Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 197-1027-1027-107C-039C-032


Naastliggers vanVoorstraat 19
ten oostenVoorstraat 21
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 17
ten noordenNoorderhaven 62


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 19naamloze doorlopende steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154r van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Stoffels


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0208v van 4 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Stoffels


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Stoffels brouwer


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0131r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ2823‑00‑00 gghuis, mouterij, hophuis met daarachter een ledige plaats
koper door niaarburgemeester Saeff Hendricks vader van de verkoper
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 cg
verpachter grondde verkopers Meynert Saves e.a.
geniaarde koperAnna Jacobs Banga, weduwe van
geniaarde koperwijlen Eelcke Harmanni
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYeme Rogiers
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenItgien Wouters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeynert Saves, gehuwd met
verkoperLijsbeth Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaaff Hendricks burgemeester als vader van de verkoper niaart ratione sanguinis op Anna Jacobs Banga wv Eelcke Harmannis de koop van een huis met mouterij, hophuis en ledige plaats daar achter nz Voorstraat. Ten O. Yeme Rogiers en een gemeene steeg, ten W. Itgien Winters. Grondpacht 4 GG aan de Stad, de verkopers en anderen. Gekocht van Meynert Saves x Lijsbeth Allerts voor 2823 GG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274r van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot het huis van Taecke Taeckes1480‑00‑00 gghuis en plaats daer Dantzick uutsteeckt
koperSyourdt Tsiebbes Popta, gehuwd met Danzig
koperBauck Hessels
naastligger ten oostenAnne Tijsses
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Martens Kyll
naastligger ten noordenhet huis van Taecke Taeckes
verkoperde stad Harlingen: magistraat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyourdt Tiebbes Popta x Bauck Hessels kopen een huis en plaats daer Dantzick uutsteeckt, nz. Voorstraat. Ten O. Anne Tijsdr., ten W. Frans Martens Kyl, ten N. Taecke Taeckes [Lauta]. Geen grondpacht. Gekocht van de Magistraat alhier tot profijt van de Stad voor 1480 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281r van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Popta


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205v van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSiuerd Tyebbes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0047v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBoldewijn Jans


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0107r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSioerdt Tiebbes Popta


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104v van 19 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar Danswick uitsteekt van Tiebbe Jelmers


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147v van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Popta


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ2177‑00‑00 gghuis met daarachter een kamer
koperJacobus Meylsma apotheker
toehaakeen blancq voor de notaris
huurder van de kamerThijs blikslager
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds schoenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkopersecretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen]secretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Meylsma, apotheker, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. wd. Greolt Sioerds, schoenmaker. Gekocht van Isbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer v. Friesland


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ2000‑00‑00 gghuis waar Dantzigt uithangt
koperJan Dirksen mr. goudsmid Danzig
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenFeike Sioerts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds* schoenmaker
naastligger ten noordende heer dr. IJsbrandus van Viersen n.u.
verkoperJacobus Meylsmaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircxen [Roorda], mr. goudsmid, koopt een huis 'Dantzig' nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande openbare steeg en Feike Sioerds, ten Z. de straat, ten W. wd. schoenmaker Greolt Sioerds, ten N. dr. Isbrandus van Vierssen. Gekocht van apotheker Jacobus Meylsma.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 12rVoorstraat 19Jan Dircksen Roordaf. 24000-00-00 (8000+16000)


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0183r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dirx mr. goudsmid


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214r van 24 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0003v van 28 okt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie Hendrix Hengevelt


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0316r van 9 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0386r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jansen Roorda


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElisabet Roorda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 139Voorstraat 19huis
eigenaardr. Winter wed.
gebruikerhopman Swerms
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 91vVoorstraat 19huis
eigenaardr. Winter wed.
gebruikerMeinert Jansz cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerFeye Jansen cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 92rVoorstraat 19huis
eigenaardr. Winter wed.
gebruikerJacobus Nauta
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑06‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0056v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ1100‑00‑00 gghuis
koperPieter Anderies koopman
huurderJacobus Nauta c.u.mr. tingieter
huurderTrijntie Hendriks
huurderJan Harmens c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenMartijntje Corver
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Servaas van Beemen
naastligger ten noordenHarmen Gonggrijp
verkoperPetronella Catharina Winter, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperJohannes Conradiapotheker te Leeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter te Leeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Louisa Agatha Winter te Leeuwarden


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-102Voorstraat 19Pieter Andrys, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 92rVoorstraat 19huis
eigenaarPytter Andrys
gebruikerPytter Andrys
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-102, fol. 127vVoorstraat 19Pieter Andries cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderencoopman66:13:00 cg11:2:00 cgbestaet wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0099r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westendoorgaande steeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 93rVoorstraat 19huis
eigenaarPyter Andries
gebruikerPyter Andries
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0036r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westendoorgaande steeg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-102 , folio 93rVoorstraat 19huis
eigenaarPyter Andries
gebruikerburgemeester Menalda wed.
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman F. Kamsma


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020v van 3 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman F. Camsma


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Feike Kamsma


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 156rVoorstraat 19huis
eigenaarF. Camsma
gebruikerF. Camsma
huurwaarde55‑00‑00 cg
gebruikerbouwmeester Rienstra wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑09‑00 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0269v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenF. Kamsma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 156rVoorstraat 19huis
eigenaarF. S. Camsma
gebruikerF. S. Camsma
huurwaarde55‑00‑00 cg
gebruikerbouwmeester Rienstra wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑09‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ1320‑21‑00 gghuis
koper door niaarvroedsman Feike S. Kamsma
geniaarde koperJan Wytzes Vettevogelkoopman
huurdervroedsman Feike Kamsma 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenServaas van Beemen
naastligger ten noordenFrans Zeeman
verkoperSybrand F. Kamsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt huis. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Servaas van Beemen, ten Z. de straat, ten N. Frans Zeeman. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0250r van 12 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman F. S. Camsma


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0092v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen F. Camsma


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-107 , folio 156rVoorstraat 19huis
eigenaarF. Camsma erven
gebruikerJohannes Homberg
huurwaarde85‑00‑00 cg
gebruikerF. Camsma wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal109‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑16‑06 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ1310‑00‑00 cghuis
koperPieter Post, gehuwd metmr. schilder
koperAaltje Reus
huurderde weduwe van wijlen F. S. Kamsma 30‑00‑00 cg
huurder benedenJohannes Rinsma 85‑00‑00 gg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenServaas van Beemen
naastligger ten noordenWieger Harmens
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, redderkoopman
verkoper q.q.Douwe Wytzes Vettevogel, redders vankoopman
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Post, mr. schilder x Aaltje de Reus koopt fraai huis, bewoond door wd. Feike Sybrands Kamsma. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. Servaas van Beemen, ten N. Wieger Harmens. Gekocht van wl. vroedsman Feyke Sibrands Kamsma.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0193v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Post mr. verver


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 19Voorstraat NZ1800‑00‑00 cghuis
koperFredrik Dublinga, gehuwd met
koperTrijntje J. de Graaf
huurder voor 5 jarenN. N. 60‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWieger Harmens
verkoperPieter Postma, gehuwd met
verkoperAntje de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Dublinga x Trijntje de Graaff kopen een fraai huis. Ten O. een doorlopende steeg, ten W. N.N., ten Z. de straat, ten N. Wieger Harmens. Gekocht van mr. verver Pieter Post x Antje de Reus.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-110, pag. 112Voorstraat 19Frederik Dubblinga


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256r van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenF. Dubblinga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-107 , pag. 152Voorstraat 19F Dubblinga 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Frederik Daniels Dubblinga... 28 aug 1801 HRL, Daniel D, geb 1793 Stavoren, N.H., koopt een huis in 1801, schipper in 1814, ovl wijk C-039, huw.get. bij A.J. Tange en M.R. Zeba 1812; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1812, ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Thomas Leendertsovl voor 1815; wed. T.L. gebruiker van wijk C-039, eigenaar en medegebruiker F. Dubblinga, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-039Voorstraat 19F DubblingaF Dubblingaschipper
C-039Voorstraat 19F Dubblingawed Thomas J Leenderts


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 149 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-039Voorstraat 19Simon Jans de Haan, overleden op 20 november 1819schuitschipper, man van Jantje Pieters (Noorderhaven C 54), vader van Maaike Simons de Haan (vrouw van Simon Jans Boon, koopman Voorstraat C 39). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 63 van 26 feb 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-039Voorstraat 19koopaktefl. 1500huis aan de Voorstraat C-039
 
verkoperSymon Boon
verkoperMaaike de Haan
koperEverhardus Wilhelmus Petersen


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 227 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-039Voorstraat 19Christina Roskott, overleden op 16 maart 1828wed. Wermold Petersen, in leven N H-predikant, moeder van Herman, winkelier Leeuwarden en Everhardus-Wilhelmus Wermolds Petersen, horloge/uurwerkmaker Voorstraat C. xx, zuster van August Ernest Roskott (vader van Gesina-Christina Augusts Roskott: erft legaat). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 566Voorstraat 19Everhardus Petersen uurwerkmakerHarlingenhuis (150 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Everhardus Wilhelmus Petersen... 1841, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb Borne en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk C-039; VT1839; E.W.P. eigenaar van perceel nr. 566 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 526, huis, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Jetske van den Bruggeb 18 nov 1807 HRL, huwt met Petrus de Cock op 24 aug 1837 HRL, ged 20 dec 1807 HRL, dv Jan vdB, en Klaaske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1837; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Petrus de Cock... Bakerus; BS huw 1837, huw 1839; oud 33 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Wemeltje Wytses Feddema... Wytze F, en IJtje Aukes Vlietstra; BS huw 1816, ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839; geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Wytse Feddema en IJtje Aukes; Ik ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-039Voorstraat 19E W Petersen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-039VoorstraatEverhardus Petersen49 jhorlogiemakerBornegezin 1, m, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatWemeltie Feddema41 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatJulius Petersen13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatEverhardus Petersen9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatHermanus Petersen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatIeda Crist. Petersen16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatCoenraad Petersen6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatWemelliena Petersen3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatWilhelmina Petersen2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatPetrus de Cock33 jonderwijzerKollumgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatJetske van der Brug32 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatCatharina de Cock1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatKlaaske de Cock5 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 9 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-039Voorstraat 19Wemeltje Feddema, overleden op 6 november 184143 jr (geboren 24/10/1798), overleden Voorstraat C 39, vrouw van Everhardus Wilhelmus Petersen, uurwerkmaker (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Everhard-Warmolt, Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk, Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad, Wemelina, Anna-Wilhelmina en Hermanus Everhardus Petersen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 54 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-039Voorstraat 19Anna W. Everhardus Petersen, overleden op 31 mei 1842W.=Wilhelmina, 4 1/2 jr, overleden Voorstraat C 39, dochter van Everhardus Wilhelmus Petersen, horlogemaker, zuster van Everhard-Warmold, theologisch candidaat en minderjarige Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk-Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad, Wemelina en Hermanus Everhardus Petersen. Saldo fl. 90,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 531 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-039Voorstraat 19Wemelina Everhardus Petersen, overleden op 24 september 18437 jr (geboren 15/6/1836), overleden Voorstraat C 39, dochter van Everhardus Wilhelmus Petersen, horlogemaker, zuster van Everhard-Wermold, hulpprediker Gaast en minderjarige Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk, Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad en Hermanus Everhardus Petersen. Saldo fl. 43,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Catharina Fontein... Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566Voorstraat C-039Gibert F. Parant woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566Voorstraat C-032 Petrus Lodewijk Mirande Pzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 566Voorstraat 19 (C-032)Dieuwke Bos (wed. Mirande)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 19G. Munneke-


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 19H.P. (Hendrik) Alkema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 19rijksmonument 20682


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7678Voorstraat 19


2023
0.22267007827759


  terug