Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 75
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 752-010 2-012 B-116*B-136


Naastliggers vanZoutsloot 75
ten oostenZoutsloot 79
ten zuidenZoutsloot 77
ten westenZoutsloot 71
ten noordenZoutsloot 73


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerSimen Cornelis
gebruikernu Andries Sierks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarvroedsman Boetema
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarBoetema erven
gebruikerBente Freerks cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarSymon Sybrens
gebruikerSymon Sybrens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-010 Zoutsloot 75Symon Sybrens, bestaande uit 2 personen01‑10‑00 cg03‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarSybren Simons
gebruikerSybren Simons
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 26 van 22 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 75koopaktefl. 300huis B-116
 
verkoperMiggiel Jacobs
koperSikke Wijnalda
koperLeentje Beytschat


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 27 van 22 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 75renversaalfl. 300huis B-116
 
Sikke Wijnalda
Leentje Beytschat
Sikke Wijnalda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-012, pag. 27Zoutsloot 75Sikke Wijnalda1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Sikke Everts Wijnalda... BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1834, ovl 1858, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-116, koopman, 1814. (GAH204); S.W. ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 175 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 75Sikke Everts WijnaldakoopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 129 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Zoutsloot 75 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Nutte Hoedemaker... huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Sjoerdtje Wijnalda... 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-116ZoutslootNitte Hoedemaker36 jkoopmanVlielandm, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootSjoerdtie Wijnalda39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootJan Hoedemaker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootLeentje Hoedemaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootAntie Hoedemaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootMarijke van Asperen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 132 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 37 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Antje Jans Zwanenburg... 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Cornelis Hendriks Haagsma... HRL, huwt met Murkje Scholier, (gk), op 19 mei 1842 HRL, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2175Zoutsloot B-116erv. Sjoerdtje Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2175*Zoutsloot B-135Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*Zoutsloot B-136Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*Zoutsloot B-138Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4756Zoutsloot 75 (B-136)Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn)huis en hok


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 75 Durk Quaré sr.matroosf. 900f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 75R. Quarréslager
  terug