Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 66
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 665-0285-0285-027E-016E-014


Naastliggers vanVoorstraat 66
ten oostenVoorstraat 68
ten westenVoorstraat 64
ten noordende Voorstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0031v van 6 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaringh Hansen
naastligger ten westenHarmen Willems


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173r van 8 jul 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaringh Hansen onder 1 dakschoenmaker


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0210v van 18 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaring Hansen* schoenmaker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049r van 7 sep 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaring Hansen schoenmaker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199r van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaringh Hansen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0223v van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0224r van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0243r van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSaeff Hendricks


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66[staat: op de botermarkt]00‑00‑00 cgeeuwige rente uit een huis en erf
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jan Wybes c.soc.
verkoper (gesuccumbeerde)Haring Hansen


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0328r van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Saeff Hendricks


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0363r van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaringh Hansen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0391v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ op de suypmarkt1506‑21‑00 gghuis
koperGijs Willems c.u.
verpachter grondjhr. Ruuerd van Juckama 1‑08‑00 cg
begunstigde van een losbare rentede erfgenamen van wijlen Wymer Wybes11‑00‑00 gg
bewonerRomcke Alberts
bewonerWopke Sybes
naastligger ten oostenTiberius Templair
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenMinne Ruierdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperDirck Harings
verkoperAbbe Harings
verkoperRienck Jansen voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Reynsck Harings
erflaterwijlen Haringh Hansen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0070r van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatse Ypes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071v van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat [staat: Suypmarkt]1506‑20‑00 gghuis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts tot het huis van Duke Taebes, met een vrije uitgang naar de Wortelhaven
koperGijs Willems, gehuwd met
koperMartyen Hessels
verpachter grondjhr. Riuerd Juckema 1‑08‑00 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sicke Dekema
begunstigde van een losbare rentede erfgenamen van wijlen Wymer Wymers11‑14‑00 gg
naastligger ten oostenals bewoner Tiberius Templair
naastligger ten zuiden*Duke Taebes
naastligger ten westenMenne Riurdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/4Dirck Harings, en
verkoper van 1/4Abbe Harings, en
verkoper van 1/4Hobbe Harings, en
verkoper van 1/4Rienck Jans vanwege de kinderen, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen Rienck Harings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijs Willems x Martie Hessels koopt een huis zz. Suipmarkt. Ten O. Tiberius Templar, ten W. Minne Riuerdts. Met vrij uitgang naar de Wortelhaven. Grondpacht 1 gg aan erven Dirk Dekema. Belast met 11 gg 14 st losbare renten aan Wymer Wybes. Gekocht van Durck, Abbe en Hebbe Harings zonen en Rienck Jans te Dokkum vanwege zijn kinderen bij Rienck Haringsdr. zijn overleden echtgenote voor 1506 gg 21 st.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0119r van 30 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Suypmarkt]1420‑00‑00 gghuis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts met een vrije uitgang mede aan de Wortelhaven
koperSibrant Ruierdts Kingma, gehuwd met
koperGatie Rinses Tania
verpachter grondRuierdt Juckema 1‑08‑00 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sicke Decama
begunstigde van een losbare rentede erfgenamen of rechthebbenden van wijlen Wymer Wybes11‑14‑00 gg
naastligger ten oostenals bewoner Tiberius Templair
naastligger ten zuidenDuke Taebes
naastligger ten westenMinne Ruierdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGijs Willems, gehuwd met
verkoperMartyen Hessels


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101r van 3 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Ryoerts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007r van 2 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ0‑00‑00 cgnieuw huis waarachter loods en ledige plaats
koperN. N.
verpachter grondRyuerd Juckema 1‑08‑00 cg
verpachter grond achterhuisjkr. Sicke Dekema 0‑05‑00 cg
begunstigde van een losbare rentede erfenamen van Wijmer Wybes11‑14‑00 gg
naastliggerhuis of kamer van wijlen Dirk Tabes
naastligger ten oostenals bewoner Romcke Mosterman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*steeg naar de Wortelhaven waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenMinne Ryuerds
naastligger ten noordenN. N.
betrokkeneburgemeester Belida
verkoper van 1/2Gattie Rinses Tania, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerrit Gerrits
verkoper van 1/2Gattie Rinses Tania voor haar twee kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sybrant Ryuerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van Jattie Rinses Tania x Gerryt Gerryts voor 1/2, en als moeder en wettige voorstanderse van haar twee kinderen bij wl. Sybrant Ryuerdts voor 1/2, een nieuw huis met loods en ledige plaats daarachter zz. Voorstraat, en een huis of kamer achteraan de plaats, eerder door wl. Doecke Tabes nagelaeten, met een vrije uitgang door de steeg naar de Wortelhaven. Ten O. Romcke Mosterman, ten W. Minne Ryuerds. Grondpacht (losbare renten) 11 gg 14 st aan erven Wymmer Wybes., 1 gg aan jr. Ryuerd Juckema, en het achterhuis 5 st aan erven jr. Sicke Dekema. Burgemeester Belida mag op eigen kosten de bakovens en het door hem getimmerde zomerhuisje wegbreken.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0092v van 10 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ00‑00‑00 cghuis, loods en ledige plaats daarachter, en een huis of kamer achter aan de plaats nagelaten door Doecke Tabes
koperN. N.
verpachter grondjkr. Ruirdt Juckema 1‑08‑00 cg
verpachter grond achterhuisde erfgenamen van wijlen jkr. Sicke Dekema 0‑05‑00 cg
begunstigde van een losbare rentede erfgenamen van wijlen Wymmer Wybes11‑14‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner Rompcke Mosterman
naastligger ten zuidenhuis of kamer nagelaten door wijlen Doecke Tabes
naastligger ten westenMinne Ruirdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Gattie Rinses Tania, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerrit Geerts
verkoper q.q.Pieter Ruirdts Kingma, curator
verkoper q.q.Lieuwe Rintses Tania, curatoren over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Sibrant Ruirdts Kingma


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ2040‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats erachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenals bewoner Romke Mosterman
naastligger ten zuidenhuis of kamer nagelaten door wijlen Doecke Tabes
naastligger ten westenMinne Ruirdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166v van 11 apr 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66achterVoorstraat ZZ [staat: bij de Voorstraat]200‑00‑00 gghuis
koperRompcke Albarts, gehuwd met
koperDoed Jans
naastligger ten oostende verkoper Evert Jansen brouwer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Isbrant Tuenis
naastligger ten noordende kopers Romcke Albarts c.u.
verkoperEvert Janssenbrouwer


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011r van 15 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomke Albarts


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0034r van 19 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomcke Mosterman


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0041r van 17 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomcke Albarts


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071r van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ00‑00‑00 cg1/2 huis, loods en ledige plaats met hof en kamer of molenhuis met mosterdmolen daarachter
koperN. N.
verpachter grondRuyrdt Jukama 1‑08‑00 cg
begunstigde van een losbare renteWymer Wybes11‑14‑00 gg
naastligger ten oostenDirck Dirx kistmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Ruyrdts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: diept of vaart]
verkoperHeert Romckes, erfgenaam, en zijn zuster te Edam
verkoperSytscke Romckes, erfgenamen van
erflaterwijlen Romcke Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Heert Romckes voor hemzelf en als curator over zijn zuster Sytscke Romckes, als erfgenamen van Romcke Alberts, 1/2 huis, loods en ledige plaats met hof en de kamer of molenhuis met mosterdmolen daarachter, zz. Voorstraat. Ten O. kistmaker Dirck Dirx, ten W. Minne Ruyrdts, ten N. het diept of vaart. Grondpacht 1 cg aan Ruyrdt Jukama. Belast met 11 gg 14 st. losbare rente aan Wymer Wybes erven.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt00‑00‑00 cg1/2 huis, loods, ledige plaats, schuur en mosterdmolen
koperN. N.
naastligger ten oostenDirk Dirx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Ruierdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jetse Feykes, gelastigde
verkoper q.q.Age Douwes, gelastigden van te Rien
verkoperde erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Minnes Loenen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPitter Minnes Loenen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0187r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes Loenen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179v van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Reyners


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Reyners


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]2200‑00‑00 cghuis
koperLolke Jarigs Westra, gehuwd met
koperMaartie Bilaan
naastligger ten oostenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jelle Stijl, en
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam q.q.koopman
naastligger ten zuidenVoorda notaris
naastligger ten westenStinstra n.u.koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
verkoperAefke Reiners Fontein, gehuwd met
verkoperFedde Pieters Dreyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Jarigs Westra x Maartie Bilaan kopen een huis zz. Suipmerkt, door hen als huurders bewoond. Met huur bezwaard zolang de oud burgemeester Jan Simens Bilaan in leven blijft. Ten O. Trijntie Doekles wd. Jelle Stijl en daar benevens de koopman Jacob Romkes Braam qq., ten Z. notaris Voorda, ten W. de koopman Stinstra c.u., ten N. de Suipmerkt. Geen grondpacht. Vrije uitgang door een steeg die op de Wortelhaven uitkomt. Gekocht van Aeffke Reiners Fontein x Fedde Pieters Dreyer, koopman, voor 2200 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028 , folio 94Voorstraat 66huis
eigenaarLolke J. Westra
gebruikerLolke J. Westra
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028 , folio 61rVoorstraat 66huis
eigenaarLolke J. Westra
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028 , folio Voorstraat 66huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Lolke Jarigs


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028 , folio 61vVoorstraat 66huis
eigenaarJarig Westra
gebruikerJarig Westra
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-028Voorstraat 66Jarig Westra, bestaande uit 6 personen40‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028 , folio 61vVoorstraat 66huis
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0007va van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-028, fol. 82rVoorstraat 66Jarigh Westra , bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenlaekenkooper92:7:00 cg15:8:00 cgbestaet wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0267v van 9 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028 , folio 62vVoorstraat 66huis
eigenaarJarig J Westra
gebruikerJarig J Westra
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0216v van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0091v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jaerig Westra


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0120r van 7 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0241v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Egberts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-028 , folio 62vVoorstraat 66huis
eigenaarJarig J Westra
gebruikerJarig J Westra
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0158v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027 , folio 109vVoorstraat 66huis
eigenaarJarig Westra
gebruikerJarig Westra
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0137v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig Westra


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0138v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Wildschut


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0163r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Wildschut


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Egberts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027 , folio 109vVoorstraat 66huis
eigenaarJarig Westra
gebruikerJarig Westra
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0297r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt]2466‑21‑00 ggkoopmanshuis
koperAnne Dirks Yepey mr. zilversmidhet Engels Laken
naastligger ten oostende weduwe van wijlen G. Wildschut
naastligger ten zuidenburgemeester J. Oosterhout
naastligger ten westenB. Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Botermarkt]
verkoper van 1/4Petronella Rinsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen ds. Lolke Westra, en als voogdes van hun minderjarige dochter te Dronrijp
verkoper van 1/4Trijntje Lolkes Westra
verkoper van 1/4Trijntje Jans Westra, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjepke Gratamakoopman
verkoper van 1/4dr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/4Jarig Jans Westralit. hum. med. studiosus te Groningen
erflaterwijlen vroedsman en oud burgemeester Jarig Westra


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0135v van 13 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Wildschut


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-027 , folio 109vVoorstraat 66huis
eigenaarA. Ypey
gebruikerA. Ypey
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0023r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Brevo Heslinga koopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 68, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpey


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-028, pag. 72Voorstraat 66Anne Ypey
5-028, pag. 72Voorstraat 66Eiso Ypey, 21 jaar, gehuwdinwoning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0022r van 4 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 66Voorstraat ZZ op de Botermarkt2700‑00‑00 cghuis
koperHylke Minnes, gehuwd methet Engels Laken
koperElisabeth Douwes
naastligger ten oostenFrans Willems Leemkool koopman
naastligger ten zuidenDirk Brefo Heslinga koopman
naastligger ten westenB. Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAnne Dirks Ypeymr. zilversmid


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0311r van 8 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Minnes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-027 , pag. 105Voorstraat 66Hylke Minnes 6‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Dirk Willems Houtsma... 12 jan 1808, quit. no. 18 ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 66Hielke M. Wiersmafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-016Voorstraat 66Hielke M WiersmaHielke M Wiersmauitdrager


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-016Voorstraat 66provisionele en finale toewijzingfl. 311huis aan de Voorstraat E-016
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperWopke Joerds van der Stel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1071Voorstraat 66erven Abraham de Ruiter grutterHarlingenhuis en erf (270 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Abraham de Ruiteroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekhandelaar, wijk E-016; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-016Voorstraat 66F de Ruiter stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-016VoorstraatFrederik de Ruiter38 jboekhandelaarHarlingenm, protestant, weduwnaar
E-016VoorstraatRigtje de Ruiter11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatGerrytje de Ruiter9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatTjietske de Ruiter6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatJanna de Ruiter5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatCornelia Jeppema26 jhuishoudsterGaastmeerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Loetske Reidmaker... Helmers, (gk), dv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-016, bev.reg. HRL 1860-80; geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Daam Jans Reidemaker en Catrijna ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071Voorstraat E-016Sijtske Langendijk woonhuis


1875 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 211 van 29 dec 1875
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-016Voorstraat 66koopaktefl. 4000huis en erf E-016
 
verkoperCornelia Anna Maria Francina Ledel
koperReinder Annes Blijstra


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071Voorstraat E-014 Reinder A. Blijstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1071Voorstraat 66 (E-014)Anne Blijstrawoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat A. Blijstrajongens: , meisjes:
vrouwen:
meubelmakerij


1916 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'meubelmagazijnen


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Faam, demeubileering, manufacturen, tapijten, bedden


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jzn.125Manufact.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 66H.A. Lurvink862Huish. art.


1948 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H.A. LurvinkBijenkorf, de


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 66J. (Jurjen) Pieters


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 66rijksmonument 20734


2023
0.11639595031738


  terug