Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 54
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuiderhaven 544-1974-1964-197H-156H-190


Naastliggers vanZuiderhaven 54
ten oostenSteenhouwersstraat 2
ten westenZuiderhaven 52
ten noordende Zuiderhaven


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZhuis met hof en tuin daar achter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekRiemke Jochums, weduwe van
protesteert vanwege een hypotheekwijlen Jacob Arents
protesteert vanwege een hypotheekmijnheer Bennema, erfgenaam van zijn moeder
protesteert vanwege een hypotheekwijlen Dieucke Feddes
protesteert vanwege een hypotheekHendrick Saves
protesteert vanwege een erfeniskwestiede kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Lous
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: brede straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIsbrant Toenis
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Oene Wybes, curator ad actum divisionis et venditionis
verkoper q.q.dr. Strigelius, curators ad actum divisionis et venditionis over
verkoperwijlen Feycke Joostis, weduwnaar van
verkoperwijlen Sibbel Tyercks
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Feycke Joostis, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Cornelis


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0393r van 28 feb 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ1325‑07‑00 gghuis met plaats, hof en tuin
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenSteenhouwerstraat [staat: brede straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIsbrant Toenis
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperwijle Feycke Joostes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0145r van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]0‑00‑00 gghuis, schuur ten westen, hof daarachter omheind door vijf kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoper van 1/2Trijntie Cornelis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Lous, thans gehuwd metmr. stadsmetselaar en steenhouwer
verkoper van 1/2Claes Riencks
verkoper van 1/14Jacob Dionisius, gehuwd met
verkoper van 1/14Geertie Jacobs, en
verkoper van 1/14burgervaandrig Sibrant Hessels, gehuwd met
verkoper van 1/14Barbar Jacobs, en
verkoper van 1/14Leunis Dombergh, gehuwd met
verkoper van 1/14Teth Jacobs, en
verkoper q.q.de voornoemde Claes Riencks, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/14Louw Jacobs
verkoper q.q.de voornoemde Jacob Dionisius, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/14Cornelis Jacobs
verkoper q.q.de voornoemde burgervaandrig Sibrant Hessels, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/14Rippert Jacobs
verkoper q.q.de voornoemde Leunis Dombergh, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/14Antie Jacobs
erflaterwijlen Jacob Lous
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een welgebouwd huis met een schuur ten W. en een hof er achter en 5 camers waarmee de hof is omringd. Gekocht van Trijntje Cornelis wv Jacob Lous en haar kinderen Geertie Jacobs x Jacob Dionisius, Barber Jacobs x Sibrant Hessels, Teth Jacobs x Leunis Dombergh, Lous Jacobs, Cornelis Jacobs, Rippert Jacobs en Antie Jacobs. De wd. is dan al hertrouwd met Claes Riencks.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het Zwart Verlaat]2560‑00‑00 ggmooi en welgebouwd huis met de hovinge daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten oostende kamers waarmee de hof beheind is
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westengezworen gemeensman Gerryt Auckes
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1e. Een welgebouwd huis met een hof erachter, staande aan de Steenhouwersstraat bij het Swart Verlaat. Ten O. die straat en een camer waarmee de hof begrensd is, ten W. Gerryt Auckes, gesworen gemeensman. 2e. Een camer ten Z. v.d. grote huisinge. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. de hof, ten Z. de camer van wl. Marij Abbes, ten N. het grote huis. 3e. Een hoekhuis aan de hof. Ten O. de Steenh. straat, ten W. verkopers andere camer, ten Z. de lijnbaen en de straat, ten N. Henning? Lampe? 4e. Een camer ten Z. van de hoving. Ten O. het vorige hoekhuis, ten W. de andere camer v.d. verkoper, ten Z. de straat en de lijnbaen, ten N. de hovinge. 5e. Een camer ten Z. v.d. hof. Ten O. de vorige camer, ten W. de camer v.d. koper, ten Z. de straat en lijnbaen, ten N. de hof. 6e. Een camer ten Z. v.d. hof. Ten O. de vorige camer, ten Z. de straat en lijnbaen, ten N. de hof.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0096r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ [staat: bij het zwart verlaat aan het oosteinde en aan de zuidzijde van de Zuiderhaven]0‑00‑00 gggroot huis met schuur ten westen gelegen en hof daarachter, samen vier plaatsen breed
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer aan het grote huis1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet hoekhuis aan de baan1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Henning Lampens3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Mary Abbes3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde andere kamer ten westen daarvan1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde andere kamer ten westen daarvan1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde andere kamer ten westen daarvan1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous stads mr. metselaar
naastligger ten oostende andere kamers
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lous stads mr. metselaar
naastligger ten zuidende andere kamers
naastligger ten westengezworen gemeensman Gerryt Auckes
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Lousstads mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOpenbare verkoop door wd. en erfgenamen van de stadsbouwmeester Jacob Lous, van een groot huis met een schuur ten W., een hof daarachter en staande aan het oosteinde van de Zuidkant van de Zuiderhaven, omtrent het Swart Vallaat. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten Z. de verkopers alsmede de andere camers waarmee de hovinge omringd is, ten W. Gerryt Auckes, gezworen gemeensman, ten N. de straat. Dit huis heeft een vrije in- en uitgang onder de zolder van de Westelijkste camer aan de zz. van de hovinge door, naar de straat aldaar. Al die camers mogen o.a. geen ramen of gaten hebben welke uitzicht geven op de hovinge, maar zijn wel allemaal huur verschuldigd aan het verkochte huis. Dat huis is 4 plaetsen breed. Koper is Jan Gerckes Hoptilla?


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ oosteinde bij het Zwart Vallaat3000‑00‑00 gghuis met schuur ten westen en een hof daarachter
koperJan Gerckes Hoptilla, gehuwd methopman van een compagnie soldaten
koperAeltie Verkerck
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Steenhouwersstraat]
naastligger ten westengemeensman Gerryt Auckes
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperAnna van Nieustadt, weduwe van
verkoperwijlen de heer Harmen Essich, en
verkoperhun zoon Jan Ketwich
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerckes Hoptilla, hopman van een compagnie soldaten x Aeltie Verkerck? koopt huis met schuur ten W. en een hof erachter, aan de oz. en zz. v.d. Zuiderhaven omtrent het Swart Verlaat. Ten O. en Z. de Steenhouwersstraat, ten W. Gerryt Auckes, gemeensman. Gekocht van wd. en erven van Jacob Lous, mr. stadsmetselaar.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0261r van 18 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ bij het Swart Verlaet5632‑00‑00 gggroot huis van vier plaatsen breed, met schuur ten westen en hof daarachter
koperSchelte van Aitsma, gehuwd metsecretaris Admiraliteit in Friesland
koperRickien van Rosema
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer aan het grote huis1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet hoekhuis aan de [lijn]baan1‑10‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Henning Lampens3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer eerder van Mary Abbes3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer nu van Gerrit Jansen van 't [niet ingevuld]
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer ten westen aan de vorige1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer ten westen aan de vorige1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer ten westen aan de vorige1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat, alsmede kamers om de hof
naastligger ten zuidenSteenhouwersstraat, alsmede kamers om de hof
naastligger ten westenhuis en hof van Douwe Meyntes c.s.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan Gerckes Hoptillaoud kapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte van Aitsma, secretaris van de Admiraliteit en x Rickien van Rosema, koopt een groot huis met een schuur ten W. en een hof erachter, omtrent het Swart Vallaat, aan de zz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de Steenhouwersstraat en de camers waardoor de hof omringd is, ten W. het huis en hof van Douwe Meyntes, ten N. de straat en de Zuiderhaven. Met vrije in- en uitgang onder de zolder van de Westelijkste camer aan de zz. van die hof. Het huis en de schuur zijn 4 plaatsen breed. De (6?) camers brengen jaarlijks 12 cg op. Gekocht van de old-capitein Jan Gerckes Hoptilla. Prijs is 5632 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174r van 6 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ [staat: niet vermeld]5000‑00‑00 cghuis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuiden
koperdr. Adigerus Adius, gehuwd metsecretaris Admiraliteit in Friesland
koperFrouckien van Dixtra
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 cg
toehaakeen vereeringe partijen contrahenten bekend
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten oostende kamers die de hof omgeven
naastligger ten zuidende kamers die de hof omgeven
naastligger ten westenhet huis van Abraham Groenewoldt c.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: Nieuwe Zuiderhaven en straat]
verkoperChristina Rogeau, weduwe en excecteur van
verkoperwijlen burgemeester Schelto van Aitsema, en tevens rechthebbende van
verkoperburgemeester Jacoby Warmelskercken te Norden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Adigerus Adius, secretaris v.h. College ter Admiraliteit, x Froukjen van Dixtra kopen huis, schuur en hof c.a. in de Steenhouwersstraat. Ten O. en Z. de Steenhouwersstraat en de camers waarmee de hovinge beheind is, ten W. het huis van Abraham Groenewoldt, ten N. de straat en haven. Het geheel is vier plaatsen breed, grondpacht is 16 cg. Er is vrij in- en uitgang naar de straat, onder de solder van de Westelijkste camer. De camers brengen jaarlijks 12 cg huur op, volgens de koopbrief van apr 1647 van de kapt. Hoptilla. Gekocht van de Christina Rogeau als universeel erfgename van haar man Schelto van Aitsma. Zij is nu x met Jacoby Warmelskercken, burgemeester van Norden. Prijs 5000 cg. met een verering.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 25vZuiderhaven 54Adigerius Adius, secretaris, absentf. 35000-00-00


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0352v van 27 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ aan het oosteinde bij het zwart verlaat3150‑00‑00 cghuis, stalling en hof
koper door niaar ratione vicinitatisAlexander Widenbrugh secretaris Franekeradeel
geniaarde koperAdolff van Idsinga, gehuwd metraad fiscaal van de Admiraliteit
geniaarde koperjuffrouw Ena van Beilanus
verpachter grondde stad Harlingen16‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenhuis en kamers rond de hof
naastligger ten westenoud gedeputeerde staat Saco van Idsinga
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper q.q.Jacob van Ghemmenich, curator
verkoper q.q.dr. Zacheus van Ghemmenich, curatoren overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde nalatenschap van wijlen de heer Adigerus Adius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdolf van Idsinga x Ena van Beilanus koopt, na niaar ratione vicinitatis door Alexander Widenbrug, een groot huis, stalling en hovinge er achter, omtrent het Swart Vallaat, met nog een camer of washuis ten O. v.d. hof en een wagenhuis, omtrent de stadsvesten, langs de lijnbaan. Het huis en hof is 4 plaetsen breed. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. het huis en hof van wl. Saco van Idsinga, ten N. de haven. Met vrije in- en uitgang onder de Westelijkste camer ten Z. Zie ook Proclbk. 235 blz. 0261 van mei 1647 hierboven. Gekocht van Jacob van Ghemmenich als testamentair erfgenaam van Adigerius Adius, voor 1000 zilveren ducatons of 3150 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Zuiderhaven 54huis, hof etc.
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerde heer Widenbrug
aanslag huurwaarde26‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Zuiderhaven 54huis
eigenaarde heer Widenbrug wed.
gebruikerde heer Widenbrug wed.
aanslag huurwaarde26‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Zuiderhaven 54huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
aanslag huurwaarde21‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Zuiderhaven 54woning
eigenaarClaaske Johannes
gebruikerClaaske Johannes
opmerking1720 insolvent verklaart 6-00-00
grondpacht aande heer Wijdenbrug
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Zuiderhaven 54woning
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerWessel Keimpes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Zuiderhaven 54huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Zuiderhaven 54huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Zuiderhaven 54woning
eigenaarde heer E.W. van Wijdenbrug
gebruikerRienk Vermeulen
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 172r van 2 feb 1782 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 54De Admiraliteit koopt een woning achter het zogenaamde Spijkerboor naast `s Lands timmerwerf. Ten O. Jan Eelkes, ten W. de werf, ten Z. het bolwerk, ten N. wd. Tolsma. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Gemeente, voor 350 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0033r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek bij het Klein (staat: Groot) Vallaat]2500‑00‑00 cghuis genaamd de Nakende Mannen, hof, stal en wagenhuis
koperdr. Pieter Baerend van den Wijdenbrug te 's-Gravenhage de Nakende Mannen
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Eduard van Beyma
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperErnst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Barend van Wijdenbrug koopt huis, hoving, stal en wagenhuis c.a. op de hoek van het Swart Vallaat, genaamd 'de Nakende Mannen'. Ten O. en Z. de straten, ten W. Eduard van Beyma, ten N. de straat en haven. Gekocht van mr. Ernst Willem van Wijdenbrugh, advocaat bij het College der Admiraliteit van Friesland.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197Zuiderhaven 54huis
eigenaarCornelis J. Coster
gebruikerCarel Hansen
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑09‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0066r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ op de hoek van de Steenhouwersstraat bij het Klein Vallaat1200‑14‑00 gghuis genaamd de Nakende Mannen, en tuin
koperJan Rutgers metselaarde Nakende Mannen
koperClaas Pieters metselaar
naastligger ten oostenCornelis Jacobs Coster
naastligger ten oostenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenE. M. van Beyma
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper q.q.Hendrik Philip Stambke, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperPieter Baerend van Wijdenbrug, onder het korps vanritmeester van een compagnie huzaren te 's-Gravenhage
verkoperRhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rutgers en Claas Pieters, beiden mr. metselaar, kopen een ongemeen groot herenhuis en hovinge, genaamd 'de Nakende Mannen', aan de zz. Zuiderhaven hoek Steenhouwersstraat, bij het Klein Vallaat. Ten O. en Z. Cornelis Jacobs Coster, de verkoper en Albert Bolman, ten W. de heer E.M. van Beyma, ten N. de straat. Gekocht van NAMENS Pieter Baerend van Wijdenbrugh, Ritmeester van een compagnie Huzaren etc., Mr. Hendrik Philip Stambke, advocaat voor den Hove van Friesland. Als de kopers het huis zouden willen afbreken, dan mag dat niet eerder dan nadat de volle koopsom is betaald. Er zijn veel bedingen.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0063v van 14 dec 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 54Zuiderhaven ZZ bij de Naakte Mannen610‑07‑00 ggpahuis en grond , gedeelte van het huis genaamd de Naakende mannen
koperJan Schiere
huurderWiarda
naastligger ten oostenCornelis Koster
naastligger ten oostendr. Stampke
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenA. Bolman
naastligger ten westenBeima
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperburgerbevelhebber Jan Rutgers Akkringa
verkoperClaas Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schiere koopt 1e. een pakhuis Zzijde Zuiderhaven, zijnde een gedeelte van de zogen. 'Nakende Mannen' en 2e. een plek grond om en naast het vorige perceel, zijnde de tuin van 'de Nakende Mannen' Ten O. Cornelis Koster, dr. Stambke en de straat, ten W. de heer Beima, ten Z. dr. Stambke en Bolman, ten N. de straat. Gekocht van Jan Rutgers AKKRINGA, burger-bevelhebber, en Claas Pieters, mr. metselaars, voor 610 gg. van 28 stuivers, of 854 cg. en 7 stuivers.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-197 , pag. 93Zuiderhaven 54Mettje Martens 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-156Zuiderhaven 54Marten Jans Schaafsma... ovl 1817, huw 1818, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk H-155, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-156, koopman, 1814. (GAH204); weduwe M.J.S. eigenaresse van perceel nr. 861 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-156Zuiderhaven 54Marten J SchaafsmaMarten J Schaafsmakoopman


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 en 12 van 17 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-156Zuiderhaven 54provisionele en finale toewijzingfl. 3452huis en groot pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperAafke Aukes Zein (wv Marten Jans Schaafsma)
koperJan Jans Glinstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1915Zuiderhaven 54 Simon Schiere koopmanHarlingenpakhuis (78 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 1 feb 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-156Zuiderhaven 54koopaktefl. 3100huis en pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperJan Jans van Glinstra
koperMartinus Harmens Lieuwma (gehuwd met Aafke Aukes Zein)


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 254 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-156Zuiderhaven 54Jan Martens Schaafsma, overleden op 4 november 184223 jr (geboren 16/3/1819), koopman, overleden Naaktemannenstraat H 156, gehuwd, geen kinderen, zoon van wijlen Marten Schaafsma en Aafke Aukes Zein (thans vrouw van Martinus Harmens Lieuwma, mr. smid), broer van Janna (vrouw van Cornelis Teves, kantoorbediende) en minderjarige Auke, Marten, Bouwe, Geeske en Riemke Martens Schaafsma, halfbroer van minderjarige Harmen en reeds 18/2/1843 overleden Trijntje Martinus Lieuwma (uit 2e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 266 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-156Zuiderhaven 54Hendrick Wilhelm Bohmers, overleden op 8 februari 184352 jr, geboren Wattenscheid/Westfalen 13/8/1790, katoenspinner, overleden Kleine Sluis H 156, man van reeds overleden Sytske Teunis Houtsma, vader van minderjarige Johan-Christiaan Hendriks Bohmers (voogd is Tjardus Houtsma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 265 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-156Zuiderhaven 54Sytske Teunis Houtsma, overleden op 1 maart 184351 jr, geboren Almenum 17/2/1792, overleden Zuiderhaven H 156, wed. Willem Bohmers, moeder van minderjarige Johan-Christiaan Bohmers (voogd is Tjardus Houtsma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 76 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-156Zuiderhaven 54Antje Jans van der Mey, overleden op 13 augustus 184677 jr (geboren 25/2/1769), overleden Zuiderhaven H 156, wed. Cornelis Tevis, moeder van Baukje (vrouw van Egbert Rubertus Borchers, te Haarlem), wijlen Jan (vader van Cornelis, kantoorbediende, Tevis en Sophia-Maria Jans Tevis) en wijlen Wiepkje Cornelis Tevis (vrouw van Egbert Bergman, moeder van Anna-Gesina, Jan en Cornelis Egberts Bergman), legaat fl. 700,- voor onechte zoon van genoemde Wiepkje C. Tevis, met name Harmen Tevis, varenspersoon Middelburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-156Zuiderhaven 54Tjepke Jans Laanstra... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1838, ovl 1840, huw 1841, huw 1855, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-156; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-111; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3377Zuiderhaven 54 (H-190)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 54 Minne Westrahulpkeurmeesterf. 900f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 54J. Kuiken-
Zuiderhaven 54aP. Riemkleermaker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Bambach Drukkerij548Woonh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Bambach Drukkerij548Woonh.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Bambach Drukkerij548Woonh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 54S. (Simon) Bambach


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 54beeldbepalend pand7 van 10  terug