Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 186-085 6-080 E-176E-167


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 18
ten oostenSint Odolphisteeg 16
ten zuidenSint Odolphisteeg 20
ten noordenSint Odolphisteeg 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Sint Odolphisteeg 18naamloze steeg ten zuiden


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110r van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerSipke Drogenham
huurwaarde29‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑18‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerSipke Drogenham
huurwaarde29‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑18‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerRintje Harmens
huurwaarde29‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0099r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Sikke Douwes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0100r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ129‑00‑00 GGkamer of huis
koperSikke Douwes Siderius boterkoper
huurderMaertie Bastiaens
naastligger ten oostenJacob Harmens Radsma
naastligger ten zuidenGerryt Jansen
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenCornelis Ulbes
verkoper enJaerig Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijp


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 18woning
eigenaarJacob Radsma
gebruikerGrytie Adams
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olisteeg]200‑00‑00 CGwoning
koper door niaarCornelis Ulbes, gehuwd mettromslager
geniaarde koperPals Bockes, gehuwd met
geniaarde koperClaaske Willems
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olisteeg]
naastligger ten zuidenGerrit Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Ulbes
verkoperSicke Siderius, gehuwd met
verkoperDoedtie Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Ulbes, tromslager, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een woning in de Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Gerrit Jansen Wijngaarden, ten N. de koper. Gekocht van Sikke Douwes? x Doedtie Derks?, voor 200 cg.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0121v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenCornelis Ulbes


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0012v van 6 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ220‑00‑00 CGwoning
koperUlbe Cornelis metselaar
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJan Olivier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe Sybrigjen Gerrits
verkoperSybrigjen Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Ulbessubstituut tamboer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Cornelis, metselaar, koopt een woning in de Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Jan Olivier, ten N. de verkoper. Gekocht van Sybrigje Gerrits wv tamboer Cornelis Ulbes, voor 220 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-085 Sint Odolphisteeg 18wed. Cornelis Ulbes, bestaande uit 3 personen02‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 18huis
eigenaarwed. Cornelis Ulbes
gebruikerwed. Cornelis Ulbes
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0246v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ [staat: Sint Odulphussteeg]105‑00‑00 GGhuis
koperJanke Harmens, weduwe van
koperwijlen Andries Tjerks
naastligger ten oostenJacob Radsma sr.
naastligger ten zuidenJ. Olivier
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenJanke Harmens
verkoperUlbe Cornelisturfdrager


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220av van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ100‑00‑00 GGwoning
koperAdam Sjoerds, gehuwd met
koperFolkjen Feddes
huurderUlbe Cornelis metselaar18‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Ratsma
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Olivier
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordende weduwe van Claas Nauta
verkoperJanke Harmens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Jan Rijkertsmatroos op het Statenjacht


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0034r van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunes Jacobs n.u.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0288v van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Adams


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0169v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fedde Adams


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-079 , pag. 96Sint Odolphisteeg 18Jan Jansen
6-079 , pag. 96Sint Odolphisteeg 18wed. Jurre Jacobs
6-079 , pag. 96Sint Odolphisteeg 18Evert Jurres, 19 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0128r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 18Sint Odolphisteeg WZ90‑00‑00 CGwoning
koperJan Jansen turfdrager
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenAdam Lentz
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Bakker
verkoperFedde Adams te Anjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, turfdrager, koopt huis wz. St. Odolphysteeg. Ten O. de steeg, ten Z. Adam Lentz, ten W. N.N., ten N. Pieter Bakker. Geen grondpacht. Gekocht van Fedde Adams te Anjum voor 90 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-080, pag. 133Sint Odolphisteeg 18Jan J Post0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan J Postma... 1812, id. bij J.J. Tuininga en A. Schillings, 1813; BS huw 1812, huw 1813; eigenaar en gebruiker van wijk E-176, turfdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan J Postma Jan J Postma turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1120Sint Odolphisteeg 18Hervormde DiaconyHarlingenhuis en erf (20 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 288 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-176Sint Odolphisteeg 18Jan Jansen Post, overleden op 3 maart 1835St. Odolphisteeg E 176, ab intestato erfgenaam zou zijn geweest Jan Jansen de Groot, kuiper, testamentair erfgenamen (in 5e graad) zijn Jan Tjebbes de Groot, graanverschieter en Klaas Jans de Groot, boekbindersknecht (ieder 1/2), legaat (bijbel) voor verre bloedverwant Itje Jans de Groot. Saldo fl. 249,92. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Froukje van der Zee... Workum, ovl 23 mei 1865 HRL, huwt met Jan Roodbeen op 5 nov 1857 HRL, dienstbode in 1851, N.H., ovl wijk E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Hiske Klazes de Roos... bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, supp wijk G-437; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-176; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Rinske Jacobs Koelmangeb 1790 St. Jacob, ovl 20 jul 1851 HRL, huwt met Matthijs Overdijk, N.H., dv Jacob K, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-176; oud 49 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-176Hiske de Roos64 jnaaisterHarlingenv, protestant, weduwe
E-176Rein de Groot30 jgleibakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-176Sytze de Groot21 jgleibakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-176Ytje de Groot24 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Rein Jans de Groot... 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1120Sint Odolphisteeg E-176Jan Roodbeenwoonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-176Sint Odolphisteeg 18Pietje Tjeerds Stoker... HRL, huw.afk. 28 apr en 4 mei 1822, dienstmeid. 2e huwt met Jan Roodbeen op 18 jan 1866 HRL, ovl wijk E-176, N.H., dv Tjeerd Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1120St. Odolphisteeg E-167Jan Roodbeenwoonhuis


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-176Sint Odolphisteeg 18Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-176Sint Odolphisteeg 18Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1120Sint Odolphisteeg 18 (E-167)Cornelia Wijnalda (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 18D. Beverlotransportarbeider


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Sint Odolphisteeg 18Onbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 18rijksmonument 0
  terug