Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 37-1127-1137-117C-029C-023


Naastliggers vanVoorstraat 3
ten oostenVoorstraat 5
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 1
ten noordenNoorderhaven 42


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 3naamloze doorlopende steeg ten westen


1580 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis)1580'
afbeelding van een gouden hand op azuurblauwe achtergrond
Afkomstig uit de westelijke zijmuur.


1580 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 3 (eerst in particulier bezit, in 2011 geschonken aan het Hannemahuis)Inde.Gvl
de.Hant'
Afkomstig uit de westelijke zijmuur.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430r van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZhuis
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekFrouck Gatses
protesteert vanwege een hypotheekFeyte Goyties
bewonerWillem Janssen, gehuwd metbierschooier
bewonerTeth Claessen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Albert Claessen Algeraa, geauthoriseerde curator bonorum over
verkoperhet sterfhuis van wijlen Willem Janssen, gehuwd metbierschooier
verkoperwijlen Teth Claessen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZ847‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenPieter Symons slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Thonis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Janssenbierschuyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis aan de Voorstraat, waar Willem Janssen ? uit verstorven is. Ten O. slachter Pieter Symons, ten W. Willem Thoenis en een steeg. Provisioneel verkocht voor 847 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZ0‑00‑00 gghuis en anderhalve pm land ten noorden van de stad bij het Hondsbosse
koperN. N.
naastligger ten oostenPieter Symonssen slager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Tonys scroer
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Amelander Wapen, van Tonys Allerts het Amelander Wapen
verkoperMaycke Jans Olivier, weduwe van
verkoperwijlen Claes Harmens, gesterkt met de ooms van haar kinderen
verkoperSyrck Harmens, en
verkoperHarmen Harmens


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarkt1524‑00‑00 ggvoor- en achterhuis
koperMarten Laessen, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAeffke Martens
naastligger ten oostenmedeverkoper Rompcke Greolts
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Claesen
naastligger ten noordenRompcke Greolts
verkoperRompcke Greolts c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Laessen, mr. schoenmaker x Aeffke Martens kopen een voor- en achterhuis nz. Voorstraat omtrent de Vismarkt. Ten O. en N. mede-verkoper Romcke Greolts, ten W. Claes Clasen. Geen grondpacht. Gekocht van Rompcke Greolts c.s., voor 1524 GG.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarkt1910‑00‑00 gghuis met kelder eronder en woningen erachter
koper van 1/2Rein Pytters de Haen, gehuwd met
koper van 1/2Jancke Sents
koper van 1/2Hylcke Joannes Hanekuick, gehuwd met
koper van 1/2Weintie Hendricks
huurderSymen Ariens hoedenmaker
huurderJelle Auckes grootschipper
huurderJochum Jochums
huurderAntie Fongers
naastligger ten oostenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybren Suyringer
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg mandelig met Tieerd Bentes
naastligger ten westenTieerd Bentes bakker
naastligger ten noordenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybren Suyringer
verkoperMarten Martens Blaugrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Pieters d`Haen x Jancke Sents en Hylke Johannes Hanekuik x Wijntien Hendricks kopen een huis op een kelder en de woning erachter, nz. Voorstraat, omtrent de Vismarkt, door meerderen bewoond. Met mede-gebruik van de steeg ten westen. Ten O. en N. Amelyke Haenties wv Sybren Suyriger, ten W. bakker Tieerd Bentes. Geen grondpacht. Gekocht van grootschipper Marten Martens Blau, voor 1910 GG.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZ bij de Vismarkt op een huis na721‑00‑00 gghuis met tuintje
koperDirk Hugens, gehuwd met
koperStijntie Hendriks
huurderJan Klinkhamer c.u.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAbbe Seerps
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten westenSjoerd Lieuwes
naastligger ten noordenPieter Hendriks Donkers
naastligger ten noordensteeg tot aan de Noorderhaven
verkoper van 1/4Jancke Dirks Bierma c.m.
verkoper van 1/4Sjoerd Dirks Biersma
verkoper van 1/8Hylke Johannes Hanekuik
verkoper van 1/8Grietie Johannes Hanekuik
verkoper van 1/4Rincke Jouckes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Douwe Hylkes Hanekuik


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-112Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerDirk Hugens
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-112Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huiges
gebruikerDirk Huiges
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-112Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikervan Hattum cum soc.
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerWatse Haanstra
aanslag huurwaarde10‑16‑10 cg
opmerking[tot ca. 1756 genummerd 7-112]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerWatse Haenstra
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg
opmerking[tot ca. 1756 genummerd 7-112]


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0194r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3achterVismarkt, achter het huis van de kopers in een steeg bij de210‑00‑00 cgkamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsje
kopermajoor Age de Haes c.u.executeur
huurderJogchum hoedenmaker
naastligger ten oostenWopke Doedes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Roelof turfopzichter
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenAge de Haes c.u.
verkoperMarijke Hugens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof, als erfgenaam van haar broerturfopzichter
erflaterwijlen Dirk Hugens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor c.u. kopen een oude kamer met ledige plaats daar achter, als Bokkinghang gebruikt, in een steeg bij de Vismarkt achter kopers huis, nu bewoond door hoedenmaker Jogchum. Ten O. Wopke Doedes, ten Z. de verkoper, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de kopers. Gekocht van Marijke Hugens wv turfopzichter Roelof, als erfgenaam ad vitens van haar wijlen broeder Dirk Hugens, voor 210 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJogchem Sacharias
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113Voorstraat 3huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJogchem Andries
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZ op een huis na aan de Vismarkt700‑00‑00 cghuis
koperJogchum Zacharias mr. hoedenmaker
bewonerJogchum Zacharias c.u.
naastligger ten oostenJacob Wygers Backer
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperGerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoperMarijke Gerryts de Jong meerderjarige vrijster
verkoperStijntje Gerryts de Jong meerderjarige vrijster
verkoperJurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoperDirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoperMarijke Cornelis Wetsens minderjarige vrijster, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens, allen erfgenamen van hun oud-oom
erflaterwijlen Dirk Huigenskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJogchem Zacharias, mr. hoedenmaker, koopt een huis nz. Voorstraat, op één huis na aan de Vismarkt. Ten O. bakker Jacob Wygers, ten Z. de Voorstraat, ten W. Jetse Jelles [Boomsma] en een doorgaande steeg naar de Noorderhaven, ten N. Jan Elshoff. Geen grondpacht. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong, en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong samen voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde) de gesubstitueerde erfgenamen van hun oud-oom koopman Dirk Huigens, voor 700 GG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-117Voorstraat 3huis
eigenaarJochem Hoffius
gebruikerJochem Hoffius
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-117Voorstraat 3huis
eigenaarJochem Hoffius
gebruikerJochem Hoffius
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-117 , pag. 153Voorstraat 3J. Hoffius wed.5‑00‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 171 van 1 dec 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-029Voorstraat 3koopaktefl. 530huis C-029
 
verkoperHiltie Volkerts (wv Jochem Zacharias)
verkoperKlaas Hoffius
verkoperBaukje Hoffius (te Almenum, gehuwd met Bonifacius Oolgard)
verkoperJohannes Groen (als curator over Hiltie Abma, afwezig in het buitenland)
verkoperHiltie Folkerts (te hallum, wv Jochem Zacharias, tevens als grootmoeder van en voogd over Jochem Abma te Hallum)
koperTjettie van Sloten
koperJacob van Sloten


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 3Voorstraat NZ wijk C-029530‑00‑00 cghuis
koperTjettie van Sloten
koperJacob van Slooten
huurderde weduwe van wijlen Jochem Zacharias hoedenmaker
naastligger ten oostenTeunis Norbruis mr. koperslager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJelle Boomsma koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenTjettie van Slooten
naastligger ten noordenJacob van Slooten
verkoper van 5/8Hiltie Volkerts, weduwe van
verkoper van 5/8wijlen Jochem Zacharias Hoffius
verkoper van 1/8Claas Hoffiushoedenmaker
verkoper van 1/8Hoffius, gehuwd met
verkoper van 1/8B. Oolgaardhovenier en kooltjer te Almenum
verkoper van 1/16Hylke Abma thans uitlandig
verkoper van 1/16Jochem Abma te Hallum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjettie van Sloten, meerderjarige ongehuwde dochter voor 1/2, en Jacob van Slooten voor 1/2, kopen een huis nz. Voorstraat, wijk C-029, bewoond en gebruikt door wd. hoedenmaker Jochem Zacharias en haar zoon. Met mede-gebruik van de doorlopende steeg ten westen. Ten O. mr. koperslager Teunis Norbruis, ten Z. de Voorstraat, ten W. koopman Jelle Boomsma, ten N. de kopers. Geen grondpacht. Gekocht van Hittie Volkerts wv Jochem Sacharias voor 5/8, hoedenmaker Claas Hoffius voor 1/8, [niet ingevuld] Hoffius huisvrouw van hovenier en kooltjer onder Almenum B. Oolgaard voor 1/8, (de curator over de buitenlands zich ophoudende) Hyltje Abma voor 1/16, en (Hiltie Volkerts als grootmoeder en voorstanderse over) Jochem Abma te Halum voor 1/16, voor 530 CG.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Jacob van Slooten... 1817, huw 1819, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847, ovl 1860; regattdv 1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-029Voorstraat 3Jacob van SlootenJacob van Slootenkantoor en winkel


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 14 van 14 jan 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-029Voorstraat 3koopaktefl. 1300huis aan de Voorstraat C-029
 
verkoperTjeertje van Slooten
verkoperJacob van Slooten
koperAnthony Bartles de Vries
koperJeltje Gerkes Molenaar


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 009a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-029Voorstraat 3Antonie Antonies de Vries, overleden op 20 maart 1821kleermakersknecht, zoon van Antonie Bartels de Vries, mr. kleermaker (Voorstraat C 29) en Jeltje Gerkes Molenaar, broer van Christina, Bart, kleermakersknecht, Gerke, idem en minderjarige Pieter en Dorothea Antonies de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 178 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-029Voorstraat 3Anthoon Bartles de Vries, overleden op 30 januari 183162 jr, kleermaker Voorstraat C 29, man van Jeltje Gerkes Molenaar (erft vruchtgebruik), vader van Stijntje, vrijster, Gerke, kleermaker, Pieter, idem, Dorothea en wijlen Bart Anthoons de Vries (man van Maria Cornelis Alders, vader van minderjarige Geertruida en Anthoon Barts de Vries). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 545Voorstraat 3 Antonie Vries kleermakerHarlingenhuis en erf (110 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 310 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-029Voorstraat 3Jeltje Gerkes Molenaar, overleden op 3 oktober 1832Voorstraat C 29, wed. Antony Bartles de Vries, moeder van Christina, vrijster, Gerke, kleermaker, Pieter, idem, Theodora, vrijster en wijlen Bartle Antonys de Vries (man van Maria Cornelis Alders, vader van minderjarige Antony en Geertruida Bartles de Vries). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Christina de Vriesgeb 17 mrt 1793 HRL, ovl 13 dec 1868 HRL; wijk C-029, ongehuwd, dv Antoon Bartels dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1868; bev.reg. Harl1851 wijk C-032; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Dorothea de Vriesoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Gerke de Vries... HRL 1851 wijk C-032; oud 40 jaar, (vnm: Gerbrandus), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-029; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Pieter de Vriesgeb 5 aug 1805 HRL, ovl 30 okt 1869 HRL, winkelier, ongehuwd, zv Antoon dV, en Jeltje Molenaar; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk C-032; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-029VoorstraatGerbrandus de Vries40 jkleermakerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-029VoorstraatPieter de Vries34 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-029VoorstraatCristina de Vries44 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-029VoorstraatDorothea de Vries30 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Dirk Hillebrands van Loon... vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-029Voorstraat 3Grietje Jans Post... te HRL, N.H., dv Jan Jans P, en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3857 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-029Voorstraat 3Gerke de Vries, overleden op 11 november 1855Voorstraat C 29, broer van Christina, Pieter, winkelier/kleermaker, Theodora (samen testamentair erfgenamen) en wijlen Bart de Vries (vader van Antoni en wijlen NN Barts de Vries, moeder van Bart Laanstra). Saldo fl. 13.119,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545Voorstraat C-029Jan Harmens Vliet woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 545Voorstraat C-023 Theodora de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 545Voorstraat 3 (C-023)Raphael Paiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 3 Siebren Bruinsmafabr. v. melkproductenf. 700f. 700
Voorstraat 3 Arnold Bannigfabr. v. melkproductenf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 3A. Aukemawinkelier


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 3T. de Vries Azn.996Boekhandel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3T. de VriesBoekhuis, hetboekhandel


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.T. de Vries Azn.996Boekh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 3H. (Hessel) Tot


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 HaanHaan, fa. gebr.loodgieter


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3Fa. Gebr. Haansanitair


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 Haangasverwarming


1976 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 3, HarlingenVoorstraat 3 Haancentrale verwarming, sanitaire installaties


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 3rijksmonument 20673


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9515Voorstraat 3  terug