Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 178-0748-0748-081E-078E-059


Naastliggers vanZuiderhaven 17
ten oostende Herenknechtenkamerstraat
ten zuidenZuiderhaven 19
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 15


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0289v van 8 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het gedemolieerde blokhuis]1200‑00‑00 gghuis met loods en plaats daar achter
kopermr. Sybe Tyercks Banga, gehuwd metchirurgijn
koperAntie Johannes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: knechtekamerstraat]
naastligger ten zuidenJan Meus
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noorden*de verkoper Yske Taeckes c.u.
verkoperYske Taeckes, gehuwd met
verkoperAntie Tiercks


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Bancha


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Sybe Banga


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079r van 3 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals bewoner Pyeter Joostes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven700‑00‑00 gghuis en plaats met een vrije uitgang naar achteren
koperPiter Joostes herbergier
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Jansen brouwer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTierck Iskes
verkoperSibrant Bangamr. chirurgijn veltscheerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joostes, herbergier, koopt een huis en plaetsje met vrij uitgang naar achteren, oz. Zuiderhaven. Ten O.?, ten W. de straat en haven, ten Z. wd. brouwer Jan Jansen, ten N. Tierck Yfkes. Gekocht van mr. chirurgijn Sibrant Banga voor


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0095r van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: Westerhaven]1200‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats met een vrije uit- en ingang naar de Vijverstraat
koperCornelis Buues van Wijngaarden, gehuwd met
koperTrijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis en plaats van wijlen Jan Jans
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis en houtstek van Tierck Yskes
verkoperPyter Joostes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Buwes van Wijngaarden x Trijntie Jans koopt huis, loods en ledige plaets, oz. Westerhaven, met vrij in- en uitgang in de Vijverstraat (Hondenstraat). Ten Z. huis en plaats van wd. Janke Jans, ten N. het huis en houtstek van Tierck Yfkes. Gekocht van Pyter Joostes, voor 1200 cg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0124v van 28 apr 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1286‑00‑00 gghuis daar Brandaris uithangt
koperTiaerd de Groot c.u.kapiteinde Brandaris
toehaaktwee rozenobels voor de verkopers huisvrouw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sipke Sibrants
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tierck Iskes
verkoperCornelis Buwes Wijngaerden c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kapitein Tiaerd de Groot koopt het huis 'de Brandaris'. N.B. Tj. de Groot was in 1635 met een fregat v.d. Admiraliteit bij de slag bij Duins onder Admiraliteit Tromp. Zie art. van S. Haagsma in 'de Vrije Fries' van 1895. Ten Z. Sipke Sibrants, ten W. de straat en haven, ten N. Tierck Yfkes. Gekocht van Cornelis Wijngaerden.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: achter de Pauw]1800‑00‑00 gghuis alwaar Brandaris uithangt
koperTake Sytses c.u.mr. smid Brandaris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenCornelis Dousen de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tierck Yskes
verkoperIds Insen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Sytses, mr. smid, koopt een huis achter 'de Pauw', genaamd 'de Brandaris'. Ten O. de Hondenstraat, ten Z. Cornelis Dousen de Boer, ten N. wd. Tierck Yfkes. Gekocht van Ids Insen.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0245r van 22 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Sioerdts smid


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Sioerdts mr. smid


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Sioerdts mr. smid


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0118v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTecke Sytses* smid


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0130v van 9 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaecke Sydses


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0059v van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaeke Sioerts smid


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187v van 3 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTake Sioerds


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaake Sytzes smid


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTeeke Sytses smid


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031va van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaeke Sydses smid


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025v van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende plaats van Taecke Sjoerdts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 6vZuiderhaven 17Teecke Sytses, smid (mr. -)f. 5000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211v van 12 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaecke Sydses mr. smid


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0357r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven1200‑00‑00 cghuis waar de Brandaris uithangt
koperJurien Jans c.u.mr. bakkerde Brandaris
koperSippe Gerrits c.u.mr. gortmaker te Dokkum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
eerdere eigenaarTeeke Sydsessmid
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkast
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTeuntie Huiberts
naastligger ten noordenhet pakhuis van Gillis Vermeers
verkoperJan Reinerskoopman te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Jans, mr. bakker en Sipke Gerrits, mr. gortmaker uit Dokkum, kopen een huis oz. Zuiderhaven, 'de Brandaris'. Het was een smederij van Take Sydses. Ten O. een steeg, ten Z. erven Govert Hendriks Potkast, ten W. de straat en haven, ten N. Teuntie Huiberts en het pakhuis van Gilles Vermeersch, die geen recht van uitgang heeft over de plaats achter het huis ten W. Gekocht van Jan Riemers? te Dokkum.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182r van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven642‑00‑00 cg1/2 huis genaamd de Brandaris
koperRienk Pytters Roorda, gehuwd metsmidde Brandaris
koperMichieltie Michiels
eigenaar van 1/2Rienk Pytters Roorda c.u.smid
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtkamerstraat]
naastligger ten zuidenHendrik Goverts
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTheuntie Huberts
verkoperSipke Gerrits, gehuwd metmr. gortmaker te Dokkum
verkoperSydske Tjallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Pytters Roorda, mr. smid x Michieltje Michiels koopt 1/2 van het huis 'de Brandaris', oz. Zuiderhaven, waarvan de andere 1/2 al in zijn bezit is. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de straat en haven, ten Z. Hendrik Goverts (Potkast), ten N. Theuntie Huberts. Gekocht van Sipke Gerrits, mr. gortmaker te Dokkum x Sydske Tjallings, voor 642 cg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0231v van 25 nov 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRienck Pytters Roorda


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247v van 8 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRienk Roorda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-074 , folio 153Zuiderhaven 17huis
eigenaarPieter Luitiens Roda c.soc.
gebruikerPieter Luitiens Roda c.soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-074 , folio 101rZuiderhaven 17huis
eigenaarPieter Roorda cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑9‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0213r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Roorda


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Roorda


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Roorda


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-074 , folio Zuiderhaven 17huis
eigenaarPyter Roorda cum soc.
gebruiker
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0326v van 9 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Luytjens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-074 , folio 101vZuiderhaven 17huis
eigenaarPyter Roorda wed. cum soc.
gebruikerPyter Roorda wed. cum soc.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006ra van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ]180‑07‑00 gg1/3 huis en smederij
koperLuitjen Pytters Roorda mr. ijzersmidde Brandaris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
eigenaar van 2/3Luitjen Pytters Roordamr. ijzersmid
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Anderys de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeert Ryntje
verkoper q.q.Luitjen Pytters Roorda, curator overmr. ijzersmid
verkoperAaltje Pytters Roorda, nagelaten minderjarige dochter van
erflaterwijlen Pytter Luitjens Roorda, gehuwd metmr. ijzersmid
erflaterwijlen Antje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOpenbare verkoop van 1/3 deel van een huis en smederij 'de Brandaris'. Ten O. de Heerenknechtenkamerstraat , ten W. de straat en de haven, ten Z. de burgemeester Andries de Boer, ten N. Geert Rijntjes. Luitje Pieters Roorda is eigenaar van 2/3 deel en de verkopers zijn Pieter Luitjes Roorda, mr. ijzersmid, x Antje Dirks, mede als gelastigden van Aaltje Pytters Roorda, de dochter van wl. Pytter Luitjens Roorda, mr. ijzersmid. Luitje Pieters Roorda heeft al een bod gedaan.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0293r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuitjen P. Roorda


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-074Zuiderhaven 17Luitjen Rooda, bestaande uit 2 personen40‑00‑00 cg0
8-074Zuiderhaven 17Cornelis Ypes, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0064r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ]740‑07‑00 gghuis
koperHylke Bouwes, gehuwd metschuitschipperde Brandaris
koperHendrikjen Pyters Roorda
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperHendrik Dirks, gehuwd metmr. ijzersmid
geniaarde koperRinske Daniels
huurder voorbovenCornelis Ypes c.u.20‑00‑00 cg
huurder achterbovenClaas Dirx c.u.0‑06‑08 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Andries de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeert Rynjes
verkoperLuiten Pytters Roordamr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Bouwes x Hendrikje Pieters Roorda kopen (na niaar) 'de Brandaris'. Ten W. de straat en haven, ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Andries Pieters de Boer, ten N. Geert Rijnjes. Gekocht van Luitjen Pieters Roorda, mr. ijzersmid.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-074 , folio 101vZuiderhaven 17huis
eigenaarLuytien Roorda
gebruikerLuytien Roorda
huurwaarde09‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Ypes
huurwaarde34‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0241r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N. de Brandaris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderPyter Lucas c.s.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeert Rynjes
verkoper q.q.Age de Haas, executeur van
verkoperLuitjen Roordamr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van) mr. ijzersmid Luitje Rorda, het huis de Brandaris wegens belastingschuld aan de stad. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Andries Pyters de Boer, ten N. Geert Rijnjes, ten W. de Zuiderhaven. Het is een huis, door meerderen bewoond, met een groot voorhuis waarin vele jaren een smederij, daarachter een kamer, terzijde een spijskamer, een keukentje met ernaast een grote plaats en achter de keuken een tuintje. Voorts twee bovenkamers en daarboven een turfzolder.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0243r van 16 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven310‑00‑00 gghuis
koper provisioneelTjepke Gratema koopmande Brandaris
koper provisioneelEeltje Travaile koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGeert Rynjes
verkoperPyter Lucas c.s.mr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Opnieuw de openbare verkoop, waarbij door Tjepke Gratama en door Eeltje Travaille een bod wordt uitgebracht.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0231v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylke Bouwes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-074 , folio 102vZuiderhaven 17huis
eigenaarLuitje Roorda
gebruikerLuitje Roorda
huurwaarde09‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Ypes
huurwaarde34‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-074 , folio 102vZuiderhaven 17huis
eigenaarLuitje Roorda
gebruikerLuitje Roorda
huurwaarde09‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Ypes
huurwaarde34‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0055r van 8 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ]992‑07‑00 cghuis en smederij
koperLuicas Pyters Oy, gehuwd metijzersmidde Brandaris
koperFokeltje Andries
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Andries de Boer
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Geert Rinies
verkoperHylke Brouwers, voor zich en voor zijn 3 kinderenoud schuitschipper
verkoperBouwe Hylkes
verkoperHarke Hylkes
verkoperAntje Hylkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLucas Pieters Ooy, ijzersmid x Fokeltje Andries, koopt huis en smederij 'de Brandaris' oz. Zuiderhaven, bewoond door Pyter Lukas Oy. Ten O. de Herenkn. kamerstraat, ten W. de straat en haven ten Z. erven burgemeester Andries de Boer, ten N. erven Geert Rinses. Gekocht van Hylke Bouwes, oud-schuitschipper.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0120v van 25 jun 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLucas Pieters ijzersmid


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-081 , folio 171vZuiderhaven 17huis en smederij
eigenaarLucas Pieters
gebruikerLucas Pieters
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0146r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ] dichtbij herberg De Pauw2300‑00‑00 cghuis
koperMathijs Pieters, gehuwd metde Brandaris
koperAaltje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenburgerkolonel J. de Reus
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Nauta
naastligger ten zuiden[als bewoner*] Arjen Ates mr. timmerman
verkoperLucas Pieters, gehuwd metmr. ankersmid
verkoperFokeltje Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs Pieters x Aaltje Drewes koopt 'de Brandaris' aan de oz. van de Z. haven, dichtbij de herberg 'de Pauw'. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de straat en de haven, ten Z. Arjen Ates, mr. timmerman, ten N. J. de Reus, burger-colonel en wd. Nauta. Gekocht van Lucas Pieters [Ooy], mr. ankersmid x Fokeltje Andries.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0191v van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMatthijs Pieters


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-081 , folio 171vZuiderhaven 17huis
eigenaarMatthijs Pieters
gebruikerMatthijs Pieters
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0058v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMatthijs Pieters


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0148r van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 19noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMatthijs Pieters


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0275v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMathijs Pieters


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-081 , folio 171vZuiderhaven 17huis
eigenaarMatthijs Pieters
gebruikerMatthijs Pieters
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
grondpacht vanMatthijs Pieters
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0089v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 17Zuiderhaven NZ [staat: OZ] dichtbij herberg de Pauw1500‑00‑00 cghuis
koperYsrael Cats joods slager te Bolsward de Brandaris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenHartman Sybrens
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenMatthijs Pieters c.s.koopman
verkoperMatthijs Pieterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsrael Cats, Joods slager te Bolsward, koopt een hecht en zeer groot huis 'de Brandaris', dichtbij 'de Pauw', oz. Zuiderhaven. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Hartman Sybrens, ten W. de straat en haven, ten N. de verkoper. Gekocht van koopman Matthijs Pieters.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsrael Cats


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsrael Cats


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0229v van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsrael Cats


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-082, pag. 125Zuiderhaven 17IsraËL Cats


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0343v van 14 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsrael Cats


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-081 , pag. 167Zuiderhaven 17Israel Cats 3‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-078Zuiderhaven 17Israel CatsIsrael Catsslager


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 134 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-078Zuiderhaven 17Betje Moses Salomons, overleden op 14 mei 18226 wk, dochter van Moses Jonas Salomons (reeds overleden te Leeuwarden) en Aaltje Israels Cats. ten huize van grootvader Israel Cats (Zuiderhaven E 78). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1190Zuiderhaven 17Willem Suringar koopmanLeeuwardenhuis en erf (150 m²)


1837 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1190Zuiderhaven 17 Heere a BakkerHarlingenverbeterd


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1190Zuiderhaven 17 Lieuwma en visserHarlingenverandering van bestemming


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1190Zuiderhaven 17 Heere BakkerHarlingende buitengevel veel vernieuwd en verbeterd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Aafke Baukes Zein... 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Jacob Arys Woudenberg... zv Arij W, en Adriaantje Bakker; BS huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-217, wijk E-078; oud 31 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Martinus Lieuwma... HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, ankersmid. wijk E-078; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-078Zuiderhaven 17U Visser stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-078Zuiderhaven34 jankersmidtLeeuwardenm, protestant, gehuwd
E-078Zuiderhaven44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-078Zuiderhaven20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-078Zuiderhaven18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 238 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-078Zuiderhaven 17Trijntje Martinus Lieuwma, overleden op 18 februari 18436 jr (geboren 21/9/1836), overleden Zuiderhaven E 78, dochter van Martinus Harmens Lieuwma, mr. smid en Aafke Aukes Zein (wed. Marten Schaafsma), zuster van minderjarige Harmen Martinus Lieuwma, halfzuster van Janna (vrouw van Cornelis Teves, kantoorbediende) en minderjarige Auke, Marten, Bouwe, Geeske en Riemke Martens Schaafsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Houkje Dijkstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Matthijs Overmeer... wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-078Zuiderhaven 17Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1190Zuiderhaven E-078Hans W. van Straten woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1190Zuiderhaven E-059 Jacob de Beer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1190Zuiderhaven 17 (E-059)Pieter van der Sluiswoonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 17A.E. Speijer147In manufacturen en confectie


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 17A.E. Speijer147In manufacturen en confectie


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8840
Zuiderhaven 17Aron Speijer


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 17A.E. Speijer147Manufact. en conf.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 17A. Speijerwinkelier


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17242
Zuiderhaven 17Elkan Aron Speyer


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 17Y.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1950 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 17, HarlingenZuiderhaven 17Y.C. Bolmanstoffeerdersmateriaen en gros


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ.C. Bolman738Stoffeerdersmat. engros


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 17P. (Pieter) Karsten


2023
0.10218405723572


  terug