Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 26(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 264-236 4-242 H-177H-223
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 264-237 4-243 H-179H-223
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 264-238 4-244 H-180H-223


Naastliggers vanZuiderhaven 26
ten oostenZuiderhaven 28
ten westenZuiderhaven 24
ten noordende Zuiderhaven


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0122v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHette Abbes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013r van 11 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070r van 17 nov 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHettien Abbes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]1100‑00‑00 GGhuis met een hof erachter
koperDirck Martens, gehuwd met
koperAeltie Joannes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Reinners
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperHeertien Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Martens x Aeltie Joannes koopt een huis met een hof erachter, op de hoek van de Zuiderpoortsbrug. Ten O. erven Jan Reiners?, ten W. de ledige plaets, ten N. de straat. Gekocht van Maertien? Abbes, voor 1100 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende timmerwerf van de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006v van 25 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Ellerts van Laer


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0108v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende percelen in de twee vorige akten


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-236Zuiderhaven 26huis
eigenaarAndries Tierx
gebruikerAndries Tierx
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerwed. Pieter Harmens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238Zuiderhaven 26huis
eigenaarSjouke te Surig
gebruikerBouwe Tietzes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-236Zuiderhaven 26huis
eigenaarAndries Tierks
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohan. Cramer
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238Zuiderhaven 26huis
eigenaarSaak Gosses erven
gebruikerRijk Harmens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-236Zuiderhaven 26huis
eigenaarAndries Tjerks
gebruikerAndries Tjerks
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Rijk Harmens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238Zuiderhaven 26huis
eigenaarSaak Gosses erven
gebruikerStoffel Sakes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-236Zuiderhaven 26huis
eigenaarStoffel Sakes
gebruikerGerryt Dirks
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJacob Pyters
gebruikerCobus Andrys
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238Zuiderhaven 26woning
eigenaarCornelis Annes
gebruikerFokke Joostens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238Zuiderhaven 26huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerFloris Yedes cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0083r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Keimpes jr.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-236 Zuiderhaven 26wed. Stoffel Sakes, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
4-237 Zuiderhaven 26Jacobus Pieters, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg
4-238 Zuiderhaven 26Fokke Joosten, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-236Zuiderhaven 26huis
eigenaarwed. Stoffel Saekes
gebruikerwed. Stoffel Saekes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJacobus Pytters
gebruikerJacobus Pytters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238Zuiderhaven 26woning
eigenaarPytter Keimpes
gebruikerFokke Joosten
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Ceimpes de Jong


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0171r van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ2095‑00‑00 GGhuis en tuin
koperJan Sweerus, gehuwd metlandsscheepstimmerbaas
koperAnna Hansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Keimpes de Jong koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, weduwe van
verkoper van 2/3 van 1/2wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, bij scheiding bekomen hebbende van de erfgenamen van
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
erflaterwijlen Akke Andries de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sweerus, Lands scheepstimmerman x Anna Hansen koopt 1e een deftig huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Christiaans, ten W. de verkoper, ten Z. het 2e perceel, ten N. de straat en haven. Ten 2e een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters (Schellingwou?), ten W. de straat, ten Z. Jentje Douwes, ten N. het 1e perceel. Gekocht van Japke Hendriks wv Pieter Keimpes de Jong.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0033v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sweerus


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 246r van jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 26Sjoerd Wiarda, oud-makelaar x Judith Catharina Heins, koopt huis en tuin zz. Zuiderhaven. Ten O. erven Dirk Christiaans, Ten W. Willem Feykes Wijngaarden en de straat, ten Z. Geert R. de Beer, ten N. de haven. Gekocht van Jan Sweerus te Leeuwarden, voor 1470 gg. N.B. dit zal later zijn opgenomen in het huidige pand Zuiderstraat 22.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ1470‑00‑00 GGhuis en tuin
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metmakelaar
koperJudith Catharina Heins
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenGeert R. de Beer
naastligger ten westenWillem Feikes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan Sweeres te Leeuwarden


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0100r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda makelaar


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0268v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Wiarda makelaar


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Wiarda


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-232 , pag. 66Zuiderhaven 26S. Wiarda
4-236 , pag. 66Zuiderhaven 26Jan Karels
4-236 , pag. 66Zuiderhaven 26Douwe Jans, 21 jaar, gehuwd
4-236 , pag. 66Zuiderhaven 26Karel Jans, 26 jaar, gehuwd
4-237 , pag. 66Zuiderhaven 26Geert Beer


1805 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderhaven 26Ids Wiarda, die makelaar en zeehandelaar was, woonde vanaf 1805 op het adres Zuiderhaven 26


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-242, pag. 98Zuiderhaven 26Sjoerd Wiarda1‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 110 van 21 okt 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-179Zuiderhaven 26koopaktehuis bij de Zuiderpoort H-179
 
verkoperSjoerd Douwes Faber (te Wommels)
koperJan Karels


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Sjoerd Everts Wiarda... gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, en Judith Catharina Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-180Zuiderhaven 26Geert Rinderts de Beer... Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 26 S.E. Wiardafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-177Zuiderhaven 26Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar
H-179Zuiderhaven 26Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-180Zuiderhaven 26Geert de Beer wedGeert de Beer wedwinkeliersche


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 108 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-180Zuiderhaven 26Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 263 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-177Zuiderhaven 26Sjoerd Everts Wiarda, overleden op 20 september 1823makelaar (Zuiderhaven-Z H 177), vader van Klaas, schilder Amsterdam, Elisabeth (vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Kleine Bredeplaats/ Voorstraat E 122), Anna (vrouw van Tjeerd-Lantinga Wieringa, mr. bakker Franeker), Ids, zoutbrander/makelaar, Sytske, vrijster, Jan, apotheker Woerden en Simon Sjoerds Wiarda, zoutbrander/koopman. (testamentair erfgenamen). Verder legaat ad fl. 5.000,- voor bij hem wonende Jeltje Ruurds Piekema (wed. Yde Jelles Piekema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 270 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-179Zuiderhaven 26Antje Douwes Siderius, overleden op 1 februari 1826Zuiderpoort H 179, wed. Jan Timmer, moeder van Lammert, kastenmakersknecht, Karel, scheepstimmerbaas, Douwe, timmermansknecht, Fetje (vrouw van Hendrik Pieters Mooyman, idem), Antje en Lodewijk Jans Timmer, stoeldraaier Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1961Zuiderhaven 26Ids WiardamakelaarHarlingenplaisiertuin (330 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderhaven 26Ids WiardamakelaarHarlingenhuis (220 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Alida Lindoud 64 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Anna Schijf... Lind, (gk); BS geb en huw 1820; oud 46 jaar, (vnm: Agatha), geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-179Zuiderhaven 26Tetske Gerbranda... Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1850; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-179; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-179Zuiderhaven 26W Leenmans stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-177Ids Wiarda43 jcargadoorHarlingenm, protestant, gehuwd
H-177Agatha Schijff46 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-177Jacobus N Wiarda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Sjoerd E Wiarda5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Judith Catha. Wiarda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Elisabeth Wiarda9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Lind64 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-177Rinske Visser27 jMolkwerumv, protestant, ongehuwd
H-179Willem Leemans27 j[zeeman]Harlingenm, protestant, gehuwd
H-179Tetske Gerbranda31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-179Wybe W Leemans5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-179Louisa Cath. Leemans2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-180Zuiderhaven 26Antje Croes... Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Ids Wiarda... 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1962Zuiderhaven H-177Ids Wiardawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1962Zuiderhaven H-223Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 26wed T. Wiebenga geb. M. Wijgazonderf. 800f. 800
Zuiderhaven 26 Uilkje Lantingaonderwijzeresf. 1200f. 1300
Zuiderhaven 26 Jacobus Johs. Maassencomm. ter secret.f. 1000f. 1300


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 26J.J. Stratinghleeraar m.o.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 26L.J. (Louw) Elgersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 70) 26rijksmonument 20790
  terug