Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 417-080 7-088 C-049C-042


Naastliggers vanVoorstraat 41
ten oostenVoorstraat 43
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 39
ten noordende Noorderhaven


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0070r van 26 aug 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0182v van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJeltie Teunis Vrijthoff


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080Voorstraat 41huis
eigenaarde heer Heemstra
gebruikerGrietie Abes 50-00-00
gebruikerSjoukjen Abes 50-00-00
gebruikerBartel Willems 25-00-00
huurwaarde125‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde25‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0004v van 9 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenjuffrouw Boelens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080Voorstraat 41huis
eigenaarde heer Heemstra
gebruikerSjoukjen Abes 100-00-00
huurwaarde125‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde25‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080Voorstraat 41huis
eigenaarde heer Heemstra
gebruikerSjoukjen Abes cum soc.
huurwaarde111‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑10‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001r van 28 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArent van Haersolte jonkergrietman van Barradeel


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0033v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenjonker Arent van Haersolte


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080Voorstraat 41huis
eigenaarJan Speltie
gebruikerJan Speltie
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080Voorstraat 41huis
eigenaarJan Speltie
gebruikerJan Speltie
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0054r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 41Voorstraat NZ bij Raadhuis1241‑00‑00 CGhuis
koper door niaarNicolaas van Altena, zoon vancommies van de lands gemene middelen
koper door niaarHendricus Wiardus van Altena grietman van Tietjerksteradeel
geniaarde koperAdam Roerich c.u., enkok op het Admiraliteitsjacht
geniaarde koperSamuel Roerichkok op het Statenjacht
huurderSybe Andrys de Boer c.u.
huurder tot 1768de weduwe van Claas Nauta distillateurse90‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTjepke Gratama
naastligger ten noordende herberg genaamd Benthum Bentheim
verkoperJr. Willem Hendrik van Hiemstra te Veenklooster
verkoperJr. Georg Sigesmond van Hiemstra te Bolsward
verkopervrouwe Tjids van Hiemstra, gehuwd met te Ferwerd
verkoperhr. Tjalling Homme van Haersolte te Ferwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Allema, commies van `s lands algemene middelen en zijn vader Hendricus Wiardus van Allema, Grietman van Tietjerksteradeel en Ged. Staat van Friesland, kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Adam- en Samuel Roerich, een huis nz. Voorstraat, dicht bij het Raadhuis. Ten O. wd. Cornelis Jentjes, ten W. het huis dat thans door de verkopers is verkocht aan Tjepke Gratama, ten Z. de straat, ten N. de herberg 'Benthem'. Gekocht van Grietman van Kollumerland en Nieuw Kruisland te Veenklooster jhr Willem Hendrik van Heemstra, burgemeester te Bolsward jhr. Georg Sigismund van Heemstra, en vrouwe Tjids van Heemstra x oud-ltn. kol. v.d. Inf. te Ferwerd Tjalling Homme van Haersolte, voor 1241 gg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0057r van 29 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Adam Roerich
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Samuel Roerich


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161r van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer van Altena


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197v van 15 jul 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 41Voorstraat NZ dicht bij het Raadhuis1925‑00‑00 CGhuis
koperAdam Roerich, enkok op het Admiraliteitsjacht
koperSamuel Roerich kok op het Statenjacht
huurderAdam Roerich 50‑00‑00 CG
huurderSamuel Roerich
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Cornelis Jentjes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAdam Roerich
naastligger ten westenSamuel Roerich
naastligger ten noordende herberg genaamd Benthem Bentheim
verkoperHeer Nicolaas van Altena, zoon vancommies van de lands gemene middelen te Dokkum
verkopergrietman Hendricus Wiardus van Altena te Tietjerksteradeel


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0199v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 41Voorstraat NZ dicht bij het Raadhuis1925‑00‑00 CGhuis
koperAdam Roerich, en zijn broerkok op het Admiraliteitsjacht
koperSamuel Roerich kok op het Statenjacht
huurderAdam Roerich 50‑00‑00 CG
huurderSamuel Roerich
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe van wijlen Cornelis Jentjes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAdam Roerich
naastligger ten westenSamuel Roerich
naastligger ten noordende herberg genaamd Benthem Bentheim
verkoperde heer Nicolaas van Altena, zoon vancommies van de lands gemene middelen te Dokkum
verkopergrietman Hendricus Wiardus van Altena te Tietjerksteradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich, kok op `t Admiraliteitsjagt en Samuel Roerich, kok op `t Statenjacht, kopen huis nz. Voorstraat bij het Raadhuis. Ten O. erven Cornelis Jentjes, ten Z. de straat, ten W. de kopers, ten N. de herberg 'Benthem'. Er is veel aan verbouwd en die kosten zijn voor rekening van de kopers. Gekocht van Nicolaas van Allema en zijn vader Hendricus Wiardus van Allema.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0071r van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Winter kastelein


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-090 , pag. 110Voorstraat 41Hendrik Winter
7-090 , pag. 110Voorstraat 41Jacob Teering, 18 jaar, gehuwdinwooning, vaste knegt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-088, pag. 150Voorstraat 41A Roerich wed5‑10‑00 cghuis


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 23 okt 1811
vermeld alsgeschat adresbericht
C-049Voorstraat 41Een zeer groote en hegte HUIZINGE waarin veertig jaar de Bakkerij Affaires met goed succes gedreven aan de Voorstraat, bewoond door Doetje, Hebbes vv Otte Lubberts. Verhoging verkocht op 23 okt 1811 in het Heeren Logement bij H. Winter door notaris W. Vettevogel.


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1811
vermeld alsgeschat adresbericht
C-049Voorstraat 41Een ruime en neringrijke HUIZINGE en BAKKERIJ aan de Voorstraat, bewoond door Doetje, Hebbes. Uit de hand verkocht op 12 dec 1811 door .


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 41Hendrik Winter... op onpartijdige Tauxatie zal overneemen. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-049Voorstraat 41Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 161 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-049Voorstraat 41Anna War, overleden op 30 november 1827geboren Engeland, vrouw van Hendrik Winter, logementhouder (Voorstraat C 49, testamentair erfgenaam), geen kinderen, in boedel legaat van haar mans oom Adam Roerich. Saldo fl. 537,20. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 587Voorstraat 41Douwe MinnemalogementhouderHarlingenhuis en erf (410 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 41Aaltie Bronsoud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 41Douwe Minnes Minnema... 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-052; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-049; VT1839; D.M. eigenaar van perceel nr. 587 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 453, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 41Henderik Hubeoud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 41Johanna Scheuermacherzie: Schleiermacher; oud 48 jaar, geb Wildingen en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-049VoorstraatDouwe Minnema40 jlogementhouderSneekm, rooms katholiek, gehuwd
C-049VoorstraatJohanna Scheuermacher48 jWildingenv, protestant, gehuwd
C-049VoorstraatHendrik Minnema8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatAnna C Minnema9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatMentie Minnema5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatAaltie Brons45 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-049VoorstraatAntje Dijkstra21 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd
C-049VoorstraatHenderik Hube31 jSneekm, rooms katholiek, ongehuwd


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1755 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-049Voorstraat 41Johanna P. Schleiermacher, overleden op 17 november 1849P.=Philippina, vrouw van Douwe Minnema, logementhouder (Voorstraat C 49: mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Anna-Catharina, Hendrik-Leonard-Winter en Frederica-Mintje Douwes Minnema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 41Trijntje Arjens Molenaar... Jans; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1863 bev.reg. HRL 1851 wijk C-049; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse in matten en tapijtgoed, wijk C-046; VT1839; kind: ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 587Voorstraat C-049Douwe Minnemawoonhuis


1877 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 270 en 282 van 4 dec 1877
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-049Voorstraat 41provisionele en finale toewijzingfl. 13022hotel minnema, stal en wagenhuis
 
verkoperPieter Vlaskamp (q.q.)
koperStaat der Nederlanden


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 587Voorstraat C-042De Staat (Posterijen en Telegraphie)woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5091Voorstraat 41 (C-ong)P.L.C. Mirande (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 41 Gerhard Grotenhuismanufacturierf. 1500f. 1600


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 41, HarlingenVoorstraat 41Wed. G. Grotenhuismanufacturen, mode-artikelen, dames- en kinderhoeden


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 41wed. M. Posthumus-Grotenhuiswinkelierster


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Hollywood, Parfumerie447C.H. Spoormakers


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Hollywood, Parfumerie447C.H. Spoormakers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 41rijksmonument 20689
  terug