Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spekmarkt 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Spekmarkt 15-0685-0695-065F-187F-178


Naastliggers vanSpekmarkt 1
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Heiligeweg
ten westende Spekmarkt
ten noordende Lanen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0051v van 24 jun 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ [staat: aan de twee bruggen alwaar het Vergulden Peert met de gulden vijsel in de gevel staat]821‑12‑00 gghoekhuis
koperRoelff Harmens, gehuwd metmr. glasmakerhet Vergulde Paard
koperGeertie Claeses
verpachter grondJacob Jurriens de Lange 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anna Hessels
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Jurriens de Lange
verkoperHaeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Sprongh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelff Harmens, mr. glasmaker x Geertie Claeses kopen een hoekhuis aan de twee bruggen, alwaer 't vergulden peert, met de gulden vijsel in de gevel staat. Ten O. erven Anna Hessels, ten Z. en W. de straat, ten N. Jacob Jurriens de Lange. Gekocht van Claeske Jans, wed. van Jacob Sprongh, voor 821 GG 12 st.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 10vSpekmarkt 1Roelff Harmensf. 300-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-068Spekmarkt 1huis
eigenaarRoeloff Harmens wed.
gebruikerRoeloff Harmens wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
grondpacht aan Timen de Lange erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-068Spekmarkt 1huis
eigenaarRoeloff Harmens erven
gebruikerRoeloff Harmens erven
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑5‑1720
grondpacht aan Timen de Lange erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg
aansl. grondp. voldaan22‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-068Spekmarkt 1huis
eigenaarPyter Roeloffs
gebruikerPyter Roeloffs
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aan Lolke Westra
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Spekmarkt 1huis
eigenaarPyter Roelofs
gebruikerPyter Roelofs
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Westra erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑10 cg
opmerking[hier vermeld als 5-068]


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0182v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ999‑19‑00 cghuis
koperDouwe Jansen mr. glasmaker
verpachter grondJarig Westra koopman1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenWopke Esges stuurman
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat of diept]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenUilke Fockes
verkoperPieter Roelofsmr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Janzen koopt (bij redemptie van 5 jaar) een huis op de Spekmarkt. Ten O. Wopke Aeges, ten Z. de straat en het diept, ten W. de Spekmarkt, ten N. Uilke Fockes. Gekocht van Pieter Roelofs.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Spekmarkt 1huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
grondpacht aanburgemr. Westra erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-069, fol. 87rSpekmarkt 1Douwe Jansen weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindwinkeliersche27:9:00 cg4:11:00 cgbestaet wel


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-069, fol. 87rSpekmarkt 1Wopke Aedsgers cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenmatroos op 't admiraliteytsjagt21:5:00 cg3:11:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Spekmarkt 1huis
eigenaarDouwe Jans wed.
gebruikerDouwe Jans wed.
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
grondpacht aanburgemeester Westra erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-069Spekmarkt 1huis
eigenaarDouwe Jans wed.
gebruikerDouwe Jans wed.
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
grondpacht aanburgemeester Westra erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0029v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ800‑00‑00 gghuis
koperAbraham Bout te Amsterdam
verpachter grondvroedsman Jarig Westra 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wopke Aesges
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Uilke Foekes
verkoperYttje Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Janzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Bout te A`dam koopt huis oz. Spekmarkt. Overgenomen moet worden de spektafels, haken, schalen en gewichten.Ten O. wd. Wopke Aeges, ten Z. de straat, ten W. de Spekmarkt, ten N. Uilke Fockes. Gekocht van Ytje Dirks wv Douwe Janzen.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0044r van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ705‑00‑00 gghuis
koperJacob Norel mr. loodgieter
verpachter grondvroedsman Jarig Westra 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wopke Edsges
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Uylke Foekes
verkoperAbraham Boutkolvemaker en koopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Norel, mr. loodgieter, koopt een huis oz. Spekmarkt. Ten O. wd. Wopke Edsges, ten Z. en W. de straten, ten N. wd. Uilke Fockes. Met overname van de spektafels, haken, schalen en gewichten voor 56 cg. Gekocht van Abraham Bout, kolvenmaker? te A`dam, voor 705 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065Spekmarkt 1huis
eigenaarJacob Norel
gebruikerClaas Norel wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑08 cg
grondpacht aanburgemeester Westra erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065Spekmarkt 1huis
eigenaarJacob Norel
gebruikerClaas Norel vrouw
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑10 cg
grondpacht van Jacob Norel
grondpacht aan Westra erven
grondpacht01‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0232v van 11 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ600‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Durks, gehuwd metschipper
koperHiske Hessels
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenHenderik Frederiks
verkoperAnna Norel vrijster, zuster van
verkoperwijlen Jacob Norelloodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Dirks, schipper van Harlingen op Franeker x Hiske Hessels, koopt een huis oz. Spekmarkt. Ten O. Johannes Alberts, ten Z. de straat, ten W. die straat, ten N. Hendrick Fredericks?. Met overname van de spektafel, haken, schalen en gewichten. Gekocht van Anna Norel, als erfgenaam van haar wl. broer Jacob Norel, loodgieter.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0284v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ600‑00‑00 cghuis
koperAdam Sterk, gehuwd metapothekersknecht
koperJohanna Catharina
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenHendrik Fredriks
verkoperTjeerd Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Sterk koopt een huis oz. Spekmarkt. Ten O. Johannes Norel, ten W. die straat, ten Z. de straat, ten N. Hendrik Frederiks. Gekocht van Tjeerd Dirks.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0210v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 1Spekmarkt OZ wijk F-187800‑00‑00 cghuis
koperJan Jansen Park, gehuwd metvarensgezel
koperRinske Dirks
huurderJan Jansen Park varensgezel40‑00‑00 cg
huurderRinske Dirks
naastligger ten oostende weduwe van wijlen J. W. Arend
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenHendrik F. Duman
verkoperAdam Sterkapothekersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuis Spekmarkt wijk F-187. Gekocht van Adam Sterk. Zie ook bij Lanen 82.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-065 , pag. 109Spekmarkt 1Jan J. Park 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Folkert Jans Park... 1809, 1811, BS huw 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1824, ovl 1835, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-187, schipper, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk F-160; VT1839; kind: ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-187Spekmarkt 1Folkert ParkFolkert Parkschipper


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 130 van 15 apr 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 700huis op de Spekmarkt F-187
 
verkoperVolkert Jans Park (gehuwd met Antje Jans Reydmaker)
koperZijke Jans (wv Jan Glinstra)


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 123 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-187Spekmarkt 1Zijke Jans, overleden op 6 januari 1823winkeliersche (Spekmarkt F 187), wed. Jan Jennes van Glinstra, moeder van Lampkje, Jan, schipper en Jentje Jans van Glinstra, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 78 van 24 mrt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 915huis F-187
 
verkoperJantje Jans van Glinstra
koperJacob Jacobs Kerkhoven
koperAnna Hubertus Smith


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 277 van 31 aug 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 975huis F-187
 
verkoperJacob Jacobs Kerkhoven
verkoperAnna Helena Hubertus Smits
koperWybe Hylkes Overmeer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1032Spekmarkt 1 Wybe Overmeer wafelkramerHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Maatje Taekemaoud 36 jaar, geb Longerhouw en wonende te HRL. 1839, wijk F-187; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Simme van der Meeroud 38 jaar, geb Greonterp (!) en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-187; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-187SpekmarkSimme van der Meer38 jveerschipperGroenterpm, rooms katholiek, gehuwd
F-187SpekmarkMaatje Taekema36 jLongerhouwv, rooms katholiek, gehuwd
F-187SpekmarkObbe van der Meer6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkNiskje van der Meer10 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkSjouwkje van der Meer7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkDirkje van der Meer3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-187SpekmarkAntie van der Meer2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50017 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 101 en 105 van 1 nov 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1provisionele en finale toewijzingfl. 535huis op de Spekmarkt
 
verkoperWiebe Hielkes Overmeer (te 's-Hertogenbosch)
koperDirk van der Meer


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 87 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-187Spekmarkt 1Sjouke Namles van der Woude, overleden op 1 mei 18469 mnd (geboren 9/6/1845), overleden Spekmarkt F 187, zoon van Namle van der Woude, trekschipper. (in akte 11/5) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Dirk van Noordgeb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Maaike Atsma... supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-187Spekmarkt 1Theodorus Holvoetgeb 1790 prov, wieldraayer, A 18 apr 1854 Leeuwarden, RK; bev.reg. Ha18 51 wijk G-090, wijk F-187


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1032Spekmarkt F-187IJsbrand Kl. Mulder woonhuis


1864 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49062 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 137 van 22 okt 1864
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-187Spekmarkt 1koopaktefl. 1500huis
 
verkoperJacob Nontjes
koperHeinrich Franz Wehberg


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3608Spekmarkt F-178 Anna Catharina, Louisa en Maria Margaretha Wehberg woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3608Spekmarkt 1 (F-178)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Spekmarkt 1 Wijbren Boumawinkel. en venterf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spekmarkt 1D. Taekemagroentenventer


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22746
Spekmarkt 1Rintje Wilhelm Taekema


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spekmarkt 1P. (Pieter) Attema  terug