Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 6(niet bekend)(niet bekend)G-060*G-076
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 64-149 4-142 G-058G-056


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 6
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 8
ten westenBrouwersstraat 7
ten noordenBoth Apothekerstraat 4


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0292v van 6 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 19 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Ballings


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0082r van 13 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035v van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149Both Apothekerstraat 6huis
eigenaarJoost Popta
gebruikerJoost Popta
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149Both Apothekerstraat 6huis
eigenaarWybe Auckes erfgen[amen]
gebruikerTijs Pieters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149Both Apothekerstraat 6huis
eigenaarTijs Pyters dogter
gebruikerTijs Pyters dogter
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149Both Apothekerstraat 6huis
eigenaarerven Sybe Ottes
gebruikererven Sybe Ottes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-149 Both Apothekerstraat 6capt. Stapert, bestaande uit 4 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-149Both Apothekerstraat 6huis
eigenaarSybe Ottes erven
gebruikercaptn. Stapert
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-146 , pag. 61Both Apothekerstraat 6B. Beemen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-142, pag. 88Both Apothekerstraat 6B van Beemen4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Both Apothekerstraat 6Adolf Adams Meyer... van 1810 is de geslnm ''Hartog''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, huw 1840; gebruiker van wijk G-058, slager; eigenaar is B. van Beemen wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Both Apothekerstraat 6Berendt Hendriks van Beemen... van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-058; gebruiker Adolf A. Meyer, slager, 1814. (GAH204); B.H. v. B. en Hendrikje Cornelis Beitschat, beide van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Johannes Jans Leyenaar... no. 7, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 38:17:0, quit. no. 1, 6 dec 1787. (GAH1120); eigenaar van wijk G-060, gebruiker is Pieter D. Galama wed., 1814. (GAH204); d van wijk G-246, gebruikers zijn IJeve Brink, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Pieter Doekes Galama... een reeks van jaren absent, aan te stellen. Na hesitatie aangesteld P.D. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Both Apothekerstraat 6Wed B. van Beemenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-060Both Apothekerstraat 6Johannes Leyenaar Pieter D Galama wed
G-058Both Apothekerstraat 6B van Bemen wedAdolf A Meyer slager


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 223 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Both Apothekerstraat 6Pieter Dijkstra, overleden op 20 januari 1828vader van Pieter, buitenschipper Brouwersgracht G 58, wijlen Rigtje (vrouw van Tiete Lolkes de Vries, landbouwer Schalsum, moeder van minderjarige Janke, Minke en Klaaske Lolkes de Vries) en Dirkje Pieters Dijkstra, aldaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 212 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Both Apothekerstraat 6Jurjen Pieters Dijkstra, overleden op 6 maart 1828zoon van Pieter Pieters Dijkstra, buitenschipper Brouwersgracht (thans man van Geertruida Wytzes Vettevogel) en wijlen Dieuwke Jurjens van der Stok, broer van minderjarige Janke, Antje en Nicolaas Pieters Dijkstra, halfbroer van Pieter Pieters Dijkstra. Memorie ligt bij suppletoire memorie 7005/220, waarin saldo fl. 221,50 bedraagt. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 181 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Both Apothekerstraat 6Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1574Both Apothekerstraat 6Rienk DirksHarlingenhuis en erf (138 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1576Both Apothekerstraat 6wed. Tjerk Pieters HiddemakastelijnscheHarlingenhuis en erf (154 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 02 okt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-060Both Apothekerstraat 6Hechte en sterke huizinge met annexen op de Brouwersgracht, eigenaar Rienk, Dirks. Finaal verkocht op 17 okt 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 56 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Both Apothekerstraat 6Klaaske Cornelis Beidschat, overleden op 2 april 1833logementhoudster Brouwerdgracht G 58, laatst wed. Tjaard Pieters Hiddema, eerder wed. Evert Bouwknegt, moeder van Geertje Everts Bouwknegt (vrouw van Arjen Andries Koopmans, metselaarsbaas) en van Leentje en Cornelia Tjaards Hiddema, beide logementhoudsters. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 2 sep 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-060Both Apothekerstraat 6koopaktefl. 600huis G-060
 
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperHarmen Keizer
koperCatharina de Haan


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Both Apothekerstraat 6Theresia van Oudenhovenmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 53 jaar, geb Antwerpen, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk G-058; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Catharina Jans de Haan... BS huw 1838, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Geertruida Scholteoud 31 jaar, geb Grieth (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Isabella Dukstraoud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Johan Herman Kayser... 1838; oud 37 jaar, (als: Johan O. Keizer), geb Salsbergen, Dld, en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Johannes A Verkuiloud 28 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk G-060; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-058Both Apothekerstraat 6Jacobus Schrage stemgerechtigde


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1574Both Apothekerstraat 6 J KeizerHarlingengevel vernieuwd


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 119 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Both Apothekerstraat 6Johannes H. Gerhardus Verkuyl, overleden op 2 november 1839H.=Hendricus, 9 mnd, geboren Amsterdam, overleden Brouwersgracht G 60, zoon van Gerhardus Antonius Verkuyl, horlogemakersknecht en Geertruida Scholten, broer van minderjarige Hendricus Gerhardus Verkuyl. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-058BrouwersgragtJacobus Schrage38 jkoopmanBolswardm, rooms katholiek, gehuwd
G-058BrouwersgragtElisabeth van Klaveren27 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-058BrouwersgragtMaria Schrage4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-058BrouwersgragtPetronella Schrage11 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-058BrouwersgragtTheresia van Oudenhoven53 jAntwerpenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-060BrouwersgragtJohannes Ant. Verkuil28 jhorologiemakerAmsterdamm, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtGeertruida Scholte31 jGriethv, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtHenderkus Verkuil2 jAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd
G-060BrouwersgragtJohan Offerman Keizer37 jtimmermanSalsbergenm, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtCatharina de Haan34 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtGerhardus Keizer8 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-060BrouwersgragtIzabelle Dukstra67 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 142 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Both Apothekerstraat 6Isabella Johan Kaiser, overleden op 3 maart 18402 dg, overleden Brouwersgracht G 60, dochter van Johan Herman Kaiser, timmerman (tekent 'J. H. Keyer'?) en Catharina Jans de Haan, zuster van reeds 14/3/1840 overleden minderjarige Gerhardus Johan Kaiser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 143 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Both Apothekerstraat 6Gerardus Johan Kaiser, overleden op 14 maart 18401 jr, overleden Brouwersgracht G 60, zoon van Johan Herman Kaiser, timmerman (tekent 'J. H. Keyer/Keiser'?) en Catharina Jans de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 56 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Both Apothekerstraat 6Eva Jacoba Jacobus Schrage, overleden op 23 mei 18427 wk, overleden Brouwersgracht G 58, dochter van Jacobus Schrage, koopman en Anna-Elisabeth van Klaveren, zuster van minderjarige Maria-Josepha, Petronella en Susanna-Margaretha Jacobus Schrage. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 251 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Both Apothekerstraat 6Sytske Cornelis van der Meulen, overleden op 19 augustus 184252 jr, geboren Almenum, overleden Brouwersgracht G 60, ongehuwd, zuster van Jan Cornelis van der Meulen, arbeider. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 233 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Both Apothekerstraat 6Anna Jacobus Schrage, overleden op 12 oktober 18444 wk (geboren 9/9/1844), overleden Brouwersgracht G 58, dochter van Jacobus Schrage, koopman & Anna-Elisabeth van Klaveren, zuster van minderjarige Maria-Josepha (9 jr), Petronella (6 jr), Susanna-Margaretha (4 jr) en Melchior Jacobus Schrage (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 108 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Both Apothekerstraat 6Taedeus Hermanus Keyzer, overleden op 1 juni 184612 dg (geboren 19/5/1846), overleden Brouwersgracht G 60, zoon van Hermanus Keyzer, timmerman & Catharina de Haan, broer van minderjarige Gerhardus en Jan Hermanus Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 665 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Both Apothekerstraat 6Jetske Klazes Dreyer, overleden op 5 mei 184759 jr (geboren 26/1/1788), overleden Heiligeweg G 58/53, winkeliersche, wed. Hendrik Holsderber, moeder van Johannes, zeilmakersknecht, Ulbe, schrijnwerkersknecht, Wiebe, idem en Willem Hendriks Holsderber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1247 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-058Both Apothekerstraat 6Eeke Gerrits Zweerus, overleden op 25 augustus 184864 jr (geboren 6/3/1784), overleden Brouwersgracht G 58, weduwe, moeder van Wouter, barbier, Gerrardus, wever, Johannes, verver en Paulus Keizer, winkelbediende. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Both Apothekerstraat 6Jacobus Schrage... E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-058Both Apothekerstraat 6Marijke Cornelis Bosma... (Hansen); huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-058; oud 47 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-100; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Antje Croes... C, en Aafke Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Both Apothekerstraat 6Trijntje Jans Deurnat... Jan Harmens D., en Liskje Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1574Brouwersgracht G-060Harmen Keijzer c.u.woonhuis
Sectie A nr. 1576Brouwersgracht G-058Helena Tj. Hiddema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2852Gedempte Brouwersgracht G-056Dieuwke Posthumus, wed. Horjuswoonhuis
Sectie A nr. 1574*Gedempte Brouwersgracht G-058Paulus A. Keijzerwoonhuis
Sectie A nr. 1574*Both Apoth. straat G-076Paulus A. Keijzerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1574Both Apothekerstraat 6 (G-076)Raphaël Paiswoonhuis
  terug