Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 407-135 7-139 C-168C-161


Naastliggers vanNoorderhaven 40
ten oostende Vismarkt
ten zuidenVismarkt 2
ten westenNoorderhaven 38
ten noordende Noorderhaven


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0473r van 16 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven] bij Rinnerts pijp140‑14‑00 GG1/8 huis genaamd in het Vergulden Hoofft
koperPiecke Uulckes, gehuwd met te Amsterdam het Vergulde Hoofd
koperAnne Hessels te Amsterdam
bewonerJelcke Reyners
naastligger ten oostenVismarkt [staat: nieuwe vismarkt]
naastligger ten zuidenTiepcke Jansen c.soc.
naastligger ten westenTiepcke Jansen c.soc.
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: nieuwe haven]
verkoperSanne Tiercks


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0016v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: bij de Rinnertspijp]300‑00‑00 GG1/4 huis
koperTaecke Taeckes tichelaar en biersteker
eigenaar van 3/4Jelcke, weduwe van
eigenaar van 3/4wijlen Reyner
huurderJelcke
huurderwijlen Reyner
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Tziaert Ewerts, gehuwd metkoopman te Bolsward
verkoperRinck Pyters te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes [Lauta], tichelaar en biersteker koopt 1/4 van een huis bij Rinnertspijp, nu bewoond door wd. Jelcke Reyners, waarvan 3/4 al toebehoren aan de koper. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van burgemeester en koopman te Bolsward Tziaert Ewerts x Rinck Pyters voor 300 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] hoek Vismarkt300‑00‑00 GGhuis waar het Gulden Hoofd uitsteekt en achterhuis
koperN. N. het Gouden Hoofd
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelcke Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van erven Jelcke Douwesdr., 1/2 huis en achterhuis zz. Noorderhaven op de hoek van de Vismarkt daer t'gulden hooft vuytsteeckt. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. erven Jan Tjepkes.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ hoek Vismarkt1619‑00‑00 GGhuis waar het Gulden Hooft uitsteekt
koper provisioneelBarelt Jans stadsroeperhet Gouden Hoofd
naastligger ten oostenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0078r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: Zuiderhaven] hoek Vismarkt1629‑00‑00 GGhuis daert Vergulden Hoofft uutsteeckt
koperFoecke Janssen, gehuwd methet Vergulde Hoofd
koperMaycke Jacobs
toehaakeen oude rozenobel in specie
protesteert vanwege een borgtochtJan Wybes, en zijn zwager
protesteert vanwege een borgtochtDouwe
protesteert vanwege een borgtochtde erfgenamen van wijlen Jelcke Reyners
protesteert vanwege een hypotheekTiaerdt Bouuens
protesteert vanwege een hypotheekTaecke Taeckes
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenhuis of brouwerij van de erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes
naastligger ten westende brouwerij van Jan Tiepckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperRienck Wybes, gehuwd met
verkoperTrijntie Syourdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoecke Jans x Maycke Jacobs kopen het huis 'het Vergulden Hoofft' op de hoek van de Vismarkt, strekkende zuidwaarts tot aan erven Jan Tjepkes huis of brouwerij. Ten O. de Vismarkt, ten W. de brouwerij. Gekocht van Rienck Wybes x Trijntje Syourdts voor 1629 gg en een oude rosenobel.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080v van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt272‑14‑00 GG1/3 van 1/2 huis daar het Vergulden Hooft uitsteekt
koperAernt Janssen, gehuwd methet Vergulde Hoofd
koperYpke Pieters
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVismarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tyepkes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHendrick Hendricks, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperFolcku Jans te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Janssen x Ypke Pieters kopen 1/3 van 1/2 huis zz. Noorderhaven bij de Vismarkt, daer 't vergulde hooft althans wtsteeckt. Ten O. en Z. de Vismarkt, ten N. de straat en haven, ten W. erven Jan Tyepkes. Geen grondpacht. Gekocht van Henderick Hendericks x Folcku Jans te Leeuwarden voor 272 gg 14 st.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0081r van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt255‑00‑00 GG1/3 van 1/2 huis
koperAernt Janssen, gehuwd met
koperYpke Pytters
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVismarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tyepkes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperSydtse Jans, gehuwd metveerschipper
verkoperDoed Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Janssen x Ypke Pieters kopen 1/3 van 1/2 huis zz. Noorderhaven op de noordwesterhoek van de Vismarkt. Ten O. en Z. de Vismarkt, ten N. de straat en haven, ten W. erven Jan Tyepkes. Geen grondpacht. Gekocht van Sydtse Jans, veerschipper x Doed Jans voor 255 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077v van 15 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt,800‑00‑00 GGhoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopers
koper van 1/2oud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta de oude, gehuwd methet Vergulde Hoofd
koper van 1/2Rincktien Tiaerdts
bewonerHans Burquet
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVismarkt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Tiepckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperArent Jansen, gehuwd met
verkoperYcke Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes Lauta d'olde, oud burger-hopman x Riuchtien Tiaerdts kopen 1/2 huis zz. Noorderhaven op de noordwester hoek van de Vismarkt, daer t'vergulden hooft althans vuytsteeckt. Nu bewoond door Hans Burquet (voor) en verkopers' zwager en dochter (achter). Ten O. en Z. de Vismarkt, ten W. erven burgemeester Jan Tiepckes, ten N. de haven en straat. Geen grondpacht. Het is gedeeltelijk door vererving en gedeeltelijk door koop eigendom van de verkopers geworden. Gekocht van Arent Jans x Ycke Pieters voor 800 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Heere Jans


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0116r van 22 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ en de noordwester hoek van de Vismarkt842‑21‑00 GGhuis daer het Vergulden Hooft uytsteeckt
koperTaeke Taeckes Lauta het Vergulde Hoofd
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten westenoud burgemeester Laes Laesen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: Herestraat en haven]
verkoper q.q.Sipke Reyns, ter sterking vangrootschipper
verkoperMaycke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Andries Rinkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Taeckes Lauta koopt een huis 'het Vergulde Hooft' zz. Noorderhaven op de noordwesthoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. de oud-burgemeester Laes Laessen [Hannema], ten N. de Heerestraat en de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Maycke Jacobs wv Andries Rinckes, gesterkt met grootschipper Sipcke Reyns, voor 842 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ en NW hoek vd Vismarkt2100‑00‑00 GGhuis waar het Gulden Hooft uitsteekt
koperClaes Clasen c.u.het Gulden Hoofd
toehaakeen blancq voor de notaris
huurderHendrik Feickes c.u.
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Lases Hannema
naastligger ten westenFrans Lases Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: Heerenstraat en haven]
verkoperdr. van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Claesen koopt 'het Vergulde Hooft'. Ten N. de Heerenstraat en haven, ten W. en Z. Frans Laesen Hannema. Gekocht van Dr. Viersen.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt975‑00‑00 GG1/2 huis waar het Vergulden Hooft uithangt
biederDouwe Pytters het Vergulde Hoofd
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Laesen Hannema*
naastligger ten westenFrans Laesen Hannema*
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Pieter Everts, curator
verkoper q.q.Pieter Cornelis Bonq, curatoren over
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe curatoren van de drie weeskinderen van wl. Claas Clasen bieden de 1/2 van 'het Vergulde Hooft' te koop aan. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. Frans Laessen Hannema, ten N. de haven. Geen grondpacht. Pouwel Pytters biedt 975 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de noordwesthoek van de Vismarkt975‑00‑00 GG1/2 huis waar het Vergulden Hooft uitsteekt
koperPouuels Pieters c.u.mr. ververhet Vergulde Hoofd
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenFrans Lasen Hannema
naastligger ten westenFrans Lasen Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwel Pieters, mr. verver, koopt 1/2 huis '`t Vergulde Hooft' op de noordwesthoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Frans Laesen Hannema, ten N. de haven. Met bedingen over de westelijke muur. Gekocht van wd. en erven van Claas Clasen.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVismerkt
naastligger ten oostenhet huis van Poulus Pieters* mr. verver


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0092r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ [staat: Vismarkt WZ]300‑00‑00 GG1/2 huis
koperhet huis genaamd het Vergolden Hooft, van de weduwe en erfgenamen van wijlen Lijsbeth Weidenaer, weduwe vanhet Vergulde Hoofd
koperwijlen Poulus Pieters* verver
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenHarmen Pieters Valck koopman
naastligger ten westenHarmen Pieters Valck koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
naastliggerFrans Laasses
verkoperHarmen Harmens erfgenaam van de koper, erfgenaam vanwinkelier te Hoorn
erflaterwijlen Poulus Pieters*verver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Weidenaer wv verver mr. Paulus, koopt 1/2 huis wz. Vismarkt, 'het Vergulde Hooft'. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Harmen Pieters Valck, ten N. de Haven. Gekocht van Harmen Harmens, winkelier te Hoorn, erfgenaam van verver Paulus.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0179r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbet Weideners, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Pauwels Pieters*


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-135Noorderhaven 40huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerBatie Gerrits
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-135Noorderhaven 40huis
eigenaarb[urgem]r. Haselaer
gebruikerBatie Groenewold
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-135Noorderhaven 40huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerPyter Wijngaerden
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ, hoek vismarkt WZ390‑07‑00 GGhuis
koper door niaarDirk Hugens koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperInne Minnes, gehuwd metwijnhandelaar
geniaarde koperAeltje Hanses
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenDirk Huygens koopman
naastligger ten westenDirk Huygens koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde hypothecaire crediteur van Elisabeth Weidenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar wegens naastliggerschap, huis op de westhoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. en W. de koper, ten N. de haven. Gekocht van de hypotheek crediteuren van Elisabeth Weidenaer.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0080r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Teekes n.u.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0025r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ hoek Vismarkt WZ850‑00‑00 CGhuis
koperFolkert Clasen, gehuwd metmr. metselaar
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten westenvroedsman Haukema
naastligger ten zuidenvroedsman Haukema
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes Takes, vader en wettige voorstander van zijn dochter te Witmarsum
verkoperSjoukje Johannes, dochter van wijlen haar moeder
verkoperwijlen Aukien Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Clasen, mr. metselaar x Antie Jans koopt huis hoek Vismarkt, met een ingang op de Vismarkt en op de Noorderhaven, bewoond door drie huisgezinnen. Ten O. de Vismarkt, ten W. en Z. Hannema, ten N. de haven. Gekocht van Johannes Takes x Aukien Rinties.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-135 Noorderhaven 40Lieuwe S. de Bruin, bestaande uit 3 personen30‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-135Noorderhaven 40huis
eigenaarLieuwe S. de Bruin
gebruikerLieuwe S. de Bruin
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-135, fol. 131Noorderhaven 40Lieve Siverds de Bruin, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderencoopman£ 072-01-0£ 12bestaet wel cu.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0228v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Noorderhaven ZZ op de hoek van de Vismarkt1307‑21‑00 GGhuis en bakkerij
kopervroedsman Jan Wax bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
bewonerFolkert Wax
gebruiker van een kamerburgemeester Lammert Hauckema
naastligger ten westenburgemeester Lammert Hauckema
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Blok
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Augustus Robberti van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorumnotaris
verkoper q.q.burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Folkert Wax, gehuwd met
verkoperEnne Jans


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0228r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenraadsman Jan Wax


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0047v van 23 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Vismarkt WZ720‑00‑00 GGhuis, koek-en kleinbakkerij
koperClaas Symons briefbesteller
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenJan C. Bakker
naastligger ten westenDouwe Pieters
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Symons, brievebesteller, koopt een huis, koek- en kleinbakkerij die daar een reeks van jaren is geweest, op de hoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. Jan C. Bakker, ten W. Douwe Pieters, ten N. de haven. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van vroedschap Jan Wax voor 720 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-148, pag. 115Noorderhaven 40Riemer Hendriks


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0315r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 40Vismarkt hoek Noorderhaven3000‑00‑00 CGhuis en gewezen bakkerij
koperDouwe Cornelis, gehuwd met
koperJantje Zytses
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Ruurd Steffens
huurderMinke Kroon
naastligger ten oostenVismarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperClaas Symonsoud beurtschipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-139, pag. 156Noorderhaven 40Douwe Cornelis Steenstra5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Douwe Cornelis Steenstra... ovl 1817, huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; eigenaar en gebruiker van wijk C-167 en wijk C-168, kastelein, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-168; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 40 Douwe Steenstrafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-168Noorderhaven 40Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 103 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-168Noorderhaven 40Dominicus Douwes Steenstra, overleden op 26 december 1824zoon van Douwe C. Steenstra, kastelein (Noorderhaven C 168) en Jantje Sietzes, broer van minderjarige Elisabeth, Anna-Sabina, Cornelia, Sytze, Cornelis-Wytze-Douwe, Wied, Nicolaas en Eelkje Douwes Steenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 542Noorderhaven 40Douwe Cornelis SteenstraherbergierHarlingenhuis en erf (140 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 542aNoorderhaven 40de Stad HarlingenHarlingenhuisje (12 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Baukje van der Heidegeb 3 sep 1792 Driesum, huwt met Douwe Steenstra, A 11 mei 1860 Nieuwediep; bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; oud 47 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Cornelia Douwes Steenstra... Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Johannes Geelof... philip G, en Johanna Koster; BS huw 1830, huw 1834, huw 1837, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-168, wijk F-322, wijk G-234, supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-168Op de VischmarktDouwe Steenstra61 jkasteleinLeeuwardenm, protestant, weduwnaar
C-168Op de VischmarktSytze Steenstra27 jzeemanHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktCornelis Steenstra25 jpottebakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktNikolaas Steenstra19 jwinkelknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktCornelia Steenstra28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktEeke Steenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-168Op de VischmarktBaukje van der Heide47 jDriesumv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Johanna Coulbout... C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-168Noorderhaven 40Sybren Jorna... in 1851, Vst 20 jan 1852 uit Leeuwarden, zv Wopke J, en Doetje Kroes; BS ovl 1857; bev.reg. Ha18 51 wijk C-168, wijk A-205, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 542Noorderhaven C-167Kornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542Noorderhaven C-204de Stad Harlingenvischafslagershuisje


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 542*Vischmarkt C-160Cornelis Posthumuswoonhuis
Sectie A nr. 542*Noorderhaven C-161Cornelis Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 543Noorderhaven 40 (C-161)Gemeente Harlingenkantoor


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8220
Noorderhaven 40Ytzen van Popta


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11988
Noorderhaven 49Sikke Hellingwerf


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 40W.S. Roersma46Vrachtautod.


1943 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 40, HarlingenNoorderhaven 40F.A. Frölichverf-, behang- en glaswerken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 40J. (Jan) de Vries


1974 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 40, HarlingenNoorderhaven 40fa. D. Tichelaargroothandel in vensterglas, verfwaren, gereedschappen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 40rijksmonument 20585


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5771Noorderhaven 40
  terug