Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  William Boothstraat 392-183 2-213 D-067D-066


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 39
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 37


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0204r van 30 mrt 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 39in de Noordees, strekkende van voren het diept tot achter aan het diept250‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperJoucke Aenes te Goenga
verpachter grondN. N. 0‑14‑00 CG
floreenrente0‑03‑08 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Geert schoenmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordende keet van burgemeester Saeff Hendricx
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybrandt Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsingainde noordees met het mede gebruik van de steeg ten noorden


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0212r van 25 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Jans


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315v van 30 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarvan halve eigendom
naastligger ten noordenClaes Janssen Spaenthien


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295v van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Spaentie


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0373v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Spaentie


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026r van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Clasen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0102r van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 39William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]1015‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperSierck Feckes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAernt Gerryts bakker
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter Fransen
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Spaentie


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0264r van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis eerder van Claes Spaenties


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0104r van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 39Zoutsloot, bij de Franekerpijp op de325‑00‑00 GGhuis
koperBeern Fockes, gehuwd met
koperNeel Abbes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet huis van d' Witte Duiff de Witte Duif
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (keets): armen
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Alle Liuues, gehuwd met
verkoperSibrig Ynses


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008va van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 39William Boothstraat OZ [staat: op het zuideinde van de Zoutsloot]800‑07‑00 GGhuis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept achter ten oosten
koperBeern Fockis, gehuwd metglasmaker
koperNeeltie Abbes
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPytter Fransen
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenPytter Fransen
verkoperPytter Jansenmr. bakker
verkoperJetscke Jansen voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Lycle Clasen
verkoper q.q.vroedsman Gerrit Sickes Orsinga, curator over
verkoperTietscke Sierx
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101v van 7 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0104r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeern Fokkes


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0108r van 10 nov 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeernt Fockes glasmaker


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222r van 20 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeern Fockes glasmaker


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0115r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeern Fockes* glasmaker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0166r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 39Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]195‑00‑00 GGhuis
koperDirck Folckers
huurderFocke Joris
naastligger ten oostenScheffersplen [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenburgemeester Adema
naastligger ten zuidenJochum Folckerts
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenFeddrick Jeppes
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernt Fockes* glasmaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0321r van 7 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 39William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpijp of de Lammert Warndersbrug]250‑07‑00 GGhuis met loodske en plaats
koperoud burgemeester Jarigh Adema
huurderSyds Jacobs stoelmaker40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jarigh Adema
naastligger ten zuidenPybe Aukes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenFeddrik Jeppes mr. bakker
verkoperwijlen Dirk Folkertsveerschipper op Sneek


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 39Bij de Franekerpijp en het Lammert Warnersbrugje achter het huis van Pybe Auckes strekkende naar de beide Zoutsloten335‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Jansen smid
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenJarix Pytters Adema
naastligger ten zuidenPybe Auckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenFrederik Jeppes
verkoperoud burgemeester Jarix Pytters Ademamr. bakker


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0052v van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Jansen ijzersmid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-183William Boothstraat 39
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-183William Boothstraat 39huis
eigenaarHendrik Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-183William Boothstraat 39huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002ra van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Adema mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-183William Boothstraat 39
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-183 William Boothstraat 39Tjalling Tjallings, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-183William Boothstraat 39huis
eigenaarTjalling Tjallings
gebruikerTjalling Tjallings cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0108r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrank Helstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-213, pag. 47William Boothstraat 39Claas J Roodtje2‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 39Claas Jans Roodtje... Citatie. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 39Jan Clases Rootje... van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis wed., 1814. (GAH204); wed. J.R. eigenaar en gebruiker van wijk D-067, koemelker; medegebruiker Johannes Roedje, 1814. (GAH204); geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 39Johannes Roodjegebruiker van wijk D-067; eigenaar is wed. Jan Roedje, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-067William Boothstraat 39Jan Roedje wedJan Roedje wedkoemelker
D-067William Boothstraat 39Oud Adres: Zoutsloot 131


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-067William Boothstraat 39provisionele en finale toewijzingfl. 185huis bij de Franekerpijp D-067
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperJacob Pieters Peoelstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 750William Boothstraat 39Jacob Pieters PoelstrabakkerHarlingenpakhuis (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 39Albert Thomas Boonstra... 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS huw 1814, huw 1820, ovl 1856, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; gebruiker van wijk D-061, keetknegt; eigenaar is Jan Hannema van zoutkeet ''de Engel'', 1814. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 39Elisabeth Hessels Dries... Antje Reinerts; BS huw 1839, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, BS Franeker ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 124, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 39Jelle Spoelstra... BS huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1845, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2776Zoutsloot D-067Broer Klazes Plantengapakhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 39Trijntje Cornelis Vorst... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2776Zoutsloot D-066Jelle H. Kroon en Wiepke S. Postwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 39beeldbepalend pand4 van 10
  terug