Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 84-2554-2534-260H-185H-236
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 84-2544-2524-260H-185H-236


Naastliggers vanZuiderstraat 8
ten oostenZuiderstraat 10
ten zuidenZuidersteeg 1
ten westenZuiderstraat 6
ten westende Zuidersteeg
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 8Zuidersteeg of Zuiderpoortssteeg ten oosten


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0235v van 7 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Valck


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0164r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArend Nieuwenhuis


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169r van 2 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Valk
naastligger ten noordenArent Nieuwenhuis opzichter Vijf Deelen Zeedijken


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0092v van 21 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 8Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Suyderpoort]125‑00‑00 cg1/3 huis
koperMelle Hansen c.u., en
koperPieter Cornelis
eigenaar van 2/3Melle Hansen c.u.
eigenaar van 2/3Pieter Cornelis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes
naastligger ten zuideneen steeg
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis eerder van Formholt
verkoperCornelis Rienkx te Bremen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Hansen en Pieter Cornelis kopen 1/3 huis, waarvan zij al 2/3 bezitten, bij de Zuiderpoort. Ten O. erven Gerloff Ymes, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N. Fernholt? Gekocht van Cornelis Riencks te Bremen.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-254 , folio 88Zuiderstraat 8kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-255 , folio 88Zuiderstraat 8huis
eigenaarDirk Dircks c.soc.
gebruikerAbe Jacobs
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-254 , folio 57vZuiderstraat 8kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-255 , folio 57vZuiderstraat 8huis
eigenaarDirk Dirks cum soc.
gebruikerAbbe Jacobs
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Melle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Melle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMelle Hansen n.u.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204v van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hibbe Gabers


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-254 , folio Zuiderstraat 8kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-255 , folio Zuiderstraat 8huis
eigenaarAbe Jacobs cum soc.
gebruikerAbe Jacobs
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-252 , folio 58rZuiderstraat 8kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerAnske Jans
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253 , folio 58rZuiderstraat 8huis
eigenaarAbe Jacobs
gebruikerAbe Jacobs
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0023v van 8 mrt 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jacob Jansen mr. chirurgijn


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0291v van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 8Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]365‑07‑00 gghuis
koperPieter Freerks houtmolenaar te Almenum
huurderJacob Jansen c.u. en c.s.
naastligger ten oostenJohannes van Seist trompetter
naastligger ten zuidenFolkert Pieters koopman
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Jacob Jansen, gehuwd metwijdschipper
verkoperGertie Huiberts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-253Zuiderstraat 8wed. Abe Jacobs, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-252 , folio 58rZuiderstraat 8kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerAnske Jans
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253 , folio 58rZuiderstraat 8huis
eigenaarAbe Jacobs wed.
gebruikerAbe Jacobs wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-253, fol. 78vZuiderstraat 8Abe Jacobs weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet geringh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Freerks


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-252 , folio 58vZuiderstraat 8kamer
eigenaarJacob Jansz
gebruikerAnske Jans
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253 , folio 58vZuiderstraat 8huis
eigenaarAbbe Jacobs wed.
gebruikerAbbe Jacobs wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Freerks


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-252 , folio 58vZuiderstraat 8kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerAnske Lieuwes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253 , folio 58vZuiderstraat 8huis
eigenaarAbbe Jansen wed.
gebruikerAbbe Jansen wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207r van 26 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-260 , folio 103rZuiderstraat 8huis
eigenaarWillem de Boer
gebruikerJohannes Veenstra
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal39‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑03‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Freerks


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Freerks


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-260 , folio 103vZuiderstraat 8huis
eigenaarWillem de Boer
gebruikerTabe Jansen
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑01‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0141r van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-260 , folio 103vZuiderstraat 8huis
eigenaarWillem de Boer
gebruikerTabe Jansen
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg
grondpacht vanWillem de Boer
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0261r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Freek Pieters


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-260, pag. 68Zuiderstraat 8Hendrik Jans


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0287r van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 8Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]575‑00‑00 cghuis
koperFedde Sjoerds, gehuwd met
koperDoetje Binnes
naastligger ten oostenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperWalle Jansz Oppedijkkoopman te IJlst
verkoperSybren Jorritsmakoopman te IJlst


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-260 , pag. 100Zuiderstraat 8Willem de Boer 1‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Willem de Boerovl voor 1815; erven W. dB. eigenaar van wijk E-004 en wijk E-005; gebruiker is Hette Koe(t)stra, uitdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-185, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-185Zuiderstraat 8erven Willem de Boerledig


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 van 19 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-185Zuiderstraat 8koopaktefl. 300huis bij de Zuiderpoort H-185
 
verkoperSytse Cornelis Beidschat
ten oostenInne Wyga
ten zuidenSake Wiersma
ten westende straat
ten noordeneen doorlopende steeg
koperCornelis Sytses Beidschat


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 139 van 4 mei 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-185Zuiderstraat 8koopaktefl. 300huis bij de Zuiderpoort [staat: -brug] H-185
 
verkoperCornelis Sytses Beidschat
ten oostenInne Wyga
ten zuidenSaake Wiersma
ten westende straat
ten noordeneen doorlopende steeg
koperDirk Willems Hofstra
koperGatske Otte Overdijk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1975Zuiderstraat 8Dirk Hofstra heereknegtLeeuwardenhuis en erf (168 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 09 apr 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
H-185Zuiderstraat 8Huizinge met annexen bij de Zuiderpoort, gebruiker dirk willems, hofstra. Finaal verkocht op 1 mei 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 176 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-185Zuiderstraat 8Jacob Tjebbes Ferwerda, overleden op 13 juni 1837zoon van Tjebbe Jacobs Ferwerda, slager (bij Zuiderpoort H 185) en Baukje Pieters Postma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Anna Jans Panbakker... N.H., dv Jan Taekes P, en Catharina Adams Snijders; BS huw 1837, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-111; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Betting Alberts de Boer... genoegzaam bewijs, 26 okt 1793; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-185; VT1839; woont in 1e quartier, links: . -1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-185Zuiderstraat 8Betting de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-185Betting de Boer73 jwinkelierHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
H-185Jacoba Bakker50 jZwollegezin 1, v, protestant, gehuwd
H-185Reinder Th. Bijlsma34 jhoutzaagmolenaarHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-185Mattjes Zeilstra24 jLemmergezin 2, v, protestant, gehuwd
H-185Thomas R Bijlsma2 jBlokzijlgezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-185Sjouwkje Bijlsma6 mWoudsendgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Jacoba Bakker... BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Pieter Jans de Groot... 1851, N.H., zv Jan Tjebbes dG en Hiske de Roos; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281l; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk F-111; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Reinder Bijlsma... H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-185Zuiderstraat 8Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1975Zuiderstraat H-236 Harm Jacobs Kremer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4504Zuiderstraat 8 (H-229)Anne Boumawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 8H. Souvereintransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 8E. (Edward) Alta


2023
0.084640026092529


  terug