Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 346-0206-0206-018E-035E-030


Naastliggers vanVoorstraat 34
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 2
ten westenVoorstraat 32
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 34Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten oosten


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0172v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 34Voorstraat ZZ westhoek Sint Odolphisteeg [staat: Olijfsteeg]1551‑00‑00 gghuis
koper door niaarAndraeas Heemstra secretaris
verpachter grondde stad Harlingen1‑07‑00 cg
geniaarde koperCoenraed Abbes
geniaarde koperJetse Feyckes c.u.
huurderAbbe Elbrichs c.u.hoedenmaker
huurderFreerck Douues c.u.
huurderHentien Hendricks
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olijffsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensecretaris Heemstra
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperSybe Peyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndreas Heemstra secretaris niaart ratione proximitatis tegen Coenraedt Abbes x Jets Feyckes de koop van een huis zz Voorstraat op de westerhoek van de Olijffsteigh, nu bewoond door hoedmaker Abbe Elbrichs c.u., Freerck Douues c.u. en Hentien Hendrickx. Ten O. de Olijffsteigh, ten W. de secretaris Heemstra, ten N. de straat. Grondpacht 27 st aan de Stad. Gekocht van Sybe Peyma voor 1550 GG.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 34Voorstraat ZZ [staat: Sint Odolphisteeg WZ]1200‑00‑00 cghuis
koperFolckert Lamberts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Nanne Jans
naastligger ten noordenHendrick Coenraerdts
verkoperAndraeas Heemstrasecretaris van Harlingen


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 3rVoorstraat 34burgemeester Luidingaf. 15000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaards. Ludinga
gebruikerDouwe Jansen
aanslag huurwaarde12‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297v van 2 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 34Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olijffsteeg]800‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperDouwe Jansen c.u.mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑12 cg
huurderN. N. 70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olijfsteeg]
naastligger ten zuidenHans Gonggrijp
naastligger ten westenJanneke Alberts
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLeentie Ludinga, weduwe van
verkoperwijlen ds. Crol c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jansen Vettevogel koopt huis en bakkerij zz. Voorstraat/hoek Olijfsteeg. Ten O. die steeg, ten W. Janneke Alberts, ten N. de Voorstraat, ten Z. Hans Gonggrijp. Gekocht van Leentie (Helena) Ludinga wv ds. Crol.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
aanslag huurwaarde12‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
aanslag huurwaarde10‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
aanslag huurwaarde10‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-020, fol. 102rVoorstraat 34Douwe Jansen weduwe, bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderenbakkerinne, mr.36:7:00 cg6:1:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-020Voorstraat 34huis
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-018Voorstraat 34huis en bakkerij
eigenaarG. Offringa wed.
gebruikerG. Offringa wed.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0309r van 3 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 34Voorstraat hoek Odolphisteeg3000‑00‑00 cghuis en bakkerij
kopervroedsman Jacob Ruitinga, gehuwd met
koperHiske Osinga
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten westenGeertje Offringa
naastligger ten westenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertje Offringa
naastligger ten noordenstraat
verkopervroedsman Johannes Frank, gehuwd met
verkoperGeertje Offringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Ruitinga x Hiske Osinga koopt huis en bakkerij (voorhuis, 2 kelderkamers en grote bakkelder) hoek Sint Odolphisteeg/Voorstraat. Ten O. de steeg, ten Z. en W. de verkopers, ten N. de straat. Gekocht van Johannes Frank x Geertje Offringa.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0048v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 34Voorstraat ZZ1600‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperAllardus Westendorp mr. koekbakker
koperAgnieta van Diest, weduwe van
koperwijlen Adolph Rutgerus
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenvroedsman Johannes Ewerts Frank
naastligger ten westenvroedsman Johannes Ewerts Frank
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Junius van Alema, gelastigde van
verkopervroedsman Jacob Ruitinga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-018Voorstraat 34huis en bakkerij
eigenaarA. Westendorp
gebruikerA. Westendorp
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-018 , pag. 126Voorstraat 34A. Westendorp 4‑00‑00 cgbakkerij


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Harmen(Us) de Waart... kind: Catharina Hermanus de Waart, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL; geb 1736 HRL, ovl 14 okt 1812 HRL; wijk E-035, heeft geabandonneerde boedel 1798; BS ovl 1812; ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:6:0 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Allardus Westendorp... banketbakster; medegebruiker Popkje Wiersma, zilverkashoudster, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-035; gebruiker Johannes Hanekamp, broekmaker, 1814. (GAH204); ovl 8 dec 1790 HRL, oud 73 jaar; weduwe heeft 1 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Johannes Hanekamp... wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, broekmaker, eigenaar is A. Westendorp erven, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-035Voorstraat 34erven A WestendorpJohannes Hanekampbroekmaker


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 108 van 18 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-035Voorstraat 34koopaktefl. 250huis E-035
 
verkoperMieke Westendorp
koperAdam Cohen
koperSaartje Levy Ammezing


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1127Voorstraat 34 Adam Cohen koopmanHarlingenhuis (98 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Nathan A Cohenoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-035; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Saartje L Amringenoud 44 jaar, geb Naarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-035; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-035VoorstraatAdam Nathan Cohen51 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
E-035VoorstraatSaartie L van* Amerongen [Amrongen]44 jNaardenv, israëliet, gehuwd
E-035VoorstraatNathan Adam Cohen17 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatLeon Adam Cohen15 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatSalomon Adam Cohen11 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatHeyntie Adam Cohen13 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-035VoorstraatMietje Adam Cohen1 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1127Voorstraat 34 geheel afgebroken en nieuw opgebouwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1127Voorstraat 34 D ZijlstraHarlingeneen oud bouwvallig huis weggebroken en daarvoor een nieuw geplaatst


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 852 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-035Voorstraat 34Willem Pieters Zijlstra, overleden op 18 oktober 18471 jr (geboren 20/8/1846), overleden Voorstraat E 35, zoon van Pieter-Adama Zijlstra, zeehandelaar en Leonora-Johanna Banga, broer van minderjarige Dirk-Cornelis, Jelle, Sietske, Dirkje en Cornelis Pieters Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1220 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-035Voorstraat 34Anna Sybrens Bos, overleden op 3 juli 18482 1/2 mnd (geboren mei 1848), overleden Voorstraat E 35, dochter van Sybren Barends Bos, pakhuisknecht en Hieke Jans van Glinstra, zuster van minderjarige Elizabeth-Magdalena en Rinske Sybrens Bos. (in tafel 6/7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-035Voorstraat 34Janna Greydanus... 20 sep 1867 Midwolda, dv Petrus G, en Catharina Vellinga; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, wijk E-035, 73, supp wijk B-210, supp wijk E-340, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1127Voorstraat E-035Pieter Adama Zijlstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1127Voorstraat E-030 Jan van der Molen woonhuis


1888 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49089 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 249, 252, 255 en 257 van 20 jun 1888
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-030Voorstraat 34provisionele en finale toewijzingfl. 2150burgerwoonhuis op de hoek van de Voorstraat en de Sint Odolphisteeg
 
verkoperHendrik Freerks Boels (te Oude Pekela)
verkoperJantien Jacobs Aising (te Onstwedde, wv Detmer Freerks Boels, tevens als voogd over Geert Detmers Boels)
verkoperFreerk Detmers Boels (te Onstwedde, tevens als toeziend voogd)
verkoperJacob Detmers Boels (te Amsterdam)
verkoperHendrik Detmers Boels (te Musselkanaal)
verkoperJan Kuipers (te Onstwedde, gehuwd met Harmke Detmers Boels)
verkoperJan Alberts Tempel (te Onstwedde, weduwnaar van Heindertje Detmers Boels, tevens als voogd over Albert, Detmer en Jans Tempel)
verkopercollege van voogden van het Burgerlijk Weeshuis (tevens als voogd over Maria, Aukje en Yme Reidsma, kinderen van wl. Douwe Reidsma en Sipkje Tichelaar)
koperEsscher Posthumus


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1127Voorstraat 34 (E-030)Kornelis Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 34 Jan Roordavoormanf. 600f. 600


1918 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50100 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 80 en 84 van 22 mei 1918
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-030Voorstraat 34provisionele en finale toewijzingfl. 4248huizen aan de Voorstraat 34 en Sint Odolphisteeg 2
 
verkoperTrijntje Stuur (wv Kornelis Posthumus)
koperFokke van der Molen


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 34, HarlingenVoorstraat 34J.M. van Goorkruideniers- en grutterswaren, biscuits en comestibles


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 34mej. J.M. van Goorwinkelierster


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 34P. (Popke) v.d. Veer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 34rijksmonument 20721


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8028Voorstraat 34  terug