Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 104-2434-2414-248H-184H-229


Naastliggers vanZuiderstraat 10
ten oostenZuiderstraat 12
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 8
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 10Zuidersteeg of Zuiderpoortssteeg ten westen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0076v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenClaes Symens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0241r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wopcke Wytses van Tallum


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0174r van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCatalina du Bois [staat: Dubois]
naastligger ten westensteeg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner Willem voerman


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0092v van 21 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis eerder van Formholt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-243 , folio 87Zuiderstraat 10huis
eigenaarMelle Hansen
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-243 , folio 57rZuiderstraat 10huis
eigenaarMelle Hansen
gebruikerMelle Hansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]200‑00‑00 cghuis, plaats en paardenstal
koperClaes Jansen c.u.mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder voor 5 jarenJan Chrishaert c.u.
naastligger ten oostenPieter Gerloffs
naastligger ten zuidenwijlen Melle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenArent Nieuwenhuis
verkoperDirck Formhout c.u. te Leeuwarden


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]300‑00‑00 cghuis, plaats en paardestal
koperReitse Lykles, gehuwd met
koperBaukje Piers
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonerHans Femmes c.u.
naastligger ten oostenPyter Gerloffs
naastligger ten zuidenMelle Hansen n.u.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhuys
verkoperClaes Jansen, gehuwd met
verkoperJanke Hans


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]295‑00‑00 cgdwarshuis, loods, plaats, put, bak
koperDirk Jansen van Zeist c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Gerlofs koopman
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arent Nieuwenhuis
verkoperReitze Lykeles c.u.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204v van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]305‑00‑00 gghuis en tuin
koperGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar
koperSietske Simens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Aerent Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenPyter Gerlofs koopman
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hibbe Gabers
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burgerhopman Sytse Vos
verkoper van 1/6Sara Gillis voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Gerloff Claseshoutmolenaar
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses meerderjarige dochter
verkoper van 1/6Jan Clases meerderjarige vrijgezel
verkoper q.q.Gerloff Clases, geauthoriseerde curator over zijn zuster
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterwijlen Claes Gerlofskoopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-243 , folio Zuiderstraat 10huis
eigenaarMelle Hansen wed.
gebruikerMelle Hansen wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241 , folio 57vZuiderstraat 10huis
eigenaarStittert Adams erven
gebruikerClaaske Arjens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0156r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Dirk van Zeist


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0291v van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van Seist trompetter


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]480‑00‑00 cghuis
koperRigtsje Dirks, gehuwd met
koperAlbert Beerns mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenYde Pyters
verkoper van 1/2Johannes van Seist, en namens zijn broerstadstorenblazer
verkoper van 1/2Claes van Seist


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241 , folio 57vZuiderstraat 10huis
eigenaarPytter Freerks
gebruikerGeertie Huberts
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0210r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes van Zeyst


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]250‑00‑00 gghuis
koper door niaarGeeltje Jans Jongma, gehuwd met
koper door niaarPieter Douwes Meetie schipper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperJurjen Carsten, gehuwd metwagenaar en koopman
geniaarde koperFettie Saekes
huurderJelle Gerrits c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Meetie
naastligger ten zuidenFolkert Pieters
naastligger ten westenPieter Freerks
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, reversaalhouderkoopman
verkoperAlbert Beernts, weduwnaar van
verkoperwijlen Rigtsje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeltje Jans Jongma x uitlandige schipper Pieter Douwes niaren wegens naastliggerschap de koop van zeker dwarshuis bij de Zuiderpoort, bewoond door Jelle Gerrits c.u. Grondpacht 4 cg. Ten O. Pieter Meesie (?) en een steeg, ten Z. Folkert Pieters, ten W. Pieter Freerks, ten N. de straat. Gekocht van Feddrik Ayses Mahui, koopman, als houder van de reversaalbrief, en door Rigtje Dirks metterdood ontruimd, en door haar nagelaten man Albert Beernts verlaten, voor 250 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241 , folio 58rZuiderstraat 10huis
eigenaarPyter Freerks
gebruikerGeertje Huiberts
gebruikerHendrik Janzen
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
opmerking[samen met no. 242]


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0025r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Jurjen Okkes c.s.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]270‑00‑00 ggdwarshuis
koper door niaarJan Lourens matroos op het Prinsenjacht
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperJurjen Ockesmr. metselaar
huurderDoeke Heeres 38‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFolkert Pieters
naastligger ten zuidenPieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirk Christiaans
verkoper q.q.Salomon Jongma, crediteur vankoopman te Franeker
verkoperGeeltje Jans Jongma, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Pieter Douwes Meetje


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241 , folio 58rZuiderstraat 10huis
eigenaarJan Louwrens
gebruikerJan Louwrens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
opmerking[vermeld als 4-240]
opmerking[vermeld als 4-241 en 242]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212v van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Lourens


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-248 , folio 101vZuiderstraat 10huis
eigenaarPieter Freerks
gebruikerTjeerd Annes
huurwaarde49‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]1000‑00‑00 cgdwarshuis
koperburgervaandrig Michiel Nauta, gehuwd met
koperGrietje Bosscha
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperLieuwe Jentjesmr. scheepstimmerman
eigenaar en bewonerJan Lourens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwou
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMichel Nauta
verkoperJan Lourensmatroos op het Jacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, burger vaandrik voor zichzelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Grietje Bosscha koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Lieuwe Jentjes, mr. scheepstimmerman, dwarshuis c.a. omtrent de Zuiderpoort, thans door de verkoper als eigenaar bewoond. Steeg ten Noorden. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. erven Folkert Pieters Schellingwou, ten Z. wd. Pieter Freerks, ten W. de straat, ten N. Michiel Nauta. Gekocht van Jan Lourens, matroos op het Jagt, voor 1000 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]975‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Claases mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonerJan Lourens
naastligger ten oostenMichel Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgervaandrig Michel Nauta
verkoperMichel Nauta, gehuwd met
verkoperGrietje Bosscha
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claases, mr. scheepstimmerman, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, verhuurd aan Jan Lourens. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Veel voorwaarden in de acte. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de straat, ten Z. wd. Pieter Freerks (Folkerts?). Gekocht van Michiel Nauta, burger-vaandrig x Grietje Bosscha, voor 975 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-248 , folio 102rZuiderstraat 10huis
eigenaarPieter Freerks wed.
gebruikerJan Dirks
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerAlle Bientjes
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal50‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑03‑10 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0141r van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0141r van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10achterZuiderpoort170‑00‑00 ggkeuken schietende agter het huis door de koper bewoond
koperTjeerd Clases scheepstimmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nautastrandmeester


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Clases


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-248 , folio 102rZuiderstraat 10huis
eigenaarPieter Freerks wed.
gebruikerFedde Sjoerds
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-242, pag. 67Zuiderstraat 10Fedde Sjoerds


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Claasen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0287r van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Claasen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]900‑00‑00 cghuis en bleekveld
koper door niaarJilles Johannes Adema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
afgewezen niaarnemeroud burgemeester Bouwe Fontein, gehuwd met
afgewezen niaarnemerAnna van Loon
geniaarde koperHendrik D. Keetscommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
huurderde weduwe van wijlen N. Bolt
naastligger ten oostenHendrik Tobee
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenoud burgemeester B. Fontein
verkoperElisabeth T. Bakker, gehuwd met
verkoperAdam ter Wogt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-248 , pag. 98Zuiderstraat 10Fedde Sjoerds 1‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 10Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]700‑00‑00 cghuis
koperHendrik D. Keets
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHendrik Tobee
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperN. N.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Luutske Feddes Bijlgeb 1786 HRL, ovl 8 dec 1813 HRL; ovl wijk H-184; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Fedde Sjoerds Bijl... huwt met Doetje Bennes, scheepstimmerman; BS ovl 1815; 1816 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-184Zuiderstraat 10Fedde S BijlFedde S Bijltimmerman


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 216 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Doedtje Binnes, overleden op 29 juli 1820wed. Fedde Sjoerds Bijl (overleden 10/6/1815: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 213,58 vervalt nu), laatst vrouw van Hendrik Geerts Klatter, paardendokter (Zuiderpoort H 184, getrouwd 10/11/1816), zuster van wijlen Alle (vader van Binne, arbeider Buitenpost, Jan, idem Veenklooster en Jitske Alles Westerhof, vrouw van Wybe Lubbes van der Ley, voerman Optwijzel), wijlen Oeble (vader van Binne, timmerman Buitenpost, Jitte, arbeider Kooten, Tjeerd, landbouwer Optwijzel, Sied, arbeider Augustinusga, Aukje, vrouw van Klaas Jans de Groot, winkelier Kollumerzwaag en Trijntje Oebles de Boer, vrouw van Pieter Sjoerds Wijma, arbeider Kootstertille) en wijlen Minke Binnes (moeder van Minke Hendriks Elsinga, vrouw van Sybren Willems Westra, landbouwer Drogeham). Saldo fl. 285,59. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 115 van 17 sep 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-184Zuiderstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 247uitmuntend huis bij de Zuiderpoort H-184
 
verkoperHendrik Geerts Klatter
koperWillem Sybes de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1969Zuiderstraat 10Willem de Boer lootsHarlingenhuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Anna C Wegberoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-184; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Froukje Sietses Beidschat... 1825, N.H., dv Sijtse Cornelis B., en Jeltje Simons Swart; BS huw 1825, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-197; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Willem Siebes de Boer... eigenaar is Age Agema wed., 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, loots, wijk H-184; VT1839; W.S. d. B. eigenaar van perceel nr. 1969 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 100, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-184Zuiderstraat 10W S de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-18452 jlootsLemmerm, protestant, gehuwd
H-18451 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-18426 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-1842 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-1841 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 110 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Willem Sybes de Boer, overleden op 6 juli 184457 jr, geboren Lemmer 2/2/1787, loods, overleden Zuidergat H 184, gehuwd, vader van Sybe, zeekapitein en Stijntje Willems de Boer (wed. Geert van Laar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Hiltje Jans Wierstra... Jacobs vd Boom op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1823, dienstmeid. wonende te HRL, ovl wijk H-184, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Jan Doedes W, en Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Pieter Wijga... 1839, zv Enne Ennes W, en Atje Pieters Bos; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969Bij de Zuiderpoort H-184Rinnert J. de Boer woonhuis
Sectie A nr. 1969Zuidergat H-189Rinnert J. de Boer achterhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969Zuiderstraat H-229 Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4501Zuiderstraat 10 (H-228)Fokke Overzetwoonhuis


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11910
Zuiderstraat 10Abraham Schut


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 10A. Schutkoopman
Zuiderstraat 10aR. Smedingtransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 10T. (Trijntje) Zeijlemaker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderstraat 10rijksmonument 20794


2023
0.075618982315063


  terug