Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 217-101 (niet bekend)C-040C-033
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 217-101 (niet bekend)C-199C-033


Naastliggers vanVoorstraat 21
ten oostenVoorstraat 23
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 19
ten noordenNoorderhaven 64


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 21naamloze doorlopende steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat NZ [niet vermeld]00‑00‑00 cg1/4 grondpacht van 2-08-00 CG
koperPieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel te Wommels de Gouden Helm
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis waar de gulden helm uitsteekt2‑08‑00 CG
protesteert vanwege een erfeniskwestieSyoerd Pieters, vader en legitimus administrator over te Bolsward
protesteert vanwege een erfeniskwestiezijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts te Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHolle Syoerdts broeder van de koper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Syuerdts, secretaris van Hennaerderadeel wonende binnen Wommels, koopt (d) 1/4 van 48 st grondpacht uit het huis daer de gulden helm wtsteeckt. Gekocht van zijn broeder Hobbe Syuerdts te Leeuwarden, voor (a+b+c+d+e) [niet genoemd].


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0208v van 4 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat NZ1100‑00‑00 GGhuis daer den Vergulden Helm uytsteeckt
koperGercke Sjurdts, gehuwd metde Vergulde Helm
koperAnna Tijssen
koperIpe Meckes, gehuwd met
koperAnneken Jochems van der Horst
verpachter grondPieter Siourdts sectretaris van Hennaarderadeel2‑08‑00 CG
protesteert vanwege grondpachtPieter Siourdtssectretaris van Hennaarderadeel
naastligger ten oostenDyrck Claes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Stoffels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Walings, gehuwd met te Sint Annaparochie
verkoperGrytie Peters te Sint Annaparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHercke Sjardts x Anna Tijssen en Ipe Michiels x Annecken Jochems kopen een huis daer den vergulden helm uutsteeckt, alles volgens de scheydtsbryeff in dato 28 january 1598. Ten O. Dyrck Claes, ten W. Jan Stoffels. Geen grondpacht. Gekocht van Hendrick Walings x Imptie Pieters van Sint Annaparochie, voor 1100 GG.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258r van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenIppe Meckes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0131r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYeme Rogiers


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0242r van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenYeme Royers


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274r van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Tijsses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDirck Epes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0047v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat NZ0‑00‑00 GG1/4 huis
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/4de erfgenamen van wijlen Jochum Ipes
eigenaar van 1/2Albert Harmens c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPietie Pieters voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Ipes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat335‑00‑00 GG1/4 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerAlbert Harmens e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0087v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenAlbert Harmens


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0107r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat NZ428‑00‑00 GG1/4 huis met plaats
koperClaes van Ruyven c.u.secretaris te Terschelling
eigenaar van 3/4Claes van Ruyvensecretaris
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Egberdts
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSioerdt Tiebbes Popta
naastligger ten noordenTaecke Taeckes Lauta
verkoperJan Jochums c.u.mr. glasmaker


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNicolaes Ruyvens


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165v van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNicolaes van Ruyvens


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat NZ2202‑00‑00 GGhuis daer de Vergulden Helm uythangt
koperFeycke Sioerdts c.u.de Vergulde Helm
verpachter grondde stad Harlingen2‑08‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van burgemeester Lauta1‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. Jacobus Hillebrans
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenburgemeester Lauta
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeycke Sioerdts c.u. kopen een huis nz. Voorstraat daer de vergulden helm uythangt. Ten O. dr. Jacobus Hillebrants, ten Z. de straat, ten W. de openbare steeg (waarvan mede-gebruik), ten N. burgemeester Lauta. Grondpacht 48 st aan de Stad, waarentegen 1 CG ontvangen wordt uit het huis van burgemeester Lauta ten noorden. Gekocht van [niet vermeld], voor 2202 GG.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenFeike Sioerts


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFeike meelker


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 11vVoorstraat 21Aeltje Hingeveltf. 200-00-00 ten sij tot Franequer aengegeven


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214r van 24 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat NZ1930‑14‑00 GG1/2 huis
koperSjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum
eigenaar van 1/2 huisSjoerd Feyckestrekschipper op Dokkum
naastligger ten oostenvroedsman Menelaus Hillebrants
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAntie Vetsensius, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jurjen Syburgh koopman
verkoperWiebbe Feyckes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenL. de Gavere


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0230r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSioerd Feyckes schipper op Dokkum


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0316r van 9 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Voorstraat NZ900‑00‑00 GGhuis in 2 gedeelten bewoond
koper door niaarburgerhopman Trijntie Hendrix Hingelevelt, weduwe van
koper door niaarwijlen Jan Dirxen Roorda mr. goudsmid
geniaarde koperburgerhopman Minne Jansen Marnstra
verpachter grondde stad Harlingen2‑08‑00 CG
huurder westzijde voor 1 jaarSibout Sibouts mr. blikslager50‑00‑00 CG
huurder oostzijde voor 1 jaarGrippert Gripperts schoolmeester40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenBente Gosses wijdschipper
verkoper q.q.Wybe Wybes, curator ex testamento
verkoper q.q.Hans Fockes, curatoren ex testamento vankooltjer
verkoperwijlen Sioerd Feykestrekschipper op Dokkum


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntie Hengevelt, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Dirxen Roorda


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0186v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntie Hengevelt


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0358v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Trijntie Hengevelt, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Dirxen Roorda


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227v van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntie Hengevelt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101Voorstraat 21huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerAlbert Roo
gebruikerAris Pieters
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van dr. Winter


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028r van 20 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westende weduwe van dr. Winter


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101Voorstraat 21huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerAlbert de Rhoo
gebruikerArie? Pieters
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑6‑1720
opmerking1720 den 10 juny van wed pietters voor hem betaelt 6-12-0
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720
opmerking14 juny van albert de roo ontf 5-8-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101Voorstraat 21huis
eigenaar
gebruiker
opmerkingafgebroken


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101Voorstraat 21huis
opmerkingafgebrooken en is beklemt onder no. 147


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0056v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenMartijntje Corver


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-101Voorstraat 21
eigenaar
gebruiker
opmerkingafgebrooken en is beklemt onder no. 147


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0099r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten zuidenVoorstraat


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0099r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Noorderhaven ZZ lopend tot aan de Voorstraat550‑00‑00 GG1/3 huis waarin wijnhandel, en tuin
koperBaukien Coedirk, zuster van
koperAntie Coedirk, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Johannes Coedirk, gehuwd met
erflaterwijlen Martijntie Corver
eigenaar van 2/3Baukien Coedirk, zuster van
eigenaar van 2/3Antie Coedirk
huurdervroedsman S. Altena c.u.135‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRomke Wassenaar nom. liberorum c.s
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppus onder Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukje- en Antje Coedirk, kinderen van Johannes Coedirk x Martijntje Corver, kopen 1/3 van een huis en tuin waarvan de andere 2/3 al aan hen toebehoort, strekkende tot de Voorstraat, waarin een wijnhandel en bewoond door S. Altena. Ten O. Romke Wassenaar, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Titia Yda Prigge x erfgezetene onder Pingjum Gerardus Luppus.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0036r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten zuidenVoorstraat


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0036r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 21Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat900‑00‑00 GG1/2 huis met hof en stenen galerij
koper door niaarPyter de Bruin, gehuwd metkoopman
koper door niaarAnna Coedirk
eigenaar van 1/2Pyter de Bruin c.u.
geniaarde kopergemeensman dr. Bernhardus Jelgersma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperCatharina Jorna
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBaukjen Coedirk, gehuwd met
verkoperJacob Noordgakoopman en fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter de Bruin x Anna Codercq koopt, na niaar ratione sanguinis tegen dr. Bernardus Jelgersma x Catharina Jorna, een 1/2 voortreffelijk huis en hof met een stenen galerij, zz. Noorderhaven en strekkende tot de Voorstraat, waarvan de andere 1/2 al v.d. koper is. Met indeling van het huis. Ten O. Romke Wassenaar, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de haven. Gekocht van Baukje Codercq x fabrikeur Jacob Noordga, voor 900 gg.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0153r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 64, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0196r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0256v van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Jan Keyzer... bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, meester bakker, wonende te HRL; BS huw 1818; gebruiker van wijk C-040, bakker, eigenaar is Otto Lubberts, 1814. (GAH204); J.K. eigenaar van perceel nr. 977 te HRL, bakker, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Otto Lubberts... is Reinder Buwalda, varensgesel, eigenaar is C. Sijverda erven, 1814. (GAH204); O.L. eigenaar van wijk C-040, gebruiker is Jan Keyser, bakker, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:10:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-040Voorstraat 21Otto Lubberts Jan Keyzer bakker


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 266 en 272 van 23 dec 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-040Voorstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 61huis en bakkerij C-040
 
verkoperJacob Pieters Poelstra
koperJan Appeldoorn
koperHinke Jans van der Veen


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 157 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-040Voorstraat 21Jan Breuves Rykerts Appeldoorn, overleden op 25 oktober 183049 jr, man van Hinke Jans van der Veen, apothekerse Voorstraat C 40, vader van minderjarige Jan en Rykert Jansen Appeldoorn, zoon van wijlen Rykert Jan Appeldoorn (overleden Harderwijk, waarschijnlijk korenmolenaar aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 567Voorstraat 21Klaas Pieters MetzelaarverwerHarlingenhuis en erf (126 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-040VoorstraatJan Appeldoorn26 japothecarLeeuwardenm, protestant, gehuwd
C-040VoorstraatJouwkje A Stuur21 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-040VoorstraatBernardus Miedema22 japothecars bediendeWerkhovenm, protestant, ongehuwd
C-040VoorstraatGrietje de Wit20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 571 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-040Voorstraat 21Hinke Jans Appeldoorn, overleden op 2 december 18437 mnd (geboren 7/4/1843), overleden Voorstraat C 40, dochter van Jan J. Appeldoorn, apotheker en Joukje Stuur, zuster van minderjarige Albert en Jan Jans Appeldoorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 546 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-040Voorstraat 21Hinke Jans Appeldoorn, overleden op 25 december 18461 dag (geboren 24/12/1846), overleden Voorstraat C 40, dochter van Jan Appeldoorn Jzn, apotheker en Joukje Alberts Stuur, zuster van minderjarige Albert, Jan en Pieter-Jan Jans Appeldoorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Grietje Bakkergeb 23 dec 1801 Sneek, huwt met Harmanis Ouendag, na 1879 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-035; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-040Voorstraat 21Harmanis Ouendag... bruidegom, 1835, zv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; BS huw 1835, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-035; VT1839; H.M.O. eigenaar van perceel nr. 91 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-199Voorstraat 21Metje Sinkelaar... B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3890Voorstraat C-033Petrus Lodewijk Mirande Pz.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3890Voorstraat 21 (C-033)P.L.C. Mirandewoonhuis


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 21, HarlingenVoorstraat 21E. Paisv/h mirande & co, makkumer aardewerk etc.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 21 Hendrik Offingawinkelierf. 1000f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 21H. Offingawinkelier


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 21, HarlingenVoorstraat 21 Aukemahandschoenen, sjaals, pullovers, hoeden enz.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 21J. (Johannes) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 21rijksmonument 20683


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8210Voorstraat 21
  terug