Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Simon Stijlstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSimon Stijlstraat 55-0335-0335-032E-222E-217


Naastliggers vanSimon Stijlstraat 5
ten oostenVoorstraat 66
ten zuidenSimon Stijlstraat 7
ten westende Simon Stijlstraat
ten noordenSimon Stijlstraat 3


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0118ar van 28 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLolle Martens


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0182r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLolle Martens


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0223v van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIsbrant Toenis, broeder van
naastligger ten noordenGrietie Toenis, gehuwd met
naastligger ten noordenClaes Claesen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0224r van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIsbrant Toenis, broeder van
naastligger ten noordenGrietie Toenis, gehuwd met
naastligger ten noordenClaes Claes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0243r van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaringh Hansen


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0328r van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIsbrant Toenis c.soc.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007r van 2 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende proclamant Gattie Rinse Tania


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123r van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSeerp Sybrants


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179v van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]1400‑00‑00 gghuis met mede gebruik van de steeg
koperJan Dirksen Roorda mr. goudsmid
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenLyke Haantjes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenTieert Hylckes
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyttje, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Fridses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircksen Roorda, mr. goudsmid koopt een huis op de Wortelhaven met mede gebruik van de steeg. Ten O. Pieter Minnes [Loenen], ten Z. Lyke Haantjes, ten W. de Wortelhaven, ten N. Tieert Hylckes. Geen grondpacht. Gekocht van de kinderen en erven van Pyttje wv Hessel Fridses, voor 1400 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dircks mr. goudsmid


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dirxen Roorda


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004ra van 19 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirxen goudsmid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033 , folio 95Simon Stijlstraat 5huis
eigenaardr. Winter wed.
gebruikerHessel Hansen
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033 , folio 61vSimon Stijlstraat 5huis
eigenaardr. Winter
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmandelig steegje met een gemak


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033 , folio Simon Stijlstraat 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerJacob Jeremias
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033 , folio 62rSimon Stijlstraat 5huis
eigenaardr. Winter wed.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑03‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-033Simon Stijlstraat 5Claas Doedes, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033 , folio 62rSimon Stijlstraat 5huis
eigenaarwed. dr. Winter erven
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑10 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0007va van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Winters


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-033, fol. 82vSimon Stijlstraat 5Claes Doedes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenschoenmaeker, mr. en turfdrager29:9:00 cg4:18:00 cgbestaet gemeen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0267v van 9 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Winters


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0184r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGravius


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033 , folio 63rSimon Stijlstraat 5huis
eigenaardr. Winter erven wed.
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0216v van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]210‑00‑00 cg1/3 huis
koperDirk van Lon, gehuwd met te Leeuwarden
koperAgatha Winter te Leeuwarden
huurderJohannes Allee
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Eiberts
naastligger ten noordenFeyke Collinga
verkoperPetronella Catharina Winter, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Johannes Conradiapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk van Lon x Louisa Agatha Winter te Leeuwarden koopt 1/3 huis op de Wortelhaven. Ten O. Jarig Westra, vroedsman, ten Z. Jacob Eiberts, ten W. de straat, ten N. Feike Collinga. Gekocht van Petronella Catharina Winter wv Johannes Conradi, apotheker te Leeuwarden, voor 210 cg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0120r van 7 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]520‑07‑00 gghuis
koperJan Heeres
koperSipke Heeres
koperAlbert Heeres
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisvroedsman Jarig Westra
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisPetronella van der Wold, weduwe van
afgewezen niaarnemer ratione sanguiniswijlen Frederik Stapertkapitein
bewonerWillem Rouw c.s. e.a.
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenJacob Egberts
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Feike Collinga
verkoper van 2/3Dirk van Lon, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
verkoper van 2/3Louisa Agatha Winter te Leeuwarden
verkoper van 1/3Dirk van Lon, als vader en voorstander van zijn zoonkoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus van Lon te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan-, Sipke- en Albert Heeres kopen een huis oz. Wortelhaven, door meerderen bewoond. Met uitgebreide omschrijving. Het huis heeft vrij uitgang door een steeg ten noorden. Ten O. vroedsman Jarig Westra, ten Z. Jacob Eiberts, ten W. die straat, ten N. erven Feike Collinga. Er is geniaard ratione vicinitatis door Jarig Westra, en ratione sanguinis door dr. Hylco Stapert namens Petronella v.d. Wolt wv capitein Hendrik Stapert. Gekocht van Dirk van Lon x Louisa Agathea Winter te Leeuwarden voor 1/3, en zijn zoon Jacobus van Lon voor 2/3, voor 520 gg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0132r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidennagelaten woning van Gravius


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-033 , folio 63rSimon Stijlstraat 5huis
eigenaardr. Winter erven wed.
gebruikerJohannes Allee
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑10 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0158v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven over de Lutherse Kerk]1500‑00‑00 cghuis
koperSytze van Dijk, gehuwd metmr. pruikenmaker
koperAnna Maria Engelen
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenJacob Egberts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen F. Collinga
verkoperJan Heeres
verkoperSipke Heeres
verkoperAlbert Heeres, gebroeders
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytze van Dijk, mr. pruikmaker x Anna Maria Engelen? koopt een huis t/o de Lutherse Kerk. Ten O. vroedsman Jarig Westra, ten Z. Jacob Egberts, ten W. de de straat, ten N. erven Feike Collinga. Verkopers de gebroeders en timmerlieden Jan, Sipke en Albert Heeres, voor 1500 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032 , folio 110rSimon Stijlstraat 5huis
eigenaarSytze van Dijk
gebruikerSytze van Dijk
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0138v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSytse van Dijk
naastligger ten noordenvroedsman Westra


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0163r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Heeres


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0264v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSytse van Dijk


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0266v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSytze van Dijk


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032 , folio 110rSimon Stijlstraat 5huis
eigenaarS. van Dijk
gebruikerS. van Dijk
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0135v van 13 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSytze van Dijk pruikenmaker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-032 , folio 110rSimon Stijlstraat 5huis
eigenaarS. van Dijk
gebruikerS. van Dijk
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-033, pag. 73Simon Stijlstraat 5D.B. Heslinga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-032 , pag. 106Simon Stijlstraat 5S. van Dijk 3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Anthony van Dijk... zv Sijtse vD, en Anna Maria Engelen; BS huw 1815, ovl 1837; (zv Sietse van Dijk), gebruiker van wijk E-222, pruikmaker; medegebruiker Jan Asbeck wed., pruikmakersche; eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Jan Nolles Asbeek... geb 4 aug 1796 Makkum; BS huw 1825, ovl 1828, ovl 1839, ovl 1859, ovl 1871; wed. J.A. gebruiker van wijk E-222, pruikmakersche, en Anth. van Dijk, pruikmaker; eigenaar Sietse van Dijk, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Sietse van Dijk... Jacobs van Gilsen, koopman, Schoone Salomons, koopvrouw, Adam Lentz wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-222; gebruikers Jan Asbeck wed., pruikmakersche, Anth. van Dijk, (zv S. vD. ), pruikmaker, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-222Simon Stijlstraat 5erven Sietze van Dijkwed Jan Asbeckpruikmakersche
E-222Simon Stijlstraat 5erven Sietze van DijkAnthonie van Dijkpruikmaker


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 van 6 jan 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-222Simon Stijlstraat 5koopaktefl. 733,32/3 deel in huis E-222
 
verkoperCatharina van Dijk (wv Jan Arnoldus Asbeek)
verkoperJohanna van Dijk (wv Anthony del Grosso)
koperPieter Jans Asbeek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1076Simon Stijlstraat 5Antoon van Dijk en mede eig.marktmeesterHarlingenhuis en erf (98 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 73 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Catharina van Dijk, overleden op 26 augustus 1833Wortelhaven E 222, wed. Jan Asbeeck, moeder van Sietse Jans van Dijk, kapper/haarsnijder en Pieter, baardscheerder en wijlen Tjietske Jans Asbeeck (vrouw van Pieter Antoni Balli, stadsschoorsteenveger, moeder van minderjarige Catharina Pieters Bailli), broer van Anthony, stadsmarktmeester en Johanna van Dijk (wed. Alexander Delgrosso), logementhoudster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Adriaan van der Vliet... moeder wonende te Rotterdam 1831; oud 33 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk E-222; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Catharina Delgrosso... is ook de grtmdr van haar man!; BS geb 1811, huw 1838; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-222; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Pieter Asbeek... 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-159; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk E-222; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-222Wortelhaven43 jbaardscheerderMakkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-222Wortelhaven28 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-222Wortelhaven7 mHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-222Wortelhaven26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-222Wortelhaven15 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-222Wortelhaven24 j*buitenvaarderHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
E-222Wortelhaven24 j*Harlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 43 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Johannes Pieters Asbeek, overleden op 17 mei 18424 wk, overleden Wortelhaven E 222, zoon van Pieter Jans Asbeek, barbier/haarsnijder en Catharina del Grosso, broer van minderjarige Anthony-Johannes en Johanna-Maria Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 115 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Johanna C. Pieters Asbeek, overleden op 19 augustus 1842C.=Catharina, bijna 2 jr, overleden Wortelhaven E 222, dochter van Pieter Asbeek, barbier en Catharina del Grosso, zuster van minderjarige Antonius-Johannes Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 484 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Jan Pieters Asbeek, overleden op 11 september 184314 wk (geboren 28/5/1843), overleden Wortelhaven E 222, zoon van Pieter J. Asbeek, barbier en Catharina del Grosso, broer van minderjarige Anthonie-Johannes Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 114 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Johanna Maria Pieters Asbeek, overleden op 19 juni 18468 mnd (geboren 7/10/1845), overleden Wortelhaven E 222, dochter van Pieter Jans Asbeek, barbier & Catharina Delgrosso, zuster van minderjarige Antonie-Johannes Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Cornelis Jans de Jonggeb 12 mei 1799 Leeuwarden, huwt met Wytske Kroes, N.H., timmerman, Vst 19 sep 1855 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Martje Jans de Bruin... HRL 1799, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1829, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402, wijk E-222; Eeltje Hiddes Witteroos en M.J. de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Ruurd Rimmerts Noordhuis... wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Wytske Kroesgeb 30 jul 1796 Leeuwarden, huwt met Cornelis J. de Jong, N.H., Vst 19 sep 1853 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1076Wortelhaven E-222Pieter J. Asbeek woonhuis


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 260 en 274 van 23 okt 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-222Simon Stijlstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 4474winkelhuis E-222
 
verkoperPetrus Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
koperHendrik Jans Sluik


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1076Wortelhaven E-217 Hendrik Jans Sluik woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1076Simon Stijlstraat 5 (E-217)Hendrik Sluik (Jzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 5G. Althuisboekhandelaar


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 5, HarlingenSimon Stijlstraat 5 AlthuisVulpenzaak, deboek- en kunsthandel


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 5, HarlingenSimon Stijlstraat 5 AlthuisVulpenzaak, deboek- en kunsthandel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 5J.J. (Jan) Althuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Simon Stijlstraat 5beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.097973823547363


  terug