Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Herenwaltje 192-1102-1102-141B-022B-026


Naastliggers vanHerenwaltje 19
ten oostenScheerstraat 3
ten zuidenScheerstraat 1
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 17


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]115‑00‑00 ggkamer
koperHarmen Jansen, gehuwd met
koperMaycke Aerts
naastliggerde weduwe van wijlen Egbert Gruiter
naastligger ten zuidenYpe Feddes
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenSaeckes nomine curatoris
verkoperNannigh Rinses, gehuwd met
verkoperNeeltyen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen x Maycke Aerts koopt camer bij de 3 pijpen. Ten Z. Ipe Feddes. Gekocht van Nanning Rinses x Neeltie Cornelis.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0045v van 28 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0022v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarcke Douues steenvoerder


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252r van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]250‑00‑00 ggwoning
koperYede Taekes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Ipe Feddes
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Sake Sakes q.q.
verkoperHarmen Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde Taeckes koopt een huis bij de 3 pijpen. Ten O. Sake Sakes, ten Z. Ipe Feddes. Gekocht van Harmen Jansen.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0260r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIede Taeckes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266r van 15 apr 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van wijlen de vroedsman Yde Taeckes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJents Wygers


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107v van 25 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van vroedsman Coolhart


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0205r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Teco Ydes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0249v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Taeco Ydes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0105r van 10 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Taeke Coolhart


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0159r van 14 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: bij de Noordijs bij de straat na de Lombardspijp toelopende]100‑00‑00 cgwoning
koperTijs Epes c.u.molenaar
naastligger ten oostenhet huis genaamd de vergulde Scheer de Vergulde Schaar
naastligger ten zuidenTijs Epes c.u.molenaar
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Noordijs]
naastligger ten noordenTijs Epes c.u.molenaar
verkoperburgemeester Tieerd Bouwens, testamentair erfgenaam van
erflaterwijlen vroedsman Take Ydes Coolhart


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-110 , folio 33Herenwaltje 19huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-110 , folio 20rHerenwaltje 19huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTijs Ypes


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0101r van 2 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntie Pyters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-110 , folio Herenwaltje 19huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Symon Jacobs


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0271r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Beernts


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0269v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp]120‑00‑00 gghuis
koperPyter Beernts
naastligger ten oosten[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten oosten[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten zuidenCornelis Fockes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenLammert Jansen
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martien Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janke Hendriks te Surhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jansen koopt huis tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp. Ten Z. Harmen Douwes, ten N. Andrys Ymkes, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten O.? Gekocht van Andrys Ymkes c.s.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-110 , folio 20vHerenwaltje 19huis
eigenaarPieter Beerns
gebruikerPieter Beerns
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg
opmerkingdit huis door de stads timmerbaas opnieuw
opmerkingvolgens versoek van de eigenaars getauxeert
opmerkingen gestelt op


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-110Herenwaltje 19Pieter Beerns, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-110 , folio 20vHerenwaltje 19huis
eigenaarPytter Beerents
gebruikerPytter Beerents
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-110, fol. 31rHerenwaltje 19Pytter Beernts cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderenstoelwinder11:13:00 cg2:0:00 cgvan seer geringh bestaen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Beernts


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-110 , folio 20vHerenwaltje 19huis
eigenaarPyter Beerns
gebruikerPyter Beerns
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0092r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pyter Beernds


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0187v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: Tussen het houten brugje en en de Rode Ploegspijp]225‑00‑00 cghuis
koperBeernd Pyters turfdrager
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten zuidenhet hoekhuis van de straat bij de Scheer de Schaar
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenLammert Jansen
verkoperDoetje Hoytes, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Beerndssteenvoerder
verkoperDoetje Hoytes, moeder van resp.
verkoperHoyte Pieters, en
verkoperTrijntje Pieters


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-110 , folio 20vHerenwaltje 19huis
eigenaarPyter Beernds
gebruikerPyter Beernds
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Beernd Pieters


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141 , folio 40rHerenwaltje 19woning
eigenaarGerben Wouters
gebruikerGerben Wouters
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerHemke Gerryts
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal30‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑11‑02 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0263r van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: tussen Rode Leeuwsbrugje en Rode Ploegspijp]77‑00‑00 gghuis
koperSierk Pieters kooltjer
huurderGerben Wouters c.u.
naastligger ten oostenO. van Cammen
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pier Reitses
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYtie Leverland, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Pieters, kooltjer, koopt een huis tussen de Rode Leeuwsbrug en de Rode Ploegspijp, nu bewoond door Gerben Wouters c.u. Ten O. O. van Cammen, ten Z. wd. Pieter Reitzes, ten W. de straat, ten N. N.N. Geen grondpacht. Gekocht van Ytie Leverland wv mede-vroedschap Johannes Ruitinga, voor 76 GG en voor de losse goederen een gouden ducaat of 5 CG 5 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0014r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjierk Pieters


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141 , folio 40rHerenwaltje 19huis
eigenaarSierk Pieters
gebruikerHemke Gerryts
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
gebruikerJochum Hendriks wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0364r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjerk Pieters


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-141 , folio 40rHerenwaltje 19huis
eigenaarSjerk Pieters
gebruikerHemke Gerryts
opmerkingwoond uit hoofde van armoede voor niet
gebruikerJielles Johannes wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal15‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal15‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑14 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0266v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sierk kooltjer


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0310r van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: tussen Rode Leeuwsbrugje en Rode Ploegspijp]37‑05‑00 cghuis
koperSierk Pieters te Leeuwarden
voormalig eigenaarSierk Pieterskooltjer
naastligger ten oostenJacob Corneelis
naastligger ten zuidenJacob Corneelis
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: tussen Rode Leeuwsbrugje en Rode Ploegspijp]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Antje Sierks, weduwe van te Leeuwarden
verkoper van 1/4wijlen Jochem Hendriks
verkoper van 1/4Attje Sierks, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/4wijlen Zacchaeus Roelofs
verkoper van 1/4Lijsbeth Sierks, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjalke Coster
verkoper van 1/4Dirks Sierks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Pieters Jr. te Leeuwarden, koopt huis tussen Rode Leeuwsbrug en Rode Ploegspijp. Ten O. en Z. Jacob Cornelis, ten W. de straat. Gekocht van (Antje Sierks wv Jochem Hendriks te Leeuwarden voor 1/4, Attje Sierks wv Zacharias Roelofs te Franeker voor 1/4, en Lijsbeth Sierks x Tjalke Coster voor 1/4, en samen nog in naam van Dirk Sierks voor 1/4, zijnde de erfgenamen van) kooltjer Sierk Pieters sr.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-141 , pag. 40Herenwaltje 19Sjierk Pieters 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Sjierk Pieters de Boer... BS geb 1811, huw 1823, ovl 1829, huw 1837, ovl 1850, ovl 1870, ovl 1884; eigenaar en gebruiker van wijk B-022, turfdrager, 1814. (GAH204); S.P. d. B. eigenaar van perceel nr. 459, pannebakkersknegt, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-022Herenwaltje 19Sjierk P de BoerSjierk P de Boerturfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 459Herenwaltje 19Sjierk de Boer pannebakkersknegtHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Didert J Talsmaoud 42 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk B-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Eva W Bloemersgeb, 1805 HRL, ovl 12 jan 1845 HRL, huwt met Dirk Tolsma, dv Willem B, en Sophia Hendriks; BS ovl 1845; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Hendrik Sierks de Boer... Pietje Hendriks dekker; BS geb 1811, huw 1841; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Jeltje Willems Bloemer... bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk G-025, wijk G-064; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Metje Feikes Tadema... HRL, dv Feike Dirks T, en Houkje Roelofs; BS ovl 1821; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Feike Dirks Tadema en Houkje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Pieter de Boeroud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Pietje Hendriks Dekker... Kerk HRL 1802, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Tjebbe Jans de Groot... 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk B-022; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-022HoogstraatDidert J Talsma42 jkoetsierOosterendgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-022HoogstraatEva W Bloemers36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-022HoogstraatJeltie Bloemers46 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
B-022HoogstraatPietje Dekker68 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-022HoogstraatPieter de Boer36 jpanbakkerLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-022HoogstraatHendrik de Boer28 jpanbakkerHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-022HoogstraatTjebbe de Groot40 jschoenmakersknegtHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
B-022HoogstraatMetje Tadema32 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
B-022HoogstraatWilhelmina de Groot2 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 232 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-022Herenwaltje 19Rinske Everts Posthuma, overleden op 19 oktober 184035 jr, geboren Marssum, overleden Hoogstraat B 22, vrouw van Hendrik Tiesema, koperslager, moeder van minderjarige Evert en Fetje Hendriks Tijsema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 459Heerenwaltje B-022Jacobus Koster woonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
B-022Herenwaltje 19Eene woning op het Heerenwaltje, in gebruik bij J., Wijga. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
B-022Herenwaltje 19Eene woning op het Heerenwaltje, in gebruik bij J., Wijga. Finaal verkocht op 26 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 464.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 459Heerenwaltje B-026 Eelke Bootsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 459Herenwaltje 19 (B-026)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 19R. v/d Meulenverver


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 19rijksmonument 20418


2023
0.072616100311279


  terug