Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 174-256 4-264 H-205H-243


Naastliggers vanZuiderstraat 17
ten oostenZuiderstraat 19
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 15


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderpoort, bij de00‑00‑00 cghuis en loods
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBiene Wibrens schoenmaker
verkoperde crediteuren van Sibolt Hanssens


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0153v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]220‑00‑00 GGhuis
koperJacob Pibes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMay Luytiens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBiene Wibrants
verkoperCornelis Jeltes c.u.
verkoperJan Andries c.u.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254v van 21 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0135v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort]500‑00‑00 GGhuis en erf
koperJan Gerryts smid te Arum
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTaede Joris
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMay Luytiens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Pybes c.u.mr. stadstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerryts, smid te Arum, koopt een huis en erf bij de Zuiderpoort. Grondpacht 40 st.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0165v van 9 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort tot aan het bolwerk]375‑00‑00 GGhuis
koperJacob Pibes mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTede Joris
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMay Luytiens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Gerrytsmr. smid te Arum


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0127r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]390‑00‑00 GGhuis
koperJan Ydes, gehuwd met
koperTiamke Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenFedde Joris
verkoper van 1/3Sybe Jacobs te Amsterdam
verkoper van 1/3Meinse Jacobs te Amsterdam
verkoper van 1/3jongedochter juf Jetske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes x Tjamke Jans koopt een mooi huis omtrent de Zuiderpoort. Ten W. de Stadsvesten, ten N. Fedde Joris. Gekocht van Sybe- en Meinte Jacobs te A`dam, voor 2/3, en Jetske Jacobs, voor 1/3, voor 390 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0195v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Ides mr. schoenmaker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0094v van 31 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Yedes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0175r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]100‑00‑00 CGhuis en losse en vaste goederen
koperSake Pieters, gehuwd metvoerman
koperTrijntie Hessels
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenYpe IJsbrands
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSake Pieters, gehuwd metvoerman
naastligger ten noordenTrijntie Hessels
verkoperBauckjen Jans, gehuwd met
verkoperJoris Foklesdoodgraver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Pyters voerman x Trijntie Hessels kopen een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten Z. Ype IJsbrands, ten W. stadsvesten, ten N. de kopers.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0208r van 12 apr 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderpoort, bij de540‑14‑00 GGhuis
kopervrijgezel Tyte Ruirds
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKeimpe Pieters c.soc.
naastligger ten noordende heer G. Zuringar
verkoperPietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Reinder Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyte Ruurds, vrijgezel, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. De bakkersoven in de voorkamer zal in de koop versmelten, maar de gereedschappen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Ten O. de straat, ten W. Reiner? Pieters, ten N. G. Suringar. Gekocht van Pietie Pieters wv Reinder Cornelis, voor 540 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 17huis
eigenaarYpe IJsbrands
gebruikerYpe IJsbrands
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-256 Zuiderstraat 17Ype IJsbrands, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 17huis
eigenaarYpe IJsbrants
gebruikerYpe IJsbrants
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232r van 20 okt 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderpoort, achter de stadswacht bij de11‑15‑00 CGgedeelte van half gesloopte en omgevallen woning
koperJurjen Carsten, gehuwd met
koperFettje Saekes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenstadswacht en -wal
naastligger ten zuidenstadswacht en -wal
naastligger ten westenstadswacht en -wal
naastligger ten noordenstadswacht en -wal
verkoper van 1/2Claeske Jelles, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Willem Joosten
verkoper van 1/2Cornelis Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Carsten (de Jong) x Jeltie Sakes koopt een deels gesloopte woning op de Stadsgrond achter de Stadswacht bij de Zuiderpoort. Ten naasten de Stadswal, Stadswacht en Stadsgrond. Gekocht van Claaske Jelles wv Willem Joosten, voor 1/2, en Cornelis Jelles, voor 1/2, voor 11 cg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0037v van 24 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ 19/21 [staat: bij de Zuiderpoort]1400‑00‑00 GGhuis, stal en wagenhuizen
koper door niaarJacob Bouwes koemelker onder Almenum
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2Huig Gerrytswinkelier
geniaarde koper van 1/2Jan Freerxkoemelker onder Almenum
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenIJsbrand Ypes mr. ijzersmid
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJurjen Karsten de Jongkoopman


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0258r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]3500‑00‑00 CGhuis of herberg genaamd het Posthuis
koperMarten Jacobs de Boer, gehuwd methet Posthuis
koperCatrina Cramer
naastligger ten oostenhet tweede pand in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWieger Paulus smid
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwes de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Jacobs de Boer x Catharina Cramer koopt huis of herberg 'het Posthuis' met een stalling ernaast en nog een stalling en wagenhuis achter het Corps du Guarde, bij de Zuiderpoort. Ten O. een pad loopende aan het Bolwerk, ten W. Wieger Paulus, smid, ten Z. de straat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Grietje Willems wv Jacob Douwes? de Boer.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten de Boer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]3500‑00‑00 CGhuis en herberg het Posthuis genaamd
koperTaede Jansen, gehuwd metpikeurhet Posthuis
koperHaukje Pieters
naastligger ten oostenhet tweede pand in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeert Rommerts
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
verkoperKaatje Cramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Jansen, picqueur x Haukje Pieters koopt huis en herberg 'het Posthuis' met stalling en wagenhuis, achter het Corps du Guarde bij de Zuiderpoort. Ten O. een algemeen rijdpad, ten W. Heert Rommerts, ten Z. de straat, ten N. de stadsvesten. De stal achter de Corps du Guarde heeft de stadsvesten. Gekocht van Marten Jacobs de Boer x Kaatje Cramer.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]2605‑00‑00 CGhuis en herberg het Posthuis genaamd
koperSjoerd de Vries kastelein in Het Swart Paardhet Posthuis
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTaede Jans, gehuwd met
verkoperHaukie Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-264, pag. 100Zuiderstraat 17Cornelis Monses1‑10‑00 cg


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
vermeld alsgeschat adresbericht
H-205Zuiderstraat 17Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 in het Makkumer Posthuis bij Pieter J. Pietersen door notaris W. Vettevogel.


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 290 van 6 apr 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 4500herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperTaeke Stephany (q.q.)
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Sake Wierdsma... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-205Zuiderstraat 17Sake Wierdsma stalling


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2300a. huis, herberg genaamd het Posthuis en stalling H-206 en H-205
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1981Zuiderstraat 17Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis en erf (198 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Almtje Dirks Blank... met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Aukje Sjerps de Vries... dv Sjerp Tjeerds dV, en Antje Tjeerds de Boer huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-205Jacobus Noentjes39 jherbergierWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 237 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-205Zuiderstraat 17Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 1801dubbel huis, herberg, logement en stalling c.a. genaamd het Posthuis H-206 en H-205
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperGodert Posthumus


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 49 van 5 jul 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 951dubbel huis, met herberg, logement en stalling, H-206 en H-205
 
verkoperGodert Posthumus
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Aaltje Douwes Bouma... wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-205; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Simon Petrus Wink... Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 van 14 feb 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2600huis, herberg en stalling nabij het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperMurk Riemers Lamminga
koperJacob Reinhart


1859 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 1 jan 1859
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2200huis en herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperJacob Reinhart
koperTjalke Zaagsma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1981Bij de Zuiderpoort H-205Tjalke Zaagsmastal


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Jacob Jacobs Nontjes... 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 92 van 16 apr 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 10437logement de Makkumer Wagen
 
verkoperJustus Hendrik van Loon (q.q.)
verkoperRoelof Helmers (q.q.)
koperHarmen Jacobs Kremer


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4093*Zuiderstraat H-243Harm Jans Kremerwoonhuis
Sectie A nr. 4093*Westerstraat H-244Harm Jans Kremerwoonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1393, 1400 en 1401 van 12 apr 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 664stalling met erf aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperFreerk Anema
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperHein de Bruin


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 945huis aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHermanus Tichelaar (te Midlum)
hoogste biederTjitze de Vries (te Almenum, ingehouden)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5195Zuiderstraat 17 (H-250)Harmen J. Kremer (te Oldekerk)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 17 Harmen van der Tolmelktapperf. 500f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 17D. Ijntemaveehouder
Zuiderstraat 17aD. de Grootstucadoor
  terug