Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 538-1668-1668-189F-006F-012


Naastliggers vanZuiderhaven 53
ten oostenZuiderhaven 55
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 51
ten noordenGrote Ossenmarkt 20


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat [staat: straat]


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ 51/53 [staat: zuider nieuwe stad]504‑00‑00 cgtwee ledige plaatsen
koperPybo Oedses
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruyrds
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers
verkoperburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Oedses koopt 2 ledige plaetsen, nz. Zuider nieuwe haven (nr. 51 en 53?). Ten O. de straat en burgemeester Jan Ruurds, ten W. de schuur van wl. Jelle Jaspers. Gekocht van burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma, voor 504 cg.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]1100‑00‑00 cghuisstede of plaats met het nummer 11 in de stadskaarten getekend
koperClaes Jansen c.u.mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Pybe Oedses
naastligger ten noordenburgemeester Pybe Oedses
verkoperburgemeester Pybe Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, mr. smid, koopt een ledige plaets met het nr. 11 in de stadskaerte getekend, met de gerechtigheid van de smidse of het gebouw dat daarop door hem is gebouwd, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de verkoper. Het terrein is 24 voeten breed en strekt noordwaarts aan de oz. langs de straat tot op 21 voeten aan de Zuiderzijmuur van het huis van mr. metselaar Jan Willems, en aan de westzijde tot 23 voeten aan het huis van Jan Willems. Gekocht van de burgemeester Pybe Oedses.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Clinckhamer
naastligger ten oostensteegje naar de Jan Ruurdstraat [staat: steeg]


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0396r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[het steegje naar] de timmerwerf van Pytter Keimpes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-166 , folio 163Zuiderhaven 53huis
eigenaarJan Clinkhamer wed.
gebruikerAbe Meinardi
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0310r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ op de hoek van de zogenaamde Jan Ruirdssttraat500‑07‑00 gghuis
koperPieter Bolties c.u.schipper transportjacht Admiraliteit in Frieslandt
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Ruirdsstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
verkoperJacob Jansen Klinkhamer te Leeuwarden
verkoperLourens Jansen Klinkhamer
verkoperDick Jansen Klinkhamer
verkoperFroukjen Jansen Klinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Boltes, schipper op het transportjacht v.d. Admiraliteit, koopt huis hoek Jan Ruurdstraat. Ten O. die straat, ten W. en N. Pieter Keimpes, mr. scheepstimmerman, ten Z. de haven. Gekocht van Jacob, Lourens, Dirk en Froukjen Jans Klinkhamer.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-166 , folio 107rZuiderhaven 53huis
eigenaarPieter Boltius
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Boltjes schipper op het transportjacht Frisia


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ850‑00‑00 cghuis
koperJan Campen, gehuwd metcontrarolleur Admiraliteit in Friesland
koperTrijntie Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakvijf rijksdaalders
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes koopman
naastligger ten noordenJan Aukes koopman
verkoperPyter Bolties, gehuwd metoud schipper transportjacht Amiraliteit in Friesland
verkoperFroukjen IJsbrands


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-166 , folio Zuiderhaven 53huis
eigenaarPyter Boltjes
gebruikerPyter Boltjes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-166 , folio 108rZuiderhaven 53huis
eigenaarcontrarolleur Kampen
gebruikercontrarolleur Kampen
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-166Zuiderhaven 53contrarolleur Kampen, bestaande uit 3 personen25‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-166 , folio 108rZuiderhaven 53huis
eigenaarcontrarolleur Campen
gebruikercontrarolleur Campen
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-166, fol. 153vZuiderhaven 53Jan van Kampen , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenontfanger van Almenum70:0:00 cg11:13:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-166 , folio 109rZuiderhaven 53huis
eigenaarcontrarolleur Camp
gebruikercontrarolleur Camp
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-166 , folio 109rZuiderhaven 53huis
eigenaarA. Rasschen nom.ux.
gebruikerA. Rasschen nom.ux.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-189 , folio 183rZuiderhaven 53huis
eigenaarA. Rasschen wed.
gebruikerA. Rasschen wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rasschen
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-189 , folio 183rZuiderhaven 53huis
eigenaarH. R. Binksma
gebruikerH. R. Binksma
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-189 , folio 183rZuiderhaven 53huis
eigenaarH. R. Binksma
gebruikerH. R. Binksma
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0047v van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ 51/53937‑10‑00 cg25/32 huis en pakhuis
koperElisabeth Mollema, gehuwd met
koperWyger Harmens koopman
eigenaar van 7/32Elisabeth Mollema, gehuwd met
eigenaar van 7/32Wyger Harmenskoopman
huurderHarm Mulder c.u.scheepstimmerbaas
naastligger ten oostenJan Ruurdsstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenP. Tetrode c.s.
naastligger ten noordenY. Hoornstra
naastligger ten noordenFeddema secretaris
verkoper van 8/32oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, weduwnaar van
verkoper van 8/32wijlen Janke Rasschen
verkoper van 8/32Trijntje Rasschen, weduwe van
verkoper van 8/32wijlen Feyke Kamsma
verkoper van 8/32Albartus Rasschen
verkoper van 1/32Cornelis Mollemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Mollema x Wyger Harmens koopt 25/32 van een huis en pakhuis nz. Zuiderhaven, waarvan zij reeds 7/32 bezit. Ten O. de Jan Ruurdstraat, ten Z. de haven, ten W. Pieter Tetrode, ten N. Yde Hoornstra. Gekocht van Hotze Romkes Binksma als erfgenaam van zijn vrouw Janke Rasschen voor 2/32, Trijntje Rasschen wv Feyke Kamsma voor 2/32, Albartus Rasschen voor 2/32, en Cornelis Mollema voor 1/32.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0101r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ 51/53 hoek Jan Ruurdstraat1650‑00‑00 cghuis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast
koperHarm Claasens Mulder, gehuwd metscheepstimmerbaas
koperHeyke Harms Mulder
huurderHarm Claasens Mulder c.u.scheepstimmerbaas82‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenP. Tetrode
naastligger ten noordenY. Hoornstra
naastligger ten noordenFeddema secretaris
verkoperElisabeth Mollema, gehuwd met
verkoperWyger Harmenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarm Claasens Mulder x Heyke Harms Mulder koopt het huis van Elisabeth Mollema. (Dus niet het pakhuis?)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-189 , pag. 177Zuiderhaven 53H. Mulder 5‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Harmen Clasen Mulder... Mulder, geb 1782 Pekel A; zie verder bij Gesina Harmens ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53H Mulder... medegebruiker Claas Douwes wed. ; eigenaar is Gerb. Pottinga, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk F-006; gebruiker Samuel Block, Joodsche meester, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Samuel Blockgebruiker van wijk F-006, Joods meester; eigenaar is H. Mulder wed., 1814 (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 53wed. H. Mulderfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-006Zuiderhaven 53wed H MulderSamuel Blochjoodsche meester


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 135 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-006Zuiderhaven 53Yebeltje E?. Oosterbaan, overleden op 20 februari 1822vrouw van Coenraad Willems Bakker, geen kinderen, zuster van Klaas E. Oosterbaan (Zuiderhaven F 6). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1466Zuiderhaven 53Karel Timmer scheepstimmermanHarlingenhuis en erf (156 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 332 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-006Zuiderhaven 53Karel Jans Timmer, overleden op 6 december 1838scheepstimmerbaas Zuiderhaven F 6, man van Geertje Wygers (erft vruchtgebruik), vader van Jan, kantoorbediende Noordijs C 198 en afwezige Wyger Karels Timmer, varenspersoon (op reis naar Indien). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Egberdina Kluiveroud 37 jaar, geb Oosterzee en wonende te HRL. 1839, wijk F-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Jan R Falkena de Burghoud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, visiteur voor de verklaring op de Ab (?)(zal zijn: de Abt), wijk F-006; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-006Zuiderhaven 53K Welger stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-006Zuiderhaven26 j*Amsterdam*gezin 1, m, protestant, gehuwd
F-006Zuiderhaven25 j*Harlingen*gezin 1, v, protestant, gehuwd
F-006Zuiderhaven6 m*Harlingen*gezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-006Zuiderhaven40 jvisiteur voor de klaring op de AbtJouregezin 2, m, protestant, gehuwd
F-006Zuiderhaven37 jOosterzeegezin 2, v, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Christina Elizabeth Coeze... C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-075, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Jacob Pieters Leyen... en Klaaske Johannes (Jochums ?); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-006, 305, wijk H-321; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk E-091; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Tjietske Karsten Tadema... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1466Zuiderhaven F-255Okke Norel schuur


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 29 jul 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
F-006Zuiderhaven 53Een hecht sterk, van diverse vertrekken voorzien Heerenhuis met erf c.a. aan de Zuiderhaven, uit de beneficiaire nalatenschap van J., Vellinga. Provisioneel verkocht op 10 aug 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 aug 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
F-006Zuiderhaven 53Een hecht sterk, van diverse vertrekken voorzien Heerenhuis met erf c.a. aan de Zuiderhaven, uit de beneficiaire nalatenschap van J., Vellinga. Finaal verkocht op 24 aug 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2800.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1466Zuiderhaven F-012 Adolphus Augustus Snijder woonhuis


1894 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 53, HarlingenZuiderhaven 53A.A. Snijder


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1466Zuiderhaven 53 (F-012)Adolphus Augs. Snijderwoonhuis


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2842
Zuiderhaven 53Daam van der Wal


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 53D. v/d Walkoopman


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18913
Zuiderhaven 53Pieter Schaap


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 53Gemeente en Gem. Instellingen904Woonh. Havenmeester P. Schaap


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRijksarbeidsbureau717Bijkant. Harlingen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArbeidsbur.717Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArbeidsbur.717Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 53B. (Bauke) Zeijlmaker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 53rijksmonument 20774


2023
0.073441028594971


  terug