‑00 gghuis
koperJurrian Syborgh, gehuwd metkoopman
koperAntje Vetzens
naastligger ten oostenhet huis genaamd het Haantje van Pals Bauckes het Haantje
naastligger ten zuidenFeike meelker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlethea Lauta
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAlethea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Syborgh x Antje Vetzens koopt een huis met een kelder eronder, zz. Noorderhaven. Ten O. het huis '`t Haantje' van Pals Bauckes, ten W. de verkoper en een steeg, ten Z. Feike Meelker? Vrij mede-gebruik van de steeg, zover het huis strekt. Gekocht van Alatea Lauta x dr. Isbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer in Friesland, voor 2530 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet gekochte huis van Jurien Sieborgh


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 15vNoorderhaven 64Syborgh, koopmanf. 10000-00-00


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214r van 24 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntie Vetsensius, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jurjen Syburgh koopman


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ900‑00‑00 gghuis
koperBente Gosses wijdschipperde Wijnberg
huurderdr. Piphron
naastligger ten oostenHylckjen Foppes
naastligger ten zuidenL. de Gavere
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperAntie Vetsentius c.u. te Makkum


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0316r van 9 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente Gosses wijdschipper


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBente Gosses schipper


1691 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 1r van 7 aug 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 64
inventarisantBente Gosses, gehuwd metwijdschipper
aangeverSiouckjen Douwes
wijlen Aeltie Jacobs, moeder van hun kind
Antie Bentes
Sicke Hettes, curator
Jan Gosses, curatoren over
Antie Bentes nagelaten minderjarige dochter, oud 15 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0001r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrivinge gedaen, ten overstaen van de heere burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Bente Gosses, in leven burger en wijdschipper deeser stad, nalatende een minderjarige dochter met namen Antie Bentes bij Aeltie Jacobs in echte getogen old 15 jaren, en dat van alle sodanige goederen als aldaer ten sterffhuise bevonden en bij de overledene metter dood ontruimt en nagelaten sijn, sijnde de aengevinge ende van gedaen door Siouckjen Douwes, tegenwoordigh weduwe van de overledene voornoemt, de welke bij ja en neen in plaats van eede solemneel belooft heeft om alles na haer beste geweten te sullen op- en aengeven, sonder iets te verswijgen, sijnde dese bescrijvinge mede gedaen ter praesentie van Sicke Hettes en Jan Gosses als geauthoriseerde curatoren over voornoemde kint, in welx doende de bescrivinge is geprocedeert op navolgende wijse. Actum den 7e augusti 1691.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ900‑14‑00 cghuis met kelder
koper provisioneelAkker c.u.notaris
naastligger ten oostenburgerhopman Walingh Jansen Grauda
naastligger ten zuidenTrijntie Hengevelt, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Dirxen Roorda
naastligger ten westendoorgaande steeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten westenvroedsman Symen Cornelis
verkoper van 1/2Sjouckjen Douwes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bente Gosseswijdschipper
verkoper q.q.de weduwe Sjouckjen Douwes, moeder en legitima tutrix over haar kinderen
verkoper van 1/8Geertje Bentes, en
verkoper van 1/8Tjepkje Bentes
verkoper q.q.Sicke Hessels, curator
verkoper q.q.Jan Gosses, curatoren over
verkoper van 1/8Antie Bentes minderjarige voordochter
verkoper van 1/8Maycke Bentes, gehuwd met
verkoper van 1/8Freerk Thijssen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065r van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64achterin de steeg achter het pakhuis en de grote keuken van het huis van de kopers50‑00‑00 cgwoning of kamer
kopervroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer, gehuwd met
koperAeltie Allerts
naastligger ten oostenvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer
naastligger ten zuidenSybren Kinghma c.u.oud boelgoedroeper
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer
verkoperSybren Kinghma, gehuwd metoud boelgoedroeper
verkoperAeltie Gosses


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0358v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ1550‑00‑00 cghuis met plaats en loodske
kopergezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamer wijnhandelaar
huurderSibout blikslager
naastligger ten oostenJacob Hendriks
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Trijntie Hengevelt, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Dirxen Roorda
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenburgemeester Simon Cornelis
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGerhardus Akkernotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs Clinkhamer, wijnhandelaar en gezw. gem. man, koopt een huis zz. Noorderhaven. Met beschrijving. Ten O. Jacob Hendriks Donker, ten Z. erven Trijntje Hengevelt wv Jan Dirxen Roorda, ten W. een doorgaande steeg en burgemeester Simon Cornelis, ten N. de straat en haven. Vrij mede-gebruik van de steeg ten westen, zover het huis strekt. Gekocht van notaris publicus Gerardus Akker, voor 1550 cg en 1 gouden ducaton voor de vrouw van verkoper.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenburgerhopman Klinkhamer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 144Noorderhaven 64huis
eigenaarhopman Clinkhamer
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde totaal83‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ840‑07‑00 gghuis
koperburgemeester Jacobus Corver, gehuwd metde Wijnberg
koperTjietskjen Wijngaerden
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Donker
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen dr. Winter
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgemeester Gonggrijp
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/4Jacob Jansen Klinkhamer
verkoper van 1/4Lourens Jansen Klinkhamer
verkoper van 1/4Dirck Jansen Klinkhamer
verkoper van 1/4Froukjen Jansen Klinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Corver, burgemeester x Tjietske Wijngaarden koopt het huis 'de Wijnberg' zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Jacob Donker, ten Z. wd. dr. Winter, ten W. burgemeester Gonggrijp en een steeg, ten N. de haven. Gekocht van Jacob, Lourens, Dirck en Froukjen Jansen Klinkhamer.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 94vNoorderhaven 64huis
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde totaal83‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0082r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Corver


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio Noorderhaven 64huis
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde totaal83‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑17‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0178v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Coedirk


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 95rNoorderhaven 64huis
eigenaarburgemeester Corver erven
gebruikercommys Klein
huurwaarde totaal150‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-147Noorderhaven 64de equipagemr. Tenckinck, bestaande uit 5 personen100‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 95rNoorderhaven 64huis
eigenaarerv. burgemr. Corver
gebruikerequipagemr. Tinckink
huurwaarde totaal150‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde27‑05‑06 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0180r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als huurder] vroedsman Altena


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0099r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten noordenNoorderhaven


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0099r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ lopend tot aan de Voorstraat550‑00‑00 gg1/3 huis waarin wijnhandel, en tuin
koperBaukien Coedirk, zuster van
koperAntie Coedirk, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Johannes Coedirk, gehuwd met
erflaterwijlen Martijntie Corver
eigenaar van 2/3Baukien Coedirk, zuster van
eigenaar van 2/3Antie Coedirk
huurdervroedsman S. Altena c.u.135‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRomke Wassenaar nom. liberorum c.s
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukje- en Antje Coedirk, kinderen van Johannes Coedirk x Martijntje Corver, kopen 1/3 van een huis en tuin waarvan de andere 2/3 al aan hen toebehoort, strekkende tot de Voorstraat, waarin een wijnhandel en bewoond door S. Altena. Ten O. Romke Wassenaar, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Titia Yda Prigge x erfgezetene onder Pingjum Gerardus Luppus.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 96rNoorderhaven 64huis
eigenaarburgemeester Corver erven
gebruikerP. de Bruin
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0036r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten noordenNoorderhaven


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0036r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat900‑00‑00 gg1/2 huis met hof en stenen galerij
koper door niaarPyter de Bruin, gehuwd metkoopman
koper door niaarAnna Coedirk
eigenaar van 1/2Pyter de Bruin c.u.
geniaarde kopergemeensman dr. Bernhardus Jelgersma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperCatharina Jorna
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBaukjen Coedirk, gehuwd met
verkoperJacob Noordgakoopman en fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter de Bruin x Anna Codercq koopt, na niaar ratione sanguinis tegen dr. Bernardus Jelgersma x Catharina Jorna, een 1/2 voortreffelijk huis en hof met een stenen galerij, zz. Noorderhaven en strekkende tot de Voorstraat, waarvan de andere 1/2 al v.d. koper is. Met indeling van het huis. Ten O. Romke Wassenaar, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de haven. Gekocht van Baukje Codercq x fabrikeur Jacob Noordga, voor 900 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0080v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter de Bruin


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg van de Noorderhaven naar de Voorstraat
naastligger ten westenvroedsman Pieter de Bruin


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-147 , folio 96rNoorderhaven 64huis
eigenaarburgemeester Corver erven
gebruikerPytter de Bruyn
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0011r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. de Bruin


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter de Bruin


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020v van 3 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151 , folio 160vNoorderhaven 64huis
eigenaarP. de Bruin erven
gebruikerJan Rutgers
gebruikerWybren Broers
huurwaarde85‑00‑00 cg
gebruikerSybout Hoornstra
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
af: lasten07‑10‑00 cg
huurwaarde totaal92‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑16‑04 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0153r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ2200‑00‑00 cghuis met achtererf
koperAdam Roerich kastelein
eerdere huurderJan Ekkringa
huurder nieuw voor vijf jarenS. Roerich
naastligger ten oostenJan de Haan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenThomas IJsenbeek
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Bentel, gehuwd met
verkoperAnna Coudercq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich, kastelein in `t Heerenlogement, koopt een huis en achtererf, met diverse kamers, zz. Noorderhaven. Ten O. Jan de Haan, ten W. Thomas IJsenbeek, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Jan Bentel, capitein bij het regiment van generaal Bentingh x Anna Codercq, nu in garnizoen te Groningen, voor 2200 CG.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0269v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151 , folio 160vNoorderhaven 64huis
eigenaarS. Roerich
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerS. Roerich
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0250r van 12 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0092v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-151 , folio 160vNoorderhaven 64huis
eigenaarS. Roerich
gebruikerPieter Feytama
huurwaarde110‑00‑00 cg
gebruikerS. Roerich
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal126‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-158, pag. 116Noorderhaven 64wed. Albarda


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256r van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-151 , pag. 157Noorderhaven 64A. Roerich 7‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Dieuwke de Schiffartgeb 1725 ... , ovl 2 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Albarda, ovl wijk C-155, dv Johannes dS, en Catharina Wietringa; BS ovl 1812; 1841 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Hendrik Winter... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-155Noorderhaven 64Hendrik Winterledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 568Noorderhaven 64Klaas Metzelaar verwerHarlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Jan Willems van der Meer... 1862, ovl 1897, bev.reg. HRL 1851 wijk F-311; geb Ameland en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk C-155; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Johanna Coulbout... dv Petrus Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1829, ovl 1839, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Johanna Engeltje van Taken... BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 F- 311; geb en wonende te HRL. 1839, (geslnm: van Takelen), wijk C-155; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Klaas Pieters Metzelaar... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schilder en verver, wijk C-155 VT1839; K.P.M. eigenaar van de percelen nrs. 567 en 568 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 441, 2 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Maria Elisabeth Keil... Jelgerhuis; BS huw 1814, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-155; VT1839; M. Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Georg Jacob Keyl en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-155NoorderhavenKlaas P Metzelaar45 jschilder en glazemakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-155NoorderhavenMaria Elisabeth Keil45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-155NoorderhavenJohannes Metzelaar21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenMaria Elyst. Metzelaar13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenAntie Metzelaar11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenMaria Metzelaar5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenJan W [B] van der Meer37 j*beurtschipperAmelandgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-155NoorderhavenJohanna van Taaken [Takelen]42 j*Harlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-155NoorderhavenWillem van der Meer11 j*Harlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Antje Hendriks Erich... Hendrik E, en Feikjen Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1839, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Auke Jansen... te HRL, werkman in 1851, N.H., zv Gerritje Jans Faber; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Grietje Hendriks Roelofsgeb 1806 St Jansga, 1e huwt met Hendrik Jans Daalwijk, (gk), 2e huwt met Martinus Lieuwma op 22 okt 1874 HRL, Vst 16 dec 1861 uit Havelte, dv Hendrik Roelofs en Jantje Lamberts; BS huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Hendrikje Johannes... HRL, EvL, dv Johannes Foppes en Willemke Foppes; BS huw 1816, huw 1837, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk F-012, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Sytske Folkerts Oostra... IJpes O, en Marijke Jacobus Folkerda; BS huw 1829, ovl 1842, huw 1844, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Ruurd Ymes Hellema... 1851-1861, zv IJeme H, en IJmkje Baukes; BS huw 1837, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2334Noorderhaven C-155Abraham Harmens woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2334Noorderhaven C-147de firma Harmens en zonen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2334Noorderhaven 64 (C-147)Willem Oldenburgwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 64E. Tuinhoutwinkelier
Noorderhaven 64aG. Radsmabootwerker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 64beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.3326199054718


  terug